Wypróbować (to try) conjugation

Polish
63 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
wypróbuję
I will try
wypróbujesz
you will try
wypróbuje
he will try
wypróbujemy
we will try
wypróbujecie
you all will try
wypróbują
they will try
Imperative
-
wypróbuj
you try!
niech wypróbuje
let him/her/it try
wypróbujmy
let's try
wypróbujcie
you all try
niech wypróbują
let them try
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
wypróbowałam
I tried
wypróbowałaś
you tried
wypróbowała
she tried
wypróbowałyśmy
we tried
wypróbowałyście
you all tried
wypróbowały
they tried
Future feminine tense
wypróbuję
I will try
wypróbujesz
you will try
wypróbuje
she will try
wypróbujemy
we will try
wypróbujecie
you all will try
wypróbują
they will try
Conditional feminine tense
wypróbowałabym
I would try
wypróbowałabyś
you would try
wypróbowałaby
she would try
wypróbowałybyśmy
we would try
wypróbowałybyście
you all would try
wypróbowałyby
they would try
Conditional perfective feminine tense
wypróbowałabym była
I would have tried
wypróbowałabyś była
you would have tried
wypróbowałaby była
she would have tried
wypróbowałybyśmy były
we would have tried
wypróbowałybyście były
you all would have tried
wypróbowałyby były
they would have tried
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
wypróbowałem
I tried
wypróbowałeś
you tried
wypróbował
he tried
wypróbowaliśmy
we tried
wypróbowaliście
you all tried
wypróbowali
they tried
Future masculine tense
wypróbuję
I will try
wypróbujesz
you will try
wypróbuje
he will try
wypróbujemy
we will try
wypróbujecie
you all will try
wypróbują
they will try
Conditional masculine tense
wypróbowałbym
I would try
wypróbowałbyś
you would try
wypróbowałby
he would try
wypróbowalibyśmy
we would try
wypróbowalibyście
you all would try
wypróbowaliby
they would try
Conditional perfective masculine tense
wypróbowałbym był
I would have tried
wypróbowałbyś był
you would have tried
wypróbowałby był
he would have tried
wypróbowalibyśmy byli
we would have tried
wypróbowalibyście byli
you all would have tried
wypróbowaliby byli
they would have tried
Impersonal
wypróbowano by
there would be tried
wypróbowano by
there would be tried

