Przestawać (to do) conjugation

Polish
61 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
przestaję
I do
przestajesz
you do
przestaje
he/she/it does
przestajemy
we do
przestajecie
you all do
przestają
they do
Imperfective future tense
będę przestawać
I will do
będziesz przestawać
you will do
będzie przestawać
he/she/it will do
będziemy przestawać
we will do
będziecie przestawać
you all will do
będą przestawać
they will do
Imperative
-
przestawaj
you do!
niech przestaje
let him/her/it do
przestawajmy
let's do
przestawajcie
you all do
niech przestają
let them do
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
przestawałam
I did
przestawałaś
you did
przestawała
she did
przestawałyśmy
we did
przestawałyście
you all did
przestawały
they did
Future feminine tense
będę przestawała
I will do
będziesz przestawała
you will do
będzie przestawała
she will do
będziemy przestawały
we will do
będziecie przestawały
you all will do
będą przestawały
they will do
Conditional feminine tense
przestawałabym
I would do
przestawałabyś
you would do
przestawałaby
she would do
przestawałybyśmy
we would do
przestawałybyście
you all would do
przestawałyby
they would do
Conditional perfective feminine tense
przestawałabym była
I would have done
przestawałabyś była
you would have done
przestawałaby była
she would have done
przestawałybyśmy były
we would have done
przestawałybyście były
you all would have done
przestawałyby były
they would have done
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
przestawałem
I did
przestawałeś
you did
przestawał
he did
przestawaliśmy
we did
przestawaliście
you all did
przestawali
they did
Future masculine tense
będę przestawał
I will do
będziesz przestawał
you will do
będzie przestawał
he will do
będziemy przestawali
we will do
będziecie przestawali
you all will do
będą przestawali
they will do
Conditional masculine tense
przestawałbym
I would do
przestawałbyś
you would do
przestawałby
he would do
przestawalibyśmy
we would do
przestawalibyście
you all would do
przestawaliby
they would do
Conditional perfective masculine tense
przestawałbym był
I would have done
przestawałbyś był
you would have done
przestawałby był
he would have done
przestawalibyśmy byli
we would have done
przestawalibyście byli
you all would have done
przestawaliby byli
they would have done
Impersonal
przestawano by
there would be done
przestawano by
there would be done

