Qesh (to laugh) conjugation

Albanian
114 examples

Conjugation of eiti

Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Present tense
qesh
I laugh
qesh
you laugh
qesh
he/she/it laughs
qeshim
we laugh
qeshni
you all laugh
qeshin
they laugh
Past tense
qesha
I laughed
qeshe
you laughed
qeshi
he/she/it laughed
qeshëm
we laughed
qeshët
you all laughed
qeshën
they laughed
Future tense
do të qesh
I will laugh
do të qeshësh
you will laugh
do të qeshë
he/she/it will laugh
do të qeshim
we will laugh
do të qeshni
you all will laugh
do të qeshin
they will laugh
Imperative tense
-
qesh
you laugh
-
-
qeshni
you all laugh
-
Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Present imperfect tense
qeshja
I was laughing
qeshje
you were laughing
qeshte
he/she/it was laughing
qeshnim
we were laughing
qeshnit
you all were laughing
qeshnin
they were laughing
Past perfect tense
kam qeshur
I have laughed
ke qeshur
you have laughed
ka qeshur
he/she/it has laughed
kemi qeshur
we have laughed
keni qeshur
you all have laughed
kanë qeshur
they have laughed
Past pluperfect tense
pata qeshur
I had laughed
pate qeshur
you had laughed
pati qeshur
he/she/it had laughed
patëm qeshur
we had laughed
patët qeshur
you all had laughed
patën qeshur
they had laughed
Future perfect tense
do të kem qeshur
I will have laughed
do të kesh qeshur
you will have laughed
do të ketë qeshur
he/she/it will have laughed
do të kemi qeshur
we will have laughed
do të keni qeshur
you all will have laughed
do të kenë qeshur
they will have laughed
Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Subjunctive present tense
të qesh
I laugh
të qeshësh
you laugh
të qeshë
he/she/it laugh
të qeshim
we laugh
të qeshni
you all laugh
të qeshin
they laugh
Subjunctive past tense
të qeshja
I laugh
të qeshje
you laugh
të qeshte
he/she/it laugh
të qeshnim
we laugh
të qeshnit
you all laugh
të qeshnin
they laugh
Subjunctive past perfect tense
të kem qeshur
I have laughed
të kesh qeshur
you have laughed
të ketë qeshur
he/she/it have laughed
të kemi qeshur
we have laughed
të keni qeshur
you all have laughed
të kenë qeshur
they have laughed
Subjunctive past pluperfect tense
të kisha qeshur
I have laughed
të kishe qeshur
you have laughed
të kishte qeshur
he/she/it have laughed
të kishim qeshur
we have laughed
të kishit qeshur
you all have laughed
të kishin qeshur
they have laughed
Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Conditional present tense
do të qeshja
I would laugh
do të qeshje
you would laugh
do të qeshte
he/she/it would laugh
do të qeshnim
we would laugh
do të qeshnit
you all would laugh
do të qeshnin
they would laugh
Conditional past perfect tense
do të kisha qeshur
I would have laughed
do të kishe qeshur
you would have laughed
do të kishte qeshur
he/she/it would have laughed
do të kishim qeshur
we would have laughed
do të kishit qeshur
you all would have laughed
do të kishin qeshur
they would have laughed
Optative present tense
qeshsha
I may laugh
qeshsh
you may laugh
qeshtë
he/she/it may laugh
qeshshim
we may laugh
qeshshit
you all may laugh
qeshshin
they may laugh
Optative past perfect tense
paça qeshur
I may have laughed
paç qeshur
you may have laughed
pastë qeshur
he/she/it may have laughed
paçim qeshur
we may have laughed
paçit qeshur
you all may have laughed
paçin qeshur
they may have laughed
Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Admirative present tense
qeshkam
I (apparently) laugh
qeshke
you (apparently) laugh
qeshka
he/she/it (apparently) laughs
qeshkemi
we (apparently) laugh
qeshkeni
you all (apparently) laugh
qeshkan
they (apparently) laugh
Admirative past tense
qeshkësha
I (apparently) laughed
qeshkëshe
you (apparently) laughed
qeshkësh
he/she/it (apparently) laughed
qeshkëshim
we (apparently) laughed
qeshkëshit
you all (apparently) laughed
qeshkëshin
they (apparently) laughed
Admirative past perfect tense
paskam qeshur
I (apparently) have laughed
paske qeshur
you (apparently) have laughed
paska qeshur
he/she/it (apparently) has laughed
paskemi qeshur
we (apparently) have laughed
paskeni qeshur
you all (apparently) have laughed
paskan qeshur
they (apparently) have laughed
Admirative pluperfect tense
paskësha qeshur
I (apparently) had laughed
paskëshe qeshur
you (apparently) had laughed
paskësh qeshur
he/she/it (apparently) had laughed
paskëshim qeshur
we (apparently) had laughed
paskëshit qeshur
you all (apparently) had laughed
paskëshin qeshur
they (apparently) had laughed
participle
gerund present
gerund past
Other
qeshur
laughed
duke qeshur
laughing
duke pasë qeshur
having laughed

