Zawołać (to call) conjugation

Polish
67 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
zawołam
I will call
zawołasz
you will call
zawoła
he will call
zawołamy
we will call
zawołacie
you all will call
zawołają
they will call
Imperative
-
zawołaj
you call!
niech zawoła
let him/her/it call
zawołajmy
let's call
zawołajcie
you all call
niech zawołają
let them call
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
zawołałam
I called
zawołałaś
you called
zawołała
she called
zawołałyśmy
we called
zawołałyście
you all called
zawołały
they called
Future feminine tense
zawołam
I will call
zawołasz
you will call
zawoła
she will call
zawołamy
we will call
zawołacie
you all will call
zawołają
they will call
Conditional feminine tense
zawołałabym
I would call
zawołałabyś
you would call
zawołałaby
she would call
zawołałybyśmy
we would call
zawołałybyście
you all would call
zawołałyby
they would call
Conditional perfective feminine tense
zawołałabym była
I would have called
zawołałabyś była
you would have called
zawołałaby była
she would have called
zawołałybyśmy były
we would have called
zawołałybyście były
you all would have called
zawołałyby były
they would have called
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
zawołałem
I called
zawołałeś
you called
zawołał
he called
zawołaliśmy
we called
zawołaliście
you all called
zawołali
they called
Future masculine tense
zawołam
I will call
zawołasz
you will call
zawoła
he will call
zawołamy
we will call
zawołacie
you all will call
zawołają
they will call
Conditional masculine tense
zawołałbym
I would call
zawołałbyś
you would call
zawołałby
he would call
zawołalibyśmy
we would call
zawołalibyście
you all would call
zawołaliby
they would call
Conditional perfective masculine tense
zawołałbym był
I would have called
zawołałbyś był
you would have called
zawołałby był
he would have called
zawołalibyśmy byli
we would have called
zawołalibyście byli
you all would have called
zawołaliby byli
they would have called
Impersonal
zawołano by
there would be called
zawołano by
there would be called

