Wyczuwać (to sense) conjugation

Polish
40 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
wyczuwam
I sense
wyczuwasz
you sense
wyczuwa
he/she/it senses
wyczuwamy
we sense
wyczuwacie
you all sense
wyczuwają
they sense
Imperfective future tense
będę wyczuwać
I will sense
będziesz wyczuwać
you will sense
będzie wyczuwać
he/she/it will sense
będziemy wyczuwać
we will sense
będziecie wyczuwać
you all will sense
będą wyczuwać
they will sense
Imperative
-
wyczuwaj
you sense!
niech wyczuwa
let him/her/it sense
wyczuwajmy
let's sense
wyczuwajcie
you all sense
niech wyczuwają
let them sense
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
wyczuwałam
I sensed
wyczuwałaś
you sensed
wyczuwała
she sensed
wyczuwałyśmy
we sensed
wyczuwałyście
you all sensed
wyczuwały
they sensed
Future feminine tense
będę wyczuwała
I will sense
będziesz wyczuwała
you will sense
będzie wyczuwała
she will sense
będziemy wyczuwały
we will sense
będziecie wyczuwały
you all will sense
będą wyczuwały
they will sense
Conditional feminine tense
wyczuwałabym
I would sense
wyczuwałabyś
you would sense
wyczuwałaby
she would sense
wyczuwałybyśmy
we would sense
wyczuwałybyście
you all would sense
wyczuwałyby
they would sense
Conditional perfective feminine tense
wyczuwałabym była
I would have sensed
wyczuwałabyś była
you would have sensed
wyczuwałaby była
she would have sensed
wyczuwałybyśmy były
we would have sensed
wyczuwałybyście były
you all would have sensed
wyczuwałyby były
they would have sensed
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
wyczuwałem
I sensed
wyczuwałeś
you sensed
wyczuwał
he sensed
wyczuwaliśmy
we sensed
wyczuwaliście
you all sensed
wyczuwali
they sensed
Future masculine tense
będę wyczuwał
I will sense
będziesz wyczuwał
you will sense
będzie wyczuwał
he will sense
będziemy wyczuwali
we will sense
będziecie wyczuwali
you all will sense
będą wyczuwali
they will sense
Conditional masculine tense
wyczuwałbym
I would sense
wyczuwałbyś
you would sense
wyczuwałby
he would sense
wyczuwalibyśmy
we would sense
wyczuwalibyście
you all would sense
wyczuwaliby
they would sense
Conditional perfective masculine tense
wyczuwałbym był
I would have sensed
wyczuwałbyś był
you would have sensed
wyczuwałby był
he would have sensed
wyczuwalibyśmy byli
we would have sensed
wyczuwalibyście byli
you all would have sensed
wyczuwaliby byli
they would have sensed
Impersonal
wyczuwano by
there would be sensed
wyczuwano by
there would be sensed

