Postawić (to put) conjugation

Polish
68 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
postawię
I will put
postawisz
you will put
postawi
he will put
postawimy
we will put
postawicie
you all will put
postawią
they will put
Imperative
-
postaw
you put!
niech postawi
let him/her/it put
postawmy
let's put
postawcie
you all put
niech postawią
let them put
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
postawiłam
I put
postawiłaś
you put
postawiła
she put
postawiłyśmy
we put
postawiłyście
you all put
postawiły
they put
Future feminine tense
postawię
I will put
postawisz
you will put
postawi
she will put
postawimy
we will put
postawicie
you all will put
postawią
they will put
Conditional feminine tense
postawiłabym
I would put
postawiłabyś
you would put
postawiłaby
she would put
postawiłybyśmy
we would put
postawiłybyście
you all would put
postawiłyby
they would put
Conditional perfective feminine tense
postawiłabym była
I would have put
postawiłabyś była
you would have put
postawiłaby była
she would have put
postawiłybyśmy były
we would have put
postawiłybyście były
you all would have put
postawiłyby były
they would have put
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
postawiłem
I put
postawiłeś
you put
postawił
he put
postawiliśmy
we put
postawiliście
you all put
postawili
they put
Future masculine tense
postawię
I will put
postawisz
you will put
postawi
he will put
postawimy
we will put
postawicie
you all will put
postawią
they will put
Conditional masculine tense
postawiłbym
I would put
postawiłbyś
you would put
postawiłby
he would put
postawilibyśmy
we would put
postawilibyście
you all would put
postawiliby
they would put
Conditional perfective masculine tense
postawiłbym był
I would have put
postawiłbyś był
you would have put
postawiłby był
he would have put
postawilibyśmy byli
we would have put
postawilibyście byli
you all would have put
postawiliby byli
they would have put
Impersonal
postawiono by
there would be put
postawiono by
there would be put

Examples of postawić

Example in PolishTranslation in English
"Nie. Jedzenie jest gorące Musisz mieć tacę, aby postawić na niej jedzenie"No, the food is hot, you need a tray to put the food on."
"Zapomniałeś postawić kołnierz płaszcza."You forgot to put your collar up.
- A potem próbowałem postawić ten cholerny namiot.and then I was trying to put that bloody tent up.
- Biorąc pod uwagę uciekający czas na pewno chcemy postawić wszystko na jedną kartę?- And with time slipping away, do we really want to put all our eggs in one basket?
"i postaw wszystko przeciwko Jetsom."And put it all against the jets."
- A teraz, postaw ją.Now, put her down.
- Adam, postaw brata.- Adam, put your brother down.
- Bijatyka mu niestraszna, ale postaw go na miejscu dla świadka, a złoży się jak domek z kart.He may be able to take a punch, but put him in a witness chair and Abe Attell will fold like hot laundry.
- Hej, postaw mnie na ziemi!-Hey, put me down!
Ale postawmy to w ten sposób... Jeśli dostarczysz książkę do Pana Barrett'a, zrobi wszystko co potrzeba, aby zgładzić Vaughn'a i jego świtę w całości.But let's put it this way -- if you deliver that book to Mr. Barrett, he'll have everything he needs to wipe out Vaughn and his ilk completely.
Ale teraz, postawmy się w pozycji pana Sanders'a.But, right now, let's put ourselves in Mr. Sanders'position.
Dobrze, postawmy to.All right, let's put that down.
"Ten kamień postawcie tutaj, a ten postawcie tam" z ideą, że przyszłe pokolenia natrafią na tę matematyczną zagadkę i ktoś powie:At the time, extraterrestrials told our ancestors, "put this stone here, put this stone there," with the idea that a future generation would have to stumble across this mathematical riddle, that somebody would say,
Chłopaki, postawcie z powrotem drabinę.Boys, check on Mr Docherty and put that ladder back up.
- Ja nigdy... - Nie postawiłam jego zdjęcia na pianinie. To nic nie znaczy.Oh, this is... / And I never put his picture on the piano as if that meant anything.
