Ustawić (to set) conjugation

Polish
71 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
ustawię
I will set
ustawisz
you will set
ustawi
he will set
ustawimy
we will set
ustawicie
you all will set
ustawią
they will set
Imperative
-
ustaw
you set!
niech ustawi
let him/her/it set
ustawmy
let's set
ustawcie
you all set
niech ustawią
let them set
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
ustawiłam
I set
ustawiłaś
you set
ustawiła
she set
ustawiłyśmy
we set
ustawiłyście
you all set
ustawiły
they set
Future feminine tense
ustawię
I will set
ustawisz
you will set
ustawi
she will set
ustawimy
we will set
ustawicie
you all will set
ustawią
they will set
Conditional feminine tense
ustawiłabym
I would set
ustawiłabyś
you would set
ustawiłaby
she would set
ustawiłybyśmy
we would set
ustawiłybyście
you all would set
ustawiłyby
they would set
Conditional perfective feminine tense
ustawiłabym była
I would have set
ustawiłabyś była
you would have set
ustawiłaby była
she would have set
ustawiłybyśmy były
we would have set
ustawiłybyście były
you all would have set
ustawiłyby były
they would have set
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
ustawiłem
I set
ustawiłeś
you set
ustawił
he set
ustawiliśmy
we set
ustawiliście
you all set
ustawili
they set
Future masculine tense
ustawię
I will set
ustawisz
you will set
ustawi
he will set
ustawimy
we will set
ustawicie
you all will set
ustawią
they will set
Conditional masculine tense
ustawiłbym
I would set
ustawiłbyś
you would set
ustawiłby
he would set
ustawilibyśmy
we would set
ustawilibyście
you all would set
ustawiliby
they would set
Conditional perfective masculine tense
ustawiłbym był
I would have set
ustawiłbyś był
you would have set
ustawiłby był
he would have set
ustawilibyśmy byli
we would have set
ustawilibyście byli
you all would have set
ustawiliby byli
they would have set
Impersonal
ustawiono by
there would be set
ustawiono by
there would be set

