Horen conjugation

Conjugate horen - hear

Present tense

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
hoor I hear
Jij/Je/U
hoort you hear
Hij/Zij/Het
hoort he/she/it hears
Wij/We
horen we hear
Jullie
horen you all hear
Zij
horen they hear

Past tense

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
hoorde I heard
Jij/Je/U
hoorde you heard
Hij/Zij/Het
hoorde he/she/it heard
Wij/We
hoorden we heard
Jullie
hoorden you all heard
Zij
hoorden they heard

Future tense

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
zal horen I will hear
Jij/Je/U
zult horen you will hear
Hij/Zij/Het
zal horen he/she/it will hear
Wij/We
zullen horen we will hear
Jullie
zullen horen you all will hear
Zij
zullen horen they will hear

Conditional mood

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
zou horen I would hear
Jij/Je/U
zou horen you would hear
Hij/Zij/Het
zou horen he/she/it would hear
Wij/We
zouden horen we would hear
Jullie
zouden horen you all would hear
Zij
zouden horen they would hear

Subjunctive mood

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
hore I hear
Jij/Je/U
hore you hear
Hij/Zij/Het
hore he/she/it hear
Wij/We
hore we hear
Jullie
hore you all hear
Zij
hore they hear

Present perfect tense

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
heb gehoord I have heard
Jij/Je/U
hebt gehoord you have heard
Hij/Zij/Het
heeft gehoord he/she/it has heard
Wij/We
hebben gehoord we have heard
Jullie
hebben gehoord you all have heard
Zij
hebben gehoord they have heard

Past perfect tense

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
had gehoord I had heard
Jij/Je/U
had gehoord you had heard
Hij/Zij/Het
had gehoord he/she/it had heard
Wij/We
hadden gehoord we had heard
Jullie
hadden gehoord you all had heard
Zij
hadden gehoord they had heard

Future perfect tense

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
zal gehoord hebben I will have heard
Jij/Je/U
zal gehoord hebben you will have heard
Hij/Zij/Het
zal gehoord hebben he/she/it will have heard
Wij/We
zullen gehoord hebben we will have heard
Jullie
zullen gehoord hebben you all will have heard
Zij
zullen gehoord hebben they will have heard

Conditional perfect tense

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
zou gehoord hebben I would have heard
Jij/Je/U
zou gehoord hebben you would have heard
Hij/Zij/Het
zou gehoord hebben he/she/it would have heard
Wij/We
zouden gehoord hebben we would have heard
Jullie
zouden gehoord hebben you all would have heard
Zij
zouden gehoord hebben they would have heard

Imperative mood

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Du
hoor hear
Ihr
hoorthear

Attention: most Dutch verbs on CoolJugator have both ordinary and 'bijzin' forms. The 'bijzin' ones are used when the verb is in a secondary position in the sentence: for example, 'jij zegt dat ik aankom' ('you say that I am arriving'), even though the verb normally would be 'ik kom aan'.

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for horen

There is no additional usage information for the verb horen.

