Kuulma conjugation

Conjugate kuulma (kuulda) - hear

Turn on pronunciation markers

Main forms

Estonian FormEnglish TranslationEx.
ma infinitive
kuulma hear
da infinitive
kuulda hear
participle past active
kuulnud heard
participle past passive
kuuldud been heard

Present tense

Estonian FormEnglish TranslationEx.
Ma
kuulen I hear
Sa
kuuled you hear
Ta
kuuleb he/she/it hears
Me
kuuleme we hear
Te
kuulete you all hear
Nad
kuulevad they hear
Negative
ei kuule (do/does) not hear
Passive
kuuldakse it is heard
Pass. Neg.
ei kuulda it is not heard

Perfect tense

Estonian FormEnglish TranslationEx.
Ma
olen kuulnud I have heard
Sa
oled kuulnud you have heard
Ta
on kuulnud he/she/it has heard
Me
oleme kuulnud we have heard
Te
olete kuulnud you all have heard
Nad
on kuulnud they have heard
Negative
ei ole kuulnud, pole kuulnud (have/has) not heard
Passive
on kuuldud it has been heard
Pass. Neg.
ei ole kuuldud, pole kuuldud it has not been heard

Past tense

Estonian FormEnglish TranslationEx.
Ma
kuulsin I heard
Sa
kuulsid you heard
Ta
kuulis he/she/it heard
Me
kuulsime we heard
Te
kuulsite you all heard
Nad
kuulsid they heard
Negative
ei kuulnud did not hear
Passive
kuuldi it was heard
Pass. Neg.
ei kuuldud it was not heard

Pluperfect past tense

Estonian FormEnglish TranslationEx.
Ma
olin kuulnud I had heard
Sa
olid kuulnud you had heard
Ta
oli kuulnud he/she/it had heard
Me
olime kuulnud we had heard
Te
olite kuulnud you all had heard
Nad
oli kuulnud they had heard
Negative
ei olnud kuulnud, polnud kuulnud had not heard
Passive
oli kuuldud it had been heard
Pass. Neg.
ei olnud kuuldud, polnud kuuldud it had not been heard

Conditional mood

Estonian FormEnglish TranslationEx.
Ma
kuuleksin, kuuleks I would hear
Sa
kuuleksid, kuuleks you would hear
Ta
kuuleks he/she/it would hear
Me
kuuleksime, kuuleks we would hear
Te
kuuleksite, kuuleks you all would hear
Nad
kuuleksid, kuuleks they would hear
Negative
ei kuuleks would not hear
Passive
kuuldaks it would be heard
Pass. Neg.
ei kuuldaks it would not be heard

Conditional perfect mood

Estonian FormEnglish TranslationEx.
Ma
oleksin kuulnud; oleks kuulnud; kuulnuksin; kuulnuks I would have heard
Sa
oleksid kuulnud; oleks kuulnud; kuulnuksid; kuulnuks you would have heard
Ta
oleks kuulnud; kuulnuks he/she/it would have heard
Me
oleksime kuulnud; oleks kuulnud; kuulnuksime; kuulnuks we would have heard
Te
oleksite kuulnud; oleks kuulnud; kuulnuksite; kuulnuks you all would have heard
Nad
oleksid kuulnud; oleks kuulnud; kuulnuksid; kuulnuks they would have heard
Negative
ei oleks kuulnud; poleks kuulnud; ei kuulnuks would not have heard
Passive
oleks kuuldud it would have been heard
Pass. Neg.
ei oleks kuuldud; poleks kuuldud it would not have been heard

Imperative mood

Estonian FormEnglish TranslationEx.
Sa
kuule hear
Ta
kuulgu let him/her/it hear
Me
kuulgem let's hear
Te
kuulge hear
Nad
kuulgu let them hear
Passive
kuuldagu be heard

Imperative negative mood

Estonian FormEnglish TranslationEx.
Sa
ära kuule do not hear
Ta
ärgu kuulgu let him/her/it not hear
Me
ärgem kuulgem, ärme kuuleme let him/her/it not hear
Te
ärge kuulge do not hear
Nad
ärgu kuulgu let them not hear
Passive
ärgu kuuldagu do not be heard

Quotative tense

Estonian FormEnglish TranslationEx.
Ta
kuulvat he/she/it (allegedly) hears
Negative
ei kuulvat (allegedly) does not hear
Passive
kuuldavat (allegedly) it is heard
Pass. Neg.
ei kuuldavat (allegedly) it is not heard

