Zalać (to flood) conjugation

Polish
50 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
zaleję
I will flood
zalejesz
you will flood
zaleje
he will flood
zalejemy
we will flood
zalejecie
you all will flood
zaleją
they will flood
Imperative
-
zalej
you flood!
niech zaleje
let him/her/it flood
zalejmy
let's flood
zalejcie
you all flood
niech zaleją
let them flood
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
zalałam
I flooded
zalałaś
you flooded
zalała
she flooded
zalałyśmy
we flooded
zalałyście
you all flooded
zalały
they flooded
Future feminine tense
zaleję
I will flood
zalejesz
you will flood
zaleje
she will flood
zalejemy
we will flood
zalejecie
you all will flood
zaleją
they will flood
Conditional feminine tense
zalałabym
I would flood
zalałabyś
you would flood
zalałaby
she would flood
zalałybyśmy
we would flood
zalałybyście
you all would flood
zalałyby
they would flood
Conditional perfective feminine tense
zalałabym była
I would have flooded
zalałabyś była
you would have flooded
zalałaby była
she would have flooded
zalałybyśmy były
we would have flooded
zalałybyście były
you all would have flooded
zalałyby były
they would have flooded
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
zalałem
I flooded
zalałeś
you flooded
zalał
he flooded
zalaliśmy
we flooded
zalaliście
you all flooded
zalali
they flooded
Future masculine tense
zaleję
I will flood
zalejesz
you will flood
zaleje
he will flood
zalejemy
we will flood
zalejecie
you all will flood
zaleją
they will flood
Conditional masculine tense
zalałbym
I would flood
zalałbyś
you would flood
zalałby
he would flood
zalalibyśmy
we would flood
zalalibyście
you all would flood
zalaliby
they would flood
Conditional perfective masculine tense
zalałbym był
I would have flooded
zalałbyś był
you would have flooded
zalałby był
he would have flooded
zalalibyśmy byli
we would have flooded
zalalibyście byli
you all would have flooded
zalaliby byli
they would have flooded
Impersonal
zalano by
there would be flooded
zalano by
there would be flooded

