Zamówić (to order) conjugation

Polish
85 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
zamówię
I will order
zamówisz
you will order
zamówi
he will order
zamówimy
we will order
zamówicie
you all will order
zamówią
they will order
Imperative
-
zamów
you order!
niech zamówi
let him/her/it order
zamówmy
let's order
zamówcie
you all order
niech zamówią
let them order
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
zamówiłam
I ordered
zamówiłaś
you ordered
zamówiła
she ordered
zamówiłyśmy
we ordered
zamówiłyście
you all ordered
zamówiły
they ordered
Future feminine tense
zamówię
I will order
zamówisz
you will order
zamówi
she will order
zamówimy
we will order
zamówicie
you all will order
zamówią
they will order
Conditional feminine tense
zamówiłabym
I would order
zamówiłabyś
you would order
zamówiłaby
she would order
zamówiłybyśmy
we would order
zamówiłybyście
you all would order
zamówiłyby
they would order
Conditional perfective feminine tense
zamówiłabym była
I would have ordered
zamówiłabyś była
you would have ordered
zamówiłaby była
she would have ordered
zamówiłybyśmy były
we would have ordered
zamówiłybyście były
you all would have ordered
zamówiłyby były
they would have ordered
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
zamówiłem
I ordered
zamówiłeś
you ordered
zamówił
he ordered
zamówiliśmy
we ordered
zamówiliście
you all ordered
zamówili
they ordered
Future masculine tense
zamówię
I will order
zamówisz
you will order
zamówi
he will order
zamówimy
we will order
zamówicie
you all will order
zamówią
they will order
Conditional masculine tense
zamówiłbym
I would order
zamówiłbyś
you would order
zamówiłby
he would order
zamówilibyśmy
we would order
zamówilibyście
you all would order
zamówiliby
they would order
Conditional perfective masculine tense
zamówiłbym był
I would have ordered
zamówiłbyś był
you would have ordered
zamówiłby był
he would have ordered
zamówilibyśmy byli
we would have ordered
zamówilibyście byli
you all would have ordered
zamówiliby byli
they would have ordered
Impersonal
zamówiono by
there would be ordered
zamówiono by
there would be ordered

