Plaukti conjugation

Conjugate plaukti - to swim

Turn on word stress

Present tense

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
plaukiu I swim
Tu
plauki you swim
Jis/ji
plaukia he/she does swim
Mes
plaukiame we swim
Jūs
plaukiate you all swim
Jie/jos
plaukia they swim

Past tense

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
plaukiau I did swim
Tu
plaukei you did swim
Jis/ji
plaukė he/she did swim
Mes
plaukėme we did swim
Jūs
plaukėte you all did swim
Jie/jos
plaukė they did swim

Past frequentative tense

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
plaukdavau I used to swim
Tu
plaukdavai you used to swim
Jis/ji
plaukdavo he/she used to swim
Mes
plaukdavome we used to swim
Jūs
plaukdavote you all used to swim
Jie/jos
plaukdavo they used to swim

Future tense

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
plauksiu I will swim
Tu
plauksi you will swim
Jis/ji
plauks he/she will swim
Mes
plauksime we will swim
Jūs
plauksite you all will swim
Jie/jos
plauks they will swim

Conditional mood

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
plaukčiau I would swim
Tu
plauktum you would swim
Jis/ji
plauktų he/she would swim
Mes
plauktume we would swim
Jūs
plauktute you all would swim
Jie/jos
plauktų they would swim

Imperative mood

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
Tu
plauk you swim!
Jūs
plaukiteyou all swim!

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for plaukti

There is no additional usage information for the verb plaukti.

Examples of plaukti

Example in LithuanianTranslation in EnglishFm.
Šiems laisvalaikio gaminiams netaikomi jokie tokius gaminius reglamentuojantys specialieji ES teisės aktai ir kurie naudojami ant vandens arba vandenyje laisvalaikiu: žaidimai vandenyje, vandens sporto šakos, plaukiojimas laivu, nardymas ir mokymasis plaukti, išskyrus būdingus tradicinius šio sektoriaus gaminius.These articles are not covered by any product-specific EU legislation, which are used on and in the water for leisure activities such as playing in the water, water sports, boating, diving and learning to swim, beyond the most typical and traditional products in that sector.
Judrumo slopinimas (imobilizavimas) – imobilizuotais laikomi tie gyvūnai, kurie negali plaukti, praėjus 15 s nuo švelnaus bandymų indo purtymo (net jei jie vis dar gali judinti čiulptukus).Immobilisation: those animals that are not able to swim within 15 seconds, after gentle agitation of the test vessel are considered to be immobilised (even if they can still move their antennae).
Gaištamumas – gyvūnas registruojamas nugaišęs, kai jis nejuda, t. y. kai negali plaukti arba kai, 15 s lengvai papurčius bandymų indą, nepastebima judant galūnių ar pilvelio.Mortality: an animal is recorded as dead when it is immobile, i.e. when it is not able to swim, or if there is no observed movement of appendages or postabdomen, within 15 seconds after gentle agitation of the test container.
Tie, kurie dar nepradėjo mokytis užsienio kalbų, gali jausti nerimą arba baimę – panašiai jaučiasi nemokantis plaukti žmogus, žvelgdamas į atvirą jūrą.People who have not yet embarked on the road to learning a foreign language, may feel concerned or afraid, like looking at the sea when they do not know how to swim.
Bet mokytis kalbos – tai tarsi mokytis plaukti: pirmą kartą pūkštelėjus į vandenį, viskas gana paprasta.But studying a language is a little like learning to swim, surprisingly straight forward once you have taken the first plunge.
O, aš plaukiu nuostabi mergina.Oh, I swim pretty girl.
Gerai, plaukiu gerai.Good, swim good.
plaukiu visai gerai..I swim pretty good.
Aš puikai plaukiu tėti.I can swim fine, Dad, OK?
Gelbėju pirmą, kurį sugriebiu, arba silpniausią, o tada plaukiu kiek įmanoma greičiau... ir tiek, kiek galiu.I take the first one I come to or the weakest one in the group, and then I swim as fast and as hard as I can for as long as I can.
Greitai, kiši visą pėdą, jau plauki ir nesakai, kad keitiesi, tik sakai, "Gerai, padarysiu daugiau."Pretty soon you're putting your foot in the water, pretty soon you're swimming, and you don't think you're changing, You just say, "Okay, I'll do a little more."
Mes plaukiame, plaukiame *We swim, swim *
Aš nusprendžiau baigti, nuėjau žemyn į baseiną, plaukiau, 55 ratus mačiau Džo, jis turėjo mano raktelius.I decided to call it quits, I went down to the pool, had a swim, 55 laps saw Joe, got my keys. Went to my car.
Jis tikrai kvarksėjo Bet kita varlė pasiilgo savo draugo, žinoma, liūdėjo dėl jo bet ji buvo ištverminga, plaukė kentė plaukė... kentė plaukė su ryžtu...But the other frog missed his friend, of course, saddened by his loss, but he kept right on going, persevering, swimming, persevering, sim- persevering, swimming with determi...
Jeigu įkliūsiu, plauk į aną pusę.If I'm caught, swim back.
Nagi, plauk.Come on, swim.
Kai ten pateksi, plauk į kameros apačią o aš su tavimi kalbėsiu pro stovą.Once you get in, swim to the bottom of the chamber... Once you get in, swim to the bottom of the chamber... and I'll talk you through the rest.
Dabar per vamzdį plauk laukan.Now swim up the tube and out.
Kai ten nueisi lipk i jura ir plauk tiesiai.Once you get there, you walk into the sea and swim ahead.

Questions and answers about plaukti conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about plaukti
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Lithuanian conjugation game!

Practice Lithuanian verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn Lithuanian with our subtitled book!

Check out our new product - a novel subtitled Interlinear book in Lithuanian to get reading practice! Click on the 'Try out' button below.

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Related verbs

VerbTranslation
atplauktiarrive by sea or swimming
išplaukti
nuplauktisail away
perplauktiswim across

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
brauktirun something over
miauktimeow
pasuktiturn
plaukytiswim arond
smauktipull up
trauktipull
trauktisshrink
Different length:
atplauktiarrive by sea or swimming
išplaukti
nuplauktisail away
palauktiwait
plaukiotiswim (often)
plaukytiswim arond
pralauktiwait

Other Lithuanian verbs with the meaning swim

Verb
paplaukioti
plaukioti

Do you know these verbs?

VerbTranslation
atsitūptiduck
įteigtisuggest
laimėtiwin
melsvintimake bluer
nuaidėtiecho
pasidalytishare
praktikuotipractise
prisėstisit down
sandėliuotistore
susižieduotiengage