Przesiedlić (to resettle) conjugation

Polish
9 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
przesiedlę
I will resettle
przesiedlisz
you will resettle
przesiedli
he will resettle
przesiedlimy
we will resettle
przesiedlicie
you all will resettle
przesiedlą
they will resettle
Imperative
-
przesiedl
you resettle!
niech przesiedli
let him/her/it resettle
przesiedlmy
let's resettle
przesiedlcie
you all resettle
niech przesiedlą
let them resettle
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
przesiedliłam
I resettled
przesiedliłaś
you resettled
przesiedliła
she resettled
przesiedliłyśmy
we resettled
przesiedliłyście
you all resettled
przesiedliły
they resettled
Future feminine tense
przesiedlę
I will resettle
przesiedlisz
you will resettle
przesiedli
she will resettle
przesiedlimy
we will resettle
przesiedlicie
you all will resettle
przesiedlą
they will resettle
Conditional feminine tense
przesiedliłabym
I would resettle
przesiedliłabyś
you would resettle
przesiedliłaby
she would resettle
przesiedliłybyśmy
we would resettle
przesiedliłybyście
you all would resettle
przesiedliłyby
they would resettle
Conditional perfective feminine tense
przesiedliłabym była
I would have resettled
przesiedliłabyś była
you would have resettled
przesiedliłaby była
she would have resettled
przesiedliłybyśmy były
we would have resettled
przesiedliłybyście były
you all would have resettled
przesiedliłyby były
they would have resettled
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
przesiedliłem
I resettled
przesiedliłeś
you resettled
przesiedlił
he resettled
przesiedliliśmy
we resettled
przesiedliliście
you all resettled
przesiedlili
they resettled
Future masculine tense
przesiedlę
I will resettle
przesiedlisz
you will resettle
przesiedli
he will resettle
przesiedlimy
we will resettle
przesiedlicie
you all will resettle
przesiedlą
they will resettle
Conditional masculine tense
przesiedliłbym
I would resettle
przesiedliłbyś
you would resettle
przesiedliłby
he would resettle
przesiedlilibyśmy
we would resettle
przesiedlilibyście
you all would resettle
przesiedliliby
they would resettle
Conditional perfective masculine tense
przesiedliłbym był
I would have resettled
przesiedliłbyś był
you would have resettled
przesiedliłby był
he would have resettled
przesiedlilibyśmy byli
we would have resettled
przesiedlilibyście byli
you all would have resettled
przesiedliliby byli
they would have resettled
Impersonal
przesiedlono by
there would be resettled
przesiedlono by
there would be resettled

Examples of przesiedlić

Example in PolishTranslation in English
Jeśli jezioro wyschnie miliony ludzi zamieszkujących ten region będzie musiało się przesiedlić aby przeżyć.If the lake dries out, millions of people in the region will need to resettle to survive.
Krążą plotki, że chcemy was przesiedlić.There are rumors going around that we like to... to resettle you.
Operacja Sobowtór jest tajna, wykracza poza zwykłe struktury UNIT-u i ma za zadanie potajemnie przesiedlić obcą rasę na Ziemię.Operation Double is a covert operation, outside of normal UNIT strictures, to resettle and rehouse - an alien race in secrecy on planet Earth.
Dodatek na ponowne zagospodarowanie wypłaca się na podstawie dowodu potwierdzającego, że członek personelu i jego rodzina przesiedlili się, a w wypadku śmierci członka personelu dowodu potwierdzającego, że jego rodzina przesiedliła się do miejsca znajdującego się w odległości nie mniejszej niż 70 km od miejsca, w którym członek personelu był zatrudniony.The resettlement allowance shall be paid against evidence that the staff member and his family, or, where the staff member has died, his family only, have resettled at a place situated not less than 70 km from the place where the staff member was employed.
{y:ja}Nohrin król złożył ślub by nie wyruszyć {by nie opuścić}... {y:ja}aż do ostatniego ofhis ludzi {y:}bezpiecznie przesiedliłem.The Nohrin king vowed not to leave... until the last ofhis people had safely resettled.
Dodatek na ponowne zagospodarowanie wypłaca się na podstawie dowodu potwierdzającego, że członek personelu i jego rodzina przesiedlili się, a w wypadku śmierci członka personelu dowodu potwierdzającego, że jego rodzina przesiedliła się do miejsca znajdującego się w odległości nie mniejszej niż 70 km od miejsca, w którym członek personelu był zatrudniony.The resettlement allowance shall be paid against evidence that the staff member and his family, or, where the staff member has died, his family only, have resettled at a place situated not less than 70 km from the place where the staff member was employed.
Niektórych przesiedlili, innych wysłali do obozów.Some resettled, sent to other camps.
Do dnia 1 maja 2012 r. państwa członkowskie przekazują Komisji dane szacunkowe dotyczące liczby osób, które przesiedlą na podstawie priorytetów wymienionych w ust. 3 w następnym roku kalendarzowym, obejmujące podział na poszczególne kategorie, o których mowa w tym ustępie.By 1 May 2012, Member States shall provide the Commission with an estimate of the number of persons they will resettle, on the basis of the priorities listed in paragraph 3, in the course of the following calendar year, including a breakdown by the different categories referred to in that paragraph.
Do dnia 1 maja każdego roku państwa członkowskie dostarczają Komisji szacunkową liczbę osób, o których mowa w ust. 3, które przesiedlą w następnym roku, w tym podział na poszczególne kategorie, o których mowa w tym ustępie.By 1 May each year, Member States shall provide the Commission with an estimate of the number of persons referred to in paragraph 3 whom they will resettle the following year, including a breakdown by the different categories referred to in that paragraph.

More Polish verbs

Similar

przesiedlać
rehouse

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Polish verbs with the meaning similar to 'resettle':

None found.
Learning languages?