Examples of qesh

Example in AlbanianTranslation in English
Mbeturinat nuk janë bërë për të qeshur.Waste is not something to laugh.
Përveç faktit që jam akoma i terrorizuar për të qeshur.Except I think I'm still a little too petrified to laugh.
Çfarë ka për të qeshur?What's there to laugh about?
Më lër ta gjej. Ai po pretendonte kinse po qeshte në diçka që në fakt s'ishte për të qeshur.Let me guess, he was pretending to laugh at something that wasn't actually funny.
Në atë çast natyra ja fillon të qesh, duke fryrë era dhe duke lëshuar vetëtimë.But the elements laughed, roared and thundered.
Shofer, qesh për ata persona në vendin tim.Driver, laugh at those people for me.
Pse po qesh?What are you laughing at?
- Pse qesh? Të gjithë qeshin për këtë.What're you laughing at?
Ai po qesh me ne.He's laughing at us.
Krejt çka duhet të bëjmë është të ulemi, të ndëgjojmë dhe të mos qeshim.Relax. All we gotta do is sit back, listen, and remember not to laugh.
Ai zemërohet, të gjithë qeshim.[ Chuckles ] He makes a fuss. We all laugh.
Te qeshim per Trevorin, eshte kjo me interes?Let's have a laugh on Trevor, is that it?
Sikur të këndonim, ti dhe unë të qeshim deri në fund të jetës tonë ?What if you and I just sang and laughed together for the rest of our lives?
Një ditë, do të qeshim për këtë.Someday you and I are gonna laugh about it.
Ne kemi 1.98 dollarë dhe ju po qeshni! Le të shohim.We've got $1 .98, and you're laughing!
Përse nuk qeshni?Why aren't you laughing?
Përse po qeshni?Why are you laughing?
Në rregull, qeshni.Yeah, all right, laugh it up.
Nuk e di se për çka po qeshni.I don't know what you're laughing at.
- Në Hollywood do të na qeshin në fytyrë.Thank you. They'll laugh us out of hollywood.
Vajzat nuk qeshin dhe nuk blejnë cigare puro.Girls don't laugh, and they don't buy cigars.
- Pse qesh? Të gjithë qeshin për këtë.What're you laughing at?
Me Xhein dhe Bobin e Heshtur qeshin vetëm të droguarit."Jay & Silent Bob are one-note jokes that only stoners laugh at."
- Çfarë po qeshin ata?What they are laughing at? I don't know.
Për ato pizhamat prej fanellate, qesha shumë.About those flannel pajamas, I laughed a lot.
Dhe kështu qesha me sa zë kisha.And so I laughed as loud as I could.
Ai u ul mbi divan duke parë televizorin... ...dhe unë e lëshova një pordhë dhe unë qesha, si gjithmonë... ...He sat on the couch watching TV ... ... And I threw a fart and I laughed, as always ... ... But suddenly ...
Ai u ul mbi divan duke parë televizorin dhe unë e lëshova një pordhë dhe unë qesha, si gjithmonë Por papritmas ...He sat on the couch watching TV And I threw a fart and I laughed, as always But suddenly ...
Dreri tjetër qeshi me të.The other reindeer laughed at him.
- Ajo qeshi?- She laughed?
Ajo qeshi.She laughed.
Dekins thjesht puliti sytë për një sekondë dhe më pas qeshi me veten si idiot.Dekins just blinked for a second. Then he laughed himself silly.
...dhe pastaj vetëm qeshi....and then he just laughed.
Nuk biseduam dhe as qeshëm, ashtu si bëjmë zakonisht...We haven't spoken. Or laughed, as we usually do...
Sigurisht që qeshëm të gjithë, kur e pamë kasetën në stacion.We sure all laughed when I played the surveillance tapes at the station.
Ne qeshëm shumë.We laughed a lot.
Do të duhej t'ju largoja nga puna të treve sepse ju qeshët me mua kur bleva ato reklamat e ulëseve ne stacionin e autobusëve.I should fire all 3 of you because you laughed at me when I bought those bus-bench ads.
Kur ti re nga qielli ata qeshën me ty Nataniel.When you fell from Heaven, they laughed at you, Nathaniel.
Zonjës Flejshmen iu desh të më kërciste disa herë gishtat sot dhe të gjithë qeshën.Mademoiselle Fleishman had to snap her fingers at me a lot today, and everybody laughed.
U gostitën, kërcyen, qeshën dhe ishte një rast mjaft i lumtur."They feasted and danced and laughed, and it was a joyous occasion.
Të gjithë qeshën , por s'e di çfarë ka për të qeshur.And everyone laughed, but I don't understand what's funny.
Unë nuk e vë një tatoazh pa u siguruar se njerëzit do të qeshin me të.I don't pick a tattoo unless I'm sure people will laugh when they see it.
Unë po qeshja aty brenda.I was laughing on the inside.