Quotative perfect tense

Estonian FormEnglish TranslationEx.
Ta
olevat kuulnud; kuulnuvat he/she/it (allegedly) has heard
Negative
ei olevat kuulnud; polevat kuulnud; ei kuulnuvat (allegedly) has not heard
Passive
olevat kuuldud (allegedly) it has been heard
Pass. Neg.
ei olevat kuuldud; polevat kuuldud (allegedly) it has not been heard

Jussive mood

Estonian FormEnglish TranslationEx.
Ta
kuulgu so that he/she/it hear
Negative
ärgu kuulgu so that he/she/it do not hear
Passive
kuuldagu so that it be heard
Pass. Neg.
ärgu kuuldagu so that it not be heard

Jussive perfect mood

Estonian FormEnglish TranslationEx.
Ta
olgu kuulnud so that he/she/it have heard
Negative
ärgu olgu kuulnud so that he/she/it do not have heard
Passive
olgu kuuldud so that it have been heard
Pass. Neg.
ärgu olgu kuuldud so that it not have been heard

Other forms

Estonian FormEnglish TranslationEx.
des form
kuuldes while hearing
ma inessive
kuulmas while hearing
ma elative
kuulmast (due to/following/for) hearing
ma translative
kuulmaks for the purpose of hearing
ma abessive
kuulmata without hear
participle pres. active
kuulev that can be heard
participle pres. passive
kuuldav being heard

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for kuulma

There is no additional usage information for the word kuulma.

