Zakrywać (to cover) conjugation

Polish
42 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
zakrywam
I cover
zakrywasz
you cover
zakrywa
he/she/it covers
zakrywamy
we cover
zakrywacie
you all cover
zakrywają
they cover
Imperfective future tense
będę zakrywać
I will cover
będziesz zakrywać
you will cover
będzie zakrywać
he/she/it will cover
będziemy zakrywać
we will cover
będziecie zakrywać
you all will cover
będą zakrywać
they will cover
Imperative
-
zakrywaj
you cover!
niech zakrywa
let him/her/it cover
zakrywajmy
let's cover
zakrywajcie
you all cover
niech zakrywają
let them cover
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
zakrywałam
I covered
zakrywałaś
you covered
zakrywała
she covered
zakrywałyśmy
we covered
zakrywałyście
you all covered
zakrywały
they covered
Future feminine tense
będę zakrywała
I will cover
będziesz zakrywała
you will cover
będzie zakrywała
she will cover
będziemy zakrywały
we will cover
będziecie zakrywały
you all will cover
będą zakrywały
they will cover
Conditional feminine tense
zakrywałabym
I would cover
zakrywałabyś
you would cover
zakrywałaby
she would cover
zakrywałybyśmy
we would cover
zakrywałybyście
you all would cover
zakrywałyby
they would cover
Conditional perfective feminine tense
zakrywałabym była
I would have covered
zakrywałabyś była
you would have covered
zakrywałaby była
she would have covered
zakrywałybyśmy były
we would have covered
zakrywałybyście były
you all would have covered
zakrywałyby były
they would have covered
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
zakrywałem
I covered
zakrywałeś
you covered
zakrywał
he covered
zakrywaliśmy
we covered
zakrywaliście
you all covered
zakrywali
they covered
Future masculine tense
będę zakrywał
I will cover
będziesz zakrywał
you will cover
będzie zakrywał
he will cover
będziemy zakrywali
we will cover
będziecie zakrywali
you all will cover
będą zakrywali
they will cover
Conditional masculine tense
zakrywałbym
I would cover
zakrywałbyś
you would cover
zakrywałby
he would cover
zakrywalibyśmy
we would cover
zakrywalibyście
you all would cover
zakrywaliby
they would cover
Conditional perfective masculine tense
zakrywałbym był
I would have covered
zakrywałbyś był
you would have covered
zakrywałby był
he would have covered
zakrywalibyśmy byli
we would have covered
zakrywalibyście byli
you all would have covered
zakrywaliby byli
they would have covered
Impersonal
zakrywano by
there would be covered
zakrywano by
there would be covered

