Przemówić (to speak) conjugation

Polish
63 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
przemówię
I will speak
przemówisz
you will speak
przemówi
he will speak
przemówimy
we will speak
przemówicie
you all will speak
przemówią
they will speak
Imperative
-
przemów
you speak!
niech przemówi
let him/her/it speak
przemówmy
let's speak
przemówcie
you all speak
niech przemówią
let them speak
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
przemówiłam
I spoke
przemówiłaś
you spoke
przemówiła
she spoke
przemówiłyśmy
we spoke
przemówiłyście
you all spoke
przemówiły
they spoke
Future feminine tense
przemówię
I will speak
przemówisz
you will speak
przemówi
she will speak
przemówimy
we will speak
przemówicie
you all will speak
przemówią
they will speak
Conditional feminine tense
przemówiłabym
I would speak
przemówiłabyś
you would speak
przemówiłaby
she would speak
przemówiłybyśmy
we would speak
przemówiłybyście
you all would speak
przemówiłyby
they would speak
Conditional perfective feminine tense
przemówiłabym była
I would have spoken
przemówiłabyś była
you would have spoken
przemówiłaby była
she would have spoken
przemówiłybyśmy były
we would have spoken
przemówiłybyście były
you all would have spoken
przemówiłyby były
they would have spoken
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
przemówiłem
I spoke
przemówiłeś
you spoke
przemówił
he spoke
przemówiliśmy
we spoke
przemówiliście
you all spoke
przemówili
they spoke
Future masculine tense
przemówię
I will speak
przemówisz
you will speak
przemówi
he will speak
przemówimy
we will speak
przemówicie
you all will speak
przemówią
they will speak
Conditional masculine tense
przemówiłbym
I would speak
przemówiłbyś
you would speak
przemówiłby
he would speak
przemówilibyśmy
we would speak
przemówilibyście
you all would speak
przemówiliby
they would speak
Conditional perfective masculine tense
przemówiłbym był
I would have spoken
przemówiłbyś był
you would have spoken
przemówiłby był
he would have spoken
przemówilibyśmy byli
we would have spoken
przemówilibyście byli
you all would have spoken
przemówiliby byli
they would have spoken
Impersonal
przemówiono by
there would be spoken
przemówiono by
there would be spoken