Examples of kuulma

Example in EstonianTranslation in EnglishFm.
"Ma tapan su ära", keha kukub maha sekund hiljem- vanamees oleks pidanud kuulma poisi sõnu nina eest möödakihutava rongi müras!The old man - "I'm gonna kill you", body hitting the floor a second later - would have had to hear the boy's words with the el roaring past his nose!
"Uskumatu, mida ma kuulma pean"I can 't believe What I'm hearing
# Peaksid kuulma, kuidas pasunad puhuvad ## Dance to the music # # You might like to hear the horns blowin' #
" Mida ta kuulda tahab?"What does he want to hear?
"...ja kuulda otse teie suust kõike selle sündmuse algusest lõpuni."Listen to your father.. "... and to hear from your mouth the whole circumstance and beginning of that matter."
"Ei, ma ei saanud laske kuulda."No, l couldn't have heard the shots.
"Just nii". Sama tahan kuulda ka sinult.And that's all I wanna hear out of you.
! Hei, ma olen kuulnud teist.Hey, l heard about you guys.
" Leland Meeks." Pole sinust midagi kuulnud."Leland Meeks." Never heard of you.
"Charlie, luuser". Olen seda terve oma elu kuulnud. Täna mitte."Charlie the loser." I've heard that my whole life.
Abikaasa kadus neli kuud tagasi ja temast pole kuuldud sellest ajast peale.The husband disappeared four months ago, and he hasn't been heard from since.
! Ma kuulen igasugu hulle jutte!I'm hearing all kinds of crazy things!
"Aga alates sellest, kui ma Sind kohtasin, kuulen ma neid neljatähelisi sõnu" ja kõik millest ma mõelda suudan, on vaid üks teine neljatäheline sõna:""But, since I found you, I hear those four-letter words... "and all I think about is another four-letter-word:
"Aus mees on välja ilmunud." Tsitaadi lõpp. Millal ma seda temalt kuulen?When do I hear from him?
! Gabe, kas sa kuuled mind?Gabe, can you hear me?
! Kas sa kuuled?Do you hear me?
" - Kas sa kuuled?- Can you hear me?
"'Kui olin laps, siis aitasin oma vanamehel veiseid üle ajada."' kuuled mind, Adrian?"'When I was a kid, I helped my old man trail some cattle up from the border."' Can you hear me, Adrian?
- Ja ikkagi, kui kohtunik kuuleb, et...- Even so, when a judge hears...
- Jah, ma arvan, et on parem kui ta seda meie käest kuuleb.-It's best she hears it from us.
- Jah... Ja ta naeratab, kui kuuleb sinu palveid.- Yes... and she smiles when she hears your prayers.
"Armudes kuuleme oma peas Puccinit.""When we fall in love, we hear Puccini in our heads."
* Ja nüüd me kuuleme pala ** And now we're hearing pieces *
"Ishimura, kas te kuulete meid?lshimura, can you hear us?
"Kui te kuulete Cole'ist, siis helistage meile?""If you do hear from Cole, give us a call"?
"Teil poistel ei ole asja põhja poole Liidu tänavat, kuulete mind? ""You boys got no business north of Union Street, you hear me?"
" Jälitatavad röövlid uluvad...kui kuulevad ta urisemist "" Hounding hoodlums with a howl...hear his growl "
"Kõik, seda teadet kuulevad, peaksid aru saama"Anyone hearing this should realize
"Las kõik asjad lähevad niimoodi, nagu soovivad need, kes seda kuulevad.""May all things go according to the wishes of those that hear it."
- Kas sa ei kuule mind?- Can you not hear me?
Ma olen tuul kelle häält kuuldakse, kuigi keegi ei saa öelda kust see tuleb või kuhu see läheb.I am of the wind whose sound is heard, yet none can tell from whence it comes or where it goes.
Ma pean teadma, et mul ikka veel häält on, ja et seda häält kuuldakse.I need to know I still have a voice and that that voice is heard.
Seal, kus mu palvet kuuldakse kustub kogu süü ja kogu kahetsus ja kogu vihal on lõpp.If my prayer is heard, then there will be an erasing of all guilt and all regret and an end to all anger.
"Ma olen kuulnud tema kapjade kõminat.""I have heard the thunder of his hooves.
Aga ma olen kuulnud tema lugu.But I have heard her story.
- Vast oled kuulnud.You must have heard of it.
Arvatavasti oled kuulnud neist.You may have heard of a few of these.
Fedens, ma tean, et oled kuulnud erinevaid asju.Fedens, I know you have heard many things,
- Hästi, see võib olla, Bolton, kuid ilmselt Juilliard on kuulnud teist.. ja kui te kirjutate seda etendust, te peate sügavale kaevama ja mõtlema oma püüdluseid ja unistusi oma tuleviku jaoks.- Well, that may be, Mr. Bolton, but evidently Juilliard has heard of you. And as you create this show, you must dig deep and think about your aspirations and dreams for the future.
- Hästi, see võib olla, Bolton, kuid ilmselt Juilliard on kuulnud teist..- Well, that may be, Mr. Bolton, but evidently Juilliard has heard of you.
-Ta on kuulnud Muusikaingli häält...- She has heard the voice of the angel of music...
Dobby on kuulnud teie suuremeelsusest, aga kunagi pole üksi võlur talle nagu võrdsele istet pakkunud.Dobby has heard of your greatness, sir... ...but never has he been asked to sit down by a wizard, like an equal.
- Konstaabel Crane! See on laul mida me oleme kuulnud sinult rohkem kui üks kord.This is a song that we have heard from you more than once.
Aga kui me kaalume kõiki jutte, mida me oleme kuulnud, ...võib teatud juhtudel eelistada tüdrukut poisile.But if we consider all the stories we have heard in certain cases a girl might be preferable to a boy