Examples of ustawić

Example in PolishTranslation in English
"Ustaw alarm", by ustawić alarm."Set the alarm" to set the alarm.
"Ustaw godzinę", by ustawić godzinę."Set the time" to set the time.
* Dostałeś się ustawić ' em, tak ** You got to set 'em up, yeah *
- Bo nikt mi nie powiedział jak to ustawić!Well, that's 'cause no one will show me how to set this thing.
- Don... - Próbujemy ustawić klub.- We're trying to set up a club.
"Ustaw alarm", by ustawić alarm."Set the alarm" to set the alarm.
"Ustaw godzinę", by ustawić godzinę."Set the time" to set the time.
- Dzwoń do Almy, ustaw spotkanie.Call Alma, set something up, okay?
- Jones, weź ten obszar, ustaw agentów w samochodach, rowerach, na piechotę.- Jones, get a radius set up in op-- car, bike, foot, whatever.
- Kobo, ustaw kurs na El-zee.-Kobo, set course to El-zee.
Dobra, ustawmy światła.All right, let's set up the lights.
- Chce nas zabić, niepowstrzymamy go, nie wiem, kim jest i co chce cofa się w czasie i korzysta z sześcianów miedzy wymiarowych zna każdy nasz ruch z wyprzedzeniem wycofajcie Harpera, przesuńcie Bekę i ustawcie lance na ładunki plazmowe tylko one działają...that thing out there wants to kill us, and nothing you can do will destroy it, believe me. now, i don't know what this creature is or why it is doing this, but i do know that it can tesseract through space, and move backwards in time, so that it knows our next move before we even make it. now, all i can tell you is to get harper out of there, get beka to move away from that pilot's station, and to tell everyone onboard to set their force lances to full plasma blast,
- Dobra, ustawcie się.- Alright, settle.
- No tak, ustawiłam to.Oh, really? - I'm setting him up with her.
- Ponieważ ustawiłam twój tyłek.- Because I set your ass up.
/Ja to ustawiłam!I set this up!
Cóż, podwoiłam patrole, ustawiłam punkty kontrolne, zarządziłam godzinę policyjną.Well, I've doubled patrols, set up checkpoints, established curfews.
I miałeś rację, że to ustawiłam.And you were right about how I set it up.
- Ty ustawiłaś to wszystko w klubie?- You set that up in the club?
- i to ty to ustawiłaś, więc...- and, uh, you set that up, so...
A więc... wiesz... ty - ty - ty- ustawiłaś jedno tempo.Well, you know, you-- You set one pace.
Bez obrazy mamo, ale jeśli chodzi o to, kogo można uważać za dobrego męża, ustawiłaś poprzeczkę bardzo nisko.No offense, Mom, but when it comes to what qualifies as a good husband, you set the bar really low.
Czekaj no, właśnie mnie ustawiłaś.Wait a second. You just set me up.
- Kiedy policja ustawiła te blokady?So the police set up these roadblocks when?
- Może twoja panna to ustawiła.- Maybe the girl you were with set it up.
/Szybko zdobyta czerwona /kartka ustawiła spotkanie.The early sending-off has really set the tone for the match.
Becky to ustawiła.Becky was the one who set it up.
Diana, chcę byś ustawiła z nią randkę.Diana, I want you to set up a date with her.
Nieźle ufortyfikowany, bardzo dobrze broniony i świetnie zaopatrzony. I obie strony ustawiły się do bitwy na dużym obszarze.Well fortified, very strong, very well supplied, and both sides had settled in for a long siege.
Oddanie Leo Kritzky'ego służbie. jego lojalność wobec Firmy, i jego wdzięk pod ostrzałem ustawiły wysoko poprzeczkę dla nas wszystkich, i dla przyszłych pokoleń funkcjonariuszy CIA.Leo Kritzky's devotion to duty, his loyalty to the Company, and his grace under fire have set a high standard for all of us, and for future generations of CIA officers.
Scena z nowego filmu IEE o edukacji w szkołach dotyczącej energii: w ramach zajęć na temat „inteligentnej energii”, dzieci w Słowenii ustawiły „przystanki ekologiczne” na drodze przed szkołą, gdzie wraz z nauczycielami informują dojeżdżających do pracy o potrzebie wspólnego korzystania z samochodów.A scene from the new IEE video on energy education in schools: as part of their “smart energy” classes, children in Slovenia have set up ‘Eko Stops’ on the road outside of their school, where they and their teachers inform commuters of the need to car share.
Wiesz, że dzieciaki już ustawiły połowę rampy.Um, you know, the kids already have set up the half-pipe.
- Alarm ustawiłem na 7:00.I set the alarm for 7:00.
- Byłem zadłużony i ustawiłem to za twoją zgodą.I went in hock and set it up on your say-so.
- Czy to ustawiłem?Oh, set it up? No.
- Może źle ustawiłem.Maybe I have it set too high or something, I don't know. No.
- Nawet nie ustawiłem alarmu.- I didn't even set the alarm.
"ustawiłeś barwy szoguna w swojej rodzinnej świątyni ze złych pobudek.You set up the colour of the Shogunat in your family-temple for evil reasons.
- To ty to wszystko ustawiłeś!- You're the one set this thing up!
- Ty to ustawiłeś?! - Did you set this up?
A my myśleliśmy, że to tylko przypadek, że ustawiłeś się naprzeciw Eden Rock Hotel.And here we thought it was just a coincidence you set up in front of the Eden Roc Hotel.
Albo ustawiłeś te kradzieże, ale nie chciałeś utracić swojej własności.Or you set up the robberies But didn't want to lose any of your property.
- Chalindo namówił syna, żeby to ustawił.Heroin. - Chalindo convinced the son to set it up.
- Kto to ustawił?Who set this up?
- Kto ustawił stery?- Who set the elevators?
- Kurna, nieźle to ustawił.Damn, that's a nice setup.
- O spójrz, ktoś ustawił to na prawą rękę.Oh, look, look. Somebody's set this right-handed.
- Wokół filaru ustawiliśmy grodzie.- Around the pillar set the bulkheads.
/i w menu wyboru szybkości /ustawiliśmy "mieszanie farby".Cranked it up to a setting called "paint mixer" woo!
A my ustawiliśmy ją na 85°C.And we had it set to 185 degrees.
Ale ustawiliśmy budżet.But we did set a budget.
Dwa tygodnie temu, ustawiliśmy Neala z trzema złodziejami na napad na muzeum Greco.Two weeks ago, we put Neal under with three thieves set to hit the Greco museum.
- Wszystko ustawiliście.- You set it up.
Bo powiesz mi, gdzie ustawiliście to przejście na granicy.'Cause you're gonna tell me where you set up
Ile punktów kontrolnych ustawiliście?How many checkpoints have you set up?
Jesteście pewni, że dobrze je ustawiliście?Are you guys sure you set it up right?
John, jakie parametry mocy ustawiliście?John, what power settings are you using?
- Chyba tego dobrze nie ustawili.- I didn't have it set right.
- Goa'uldowie dostarczyli tu asteroidę i ustawili ją na kursie kolizyjnym z Ziemią, żeby wyglądało jak katastrofa naturalna.What? The Goa'uld set the asteroid on a collision course to look like a natural disaster.
- Joe, wolałabym, żebyśmy ustawili poprzeczkę trochę wyżej od "nikt nie oberwał".Joe, I would love it if we could set the bar a little higher than "no one got hit." Hey, hey!
- Tak, ustawili to.- He was set up.
/Panie Mazzy, czy to prawda, /że francusko-kanadyjscy żołnierze /ustawili blokady drogowe, /uniemożliwiające opuszczenie waszego regionu?Mr. Mazzy, is it true that French Canadian soldiers have set up roadblocks preventing people from leaving and entering your area-
Albert ustawi spotkanie z Dannym na pojutrze.Right, Albert will set up the meet with Danny for the day after tomorrow.
Bracie, już ona go ustawi do pionu.Brother, she will set him straight.
Mniejsze, rewolucyjne sterownicze silniki ustawią kurs R7.Smaller, revolutionary steering engines will set the R7's course.
[Matriarch] którego nigdy nie pomyślałem zobaczyłbym dzień... kiedy ustawiłbym stopę w Eos.[ Matriarch ] I never thought I would see the day... when I would set foot in Eos.
CIA ustawiło to?Cia set it up?
CTU ustawiło tam centrum dowodzenia.CTU has set up a command center there.
Co cię tak ustawiło?What'd this set you back?
Nieźle mnie to ustawiło.Big settlement. - Ah, okay.
O, Ojcze, pragnienie mego serca ustawiło się na pięknej córce bogatego Kapuleta.Oh, Father, know my heart's desire is set on the fair daughter of rich Capulet.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'set':

None found.
Learning languages?