Examples of przestawać

Example in PolishTranslation in English
! Naprawdę przestaję cię rozumieć.Honestly, Sara, I don't understand you anymore, okay?
"Nie przestaję szukać szczęścia Bez wytchnienia"I know I don't dare to end my search for happiness
"Od czasu pamiętnej imprezy w moim domu nie przestaję gotować." - mówi dziś Talal."Since that party, I haven't stopped cooking," he told Migramundo.
# Ale ona jest pode mną A ja nie przestaję # Scotty o niczym nie wiedział! Scotty o niczym nie wiedział!# But she's under me And I'm not stopping # [chanting] Scotty doesn't know!
- A teraz się przytulamy, przestaję nadążać.OK. And we're doing hugging now, too... I can't keep up.
- Nie. Nagle przestajesz.Then you don't get the variety pack.
- Nigdy nie przestajesz, co?You don't stop, huh?
- Nigdy nie przestajesz, prawda?- You never stop, do you?
- Ty przestajesz z tymi drugimi.You're running with those who don't.
A myślisz, że dlaczego wysyłają ci powiadomienia kiedy na trochę przestajesz w nie grać?Why do you think freemium games send you those text notifications when you haven't played in a while?
'Bo jak zaczyna pić, to nie przestaje o Tobie mówić'Cause when she drinks, she doesn't stop talking about you.
(Julian)Poeksmisjiz z ludzkiego ciała, niższy anioł nie przestaje istnieć.(Julian) Once evicted from from a human body, a lower angel doesn't cease to exist.
* On nie przestaje jechać za mną.He doesn't stop following me.
- Idziemy na długi spacer. Ona nie przestaje mówić.We go for long walks, She doesn't stop talking,
- Najlepszym. W pewnym momencie czas wolny przestaje pomagać. Postanowiłem więc, że wolę być tutaj.After a certain point, time off doesn't help so l figured I'd rather be here.
- Nie przestajemy też trenować. - Nieprawda, kapitanie.- Neither do we in training.
Ale jeżeli nie przestajemy żyć, dlaczego mielibyśmy przestać kochać?But when we do not stop living why should we stop loving.
Ale to nie oznacza, że przestajemy patrzeć.But that doesn't mean you stop looking.
Ale to nie znaczy, że przestajemy w nie wierzyć.But that. that doesn't mean we stop believing in them.
Co mówisz przestajemy mówienie o raku?What do you say we stop talking about cancer?
/Kiedy przestajecie /na siebie patrzeć?When do you stop looking at each other?
Dzwoneczku, czy wy Cynki nigdy nie przestajecie majsterkować?Tinker Bell, don't you Tinkers ever stop tinkering?
Nie przestajecie.And don't you stop.
Teraz kiedy załatwiliśmy problemy materialne przystąpmy do spraw duchowych. Otóż tutaj przestajecie być oficerami i dżentelmenami.Well, now that we are done with the material things I think it's time we did some work on the spiritual.
"Me łzy nie przestają spływać z oczu.""My tears doon't stoop trickIing doown."
"Za kółkiem" ukazuje moralne i uczuciowe rozterki Nigory, kobiety uzbeckiego pochodzenia, której życie wywraca się do góry nogami, gdy przysyłane przez męża-emigranta pieniądze przestają wystarczać na życie, a na jaw wychodzi jego niewierność.Behind the Wheel explores the moral and emotional turmoil of Nigora, an Uzbek woman whose traditional life of being a housewife is turned upside down after her migrant husband fails to send back enough money and she finds out he has been having an affair.
- Carl Jung Jesteśmy pozbawieni zdrowego rozsądku na tyle, że garstka ludzi, którzy przestają projektować na innych i stawiają czoło własnym demonom, są postrzegani jako neurotycy.People will do anything, no matter how absurd, in order to avoid facing their own soul.
- Jej nerwy przestają działać. - Albo jej mózg.Numbness means her nerves are breaking down.
- Oni nie przestają jęczeć. - Chloe...They don't stop moaning.
! Nie przestawaj, Chandler!Oh, don't stop, Chandler!
! Tylko nie przestawaj w połowie, bo wyjdzie ci ktoś jak Chris.Just don't stop doing it and then chicken out halfway through the pregnancy, because then you'll wind up with Chris.
"Nie przestawaj"."Just don't stop."
"Nie wstydź się, nie przestawaj, płacz, jeszcze nie skończyłam."Do not be ashamed, do not stop, let yourself go, cry, you have not finished yet"
"Nigdy nie przestawaj mnie kopać".- There's something on your back. - What does this one say? "Never stop kicking me."
Nie przestawajmy.Well, let's don't stop now.
Cokolwiek zobaczycie albo usłyszycie, nie przestawajcie, dopóki Mistrz nie zostanie pokonany.Whatever you see, whatever you hear, do not stop until the Master is defeated.
Jak na mięczaka, to jesteś ciężki, Daniel. Dalej, nie przestawajcie. - Co robicie?Come on, don't stop.
Jak tylko zaczniecie stukać pałeczkami, nie przestawajcie!Once you start tapping the bowl, do not stop!
Kontynuować. Nie przestawajcie.Don't stop what you're doing.
Laseczki, laseczki, laseczki... nie przestawajcie się tu kręcić.Ladies, ladies, ladies... don't finish all the hot stepping here.
Ale nie przestawałam..But I didn't stop.
Od śmierci mojego męża, nie przestawałam płakać, - nie wiem co by było gdyby nie świadomość, że chociaż Eero jest bezpieczny..."Since my husband died, I've cried a lot and couldn't cope - if I didn't know that Eero is alright..."
Czekaj, czy ty właśnie piłaś wodę i nie przestawałaś mówić?Wait, did you just drink water and never stop talking?
Nie chciałem wyjść na słabeusza przy twoim bohaterskim byłym chłopaku, o którym nie przestawałaś nawijać.I didn't want to seem like a wimp compared to your action hero ex-boyfriend who you wouldn't stop talking about.
Pamiętam jak zaczęłaś płakać i nie przestawałaś, ponieważ nie podobało ci się jak śpiewaliśmy "Sto lat".l remember how you started to cry and you wouldn't stop because you didn't like how we were singing "Happy Birthday".
Jeśli za pierwszym razem nie zapłakałem, przestawała.Deal was, if I didn't cry the first time, she'd stop.
Moja głowa nie przestawała wykonywać tam-i-z-powrotem między kartką a ekranem, aby być pewną, że nie zgubiłam po drodze jakiegoś przecinka lub zera.My head did round-trips between the paper and the screen, to ensure I hadn't lost a comma or a zero on the way.
Może nie przestawała pić, a on nie chciał patrzeć, jak się zabija.Maybe she couldn't stop drinking, And he didn't want to just watch her kill herself.
Nie przestawała jeść podczas lanchu.She didn't stop eating at lunch.
Nie przestawała nawet przy połykaniu.She didn't stop to swallow her food.
Owijanie sera pozwalało na zaspokojenie potrzeb żywieniowych przez cały rok, w szczególności na przetrwanie trudnego okresu zimowego, podczas którego kozy przestawały dawać mleko.Wrapping the tommes of cheese helped provide food all year round, in particular in the long winter months when the goats did not give milk.
Mimo początkowych niepowodzeń i krótkiej kariery mojego poprzedniego zespołu nie przestawałem ćwiczyć i w końcu zostało mi to wynagrodzone.Despite initial trouble and a short career of my former band, I did not stop exercising and finally got rewarded.
Nie przestawałem obserwować chłopaka.Your brilliant plan didn't work.
Nie przestawałem.It didn't stop.
Po prostu nie przestawałem.It just didn't stop.
I nie przestawałeś walić, prawda?And kept lashing, didn't you?
Ale nie przestawał pytać o ten wypadek. Jakby nie chciał uwierzyć w to, co się stało.But then he wouldn't stop asking about the accident, like he didn't believe what happened.
Nie chciałem, żebyście przestawali.I did not want to stop.
Nie przestawali płakać.And they didn't stop crying.
Nie przestawali.They didn't stop.
Płakałam i mówiłam, że to boli, lecz i tak nie przestawali.And even when I cried and I said that they were hurting me, they didn't stop.
Learning languages?