Kuid me oleme kuulnud kohutavaid jutte.But we have heard terrible rumors.
Ehk olete kuulnud meie esimestest külalistest.You may have heard about my first guests.
Hr Kelso, ma ei tea, mida olete kuulnud, kuid mõrvu võõra käe läbi juhtub väga harva.Mr. Kelso, despite what you may have heard, homicides at the hands of a stranger are incredibly rare.
Härrased, esindan täna Le Chiffret, kellest te olete kuulnud ja kelle unikaalne kunstiaarete kogu on oksjonil.Gentlemen, I am here tonight on behalf of Le Chiffre, of whom you will have heard, to auction this unique collection of art treasures.
Ja ehk olete kuulnud, mind krooniti hiljuti B-kategooria Dungeon-meistriksAnd as you may have heard, I am recently... a crowned class-b Dungeon Master.
- Kas te ei ole kuulnud?- Have not heard it?
Kas sa ei ole kuulnud, et igavene Jumal, Jehoova on maailm otste looja, tema ei väsi, ega tüdi."Hast thou not heard that the everlasting God, the Lord, the creator of the ends of the earth, fainteth not, neither is weary?" Juvenile.
Kas te ei ole kuulnud?Pardon, madame. Have you not heard?
Madalaimast kohast, selle sosistust on kuuldud.In the lowest place, its whisper has been heard.
Võib-olla see seletab miks ei ole kuuldud... avalikku pahameeletormi.Perhaps this explains why a public outcry... to have these crimes stopped has not been heard.
Võibolla see seletab, miks ei ole kuuldud avalikku pahameeletormi.Perhaps this explains why a public outcry ... to have these crimes stopped has not been heard.
"Isade patud..." Oli viimane asi, mida kuulsin."The sins of the fathers... " it's the last thing I heard.
"Ja ma kuulsin neljanda olevuse häält hüüdvat:"And I heard the voice of the fourth beast say, "
"Ja ma kuulsin otsekui häält nelja olevuse keskelt hüüdvat...""And I heard a voice in the midst of the four beasts.
"Käppärä kutid, kuni surmani." Sa kuulsid ise."Käppärä boys, until death." You heard it yourself.
"Nad kõik kuulsid mind hästi ja veatult."" They all heard me great, and I could hear them loud and clear."
"Isegi, kui see oli vaid unenägu, loodan, et ta kuulis mind."Even if it was only a dream, I hope he heard me.
"Kui lihtrahvas seda kuulis, olid nad hämmingus.""And when the multitude heard this," "they were astonished at his doctrine."
"Ometi ühel tähistaevasel ööl kuulis Vari teistsugust häält."Yet one starlit night, The Shadow heard a different voice.
"kuid kogemata kuulsime, et mõlemad..." "...olid surnuks nälginud!""but accidentally heard that they had both..." "...starved to death!"
- Audrey, oota. Me kuulsime selle karbi kaudu, kuidas Nathan Jordaniga rääkis.We heard Nathan talking to Jordan on that box thing.
- Eikuskilt. - Me kuulsime neid enne hr. Garrisonilt.- We heard them from Mr. Garrison before.
- Andke tuld, te kuulsite teda.- Come on, you heard him.
- Ema. Lapsed, te kuulsite oma isa.Kids, you heard your father.
- Jah. Te kuulsite, mida ta ütles!You heard the woman!
- Jah? Kui ta kuuleb hoiatust oma tankilt, siis miks ta seekord ei kuulnud seda?Why then, if he hears the warning of his tank, he did not hear it back then?
- Ma ei kuulnud kui sa tulid.- I did not hear you come in. - I know.
- Ma ei kuulnud sõna "selgeltnägija".I did not hear "psychic."
- Mina ei kuulnud midagi.- I did not hear anything.
Kui ideaalne tühjus sai rikutud valgusega, siis kuuldi suurt ulgumist, ja kõik vennad pagesid kabuhirmus.When the perfect void was corrupted... by light, a great wailing was heard, and all the brethren fled in terror.
Kui ideaalne tühjus sai rikutud valgusega, siis kuuldi suurt ulgumist,When the perfect void was corrupted... by light, a great wailing was heard,
Meest kuuldi pobisemas sinu nime, kui ta pensionile läks.The man was heard muttering your name as he stumbled into retirement.
Sellega kaasnevat plahvatust kuuldi isegi 3000 miili kaugusel Austraalias.The resulting blast was so great, it was heard 3,000 miles away in Australia.
Suurt leina kuuldi üle kogu taeva.And an awesome wailing was heard throughout heaven.
Aga ma olin kuulnud, et randmete lõikamine on... peaaegu meeldiv.But I had heard that cutting your wrist was... almost pleasant.
Loomulikult, kui olin kuulnud ,Obviously if I had heard,
Ma olin kuulnud hirmutavaid jutte Waodanide kohta.I had heard the violent stories of the Waodani.
Ma olin kuulnud sellest.I had heard about that.
Ma olin kuulnud.So I had heard.
Nad olid kuulnud, et ja lihtsalt näidata, tätoveering, ja ei võta keegi koos temaga.They had heard that and just to show the tattoo, and not take anyone with him.
Vähesed teadsid meie küla nime, aga paljud olid kuulnud seal toimunud õudustest.Few knew our village by name but many had heard of the terrible things that happened there.
Charlotte oli kuulnud Noaniest korporatsiooniõelt... kelle abielu oli naine väga täpselt ennustanud.Charlotte had heard about Noanie through a sorority sister... whose marriage she had very accurately predicted.
Inimeste kuningas oli kuulnud Raba Kuningriigi kasvavast tugevusest.For the human king had heard of a growing power in the Moors.