Examples of zamówić

Example in PolishTranslation in English
"Chciałbym zamówić kwiaty.""I'd like to order some flowers."
(mężczyzna) I chodź zamówić.(man) And come to order. Court is now in session.
- Charlie próbował grillować, więc teraz będziemy musieli coś zamówić.Charlie was trying to barbecue, so, uh... we're going to have to order in now.
- Chce pan coś zamówić?So, would you like to order something? No, no. I think I'm waiting for someone.
- Chce pan zamówić przekąski, czy zaczekać?Would you like to order appetizers, or wait?
- Fredziu, zamów coś zwyczajnego.- Just order the usual, Fredikins.
- Hej, Karen zamów mi bukiet kwiatów z lilii pod koniec dnia.- Hey, Karen, order me a bouquet of flowers for the end of the day, lilies.
- Ja zrobię pianę, a ty zamów bąbelki.- Okay, I'll pour the bubbles, you order the bubbly.
- Mamo, proszę po prostu coś zamów.- Mom, please, just order.
- No wiesz, zamów coś.- You know, order.
/Stary, zamówmy pizzę!Baxter: Hey, man, let's order a pizza!
Dobra, zamówmy coś.Good, let's order.
Jestem głodny, zamówmy coś u obsługi hotelowej.I'm starving, let's order some room service.
- Ludzie... - po prostu zamówcie tą cholerną pizzę.- You guys -- - just order the damn pizza.
/Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, /to zamówcie czapki oraz stroje.If you haven't done it yet, get your cap and gowns ordered.
Chłopaki, zamówcie następną kolejkę... ponieważ tu zostajemy!Guys, order another round... because we're stayin' here!
Dziś wieczorem pójdziecie do baru i zamówcie ulubione trunki.Tonight, you go to a bar, and I want you to order your favorite poison.
Gdy będziecie mieć ochotę na pizzę, zamówcie.Next time you want a slice, order in.
'Gdybyś mogła mu przekazać, że zamówiłam gładką.''If you could tell him that I've ordered plain.'
- Coś, co zamówiłam w mieście.~ Jus' something I ordered from town.
- Dziękuję, właściwie zamówiłam już tort z płynnej czekolady.- Oh. thanks. I actually Preordered that molten chocolate cake.
- Ja zamówiłam czwarty.I ordered the fourth one. For who?
- Już zamówiłam.- I already ordered a pizza.
- Ale zamówiłaś coś?But you ordered something?
- I zamówiłaś tę książkę!And you ordered this book!
- Już zamówiłaś?Well, you ordered without me...
/Okay, Tammy. /Dokładnie taki, jakiego zamówiłaś.Okay, Tammy, just what you ordered.
Ale zamówiłaś sałatkę, a oni robią najsmaczniejsze francuskie potrawy,But then you ordered a salad When they make the most delicious french food,
"Panna Channing przez pomyłkę zamówiła niewłaściwy dżin.""Does Miss Channing knowthat she ordered domestic gin by mistake?"
- Dlatego Lisa je zamówiła.- So that's why Lisa ordered them.
- Dobrze. Skomplementowała moje włosy, zamówiła zupę, dałam jej mój numer.Fine, she complimented my hair, she ordered a soup, I gave her my number.
- Dokładnie to, co pani doktor zamówiła.Just what the doctor ordered. -(chuckling) Funny.
- Flota zamówiła 20 tych śmieci.- The Navy ordered 20 of those disasters.
Dana, przyszła już ta pianka, którą zamówiłyśmy.Hey Dana, the floral foam we ordered came in. It's on the counter.
Dopiero co zamówiłyśmy.We just ordered.
Nie szkodzi, już zamówiłyśmy.It's okay. We already ordered...
Więc to wy zamówiłyście kurczaka?So you ordered the chicken?
A, więc... trzy dni temu 122 osoby w Bostonie zamówiły jazdę z ZoGo i wsiedli między 5:10 a 5:45.So... three days ago, 122 people in Boston ordered a ZoGo pickup between 5:10 and 5:45 a.m.
Diputación lub BIZKAILUR zamówiły te 1500 mieszkań w okresie od maja 2007 r. do końca czerwca 2010 r., tak by możliwy był odbiór łącznej liczby 1500 mieszkań do maja 2011 r.The Diputación or BIZKAILUR would have ordered the 1500 homes between May 2007 and end of June 2010, so as to allow the delivery of the total number of 1500 homes by May 2011.
Jeśli państwa członkowskie lub instytucje zapewniające służby żeglugi powietrznej zamówiły lub podpisały w tym celu wiążące umowy lub opracowały protokół przesyłania komunikatów lotniczych dla systemów, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. a) i b), przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w sposób uniemożliwiający zagwarantowanie spełnienia wymogów pkt 6 załącznika I, instytucja zapewniająca służby żeglugi powietrznej lub wojskowy organ kontroli mogą stosować inne wersje protokołu internetowego do celów łączności typu »każdy z każdym« między swoimi systemami do dnia 31 grudnia 2014 r.Where a Member State or an air navigation service provider has ordered or signed a binding contract to that effect or developed a flight message transfer protocol for the systems referred to in Article 1(2)(a) and (b) before the date of entry into force of this Regulation so that the compliance with the requirements of point 6 of Annex I cannot be guaranteed, the air navigation service provider or the controlling military unit may use other versions of the Internet protocol for peer-to-peer communications between their systems until 31 December 2014.
Ofiary zamówiły co innego.Neither of the victims ordered the same thing.
Żona i teściowa zamówiły sobie w sklepie wysyłkowym kostiumy kąpielowe.My wife and my mother-in-law had ordered bathing suits through the mail. Mail order.