Examples of zawołać

Example in PolishTranslation in English
"Przybyłem go zawołać.""l've come to call out to him."
# Bez ukochanego mogącego mnie zawołać# No sweetheart in the dark to call my own
- Byłem już w drodze żeby Cię zawołać.I was on my way to call you.
- Chciałem zawołać Annę.I meant to call Anna, I couldn't find you.
- Mam kogoś zawołać?- Would you like me to call someone?
"Kiedy widzisz pistolet, nie dotykaj go, opuść pomieszczenie, zawołaj kogoś dorosłego."to five and six-year-olds, we say, "If you see a gun, don't touch it, leave the room, call an adult."
"Wyciągnij, zawołaj i po prostu powiedz cześć"'"Reach out, call up and just say, 'Hi"'
* Zawołaj mnie, zawołaj, * pewnego popołudnia!* Call me, call me, * in the afteroon
- Dobra, zawołaj ich na górę.All right, call 'em up. RONNIE:
- Fausto, Leopoldo, zawołaj Fausto!- Fausto! Leopoldo, call Fausto!
Pewnie, zawołajmy to śpią.- Sure, let's call it sleep.
! OK, dobrze, zawołajcie sanitariuszy!OK, right, call for paramedics!
- Jak zmienicie zdanie, zawołajcie mnie.- If you change your mind, call me.
- Zaznaczcie miejsce i zawołajcie mnie.If you find anything, - flag it and call me.
- Zwiążcie to i idziemy jeść, zawołajcie innych na posiłek.- Let them tie off this, then call lunch.
-Podłączyć ją do monitora i zawołajcie kardio-chirurga... -Gdzie ten kardio-chirurg. -Przestała oddychać!Connect the monitor and call cardiovascular call cardiovascular she stopped breathing get the d.c. Ready!
- Pierwsza zawołałam!- I called it first.
/Kiedy ją zawołałam po imieniu, /odwróciła się, nie mogła się oprzeć. Dobry instynkt.When I called her name, she turned around... couldn't help herself.
/Nie byłam pewna, /więc zawołałam go znowu.Well, I didn't, not for sure, so I called for him again.
A gdy dotarła pani do domu? Wjechałam do garażu, poszłam do kuchni, zawołałam go.I pulled into the garage, went into the kitchen, called out his name.
Dlatego cię zawołałam.It's why I called out to you.
- Po to mnie zawołałaś?- Is that why you called me here?
- Zanim mnie zawołałaś?- When you called me?
Dlaczego nas nie zawołałaś?You should've called us.
Dlatego mnie zawołałaś?Is this why you called me here?
Kiedy mnie tu zawołałaś,When you called me here,
"Naciśnij tylko na klamkę - zawołała babcia.Just press the latch, called out the grandmother.
"Nad ranem, ich macocha zawołała ich."In the morning, their stepmother called them.
/Dzwonił do mnie po tym, /jak go zawołała.He rang me right after she called out to him.
Alexis zawołała Tatuś.Alexis called Daddy.
Claudine zawołała mnie po imieniu.Claudine called me by my name.
-Ale zawołałyście mnie tu godzinę temu!But you called me down here an hour ago!
"I głosem donośnym tak zawołały:"Then they called out in a loud voice, 'How long, Lord?"'
' zawołały oczy i Angus pobiegł szukać swego domu... lecz nadeszły...""'Woo, woo,' called the eyes, and Angus ran to find his house, "but snow..."
' zawołały..."' called..."
Tak, tak, oni już zawołały .Yeah, yeah, they already called.
"Wtedy zawołałem Imię Pańskie i...""Then called I upon the name of the Lord and... "
*Wasilij Gromadzki - *sowiecka 60. armia - Dotarło do mnie, że to więźniowie, a nie robotnicy. Więc zawołałem:l realised that they were prisoners and not workers so l called out "You are free, come out! "
- Matthew, zawołałem cię jako przyjaciela.- Matthew, I called you here as a friend.
..śledziłem go, a potem go zawołałem...l walked behind him, and called out.
/"zawołałem cię, ale nie mogłeś się obrócić."# I called you but you could not look around
Cath, dlaczego nie zawołałeś {nie zatelefonowałeś} mnie?Cath, why haven't you called me?
Czy nie dlatego mnie tu zawołałeś?-...if you don't want to. -lsn't that why you called me here?
Imię, którym mnie wtedy zawołałeś....The name you called me...
Obserwowałem ją co minuta aż zawołałeś .I was watching her every minute until you called.
Ow, Ricky.. Cieszę się, że mnie zawołałeśRicky, I'm glad you called me.
"Gdy coś smyrgnęło po ziemi I ktoś mnie zawołał z bliska"."But something rustled on the floor And someone called me by my name.
"O czwartej po południu, Keats zawołał"At four in the afternoon, Keats called me,
"Pod nimi jakiś ptak zaćwierkał i zawołał do nich.""Below, a bird smiled and called to them.
- Dr Milano zawołał cię?- Dr. Milano called for you?
- Kto zawołał zagrywkę?Who called that play?
Nie pamiętam czy ja i Emppu zawołaliśmy ją pierwszą. - czy po prostu poszliśmy i powiedzieliśmy jej, że mamy tą rzecz...l can't remember if me and Emppu called her first, - or if we just went over and told her that we had this thing... lt only took five pulls...
Więc zawołaliśmy KesuThen we called Kesu
Zobaczyliśmy go i zawołaliśmy.We saw a man fitting that description, we called him over to us.
- Po to mnie zawołaliście? - Oczyścić pokój.- You guys called me up here for this?
A więc mówisz, że wszyscy zawołali jednocześnie?So... they all called out at once, that's what you're saying?
Amerykanie zawołali do nich:The Americans called to them:
Gdy przyszedł po mnie następny DJ, nikt nie chciał się bawić, więc zawołali mnie z powrotem.- So the next guy went up after me, but no one really liked him, so they called me back, 'cause they wanted me.
Jacyś ludzie zawołali to tyrania intergeneration forma opodatkowania bez reprezentacji pobrany przez my na pokoleniach jeszcze być. To jest niewłaściwe rzecz, by zrobić.Some people have called that intergeneration tyranny a form of taxation without representation levied by us on generations yet to be.
Może jakbyśmy zawołali go ponownie po naszych uwagach?Maybe if we called him back with some notes?
- Proszę usiąść i zaczekać, zawołamy pana.You can sit down and wait. We will call for you. -Okey, thanks.
I tego dnia ja i moi ludzie zawołamy was.And on that day my men and I will call on you.
Gdyby zaatakował cię niedźwiedź, zawołałbym pomoc uciekając z lasu.I mean, if you were attacked and mauled by a grizzly bear, I would call for help on my way out of the woods.
/Gdybym wszedł na tę werandę i nacisnął dzwonek, /odezwaliby się mężczyzna albo kobieta, /i być może 9-letni chłopiec, /śpiący na górze, /zawołałby, "kto przyszedł".If I went up on that porch and rang the bell a man or a woman would answer it and maybe a 9-year-old boy sleepig upstairs would call down to ask who it was.
# posłuchaj, dziecko, zawołało kamień 'n' rolka... # dobrze, my właśnie nie wiedzieć co zastąpić to# Let me tell you, baby, it's called rock 'n' roll... # Well, we just don't know what's going to replace it
Spójrz, To zawołało fajerwerk.Look, It's called a firework.
Zostaliśmy powiedziani thatJudas Iscariot żyje wokoło tu... w miejscu zawołało Aceldama Pole.We were told thatJudas Iscariot lives around here... in a place called Aceldama Field.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'call':

None found.
Learning languages?