Examples of zalać

Example in PolishTranslation in English
! Chcecie zalać rynek waszą fałszywą walutą?You're going to flood the market with your counterfeit currency, is that it?
- Chyba nie chce pan go zalać.You don't want to flood the engine, right?
- Wybuch twojej bomby ma zalać tunel i utopić tysiące ludzi.- You have a bomb set to explode, to flood the tunnel and drown thousands.
Banki na całym świecie i sympatię na całym świecie żeby zalać świat dolarami.banks all over the world.... ...and lots of popular support to flood the market with dollars.
Chce zalać pięć dolin.For which he's going to flood five river valleys.
- Nie zalej silnika.- Don't flood it.
Nie zalej go.Don't flood it.
Poważnie, zalej otwory wentylacyjne i obserwuj jak się miotają.No, no, seriously, flood the vents and watch them hurl.
Zróbcie zdjęcia, oznaczcie to i zalejmy to przeklęte miejsce.Photograph it, mark it off, - and let's flood this cursed place.
Dobra, zalejcie obszar roztworem solnym.All right, flood the field with saline.
Chyba go zalałam.l think l flooded it.
To dlatego, że zalałam łazienkę, spadł sufit i koty uciekły.'It's cos I flooded the bathroom and the ceiling fell in and the cats ran off.
Wiem, że zalałam cię materiałami, więc jeśli masz jakieś pytania, z chęcią ci wszystko wyjaśnię.[Sighs] I know I've flooded you with material, so if you have questions, I'm happy to walk you through anything.
- Znowu zalałaś świece.You flooded it again, that's all.
Że zalałaś kolację członków zarządu.- Just that you flooded the trustees dinner.
"Droga Panno Shippen, słowa nie potrafią wyrazić radości, która zalała me serce, na wieść twych powinszowań mej wiktorii i życzeń szybkiego zabliźnienia mych ran bitewnych."My Dear Miss Shippen, words cannot express the abundance of joy that flooded my heart upon your congratulating me on my victory and wishing me a speedy recovery from my wounds suffered in battle.
/Rekordowa liczba ewakuantów /zalała południową część stanu.Recordnumberof evacueesfromSmith, Maiden'sWood,Knobb's RunandTanner, havefloodedthesouthern partsofthestate.
Adrenalina zalała otaczające tkanki...The epinephrine flooded the surrounding tissues...
Burza zalała okolicę.The storm has flooded this area.
Chyba Jęcząca Marta zalała toaletę.Looks like Moaning Myrtle's flooded the bathroom.
@reservologic: Media zalały nas dziś rano informacjami o gwałtownym starciu japońskiego statku badawczo-wielorybniczego ze statkami Sea Shepherd w obrębie australijskich wód terytorialnych.@reservologic: Media coverage in Australia this morning flooded with the news that Japan's whaling research ship violently intervened with the Sea Shepard in the Australian territorial waters.
Biuro zalały adresowane do niego listy od fanów.The office is flooded with fan letters for him.
Hej, Penny mówi, że zalały ich wezwania.Penny says they're getting flooded with calls over on the West Side.
Internet zalały filmy wideo apelujące do tysięcy obywateli, którzy nie zgadzają się z polityką cięć wydatków socjalnych i uległością rządów wobec rynku oraz międzynarodowych korporacji.The Internet was flooded with videos calling upon the thousands of citizens that disagree with the policies of social cuts and the submissiveness of the governments to the market and financial corporations.
Jednak treści udostępniane przez obywateli zalały Internet i zdołały przełamać ścianę państwowej propagandy.However, content shared by citizens have flooded the Internet and managed to break the wall of the state-controlled narrative.
Najgorsze co mogli sobie wyobrazić to kolizja w miejscu połączenia dwóch przedziałów, która zalałaby dwa przyległe przedziały.The worst they could imagine is a collision at the juncture of two compartments, which would flood two adjacent compartments.
Bez zapór olbrzymie sztormy zalałyby miasto.And without the barriers, big storms would flood the city.
Czy powiedziałeś im, że to ja zalałem szkołę? Nic nie mówiłem. Słyszałem coś innego.Did you tell'em that I flooded the school?
Czy powiedziałeś im, że to ja zalałem szkołę?Did you say I flooded the school?
Namalowałem kilka graffiti, zalałem szkolną łazienkę.l did some graffiti, flooded the faculty bathroom.
Czy pamiętasz Tego ranka, gdy zalałeś łazienkę zniszczyłeś sypialnię, pamiętasz?- Why? Let me take you back to this morning when you flooded the bathroom and you trashed the bedroom.
Po kłótni ze swoim ojcem uszkodziłeś wodociąg i zalałeś całe centrum danych IBM?Following an argument with your father, you ruptured a water main, flooded an entire IBM data center?
-Silnik się zalał.Damn diesel injectors are flooded.
/Zezłoszczony Stwórca zalał Ziemię. /Zabijając Nefilimów /i zmuszając Upadłych do ukrycia.Angry, the Creator flooded the earth, killing the Nephilim and driving the fallen into hiding.
Ale, ponieważ czapki lodu stopiły się w ciągu tysięcy lat, wody czego jest teraz indyjski Ocean zalał ziemi i utworzony perską Zatokę.But as the ice caps melted over the course of thousands of years, the waters of what is now the Indian Ocean flooded the land and formed the Persian Gulf.
Cartman zalał Beaverton! nie zupełnie .Cartman flooded Beaverton?
Jego ciało zalał nadmiar fosforanów, potasu, kwasu i innych rakowych śmieci.His body was flooded with an excess of phosphates, potassium, acids, all kinds of cancerous junk.
A teraz pewnie go zalaliście.And by now, you've probably flooded it.
2 marca 2013 roku, birmańscy internauci zalali stronę Facebooka chińskiej ambasady w Birmie, wiadomościami o treści „Pokój jego duszy” ku pamięci Naw Khama.On March 2, 2013, Myanmar netizens flooded the Facebook page of Chinese Embassy in Myanmar by posting R.I.P messages for Naw Kham.
A tu są bagna, które Niemcy zalali.Down here is the swamp area that the Germans have flooded.
Gdy stawiali tamę, zalali wiele miasteczek.They flooded a bunch of towns when they dammed the river.
I zalali moją ziemię.They flooded all my land.
Niemcy zalali tu wielkie bagna.The Germans have flooded large swamp areas behind the coast.
Kiedy opadnie kopuła, zaleją nas żołnierze, a ty zostaniesz pojmana i poddana eksperymentom, tak jak Christine.Once the dome is gone, the army will flood in. And you will be captured and experimented on just like Christine was.
Nazwij to"niewyjaśnionym" i ci wszyscy ufo maniacy.... ....zaleją to miasto, a my będziemy pływać w forsie.Call it unexplained and those UFO freaks will flood this town and we will be swimming in cash!
- Szwagier ma legionelozę, zalało ci dom, a ja wciąż nie znalazłem tej dziewczyny!Yes, and your brother-in-law had legionnaires disease, and your house was flooded, and I'm still no closer to finding the girl.
...albo gdyby cię zalało....or you'll be flooded out.
Dyspozytornię zalało.Dispatch got flooded.
Mieliśmy powódź w garażu i je zalało.The garage flooded, sweetie, and ruined your boxes.
Mówił, że był z Daymo w OPP, gdy więzienie się zalało.He say he was with daymo at o.P.P. When the jail was flooded.

More Polish verbs

Related

dolać
refill
lać
pour
nadlać
do
nalać
pour
obalać
overthrow
oblać
drench
odlać
cast
podlać
water
polać
pour
przelać
pour
przylać
do
rozlać
shed
ulać
cast
walać
dirty
wlać
pour

Similar

chlać
guzzle
dolać
refill
halać
do
hulać
carouse
kalać
sully
kulać
roll on the floor
lulać
do
mulać
do
mylać
do
nalać
pour
oblać
drench
odlać
cast
polać
pour
walać
dirty
wilać
do

Similar but longer

zachlać
do
zahulać
revel
zakolać
do
zalatać
whirl
zalecać
do
zalegać
hang
zalewać
flood
zalęgać
hang
zalizać
do
zamulać
do
zaoblać
do
zapalać
light
zapylać
pollinate
zasalać
do
zasilać
feed

Other Polish verbs with the meaning similar to 'flood':

None found.
Learning languages?