Przyjechać (to come) conjugation

Polish
68 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
przyjadę
I will come
przyjedziesz
you will come
przyjedzie
he will come
przyjedziemy
we will come
przyjedziecie
you all will come
przyjadą
they will come
Imperative
-
przyjedź
you come!
niech przyjedzie
let him/her/it come
przyjedźmy
let's come
przyjedźcie
you all come
niech przyjadą
let them come
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
przyjechałam
I came
przyjechałaś
you came
przyjechała
she came
przyjechałyśmy
we came
przyjechałyście
you all came
przyjechały
they came
Future feminine tense
przyjadę
I will come
przyjedziesz
you will come
przyjedzie
she will come
przyjedziemy
we will come
przyjedziecie
you all will come
przyjadą
they will come
Conditional feminine tense
przyjechałabym
I would come
przyjechałabyś
you would come
przyjechałaby
she would come
przyjechałybyśmy
we would come
przyjechałybyście
you all would come
przyjechałyby
they would come
Conditional perfective feminine tense
przyjechałabym była
I would have come
przyjechałabyś była
you would have come
przyjechałaby była
she would have come
przyjechałybyśmy były
we would have come
przyjechałybyście były
you all would have come
przyjechałyby były
they would have come
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
przyjechałem
I came
przyjechałeś
you came
przyjechał
he came
przyjechaliśmy
we came
przyjechaliście
you all came
przyjechali
they came
Future masculine tense
przyjadę
I will come
przyjedziesz
you will come
przyjedzie
he will come
przyjedziemy
we will come
przyjedziecie
you all will come
przyjadą
they will come
Conditional masculine tense
przyjechałbym
I would come
przyjechałbyś
you would come
przyjechałby
he would come
przyjechalibyśmy
we would come
przyjechalibyście
you all would come
przyjechaliby
they would come
Conditional perfective masculine tense
przyjechałbym był
I would have come
przyjechałbyś był
you would have come
przyjechałby był
he would have come
przyjechalibyśmy byli
we would have come
przyjechalibyście byli
you all would have come
przyjechaliby byli
they would have come
Impersonal
przyjechano by
there would be come
przyjechano by
there would be come