"Kiedy zamówiłem kieliszek wina, nieuprzejma, biedna, biała kelnerka nie tylko mi odmówiła, ale również ciągle określała mnie słowem, którego nie mogę przytoczyć na łamach gazety"."When I ordered a glass of wine, not only did the surly white trash waitress refuse to make it, but she proceed to call me a word that I cannot print in this paper".
- A propos, zamówiłem nową butelkę wina. - Czemu?- I've ordered you a new bottle of wine.
- Acha, zamówiłem szampana.- I ordered and champagne.
- Ale przed chwilą zamówiłem.But I ordered a moment ago.
- Anno, zamówiłem kaczkę po pekińsku.- I preordered the Peking duck.
"Dekoracja pierścionka który zamówiłeś jest już gotowa."The setting on the ring you ordered is ready.
- 50 świń dostałeś tak jak zamówiłeś.50 pigs you have as ordered.
- Człowieku, wiesz, co właśnie zamówiłeś?- You know what you just ordered, don't you?
- Dlatego zamówiłeś biały.- That's why you ordered white shag.
- Ile zamówiłeś?- How many you ordered?
"Kto zamówił parówki?""Who ordered the wieners?"
(Sidewater) Juror zamówił Romana przyjść do Państw, i on wezwał Dino aby poświadczyć.(Sidewater) The judge ordered Roman to come back to the States, and he called Dino in to testify.
- A więc ktoś ją zamówił.- Someone ordered it.
- Duffy zamówił skrzydełka.- Duffy ordered buffalo wings.
- Facet zamówił jedną herbatę przez 2 godziny!- 2 hours, just a man ordered a tea!
- A oto butelka wina, którą zamówiliśmy specjalnie dla pana, panie de la Vega.- And here is the bottle we special ordered for you, Mr. de la Vega.
- Dopiero zamówiliśmy!- We just ordered!
- Dopiero zamówiliśmy.- We just ordered.
- My zamówiliśmy autobus- We ordered a bus.
- Właśnie zamówiliśmy nowe droidy.- We just ordered new droids.
Byłam pewna, /że zamówiliście rybę.That's so funny. I was sure you'd ordered the fish.
Dzięki tym lekom, które zamówiliście, wydaje mi się jakbyśmy byli starymi przyjaciółmi.With all the medical supplies you ordered, I feel like we are old friends.
Mam nadzieję, że zamówiliście dla mnie.I hope you ordered for me.
Nie mogę uwierzyć, że zamówiliście w Locanda Veneta.I can't believe you guys ordered in from Locanda Veneta.
Oboje zamówiliście kawę.You both ordered coffee.
"Na Agnethę i Björna czeka olbrzymie łóżko" "które zamówili dla siebie w hotelu.""This is the giant bed Agnetha and Björn ordered" "to be ready at the hotel."
- Dostawca z pizzerii, w której zamówili pizzę na początku opowieści!the pizza delivery boy from when they ordered pizza at the beginning of the story!
- Prosiłem o niego? - Nic państwo nie zamówili od 20 minut, więc uznałem, że to już wszystko.I just assumed that since you hadn't ordered anything for the last 20 minutes that you didn't want anything else.
- Znajomi je zamówili.my friends, ordered these.
Abby dokładnie podała czas i powiedziała co zamówili.Abby was precise about the time, the food he ordered.
Carol zaraz zamówi.- Carol will order it for you.
I gwarantuję, że ktoś zamówi podwójną latte w ciągu najbliższych pięciu minut.And I guarantee that someone will order one of these in the next five minutes.
Ja i matka zamówi jedzenie.Your mother and I will order food. May I help you? Uh, yes, 2 cheeseburgers, order of fires, and 2 milks, and one plain burger.
Nawet ślepi ją zamówią.Blind people will order it.
Co? Zadzwoniłbym do cukierni, w której pracowała... i podając się za kogoś innego, zamówiłbym pilnie pięć tortów.Well, I would call the bakery where she worked, and I would disguise my voice, and I would order pastries.
Wprawdzie jeśli byłbym jednym z twoich klientów, zamówiłbym jedną taką z zapasowym egzemplarzem, kiedy jesteś w sklepie.In fact, if I were one of your clients, I would order one of you with a spare for when you're in the shop.
Ciekawe co zamówiłby Slaver Slav.I wonder what Slaver Slav would order.
Może nie wiemy, co zamówiłby Earl, ale możemy się dowiedzieć, co zamówiłby Mały Earl. Przestań!We may not know what Earl would order, but we could find out what "little Earl" would order.
/Dziesięć dni temu /Norris BioTech zamówiło /niezbędne składniki /do produkcji fosforu białego.Ten days ago, Norris BioTech ordered the necessary elements to make white phosphorus.
FBI je zamówiło.FBI ordered them.
I obojętnie, co się zamówiło, pochodziło to z tych garnków.No matter what you ordered, it came out of those pots.
Może NASA zamówiło anaIizę u podwykonawcy.We're on outside contract to NASA. They may have ordered it.
Myślę, że jeżeli się zamówiło gorące danie, to można jeść.i think if you ordered hot food,you're allowed to eat.

More Polish verbs

Related

domówić
scoff
mówić
speak
namówić
persuade
obmówić
do
odmówić
refuse
podmówić
do
pomówić
talk
przemówić
speak
przymówić
do
rozmówić
talk
umówić
make an appointment
wmówić
tell
wymówić
pronounce
zmówić
incite

Similar

domówić
scoff
namówić
persuade
obmówić
do
odmówić
refuse
pomówić
talk
wymówić
pronounce
zabawić
do
zadawić
do
zadrwić
sneer
załowić
do
zamącić
disturb
zamdlić
do
zamglić
blur
zamulić
do
zamylić
do

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Polish verbs with the meaning similar to 'order':

None found.
Learning languages?