- Pomyślałam, że zechcesz odpocząć, więc postawiłam na dole ogromną sofę.Oh, I thought you might like a rest, so I put a nice big sofa-bed down there.
- Ponieważ... nie poradziłam sobie jeszcze ze śmiercią mamy, ponieważ postawiłam siebie w środek operacji raka, i ludzi z rakiem i ludzi mówiących o raku... - Dlaczego?I haven't got over Mum's death, because I've put myself in the middle of cancer operations and people with cancer and people talking about cancer...
- Przepraszam, że postawiłam cię w tej sytuacji.Oh, I'm sorry about putting you in this situation.
A ja postawiłam swoją kasę na krowę.And I put my money on the cow.
- I postawiłaś jedno dziecko ponad drugim.- You put one child over another.
- Ty ją tam postawiłaś.- Lacey, you put her there.
- się postawiłaś?- you put yourself in?
/Premier założy, że postawiłaś swoje /ambicje ponad lojalność wobec mnie, /a kiedy nadejdzie właściwy moment, potępisz jego politykę imigracyjną.The PM will assume you've put ambition ahead of your loyalty to me and then when the time is right, you condemn his immigration stand.
A czy ty postawiłaś się w mojej sytuacji?Have you put yourself in my shoes?
- Bo postawiła warunek, że albo ślub z nią, albo uczestnictwo w drużynie- Why? - She put forth a condition that either l should marry her, or join the Indian team.
/Obawa, iż może to być uszkodzony samolot, /postawiła ekipy ratunkowe /w stan gotowości.Fears of a possible downed aircraft... have put local emergency rescue workers on the alert.
A Guthrie postawiła trzech kolejnych na dole.And Guthrie's put three more downstairs.
Więc, w podsumowaniu, to jest... wiesz, to jest bardzo trudna decyzja jaką muszę... jaką, wiesz, w jakiej wy dziewczyny mnie postawiłyście, ale ja po prostu...So, in conclusion, it's a... you know, it's a very difficult decision that I've had to... that, you know, that you guys have put me in, here, but I just...
Cztery lata prawicowego Ahmadinejad postawiły Iran na szlaku w dół.Four years of right-wing Ahmadinejad has put Iran on a downward path.
I nie było przypadkiem innych nikczemnych zachowań, które postawiły tą remizę w złym świetle i to jest powód, dlaczego ja tu przyszłam po śmierci Billy'ego Warrena?And wasn't it that and a few other nefarious bits of behaviour that put this house in the spotlight and is the reason why I came here after Billy Warren's death?
I twoje dzisiejsze działania postawiły wszystkich innych w tak samo trudnej sytuacji.And your actions today have put everyone else in a very difficult position.
Powiedz im, żeby mnie postawiły!Tell them to put me down ! MINION: Their mind is a mirror now, sir.
To sprawiedliwe, skoro to twoje błędy postawiły nas w tym położeniu.It's only fair, since it was your mistakes that put us in this spot in the first place.
- Ale ja nic nie postawiłem.I didn't put nothing up.
- Nie postawiłem cię w takiej sytuacji z...I didn't put you in that position with ...
"Wszedłeś do poczekalni i postawiłeś go zaraz obok poważnie niepełnosprawnego faceta i jego pielęgniarki,You put it down next to the severely disabled man and his nurse.
- A ty na co postawiłeś?- So where'd you put your money?
- Co ty tu postawiłeś?-What's that you've put here.
- Gdzie postawiłeś jego meble?- Where did you put his furniture?
- Ile ty postawiłeś? - Na przegraną walkę?What'd you put down?
* Przyj, kochanie. * Belzebub nie postawił przy mnie Zła *- # Beelzebub has a devil put aside for me #
- Kiedy mu powiedziałeś, że on nigdy nie postawił by cię pod ścianą.- When you told him he would never put you up against a wall.
- Kto postawił ten mur? - Oni.- Who put up the wall?