Examples of wyczuwać

Example in PolishTranslation in English
A wy nie umiecie ich wyczuwać, jak mój przyjaciel Jaffa i ja.You are at the disadvantage of not being able to sense them as my Jaffa friend and I can.
Beatrice zidentyfikowała podświadome ścieżki myślowe, które pozwalają nam nie widzieć bodźce emocjonalne, ale wyczuwać je.Beatrice has identified subconscious mental pathways that allow us not to see emotional stimuli but to sense them.
Koty są głodne i słonie wydają się to wyczuwać.The cats are hungry and the elephants seem to sense it.
"Idąc za Fredem Segalem w tym tygodniu, wyczuwam, że w konsumenckim świecie wszystko jest nie tak."Walking through Fred Segal this week, I could sense all was not right in the world of consumerism. Something's wrong."
- Ale wyczuwam jedną decydującą różnicę.But I sense one critical difference.
- Czekajcie, wyczuwam...- Wait. I sense-- - sir!
- Czy wyczuwam pewne rozczarowanie?- Do I sense some disappointment?
- Data, wyczuwam w tobie emocje.Data, I can sense feelings in you. Yes.
"Wolverine wyczuwa niebezpieczenstwo i jego pazury wysuwaja sie z jego dloni."Wolverine senses danger and claws come out of his hands.
- Myślę, że coś wyczuwa.I think he senses something.
- Nie, ale myślę, że mnie wyczuwa.- No, but I think he senses me.
- Wątpię czy wąż w ogóle nas wyczuwa.I doubt it even senses us.
- Dlaczego nie wyczuwamy ich obecności?- Why did we not sense them? - There's no naqahdah in their blood.
/I jest rodzaj wzroku, który przychodzi /z rzeczami, które wyczuwamy, które śnimy.And there's the kind of vision that comes from things sensed, things dreamt.
Gdy są w pobliżu, odzywa się w nas magia. Teraz również ich wyczuwamy, czujemy zagrożenie we krwi.Our magic awakens when they're near, and we sense it now.
Jednak my kapłani również wyczuwamy zło.But we priests sense this evil, too.
Laser, twoja mama i ja wyczuwamy, że coś innego dzieje się w twoim życiu.Laser, your mom and I sense that there's some other stuff going on in your life.
Jesteście ślepi. Nie wyczuwacie dystansu.Without a clear head, no sense of distance.
- Dzieci wyczuwają niebezpieczeństwo.- Babies sense danger. They have to.
- Jestem pewien, Fanny wyczuwają cię.- I'm pretty sure Fanny can sense you.
- Kobiety wyczuwają te rzeczy.- A woman senses these things.
- Moje super zmysły coś wyczuwają.- What? My super-senses are telling me something. What?
/Dzieci wyczuwają takie rzeczy.Babies can sense these things.
Przez mówienie mi, że jestem szalona, ponieważ wyczuwałam prawdę?By telling me I was crazy because I sensed the truth?
Sprawiłaś, że myślałam, że coś jest ze mną nie tak ponieważ wyczuwałam prawdę.You made me think there was something wrong with me because I sensed the truth.
Tylu kłamstw nie wyczuwałam od czasu pracy w Biurze Politycznym.What a mind full. I haven't sensed so many lies since working for the Political Bureau.
Wielokrotnie wyczuwałam, że nie aprobujesz mojego postępowania jako Kai, że uważasz, że przekładam interesy polityczne, nad dobro duchowe naszego ludu.I have often sensed you don't approve of how I conduct myself as Kai. That you believe I put my own political interests ahead of our people's spiritual wellbeing.
Nie wiedziałaś, że twoje życie poprzez Szatana będzie poświęcone mnie. Ale wyczuwałaś to, czyż nie?You didn't know that your life had been consecrated to me by Satan, ...but you sensed it, didn't you?
zawsze czułaś...., wyczuwałaś to czego inni nie mogli wyczuć.Always... Felt things, sensed things that others couldn't.
/Moya nie wyczuwała niczego podobnego /od czasu twojego przybycia.Moya hasn't sensed anything like this since the day you arrived.
Mają tą okropną rzecz, "przeznaczenie." Nawet twoja Lila to wyczuwała.They have that terrible thing, "destiny." Even your Lila sensed that.
Ona wyczuwała rzeczy... tak jak ja.She sensed things... like I do.
Podświadomie wyczuwała potrzeby pacjenta i spełniała je. Na tym polega nowatorstwo... i twórczy charakter jej posunięcia.But she sensed what was needed and she provided it, and that was, in its way, a remarkable creative accomplishment.
Winnie zawsze wyczuwała tajemnicę, czekającą tam na nią.Winnie had always sensed a mystery waiting for her there.
/Jednak dzieci wyczuwały, że był on inny.The children, however, sensed at once that there was something different about him.
Ale wyczuwałem swoją fatalną nieprzydatność.But I sensed my own terrible inadequacy.
W posiadłości Avellanedy, gdy wyczuwałem obecność Tornado... Był tam.And at Avellaneda's mansion, when I sensed the presence of the Tornado, he was there, all right.
/Doakes od zawsze wyczuwał, /że coś ukrywam. Teraz to wie.Doakes always sensed I was hiding something.
Ale ktoś zabrał moją broń, bo wyczuwał jakim wspaniałym myśliwym jestem!But somebody took my gun away 'cause he sensed what a great hunter I am.
Oni wyczuwali czyjąś obecność, co bardzo różni się od:Well, they've sensed a presence, which is a lot different than,

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'sense':

None found.
Learning languages?