Kui ta oli kuulnud on, sinu ema oleks surnud kohe.If she had heard it, your mother would be dead right now.
Ning Hutter, ehkki kaugel, oli kuulnud naise hoiatust.And Hutter, far away, had heard her cry of warning.
Eile öösel... pidutses kogu linn väljas tänavatel... sest olime kuulnud, et oled lõpuks saabunud.Last night, the whole town was celebrating out in the streets because we had heard that you finally arrived.
Duverger, kui peseksid kõrvad puhtaks, kuuleksid, mida klassikaaslane sosistab.-Up your If you washed your ears, Duverger, you would hear the whispering
Isegi täiskasvanud gängi liikmed kes korraldavad kihlvedusid nad kõik maadlevad ja kanderaami-kutid kuuleksid kogu austusega et, vana hea mõistatuste maja on hävitatud"Even the guys who ran the betting at the wrestling and the barrow boys would hear with respect how Old Misery's house had been destroyed."
Isegi täiskasvanudte gängid, kes korraldavad kihlvedusid; nad kõik maadlevad ja kanderaami-kutid kuuleksid kogu austusega et, vana hea mõistatuste maja on hävitatudEven the grown-up gangs who ran the betting at the all-in wrestling and the barrow-boys would hear with respect of how Old Misery's house had been destroyed.
Kui sa oleksid lõpuni kuulanud, siis oleksid kuulnud, et kutsusin teda Hr. Suur... eks.Well, if you had kept listening you would have heard me call him Mister Bigot.
" Sa ei kuule mu häält enam kunagi."You will never hear my voice again.
"Bout 03:00 Ma kuule keegi bangin " küljel laut.'Bout 3 o'clock I hear someone bangin' on the side of the barn.
"Karju palju tahad, keegi ei kuule sind, väljaarvatud mina, kui siit eemale kõnnin ja kui olen piisavalt kaugel, siis ei kuule ma sind enam.""except for me when I'm walking away, "and once I'm far enough away, I won't hear you anymore."
"Kui mul see vaid oleks, oleksin ma õnnelik." Kas sa ise ei kuule seda?"If only I had it, I'd be happy. " Can't you hear it in there?
Kui lähen keema, siis kuulge mind hüüdmas.When I get all steamed up, hear me shout
Kuulge, kuulge!Hear, hear!
Kuulge, kuulge.Hear, hear.
Ja ma ei saa lõpetada kuulmast inimese mõtteid.And now I can't stop hearing people's thoughts.
Julia Roberts. Ma olen nii väsinud kuulmast Julia Robertsist.I'm so tired of hearing about Julia Roberts.
Lähen marru kuulmast, kui rikutud nad on.Got a kick out of hearing how messed up they are.
Aga mina istun siin tv ees vaatan "Hannah Montana," Nii et ma ei kavatse hävitada 4.3 miljonit pakistaanlast kuulmata käsku kellegi käest, 276 00:11:30,159 --> 00:11:32,261 kelle autoriteedi ma ära tunnen.But I'm sitting here watching "Hannah Montana," so I'm not going to annihilate 4.3 million Pakistanis without hearing directly from someone whose authority I recognize.
Nii et ma ei kavatse hävitada 4.3 miljonit pakistaanlast kuulmata käsku kellegi käest, 276 00:11:30,159 -- 00:11:32,261 kelle autoriteedi ma ära tunnen.so I'm not going to annihilate 4.3 million Pakistanis without hearing directly from someone whose authority I recognize.
Päeva alguses, polnud meil aimugi kui raskeks võib meil olla ilma uudiseid kuulmata.As the day began, none of us had any idea how hard it would be to go nine hours without hearing the outcome of the Super Bowl.
Keegi ei kuuleks meid.Nobody would hear us.
Isegi kui ma ei olnud sees akendega autosse rullitud, kõik Samaaria oleks kuulnud just nüüd oli kaks professoreid arutame üliõpilane.Even if I weren't inside a car with the windows rolled up, all Samaritan would have heard just now was two fellow professors discussing a student.
- Sa pole kuulnud?Have you not heard?
Läbilõigatud arterid ja hingetorud, et keegi ei kuuleks.Slashed carotids and windpipes so no one would hear.
Mitte sellepärast, et mul on relv ega me asukoha pärast, kus sind keegi nagunii ei kuuleks, vaid sellepärast, et oleme täiskasvanud, ja täiskasvanud ei karju, nad räägivad.Not because I have a gun... and not because where we are no one would hear you anyway... but because we're adults... and adults don't shout, they talk.
Nii, et tuumapomm võib seal plahvatada ja keegi seda ei kuuleks.So a nuclear bomb could go off in there and no one would hear it.
Ma mõtlen, et mida ma oleks kuulnud.I mean, that I would have heard,
Valvur sees oleks kuulnud ja tulistanud kedagi teist.The Guardian inside would have heard and shot everyone else.
Kas sa pole kuulnud, et ihad teevad su nooremaks!Have you not heard that desire makes one young!

Questions and answers about kuulma declension

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about kuulma
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Estonian conjugation game!

Practice Estonian verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Quick navigation

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
keelmado
koolmado
kudemaspawn
kudumaknit
kulumaabrase
kumamagleam
kurtmabemoan
kusemapass water
kuvamadisplay
laulmasing
Different length:
kuulamahark
kuuldumabe heard
kuulumabelong

Do you know these verbs?

VerbTranslation
koolmado
laulmasing
heljumafloat
kümblemabath
vaplemabe shaking
keelmado
muutmaalter
suremaabsquatulate
paistmaappear
peksmaspiflicate