Thjesht po qeshja.No, it was just because I was laughing.
Po qeshje si një hienë kur e tha ai.You were laughing like a hyena when he said it.
Dhe ti po qeshje shumë?And you were laughing so hard?
Pra, kur ju dhe Rudolph qeshje e beje se eshte shume e lehte.So when you and Rudolph were laughing it up back at the crib about how easy all this was gonna be, were you guys like,
Dhe qeshte në mënyrë histerike.She was laughing hysterically.
Po qeshte për faktin që bëhet kjo luftë mbi Terrorin, dhe nuk ka armik real.He was laughing about the fact that you have this war on Terror, and there is no real enemy.
Arkëtarja qeshte.Cashier was laughing.
Arkëtari qeshte.Cashier was laughing.
Në atë çast natyra ja fillon të qesh, duke fryrë era dhe duke lëshuar vetëtimë.But the elements laughed, roared and thundered.
Ajo më bëri të qesh.She made me laugh.
Më bëre të qesh.The way you make me laugh.
Do ta shohim se kush do të qesh i fundit, vëlla i dashur.We'll see who gets the last laugh, brother dear.
- Ti shumë mirë e di se si t'më bësh të qesh.You know, you really make me laugh.
Homer, ti je personi që mund ta bësh të qeshësh më lehtë nga ata që njoh.Homer, you're the easiest laugh I know.
Do të jap diçka që të qeshësh.Now I will give you something to laugh about.
Hej, mistrec dreqi... Të të mësoj unë që të qeshësh për diçka gallatë.Why, you little...I’il teach you to laugh... at something that's funny!
Vazhdo të qeshësh.You keep laughing.
Ditke të qeshësh.Well, it does laugh.
Kur ai e tha këtë, mami filloi të qeshë.When he said that, Mom started to laugh.
E di ç'thonë: nëse do të dëgjosh Zotin të qeshë... i thuaj planet e tua.Well, you know what they say: If you want to hear God laugh... tell him what you got planned.
Më bënë të qeshë.Makes me laugh.
- Unë duhet të qeshë.- I have to laugh.
Dhe çfarë e bën të qeshë atë në mëngjes?And what makes her laugh in the morning?
Sikur të këndonim, ti dhe unë të qeshim deri në fund të jetës tonë ?What if you and I just sang and laughed together for the rest of our lives?
Një ditë, do të qeshim për këtë.Someday you and I are gonna laugh about it.
Ne do të të dëgjojmë dhe do të qeshim me ty.We will listen to you and laugh with you.
Të pimë, të qeshim.Let us find some ruffians, drink and laugh.
Shyqyr Zotit që mund të qeshim për këtë.Thank God we can laugh about it.
Do të qeshni më vonë.Well, you'll laugh later.
Nuk e thashë që të qeshni, por që të keni kujdes.The man is no base humor to be laughed at. He is a tale of caution.
Ju do të qeshni, por e kam gjetur në shtratin e detit.You'll laugh but I found it on the seabed.
Mirë që jeni kaq të gëzuar... ... po do vazhdoni të qeshni tani?< Glad you're happy. Will you still laugh now?
Duhet të qeshni.You have to laugh.
Unë nuk e vë një tatoazh pa u siguruar se njerëzit do të qeshin me të.I don't pick a tattoo unless I'm sure people will laugh when they see it.
Pra kjo është, nuk do ta bësh sepse shokët të qeshin?So that's it, you're just gonna punk out 'cause kids are laughing?
Zoti do të të çojë atje me forcë dhe të gjithë do të qeshin.God's gonna send you down there with a stiffy and everyone's gonna laugh.
Ata do të qeshin me ty.They'll laugh at you.
Para se ata të qeshin me ne sikur ne të ishim fëmijë.Before they laughed at us as if we were children.
Ndonjëherë ai më bënte të qeshja.He sometimes made me laugh too.
Unë do të të bëja dicka, të lexoja një libër apo dicka, dhe papapritur, do të vinte mbi mua që do ta vrisja , dhe ideja dukej aq e çmendur sa unë pothuajse do të qeshja me zë të lartë.I'd be doing something', reading a book or something', and all of a sudden, it would come over me that I was goanna kill her, and the idea seemed so crazy that I'd almost laugh out loud.
Doja të tallesha me ty... ...të të qeshja para syve.I wanted to make fun of you... ...to laugh in your face.
Fillova të qeshja.I started to laugh.
Duhej të qeshja.I had to laugh.
Dhe mendova për gjithë burrat që do të të mbanin në krahe... që do të të bënin të qeshje... Sa me fat që ishin...And then I thought ofall the men who would get to hold you... who'd make you laugh... how lucky they were.
