Rozciągnąć (to stretch) conjugation

Polish
36 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
rozciągnę
I will stretch
rozciągniesz
you will stretch
rozciągnie
he will stretch
rozciągniemy
we will stretch
rozciągniecie
you all will stretch
rozciągną
they will stretch
Imperative
-
rozciągnij
you stretch!
niech rozciągnie
let him/her/it stretch
rozciągnijmy
let's stretch
rozciągnijcie
you all stretch
niech rozciągną
let them stretch
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
rozciągnęłam
I stretched
rozciągnęłaś
you stretched
rozciągnęła
she stretched
rozciągnęłyśmy
we stretched
rozciągnęłyście
you all stretched
rozciągnęły
they stretched
Future feminine tense
rozciągnę
I will stretch
rozciągniesz
you will stretch
rozciągnie
she will stretch
rozciągniemy
we will stretch
rozciągniecie
you all will stretch
rozciągną
they will stretch
Conditional feminine tense
rozciągnęłabym
I would stretch
rozciągnęłabyś
you would stretch
rozciągnęłaby
she would stretch
rozciągnęłybyśmy
we would stretch
rozciągnęłybyście
you all would stretch
rozciągnęłyby
they would stretch
Conditional perfective feminine tense
rozciągnęłabym była
I would have stretched
rozciągnęłabyś była
you would have stretched
rozciągnęłaby była
she would have stretched
rozciągnęłybyśmy były
we would have stretched
rozciągnęłybyście były
you all would have stretched
rozciągnęłyby były
they would have stretched
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
rozciągnąłem
I stretched
rozciągnąłeś
you stretched
rozciągnął
he stretched
rozciągnęliśmy
we stretched
rozciągnęliście
you all stretched
rozciągnęli
they stretched
Future masculine tense
rozciągnę
I will stretch
rozciągniesz
you will stretch
rozciągnie
he will stretch
rozciągniemy
we will stretch
rozciągniecie
you all will stretch
rozciągną
they will stretch
Conditional masculine tense
rozciągnąłbym
I would stretch
rozciągnąłbyś
you would stretch
rozciągnąłby
he would stretch
rozciągnęlibyśmy
we would stretch
rozciągnęlibyście
you all would stretch
rozciągnęliby
they would stretch
Conditional perfective masculine tense
rozciągnąłbym był
I would have stretched
rozciągnąłbyś był
you would have stretched
rozciągnąłby był
he would have stretched
rozciągnęlibyśmy byli
we would have stretched
rozciągnęlibyście byli
you all would have stretched
rozciągnęliby byli
they would have stretched
Impersonal
rozciągnięto by
there would be stretched
rozciągnięto by
there would be stretched

Examples of rozciągnąć

Example in PolishTranslation in English
"Chciałbym." "Chciałbym się rozciągnąć na tym łóżku,"Je voudrais. "I would like to stretch out on the bed,"
4 godziny robót społecznych, postaram się je rozciągnąć do pięciu, bo już kusząco zbliżam się ku końcowi. Świeciła mi się dioda od silnika, ale już to zrobiłam.I'm going to try to stretch it to five because I am tantalizingly close to being done - my engine light was on, but I already took care of that -
Chcę się rozciągnąć.Baby, I just want to stretch out, OK?
Daj mi drugie rozciągnąć.Give me a second to stretch.
- Idź się rozciągnij. - Tak jest, sir.Go stretch out to run your 40.
- Tylko nie rozciągnij.Unbelievable. - Do not stretch this out.
Dalej rozciągnij się...trzy, cztery.Really stretch it... three, four.
Już, już, wyciągnij ją, rozciągnij, rozciągnij.Here, here, stretch it out, stretch it out, stretch it out.
Następnym razem wpierw rozciągnij się.Next time, just stretch first.
Nadaje się na ramkę, ale na jutro trochę to rozciągnijmy, co?- It works as a sidebar, but for tomorrow, let's stretch it some, huh?
I teraz rozciągnijcie się.And then... stretch.
Podnieście nogę za siebie i rozciągnijcie ją.Lift your leg up behind you and stretch it.
Rozgrzewajcie się i rozciągnijcie nogi.Warm up and stretch your legs.
Teraz osoby stojęce przodem do wejścia, schylcie się i delikatnie rozciągnijcie kręgosłup partnera.Now. The person facing the front of the room, I want you to bend forward and gently stretch your partner's back.
Był jeden mężczyzna, lecz jedynie trochę go rozciągnęłam.It was one man, and I only stretched him a little.
Czekaj, czekaj Nie rozciągnęłaś mięśni.Wait, wait. You haven't even stretched out.
Skąd mam wiedzieć, że nie rozciągnęłaś mojej koszulki?How do I know you haven't stretched my lucky shirt?
Naprawdę rozciągnąłem.I mean, really stretched it.
Wybacz, że ci rozciągnąłem koszulkę.I'm sorry I stretched your T-shirt.
Mnie rozciągnąłeś.You've stretched me.
Pożyczyłabym ci, Esposito, ale ostatnią mi rozciągnąłeś.I'd let you borrow it, Esposito, But you stretched out the last one.
Strasznie ją rozciągnąłeś ty gruby capieYou're stretched it really badly now, you big knobhead.
Most Bifrost rozciągnął się przede mną i zobaczyłam poświatę wiekuistego świata. Wiem, że jesteś prawdziwy Ojcze, i mam nadzieję, że kiedyś, wkrótce.The Bifrost Bridge stretched out to me and I could see the glow of the realm eternal.
Nieraz, jak rozciągnął harmonię, to aż baby mdlały.The moment he stretched out his accordion, all women went crazy!
Później, rozciągnął skórę na blacie,Next, he would've stretched the skin out on a board
Zwycięstwa ślizgało się od uścisku ze złym nawet, ponieważ on rozciągnął rękę, by schwytać to.Victory was slipping from the grasp of evil even as he stretched out his hand to seize it.
Jestem dyrektor Collins. Mam nadzieję, że rozciągnęliście się rano, bo mamy dziś dużo do zrobienia.I hope you've all stretched this morning, 'cause we have a lot of work to do today.
Ale rozciągnęli fabułę i dodali dzikie bestie z sąsiedztwa. - Idę!But they stretched out the plot and added a wildebeest from the hood!
Gdy próbowałem ich przekonać, że jestem Białym Duchem, rozciągnęli mnie na ziemi i przypalali ogniem.When I try to convince them I was their white spirit... They stretched me on the ground and they built small fires upon my body.
Nasi ludzie nieco rozciągnęli ją na kole.Our men simply stretched her a bit on the rack.
Mrok rozciągnie wszechświat.The dark villain will stretch apart the Universe.
Nosiłem go, gdy miałem osiem lat. Mam nadzieję, że się rozciągnie.Hopefully it will stretch.
Przyszłość ekscytujących wyzwań i nieskończonych możliwości, gdzie przed nami rozciągnie się horyzont otoczony niebiańską poświatą słońca naszego jutra.A future of exciting challenges and infinite possibility in which the horizon will stretch out before us rimmed in the heavenly glow of the sunrise of our tomorrow.
Ich wąsy tworzą zwoje, więc kiedy ich podpora się poruszy, wtedy rozciągną się a nie pękną.They put coils in their tendrils so that if their support moves, they will stretch and not snap.
Patrz, to się już rozciągnęło!Look, it's all stretched!
wymienianie się... rozciągnęło go.swapping thing... stretched it.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'stretch':

None found.
Learning languages?