Examples of horen

Example in DutchTranslation in EnglishFm.
! Laat me u "Amen" horen zeggen!Let me hear you say "amen"!
! Wil je het einde van het kleine spinnetje liedje horen?You wanna hear how the "Itsy-Bitsy Spider" ends, Felder?
" Om je beter mee te horen, liefje.""The better to hear you with, my dear."
" Om ze te horen juichen als je opkomt"To hear them cheering when you come on
"'Oh, ik zou daar graag heengaan en de lucht zien, waarvan iedereen zegt dat ze zo mooi is, en de geuren van de bloemen ruiken en de stemmen van de mensen horen."'"'Oh, how I'd love to go up there and see the sky, which everyone says is so pretty, and smell the scent of the flowers and hear the voices of the humans. "'
"Als ik iets van u hoor, stuur ik u misschien iets nats."After I hear from you, I might send you something wet."
"Als ik nog een woord van je hoor, vertel ik het tegen mijn vader."lf l hear one more word from you, l'll tell my dad.
"Als ik nog een woord van je hoor, zal ik het tegen mijn vader vertellen."lf l hear one more word from you, l'll tell my dad.
"Als" en "waarschijnlijk" hoor ik graag bij een aanvalsplan."About" and "probably" are two words I love to hear during a debriefing.
"C"... hoor jij een "C" ?"C"...you hear a "C"?
! Wat maakt het uit dat hij me hoort? !So what if he hears me?
"... en je me hoort zingen in de storm." Het is gewoon een nummer van Elysian Fields."And you hear me singing in the storm." It's just an elysian fields song.
"Als Nag, de zonnebadende cobra, de onzorgvuldige voetstappen van een mens hoort..."- "When Nag, the basking cobra, hears the careless foot of man..."
"Als je iets van Cole hoort, bel ons dan"?"If you do hear from Cole, give us a call"?
"Daar regent 't nooit en je hoort nooit iemand hoesten... "of tuberculose krijgen of zoiets.It never rains there, and you never hear of anyone coughing... or getting the consumption or anything like that.
! Ik hoorde iets.I heard something.
""En al gauw hoorde ik aan de top...""- No, I really am. "And in a twinkling, I heard on the roof..."
"Alsjeblieft, niet dat. " Dat hoorde ik.-"Please, not that. " -That's what l heard.
"Amerika hoorde de trompetten schallen"America has heard the bugle call
"De stem die ik hoorde vannacht werd gehoord."The voice I hear this passing night was heard
"Buren hoorden een hard geluid en zagen een donkerharige blanke man ontsnappen uit het gebouw op de 8ste straat. ""Neighbor heard a loud bang "and then spotted a dark-haired Caucasian male "fleeing the building on 8th street,
"En toen het Nonnatus Huis werd gesloopt, "hoorden we zijn sterven enkel in de verte."'And when Nonnatus House was demolished, 'we heard its dying fall only in the distance.'
"En ze hoorden van een hele bijzondere baby, die familie nodig had, in een land ver ver hier vandaan."And they heard that there was a very special baby in a faraway land... who needed a family.
"Toen ze mij hoorden bidden♪ When they heard me praying
"Toen ze mij hoorden zeggen♪ When they heard me saying
De aarde hore en haar volheid, de wereld en al wat daaruit ontspruit.Let the Earth hear. And all that is in it. And all things that come from it.
Ik weet alleen dat ik 'm gehoord heb. Ik heb z'n gehuil gehoord de dag voor sir Charles stierf... en zo'n geluid wil ik nooit meer horeWhat I know is that I've heard it... heard its terrible howl on the night before Sir Charles died... and I never want to hear such a sound again in all my life.
Ikke nie zo goed hore. Wij onder watertje zijn!Mesa can't hear so good since we submergify!
" Alles wat je hebt gehoord klopt echt"Everything that you've heard is really so
" We hebben gehoord dat tot nu toe slechts twee loges zijn verkocht. "We've heard that until now only two boxes have been sold. "
" bij voorkeur van een bedrijf Ik heb nog nooit van gehoord ? ""preferably from a company I've never heard of?"
"...waar ik lang geleden van heb gehoord..."♪ I've heard of long ago
"Bobbels en gleuven" Daar had ik nog nooit van gehoord. Nou denk er over na!"Chuffs and bumps." I've never heard that before.
- Is zij horend?- Is she hearing?
Al deze jaren, al deze brieven, horend wat uw zuster te zeggen had.All these years, all these letters, hearing what your sister had to say.
Deze mengelmoes van doof, horend, zwart, wit..This patchwork of deaf, hearing, black, white...
Het mietje van de stad, nog steeds hard horend?- You again? Runt, are you still hard of hearing?
Hoe vind je het om horend te zijn?How do you like being hearing?

Questions and answers about horen conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about horen
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play conjugation game!

Practice language skills with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
arrendo
barenbear
berendo
borendrill
burendo
derenharm
durenlast
garenyarn
gerendo
hagendo
hakendo
halenfetch
harendo
hatenhate
heienlift
Different length:
afhorendo
behorenbelong
hoerendo
hordendo
hortendo
ophorendo
schorenabet

Do you know these verbs?

VerbTranslation
historiserendo
hoedentend
hoekendo
hoestencough
hoogschattenhigh estimate
hopsendo
hordendo
hortendo
hypnotiserenhypnotise
iaëndo