- Myślę, sir że gdyby postawił mnie pan z tym karabinem snajperskim gdziekolwiek w promieniu jednej mili od Adolfa Hitlera i gdyby go nic nie zasłaniało...Well, what I mean by that, sir, is if you was to put me and this here sniper rifle anywhere, up to and including one mile ofAdolf Hitler with a clear line of sight, sir...
- Na kogo byś postawił?- Who'd you put your money on?
- Dopiero co ją postawiliśmy.- We just put the damn thing up. - Yes, sir.
Czy to my postawiliśmy ją w takiej sytuacji?- And did we put her in that position?
Dlatego też w Komisji Europejskiej postawiliśmy glebę w centrum naszej uwagi.That is why, at the European Commission, we have put soil at the heart of our thinking.
Gdzie postawiliśmy wódkęWhich shed did we put the vodka in?
Jeśli chodzi o Bertę, zabezpieczenia które postawiliśmy pracują na optymalnym poziomie.As far as bertha is concerned, The security protocols we've put in place Are now running at optimal levels.
A następnie postawiliście twarzą w twarz z potworem.You gave her the memory of an abused girl, and you put her face-to-face with her abuser.
Schultz, wy postawiliście mnie w tej sytuacji!Schultz, you put me in this position!
"Mam nadzieję, że oni postawili tam znak, który ułatwi to wszystko dla mnie""I hope they put signs up to simplify it all for me"
*Nie wiem, czemu postawili mój talerz tak wysoko,* *ale karmią tu nieźle.I don't know why they put my dish up so high, but they serve good food.
/Od kiedy postawili /progi zwalniające w Oakmont, jakiś wariat w sportowym aucie ściga się po naszej ulicy, a to jest niebezpieczne.Ever since they put those speed bumps on Oakmont... some lunatic driver in a crazy sports car... has been racing down our street, and it is dangerous.
A teraz bogowie nas postawili właściwie.And now the gods have put us right.
Nie wierzę, że postawiłbyś mnie w takiej sytuacji.I don't believe you would put me in that posion.
Hazardzista postawiłby na Stannisa.A betting man would put his money on Stannis.
Który z nas postawiłby się w takiej sytuacji?What man in this room would put himself in such a position?
Nie było to coś co zmieniłoby świat na lepsze, umieściło mnie w książkach od historii, rozsławiło moje nazwisko czy sprawiło, że postawiliby moje popiersie w parku.It wasn't something that would change the world for the better, it wasn't something that would put me in the history books, make me a household name or get me a statue in a park.
/Zrzekłeś się stanowiska, /czego nie oczekiwałem, /a to postawiło cię /w dogodnej pozycji, /by zostać zwerbowanym /przez Williama Edgarsa.You resigned your position, something I hadn't expected... but it put you in the perfect position to be recruited by William Edgars.
Barabaro, to by cię postawiło w trudnej sytuacji.Barbara? It would have put you in an impossible situation.
Dlaczego poprosiliście mnie o zmianę z fikcji we wspomnienia, co postawiło mnie na słabej pozycji. I nagle jestem dla Ciebie zbyt pasywna?You guys asked me to change it from fiction to memoire... and that put me in a pretty vulnerable position and suddenly I'm too passive for you.
I to postawiło ją w bezpośrednim konflikcie z kimś dużo bardziej niebezpiecznym ode mnie.And that put her in direct conflict with someone a lot more dangerous than me.
Nawet odrzucenie ciebie jako potencjalnego męża postawiło mnie w niebezpieczeństwie.Even rejecting you as a potential husband has put me in danger.
To pierwsze postawiłoby Minę w śmiertelnym niebezpieczeństwie.The first would put Mina in mortal danger.
To postawiłoby Federację w trudnym położeniu.Indeed. It would put the Federation in a very difficult position.
To postawiłoby cię na przegranej pozycji.Well, I mean, that would put you at an unfair disadvantage.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'put':

None found.
Learning languages?