Podtrzymać (to uphold) conjugation

Polish
12 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
podtrzymam
I will uphold
podtrzymasz
you will uphold
podtrzyma
he will uphold
podtrzymamy
we will uphold
podtrzymacie
you all will uphold
podtrzymają
they will uphold
Imperative
-
podtrzymaj
you uphold!
niech podtrzyma
let him/her/it uphold
podtrzymajmy
let's uphold
podtrzymajcie
you all uphold
niech podtrzymają
let them uphold
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
podtrzymałam
I upheld
podtrzymałaś
you upheld
podtrzymała
she upheld
podtrzymałyśmy
we upheld
podtrzymałyście
you all upheld
podtrzymały
they upheld
Future feminine tense
podtrzymam
I will uphold
podtrzymasz
you will uphold
podtrzyma
she will uphold
podtrzymamy
we will uphold
podtrzymacie
you all will uphold
podtrzymają
they will uphold
Conditional feminine tense
podtrzymałabym
I would uphold
podtrzymałabyś
you would uphold
podtrzymałaby
she would uphold
podtrzymałybyśmy
we would uphold
podtrzymałybyście
you all would uphold
podtrzymałyby
they would uphold
Conditional perfective feminine tense
podtrzymałabym była
I would have upheld
podtrzymałabyś była
you would have upheld
podtrzymałaby była
she would have upheld
podtrzymałybyśmy były
we would have upheld
podtrzymałybyście były
you all would have upheld
podtrzymałyby były
they would have upheld
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
podtrzymałem
I upheld
podtrzymałeś
you upheld
podtrzymał
he upheld
podtrzymaliśmy
we upheld
podtrzymaliście
you all upheld
podtrzymali
they upheld
Future masculine tense
podtrzymam
I will uphold
podtrzymasz
you will uphold
podtrzyma
he will uphold
podtrzymamy
we will uphold
podtrzymacie
you all will uphold
podtrzymają
they will uphold
Conditional masculine tense
podtrzymałbym
I would uphold
podtrzymałbyś
you would uphold
podtrzymałby
he would uphold
podtrzymalibyśmy
we would uphold
podtrzymalibyście
you all would uphold
podtrzymaliby
they would uphold
Conditional perfective masculine tense
podtrzymałbym był
I would have upheld
podtrzymałbyś był
you would have upheld
podtrzymałby był
he would have upheld
podtrzymalibyśmy byli
we would have upheld
podtrzymalibyście byli
you all would have upheld
podtrzymaliby byli
they would have upheld
Impersonal
podtrzymano by
there would be upheld
podtrzymano by
there would be upheld

Examples of podtrzymać

Example in PolishTranslation in English
"Przysięgamy, by podtrzymać normy"We pledge to uphold the standards
Administracja miasta odrzuciła apelację i podtrzymała wyrok sądu rejonowego.The Town Administration rejected the appeal and upheld the ruling of the Zagorye District Court.
Komisja Odwoławcza podtrzymała decyzję Europolu.The Appeals Commi4 ee upheld Europol’s decision.
W odniesieniu do okresu 2008–2010 podtrzymała swoje poprzednie stanowisko, że umowę należy zawrzeć na warunkach rynkowych [16].In respect of the period from 2008 to 2010, it upheld its previous position that the contract must be on market terms [16].
W takiej sytuacji, w swoim raporcie z dnia 15 marca 2001 r. Grupa ad hoc ds. TSE/BSE podtrzymała te informacje.In its state of affairs report of 15 March 2001, the TSE/BSE ad hoc Group upheld that advice.
W szczególności panele WTO podtrzymały ustalenia o nieprzypisywaniu w przypadkach, kiedy zgromadzone dowody świadczyły, że dany czynnik nie mógł spowodować szkody, ponieważ trendy dotyczące takiego czynnika były niezależne od trendów dotyczących kluczowych wskaźników przemysłu krajowego.In particular, WTO panels have upheld non-attribution findings where record evidence showed that the factor concerned could not have caused injury because trends in such factor were independent from trends in key indicators of the domestic industry.
Jak podtrzymałeś dumę nazwiska Borgia i broniłeś honoru rodziny.How you upheld the name of Borgia and protected the honour of our family.
Cóż, podtrzymał kod.Well, you upheld the code.
Decyzją z dnia 17 czerwca 2002 r. podtrzymał on sporny wymiar.By decision of 17 June 2002 the latter upheld the disputed assessments.
Dnia 24 listopada 2009 r. Oberverwaltungsgericht podtrzymał wyrok Verwaltungsgericht Trier.On 24 November 2009 the Oberverwaltungsgericht upheld the judgment of the Verwaltungsgericht Trier.
Dnia 27 września (109) przewodniczący Trybunału Sprawiedliwości podtrzymał odwołanie Komisji od tymczasowego zarządzenia przewodniczącego Sądu Pierwszej Instancji, który zawiesił wykonanie decyzji Komisji odrzucającej wnioski o tajemnicę adwokacką złożone przez strony, ale odrzucił już środki tymczasowe wobec decyzji nakazującej przeprowadzenie inspekcji, które strony również zgłosiły w równoległych postępowaniach (110).On 27 September (109), the President of the Court of Justice upheld the Commission’s appeal against an interim order of the President of the Court of First Instance which had suspended the operation of a Commission decision refusing claims of legal privilege made by the parties, but had already dismissed the interim measures against the inspection decision which the parties had also sought in these parallel proceedings (110).
Drugi producent eksportujący podtrzymał po prostu swoją ofertę.The other exporting producer simply upheld its offer.

More Polish verbs

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

podtrzymywać
support

Other Polish verbs with the meaning similar to 'uphold':

None found.
Learning languages?