Examples of przyjechać

Example in PolishTranslation in English
"Chciałbym przyjechać do Kyoto i służyć tam z tobą jako samuraj.'I would like to come to Kyoto and serve with you as a samurai.
"Droga Maggie byłam zbyt zajęta, aby przyjechać i się z tobą zobaczyć bowciążratujeświat"Dear Maggie I've been too busy to come and see you, 'cause I've saving the world.
"Mam natychmiast przyjechać?""You want me to come out right now?
"Musicie zaraz przyjechać do mojego oddziału i upewnić się, że nikt w masce hokejowej ani ze strzelbą nie wejdzie do środka."You've got to come down to my branch right now "and make sure no one with a hockey mask "or a shotgun walks inside.
"Musisz przyjechać na herbatę."You have to come for tea.
"Po prostu przyjedź i chodź do łóżka" jako bycie razem, to tak."Just come on over and crawl into bed" as being together, then yes. - I count it. - Then yes.
"Proszę cię Babciu przyjedź!"Grandma, please do come!
"Proszę przyjedź na Hawaje razem ze swomi czterema wnukami..."Please come to Hawaii with your four grandchildren...
"Proszę przyjedź zobaczyć się z moim ojcem."Please come and see my father.
"Proszę, przyjedź do mnie.'Please, Pierre, come over.
""przyjedźcie natychmiast""."and you've got to come now."
"Proszę podejmijcie szybko decyzję i przyjedźcie na Hawaje."Please come to a definite decision to come to Hawaii.
- Jaki adres? Proszę, przyjedźcie jak najszybciej.- What's your address? - Regina Vasquez, 424 Glenwood Lane, Mission Hills. Please, come as fast as you can.
/Proszę przyjedźcie.Please come.
A jeśli myślicie, że to tylko zmyślna bajeczka, opowiedziana przez zniedołężniałego staruszka jego łatwowiernemu wnuczkowi... to przyjedźcie do Walii, do wioski, gdzie się urodziłem.[Young Man] And should you think this is just a shaggy-dog story... told by a senile man to his young, impressionable grandson, l'd ask you to come to South Wales, to the village where l was born.
- Babcią. przyjechałam tu z Kalifornii, a ona zniknęła.- My grandmother. I came out from California today, and she's gone.
- Cieszysz się że przyjechałam?- Are you glad I came? - You know I am.
- Cieszę się, że tu przyjechałam.I'm really happy I came here.
- Cóż, właśnie przyjechałam.- Well, I just came by.
- Dzwoniłeś, to przyjechałam.- You called. I came.
- Bo ty nie przyjechałaś Chciałem spotkać córkę, więc jestem- Because you did not come l felt like seeing my daughter so l came
- ..ale twoja siostra odniosła obrażenia, przyjechała karetka i ją zabrała. - Tak, ale..But your sister got hurt and the ambulance came and took her away.
- Cieszę się, że pani przyjechała.I'm glad you came.
Boże, wiesz złotko, że kiedy tu pierwszy raz przyjechałyśmy było tu tak pięknieWhen we first came over, it was so beautiful. Just like a little, tiny little oasis here.
Gdzie mieszkaliście? Przez jakiś czas żyłyśmy w paru komunach w Nowym Meksyku potem przyjechałyśmy tutaj.We were staying in some pretty cool communes in New Mexico and then we came down here.
Janet chciała jechać samochodem, ale przyjechałyśmy pociągiem.Janet wanted to come by car, but we came by train.
Jestem taka szczęśliwa, że przyjechałyśmy do Miami przed wyjazdem, tutaj jest tak ładnie.I'm so happy we came to Miami before we left. It's so nice here.
Kiedy z matką, siostrą i siostrzenicą przyjechałyśmy z Kolumbii.- Disney World. When my mother and my sister and my nieces came up from Colombia.
Po to tu przyjechałyście, prawda?This is what you came down for, isn't it?
Suyin powiedziała nam o waszej przyjaźni, o tym, jak razem dorastałyście, jak razem tu przyjechałyście, i jak było ciężko.Suyin told us about your friendship -- How you grew up together, How you both came here, how hard it was.
- Nasze dzieciaki przyjechały z Harvardu.- Our kids came down from Harvard.
- Nie. Możemy powiedzieć, że poprzedni właściciel był fanatykiem czystości, albo starą babcią, która go miała, na wypadek, gdyby przyjechały jej wnuki.No, no, no, we can say that the previous owner was a neat freak or an elegant old lady, and she just kept it around in case her grandkids came to visit.
Myślałem, że pożar to dobry pomysł, bo przyjechałaby policja.I thought the fire would be a good idea because the police would come.
Na pewno gdyby wiedziała, że jest tak źle, przyjechałaby.I'm sure if she knew how bad it was, she would come down.
"Kiedy przyjechałem do Rzymu, miałem 26 lat."When I came to Rome, at the age of 26,
"W nocy, gdy zastanawiałem się, po co przyjechałem," "ktoś zapukał do drzwi."That night, while I was sitting and wandering why I came back at all, there was a knock at the door.
"Wszystko zaczęło się kilka dni temu, kiedy przyjechałem tu na imprezę..."It all started a few days ago... when I came here for a rave.
- Cieszysz się, że tu przyjechałem?- Are you happy I came here?
- Cisza! Nie przyjechałem tu po to, by uciąć sobie z wami pogawędkę, mordercy.Not I came to socialize with you, murderers.
- A ty co, przyjechałeś spać?- You think you came here to sleep?
- A więc przyjechałeś do Kalifornii.You came to California.
- Cieszysz się, że przyjechałeś?- Are you glad you came here?
- Cieszę się, że przyjechałeś.- I glad you came here.
! - Został zamordowany i zakopany Pięć tygodni temu, gdy Tommy Bowen przyjechał do miasta.- He was killed and buried five weeks ago, when the first Tommy Bowen came to town.
"Byłoby cudownie, gdybyś przyjechał."Wouldn't it be fun if you came down?
"Magia Mahatmy" - 100 lat temu do naszego kraju przyjechał świetny gość!Before 100 year a noble man was came in our country
"Potem przyjechał po nią jej mąż."Then her husband came to get her. "I was taken to hospital.
"Sil przyjechał i podwiózł mnie."Sil came and picked me up.
"Widziałem kogoś na dachu, gdy przyjechaliśmy."I thought I saw someone on the roof when we came up the drive, sir.
- Cieszysz się, że przyjechaliśmy?You glad we came? Yeah.
- Dlatego przyjechaliśmy.That's why we came.
- Jedyna droga, to ta którą tu przyjechaliśmy.The only road's the one we came in on.
- Kiedy pan... kiedy wszyscy tu przyjechaliśmy... - Tak.Well, when you...when we first came to live here,
- Nie wierzę, że przyjechaliście tu aż z Texasu.-I can't believe you came in from Texas.
- Eddie, strażnicy przyjechali.- Eddie, the relief watchman just came up.
- Miałem wypadek i przyjechali gliniarze.- I had an accident and the cops came.
- Moi rodzice i siostra przyjechali tu z nami.- My parents and my sister came here with us.
"Fiszman przyjedzie"!- Fishman! Fishman will come.
- A pan doktor przyjedzie z pania?- And Doctor will come with you?
- Być może przyjadą na moją egzekucję.Perhaps they will come to my execution.
- Jesteś pewien, że przyjadą?- You sure they will come over?
- Jeśli mi powiesz, gdzie jesteśmy, przyjadą po nas moi przyjaciele i nas uratują.- He always finds me. - If you tell me where we are, my friends will come, and they'll save us.
A ja byłem idiotą, myśląc, że przyjechałbyś tutaj dla czegoś na czym mi zależy, bez żadnego innego celu.♪ You're sublime... ♪ And I must have been some kind of idiot to think that you would come down here for something I cared about without having some kind of agenda...
- FBI przyjechało się ze mną przywitać.- Well, yeah, that'd do it. - The FBI came around to say hello to me.
- Jak przyjechało pogotowie, to się nią zajęli.And the police and the medics came, or... By the time the medics were here... The medics had just come in and I remember him stepping in and taking over the room.
/I zanim zadałem więcej pytań, przyjechało wsparcie, karetka.And before I could ask any more questions, backup arrived. The paramedics came, and...
Ale wiem, skąd to przyjechało. I gdybym to przyjęła, zdradziłabym nas obie.But I know where this came from, Jenny, and if I took it, I feel I would be betraying both of us.
Auto przyjechało z El Paso.The car came from El Paso.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'come':

None found.
Learning languages?