Examples of przemówić

Example in PolishTranslation in English
*Nie zasługuję na to, *by móc cię ucałować... *...i nigdy nie ośmieliłem się *do ciebie przemówić. *Ale może teraz *będziesz mogła mi wybaczyć... *...a nawet zmówić małą modlitwę *za biednego Ugolina i mnie.I don't deserve to kiss you and I never dared to speak to you, but maybe now you can forgive me and even pray for poor Ugolin and me.
- Chciałbym przemówić.- I wish to speak.
- Dibala jest gościem naszego rządu. Ma przemówić na forum ONZ-u.Dibala is a guest of the US government, and he's been invited to speak at the UN.
- Jesteś w końcu gotowa aby przemówić?- Are you finally ready to speak out? - I can't.
- Miałeś obowiązek przemówić.- You had an obligation to speak out!
- Jeśli znasz taki sposób czarnoksiężniku, przemów.- If you know of a way wizard, then speak.
- Sołtysie, ty przemów.- Chief, you speak up now.
Jeśli możecie spojrzeć w nasiona czasu i wywróżyć, które z nich zakwitnie, a które nie, przemówcie do tego, który ani nie prosi o waszą łaskę, ni się lęka waszej nienawiści.If you can look into the seeds of time and say which grain will grow and which will not, speak to me who neither beg nor fear your favours nor your hate.
O wspaniałe duchy z innego świata... i przemówcie...O great spirits from the netherworld leave your celestial abode and speak upon us with your life lessons.
- Potrafimy mówić, więc przemówiłam.- We can speak, so I spoke.
Źle dziś do ciebie przemówiłam.I spoke to you very wrongly today.
Jeśli teraz przemówiłaś, to chyba słuchanie.If you spoke just now, I suppose that's hearing.
Kiedy przemówiłaś ludzie byli jak zahipnotyzowani.Humph. You know, when you spoke, people were mesmerized.
Nie przemówiłaś od tego czasu.You have not spoken since then.
W momencie, gdy przemówiłaś w Verbis Diablo.The moment you opened your mouth and spoke the Verbis Diablo.
- Ciemność przemówiła.So the darkness spoke.
- Jeszcze nie przemówiła.- She hasn't spoken yet.
- Królowa przemówiła.- The queen has spoken.
- Wyrocznia przemówiła.- The oracle has spoken.
-Ona przemówiła.- She spoke! Sudden speech... the last stages of brain fever.
/Zawodniczki przemówiły.Well, the athletes have spoken.
Bez obaw, kości już przemówiły.No problem. The bones have spoken.
Bo przemówiły do mnie anioły i zdradziły mi swe tajemnice.Because the angels have spoken to me... and they've told me their secrets.
Czaszki przemówiły.The skulls have spoken.
Disir przemówiły.The Disir have spoken.
Pragnęłam napisać powieść która przemówiłaby do naszych ukrytych lęków i wzbudziła prawdziwe przerażenie.I busied myself to think of a story which would speak to the mysterious fears of our nature and awaken thrilling horror.
Ja Jim Thompson, przemówiłem.l, Jim Thompson, have spoken.
Profesorze Crawford, przemówiłem tu dziś, ponieważ mojemu przyjacielowi tego zabroniono.Professor Crawford l spoke here today because a friend of mine wasn't allowed to.
To ja przemówiłem!It is I who has spoken!
W momencie, kiedy przemówiłem... Bo to było ważniejsze od noża.And in that moment, when I spoke... you understand, 'cause that was more important than the knife...
Weselny toast wygłosiłem po pijaku. Teraz przemówiłem publicznie po raz pierwszy od tamtej pory.I'd been really drunk at the wedding speech and this was the first time that we'd spoken since then.
- Właśnie przemówiłeś.- You just spoke volumes.
Jako, że przemówiłeś pierwszy, w tamtym świecie dobrze ci się ułoży.Because you have spoken first, your future in that world shall be good.
Królu Odyseuszu, przemówiłeś słusznie i mądrze.King Odysseus, you've spoken well and wisely.
Ty, Rajesh Koothrappali, przemówiłeś do Penny?You, Rajesh Koothrappali, spoke to Penny?
Ty... ty przemówiłeś!You spoke! I'm a magic sword.
"...gdy królewscy oprawcy wrzucili go raz do pieca, drugi raz do jaskini pełnej lwów... potem król przemówił i powiedział do Daniela... twój Bóg, któremu nieustannie służysz... ocali cię. ""Then the king commanded, and they brought forth Daniel, "and they cast him into the den of lions." "Now the king spoke
"Czas, by ktoś przemówił w obronie Vincenta Parry'ego."l think it's time someone spoke up on behalf of Vincent Parry.
"I zapaliło się światło na niebie oświetlając go... światło jaśniejsze niż słońce... i głos Pana naszego przemówił do niego."And glow a great light from heaven" shone down on him... a light brighter than the sun... and the voice of our Lord spoke to him.
"Ktoś do mnie przemówił" "Wszystko w porządku" odpowiedziałem"Somebody spoke to me. 'All right, all right, all right', I said."
"Więc Mojrzesz przemówił do ludu słowami:"So Moses spoke to the people, saying,
- Czasami wydawało mi się, że czuję ich obecność, ale nie przemówili do mnie.There have been times when I've thought I could feel their presence. But spoken to me?
- Kapłani przemówili.- The priestess has spoken.
- Wtedy przemówili.- Then they spoke.
Ale wasi przywódcy przemówili.But your leaders have spoken.
Amerykanie właśnie przemówili.The American people have spoken.
- Oczywiście, przemówię do nich.Of course I will speak to them.
Ja przemówię w jego imieniu.I will speak on his behalf.
Jeszcze pan mnie wysłucha, ale wtedy przemówię milionem głosów i będzie pan posłuszny.You will hear from me again, sir, and then I will speak to you with a million voices and you will obey.
Kiedy wrócimy do chatki, przemówię do ludzi.When we return to the hut... ..I will speak to the people.
- Dobra. - Myśli, że może któraś z nich przemówi do niej.She thinks maybe one of them will speak to her.
/Teraz wchodzę w trans. Mój duchowy przewodnik przemówi do ciebie przeze mnie.And as I go into a trance my spirit guide will speak to you through me.
"Jednorożce trzy płynące razem w samo południe przemówią""Three Unicorns in company sailing in the noonday sun will speak."
"w samo południe przemówią""sailing in the noonday sun will speak."
/Zamiast zwyczajowych ślubów, /państwo młodzi przemówią z głębi serca.Instead of formal vows, the bride and groom will speak from the heart.
Dowody przemówią same za siebie. Wieść o moim odkryciu już się rozeszła.The evidence will speak for itself and word of my discovery is already traveling.
Jeśli ja zamilknę, to przemówią mury tej świątyni.If I am silent, then the walls of this temple will speak...
Bo nie mam żadnych przyjaciół, ktorzy przemówiliby w moim imieniu, tak jak Mouth zrobił dziś w twoim.Because I don't have any friends that would speak up for me like Mouth did for you today.
"Gdy statek osiadł na mieliźnie, to znaczy że przemówiło morze.""When a boat runs ashore, the sea has spoken."
- Szesnaście milionów listów przemówiło!- 16 million emails spoke loud and clear! (# "Political World")
- Trzynastu przemówiło.The Thirteen have spoken.
Bianca, Plemię przemówiło. Odpadasz!Bianca, the tribe has spoken.
Chciałam powiedzieć, że to do mnie przemówiło.I wanted to tell you... it really spoke to me.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'speak':

None found.
Learning languages?