Examples of wypróbować

Example in PolishTranslation in English
(JB wymiotów) setkimłodych zawodników pokazał się , aby wypróbować dla amerykańska(JB VOMITING) hundreds of young contestants showed up to try out for the US-based
- Chcesz to na niej wypróbować?- You want to try it with her?
- Chcesz to wypróbować na jeziorze?-Do you want to try it out on the lake?
- Chcesz wypróbować to łóżko?- You want to try this bed?
- Chcesz wypróbować?Would you like to try this?
- A następnym razem wypróbuj ściereczki z mikrofibry.By the way, next time, you might want to try microfiber.
- Najpierw wypróbuj.Give it a try first.
- Pożyczyłem, wypróbuj.- It's borrowed, try it.
- Tak, siadaj, wypróbuj go.Yeah, sit, try it out.
- Dobra, wypróbujmy.- Cool, let's try it.
-Radio, wypróbujmy radio.- The radio, let's try the radio.
Dobra, wypróbujmy trochę sportowej jazdy i zobaczmy jak sportowy jest ten wóz.Right, let's try some sporty driving and see if it's sporty.
Naprawdę, wypróbujmy to.Seriously, let's try this.
Niech będzie, wypróbujmy to.Well, let's try it.
- Tak, wypróbujcie mnie.-Yeah, try me out.
Jeśli ten wam się podoba, wypróbujcie go wiosną.If you like that one, try the inner spring. It's this one right here.
Nieważne, wypróbujcie wszystko.But it doesn't matter. Just try everything.
Świetnie, ale teraz wypróbujcie nas.Good, now try us out.
Żdanow... a wy jesteście profesjonalnym muzykiem, wypróbujcie, czy to dobry instrument?Zhdanov ... and you are a professional musician, try it and tell me if this is a good instrument.
Jeszcze nawet nie wypróbowałam tego młodziutkiego ciałka...Besides, I haven't even tried out this young body.
Oddałam wam obu przysługę, wypróbowałam go.Look, I did you both a favour, I tried him out.
Opracowałam metodę i wypróbowałam ją na Tyrze. Ledwo przeżył.I figured out a way to get them out, but I wasn't sure if it was going to work, so I tried it out on Tyr, and he survived, barely.
Pierwszy raz ją wypróbowałam i prawie cię nabrałam.I mean, it's the first time I've tried it. And it almost got you. Admit.
Proszę nie mieć mi za złe, że ją wypróbowałam.I hope you don't mind that I tried it first.
Naprawdę wypróbowałaś to głupie zaklęcie?You actually tried that stupid spell?
Nilaam, wypróbowałaś już cztery różne zaklęcia i nic.Neelam, you have already tried four different incantations, it is not working!
Więc wypróbowałaś ją.Oh, so you've tried it.
- Najpierw wypróbowała ją na mnie.She tried it on me first.
Ale są terapie, których nie wypróbowała, które zmienią uwalnianie neuroprzekaźników i zwiększą tolerancję na ból.But there are treatments she hasn't tried yet That alter the release of neurotransmitters And increase her pain tolerance.
Czuję sie tak samo jak wtedy kiedy Faye wypróbowała to zaklęcie na potańcówce.It feels like it did when Faye tried the spell at the fire and ice dance.
Kiedy mama zachorowała na raka, wypróbowała każdą metodę leczenia.When my mom got cancer, She tried every alternative treatment...
Mam wrażenie, że ona wypróbowała interwencję na nas.- But I do feel like she just tried an intervention on us.
Tamte czasy wypróbowały naszego ducha. A po tej próbie przezwyciężymy wszystko.The times tried our souls... and through the trial, we overcame.
* I nie jest takie trudne* * wypróbowałem to na kazdy sposób * * zawsze wspiera mnie * * i sprawiło że dzisiaj taki jestem * * dlatego ci to mówie*And hardly seems worth givin' I've tried it out in every way It always sees me through
- Jeszcze ich nie wypróbowałem.- l haven't tried them.
Ja dzisiaj wypróbowałem Super Utrzymywacz Prywatności 5000.I tried out the Sensory Deprivator 5000.
Ja wypróbowałem to Proton Satria Neo.I have! I've tried this,the Proton Satria Neo.
Jason, wypróbowałem... każdy numer, który mi podałeś.Uh,jason,I've tried... every number you've given me.
"Którego wcześniej nie wypróbowałeś." Niech ci będzie."Between two evils, always choose the one you haven't tried before."
"Przyjaciół, których wypróbowałeś,Those friends thou hast, and their adoption tried,
- A ty ją wypróbowałeś?- Have you tried it? - Yes, yes yes.
- Ty mnie wypróbowałeś?You tried me out?
Przyjaciół, których wypróbowałeś, Skuj z duszą swoją stalową obręczą.Those friends thou hast, and their adoption tried,
/Van Gelder poczuł, że nie ma moralnego prawa.../ /do poddawania innego człowieka czemuś,/ /czego nie wypróbował na sobie./Van Gelder felt he hadn't the moral right to expose another man to something he hadn't tried on his own person.
Bo wypróbował je na mnie, Carli, Alice, Royu i innych.Cause he tried it on me and Carla and Alice and Roy...and everybody.
Cezar wypróbował tą samą taktykę jaką użył przeciw Galom pod Alezją.Caesar tried the same tactic he had used against the Gauls at Alesia.
Może gdybyś wypróbował to cudo, nie denerwowałbyś się co chwilę.Maybe if you tried this thing, you wouldn't be so nervous all the time.
Nie wiedział co robi,... więc... wypróbował je na Therze. I ona potem...He didn't know what he was doing, so he well, he tried it on Thera and then she--
A po paru miesiącach powiem, że wypróbowaliśmy ich metody, ale chcę pełne etaty dla swoich ludzi.And then in a few months, I tell them, "Look, we tried it your way. Now, I need my guys full-time."
Ale już wypróbowaliśmy imiona wszystkich zmarłych osób, które przyszły nam do głowy.But we've already tried every other dead person's name we could think of.
Ale wypróbowaliśmy coś bardziej osobistego.But then we tried something more personal.
Ale wypróbowaliśmy już wszystkich podających.All the bowlers have tried.
"Czemu jeszcze nie wypróbowaliście tego szczytu?"""I don't know why you guys haven't tried that peak yet. ""
Naprawdę ją wypróbowaliście?You really tried that?
Wiem także, czemu tego jeszcze nie wypróbowaliście.l also know why you haven't tried it yet.
Japończycy już to wypróbowali.The Japanese already tried that.
Poprawili swoje umiejętności posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi i wypróbowali nowe techniki nauczania.They improved their ICT competences and tried out new teaching techniques.
Rogelio i Xo chcieli się przyjaźnić. Tylko, jeszcze tego nie wypróbowali.Rogelio and Xo were trying out friendship, you'll recall... only they hadn't exactly tried it yet.
Sir, myślę, że już najwyższa pora, żebyśmy wypróbowali coś nowego.Sir, l think it's time we tried something new.
- To co ja zrobiłem, to zamocowałem ten zderzakowy klozet na hak i teraz go wypróbuję.like an animal. What I've done though is fitted this bumper dumper into the tow bar attachment and now I will try it out. Ooh-wooh!
Na początek, wypróbowałbym częstotliwość 45 Hertzów.I would try a frequency of 45 hertz to start.
Ilu ludzi wypróbowało to na sobie Nicki?How many humans have they tried this stuff out on, Nicky?
Nie powinnaś przypominać mężowi, ilu facetów wypróbowało twój materac.You probably shouldn't be reminding your husband about how many men have tried out your mattress.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'try':

None found.
Learning languages?