Examples of zakrywać

Example in PolishTranslation in English
- Skoro o maskach mowa... to cię nauczy zakrywać facjatę.Speaking of masks... This will teach you to cover your face.
Ale lubisz zakrywać swoją twarz.But you like to cover your face.
Ale żeby je chować i zakrywać?But to cover them up and hide them away?
Jednakże zgadzamy się zakrywać te dwa obszary. I ten obszar tutaj.However, we've all agreed to cover up... these areas here... and this area right here.
Jeśli je przestawimy nie będzie sensu ich zakrywać.If we could remove them, we wouldn't have to cover them You never follow your Master's advice
- Chyba zakrywam dużo gruntu. Ty też zajmujesz dużo gruntu.Say, you cover a lot of ground yourself.
Cole, zauważyłeś, że jak się kochamy, nie mogę patrzeć ci w oczy, bo są takie puste i bezduszne, wiec zakrywam je rękami?Hey, Cole, you know how when we make love I can't look into your eyes because they're so empty and soulless, so I just cover them with my hands?
I raz, dwa, zakrywam to.And one, two. I cover it up. So I take it that's bad.
Siedząc na przednim siedzeniu obok niego, zakrywam oczy, mówię mu żeby zwolnił.In the front seat next to him I cover my eyes, tell him to slow down.
To część mojej religii, zakrywam głowę z szacunku dla Boga. Jestem sikhem...It's part of my religion, to cover my head in respect to God.
- ..skoro jak tylko skończysz, zakrywasz je rękawiczkami.- when the minute you're finished, you cover 'em up with gloves. - Yeah.
- Czemu zakrywasz... - Już nie wytrzymam.Why are you covering your...?
- Przed kim zakrywasz oczy?What are you covering your eyes for?
Czemu zakrywasz oczy, Kirk?Why are you covering your eyes, Kirk?
Czemu zakrywasz swe piękne ciało?Why then do you cover your beautiful body?
A już na pewno nie używałem emotki z małpą, gdzie zakrywa swoje oczy.And if we did, we wouldn't have used that little monkey emoji where he covers his eyes.
Ale go zakrywaShe covers hers up.
Ale papier zakrywa kamień.But paper covers rock.
Bedziemy w stanie przebic sie przez ta czesc sciany, ktora zakrywa wejscie do rury.We'll be able to break through the part of the wall that covers the pip opening.
Cisza staje się ciemnością, która zakrywa wszystko.Silence becomes darkness, that covers all.
- Więc, dlaczego obaj zakrywamy uszy?Why are we both covering our ears, then? I don't know.
Dlatego zakrywamy lustra, palimy świece, rozsuwamy zasłony... Aby mogli znaleźć wyjście.That's why we cover mirrors, light candles, open the shades so that they may find their way out.
Najpierw depilujemy, potem zakrywamy.Wax it off and cover it up.
Żyje już czwarty rok sama. - Także, drogie panie, kiedy ziewamy, dłoniom zakrywamy usta.- So, women, when you yawn cover you mouth, please.
- Nigdy ich nie zakrywacie?You don't ever cover them up?
- Nie zakrywają.-They don't cover it.
- Nigdy też nie zakrywają uszu, co nie?They never cover their ears, either, right? Put your hands on top of your head now.
/Jak odwracają oczy, zakrywają usta.How they avert their eyes and cover their mouths.
Farmy i pastwiska zakrywają trzecią część suchego lądu.Farms and pastures cover a third of all dry land.
Gdy ktoś umrze, domownicy zakrywają wszystkie lustra, żeby nie uwięzić duszy.When someone would die in a house people would cover the mirrors so the ghost wouldn't get trapped.
- Chodźmy stąd, na miłość boską zakrywaj usta -OkJust, let's get out of here, and just, for god's sake, cover your mouth.
A ciebie nigdy nie widziałem, nie zakrywaj jaj, zakryj...And you never saw before, not cover eggs Cover ....
Dobra, zakrywaj się.Well, fine, cover up.
Nie zakrywaj jej twarzy.Don't cover her face.
Nie zakrywaj jej, tylko zaczesz włosy do tyłu.Don't cover her face. You pull her hair back.
Rama zakrywała jakiś podpis.There's a signature that the frame covered up.
Nosiłam spódniczki, które ledwo zakrywały mi uda i górę od bikini, o ile w ogóle ją zakładałam.I wore skirts that scarcely covered my thighs, and bikini tops-- if I wore any tops at all.
Obudziłam się dziś rano, a ty zakrywałeś swojego kogucika koszulą.When I awoke, I saw you bent away ... You covered your sausage with a t-shirt ...
Myślałem, że nakryła mnie na śledzeniu jej kilka dni wcześniej, więc zacząłem nosić czapkę i szalik, który zakrywał mi twarz.I thought she'd seen me following her a few nights before. So I started wearing a hat and a scarf that covered my mouth.
Myślę, że powinniśmy wprowadzić w tym roku zasadę, że będziesz się zakrywał, jako przejaw grzeczności.l think we should have a rule this year that maybe you kind of keep yourself covered up, just as a courtesy.
Otóż jest prawdą, że podczas... niedawnego święta Mardi Gras... pojawiłem się jako król Neptun, chciałbym jednak zauważyć... że kostium króla Neptuna... zakrywał całkowicie moje ciało... od pasa w dół, włącznie z miednicą.While it is true that during... our recent Mardi Gras celebration... I did appear as King Neptune, I wish to point out... that the costume worn by said King Neptune... covered my body completely... from the waist down, including your pelvic region.
Tak dobrze zakrywaliśmy po sobie śladyWe covered our tracks so well.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'cover':

None found.
Learning languages?