Nëse do të qeshje ndonjëherë, a do të digjej e drejta e trashëgimisë?If you ever laughed, will that nullificate your inheritance?
Po ta njihje vëllain tim, doë të qeshje tërë ditën vetëm po të të shkonte ndërmend... se ai ishte terrorist apo spiun... apo çkado tjetër që thua... - Nga e di?If you knew my brother, you'd laugh all day at the idea that he was a terrorist or a spy or whatever else you're saying...
Shefi i sigurimit, duhej të qeshje nga shakat e tij.Now that he's out of security, we're supposed to laugh at his jokes.
Pastaj mendova për gjithë meshkujt që mund të të përqafonin... ... që mund të të bënin të qeshje... ... dhe sa me fat që ishin.And then I thought of all the men who would get to hold you... who'd make you laugh... how lucky they were.
Nëse yt atë do të të shikonte tani do të qeshte.If your father could see you now, he'd laugh.
Do të kaloja çdo ditë duke menduar si ta bëja të qeshte.I'd spend every day thinking of how to make her laugh.
Donte që unë të nxirrja vegIën time e të qeshte me të. Z.She wanted me to pull out my thing so she could laugh at it
Donte që unë të nxirrja vegIën time e të qeshte me të.- It was obvious. She wanted me to pull out my thing so that she could laugh at it.
Gjithnjë na bënte të qeshnim.She always made us laugh.
Sikur të këndonim, ti dhe unë dhe të qeshnim së bashku deri në fund të jetës tonë?What if you and I just sang and laughed together for the rest of our lives?
Nuk mendon që ndoshta fëmijët e tjerë do të qeshnin, apo jo?What about those jeans? You're afraid the other children will laugh at me.
Dhe ashtu të tërë filluan të qeshnin.Then the whole table started to laugh.
U tha që Buda dhe Jezui... do të qeshnin ose do të qanin kur do ta kuptonin se çka është bërë në emrin e tyre.It's been said that Buddha and Jesus would laugh or cry if they'd known what was done in their name.
Të gjithë filluan të qeshnin.Everybody's laughing.
Babai do të kishte qeshur.Father would have laughed.
U tha që Buda dhe Jezui... do të qeshnin ose do të qanin kur do ta kuptonin se çka është bërë në emrin e tyre.It's been said that Buddha and Jesus would laugh or cry if they'd known what was done in their name.
Babai do të kishte qeshur.Father would have laughed.
Vajzat kanë qeshur... ...që ta ruajnë urrejtjen e tyre.And the girls giggled and laughed, perhaps in order to hide their pity.
Por fati me ta prap ka qeshur. Edhe këtë herë natyra ja ka filluar të gërmojë, të vetëtojë... ...por nuk i ka zgjuar heronjët tanë.Then fate - it's always fate - played its little joke, and again the elements laughed, roared and thundered, but through it all our heroes soundly slumbered.
Babai do të kishte qeshur.Father would have laughed.
"Na kujtoni që kemi jetuar, dashuruar dhe qeshur. ""Remember us for we too have lived, loved and laughed"
Vajzat kanë qeshur... ...që ta ruajnë urrejtjen e tyre. Në atë botë të vallëzimit... çdo ndjenjë është e ndaluar.And the girls giggled and laughed... perhaps in order to hide their pity... for in the world of the dance hall, it wasn't wise for the girls to reveal their hearts.
Të dëgjoj duke qeshur deri këtu.I can hear you laughing, you know, even in here.
Ti dhe unë... ...duke shikuar... ...dhe duke qeshur.You and I... ...watching... ...and laughing.
Do vdes duke qeshur nëse e di se do ta bëj saktë këtë.Win or lose... hell, I'll die laughing if I know I've done this one thing right.
Vullkani pranë meje është duke bërtitur dhe duke qeshur... Gjithashtu dhe unë.The Valkyrie at my side is shouting and laughing with the pure, hateful, bloodthirsty joy of the slaughter, and so am I
Pra, t'i vihesh nga pas Roarkut do të thotë të vdesësh, fiton apo humbet. Do vdes duke qeshur nëse e di se do ta bëj saktë këtë.So, if going after Roark means dying, win or lose - hell, I'll die laughing if I know I've done this one thing right

More Albanian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

bashkëpunoj
cooperate
bashkëveproj
interact
njoftoj
announce
peshoj
weight
prodhoj
produce
qaj
cry
qëndroj
stay
shkërdhej
unhinge
shtegtoj
travel
udhëheq
lead

Other Albanian verbs with the meaning similar to 'laugh':

None found.
Learning languages?