Poczuwać (to do) conjugation

Polish
7 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
poczuwam
I do
poczuwasz
you do
poczuwa
he/she/it does
poczuwamy
we do
poczuwacie
you all do
poczuwają
they do
Imperfective future tense
będę poczuwać
I will do
będziesz poczuwać
you will do
będzie poczuwać
he/she/it will do
będziemy poczuwać
we will do
będziecie poczuwać
you all will do
będą poczuwać
they will do
Imperative
-
poczuwaj
you do!
niech poczuwa
let him/her/it do
poczuwajmy
let's do
poczuwajcie
you all do
niech poczuwają
let them do
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
poczuwałam
I did
poczuwałaś
you did
poczuwała
she did
poczuwałyśmy
we did
poczuwałyście
you all did
poczuwały
they did
Future feminine tense
będę poczuwała
I will do
będziesz poczuwała
you will do
będzie poczuwała
she will do
będziemy poczuwały
we will do
będziecie poczuwały
you all will do
będą poczuwały
they will do
Conditional feminine tense
poczuwałabym
I would do
poczuwałabyś
you would do
poczuwałaby
she would do
poczuwałybyśmy
we would do
poczuwałybyście
you all would do
poczuwałyby
they would do
Conditional perfective feminine tense
poczuwałabym była
I would have done
poczuwałabyś była
you would have done
poczuwałaby była
she would have done
poczuwałybyśmy były
we would have done
poczuwałybyście były
you all would have done
poczuwałyby były
they would have done
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
poczuwałem
I did
poczuwałeś
you did
poczuwał
he did
poczuwaliśmy
we did
poczuwaliście
you all did
poczuwali
they did
Future masculine tense
będę poczuwał
I will do
będziesz poczuwał
you will do
będzie poczuwał
he will do
będziemy poczuwali
we will do
będziecie poczuwali
you all will do
będą poczuwali
they will do
Conditional masculine tense
poczuwałbym
I would do
poczuwałbyś
you would do
poczuwałby
he would do
poczuwalibyśmy
we would do
poczuwalibyście
you all would do
poczuwaliby
they would do
Conditional perfective masculine tense
poczuwałbym był
I would have done
poczuwałbyś był
you would have done
poczuwałby był
he would have done
poczuwalibyśmy byli
we would have done
poczuwalibyście byli
you all would have done
poczuwaliby byli
they would have done
Impersonal
poczuwano by
there would be done
poczuwano by
there would be done

Examples of poczuwać

Example in PolishTranslation in English
- Nie poczuwam się do tego.I don't like it.
A jeśli się nie poczuwam?-You' re obligated. -What if I don't feel obligated?
Nie poczuwam się do odpowiedzialności. Pogódź się z tym.I'm not the one whose responsibility it was not to abandon you, so get over it, please.
opinja o... raporcie komisji, jest następująca, nie poczuwamy się że posiadanie do prywatnego użytku.- The recommendation of the Commission in it's first report, RAYMOND P. SHAFER Chairman, National Commission on Marijuana and Drug Abuse - is that we do not feel that private use,
/Delia zawsze poczuwała się do obrony Fay, /chociaż nieszczególnie ją lubiła.Delia had always felt protective of Fay... even though she did not particularly like her.
Co się tyczy zastrzyku kapitałowego w kwocie 162 mln DKK zatwierdzonego w wyniku zastosowania art. 87 ust. 3 lit. c) Traktatu WE w powiązaniu z wytycznymi z 1999 r., SPI stwierdził, że „zakwestionowana decyzja nie może być zinterpretowana w taki sposób, że kolegium Komisarzy przyznało jednoznaczne, bezwarunkowe i ostateczne upoważnienie dla wypłaty kwoty 162 mln DKK na podstawie art. 87 ust. 3 lit. c) Traktatu WE oraz wytycznych. Przeciwnie, rozumowanie Komisji należy uznać za wyrażenie poważnych wątpliwości w odniesieniu do żywotności ekonomicznej spółki Combus w rozumieniu tego artykułu oraz wytycznych, co do wyjaśnienia których Komisja nie poczuwała się jednak zobowiązana w przypadku gdy postrzegała art. 73 jako wystarczającą podstawę prawną dla zezwolenia na udzielenie omawianej pomocy. Ponieważ powołanie się na ten ostatni przepis nie jest możliwe (zob. wyżej wymieniony pkt 100 i 101) wypłata kwoty 328 mln DKK nie znajduje już ważnego zezwolenia w kwestionowanej decyzji. W związku z powyższym, zezwolenie na wypłatę kwoty 162 mln DKK musi być anulowane w całości, bez konieczności rozstrzygania innych uzasadnień przedstawionych odnośnie do tego punktu” [12].As far as the capital injection in the amount of DK 162 million authorised in application of Article 87(3)(c) EC in combination with the 1999 Restructuring Guidelines is concerned, the CFI found that ‘the contested decision cannot be interpreted as meaning that the college of Commissioners granted clear, unconditional and definitive authorisation for payment of DKK 162 million on the basis of Article 87(3)(c) EC and the Guidelines. On the contrary, the Commission's reasoning must be considered as expressing serious doubt as to Combus’s viability for the purposes of that article and the Guidelines, a doubt which the Commission did not, however, believe it was bound to clarify since Article 73 EC seemed to it to be a sufficient legal basis for the authorisation of the aid in question. Since that latter provision may not be so relied on (see paragraphs 100 and 101 above), the payment of the DKK 328 million is no longer validly authorised in the contested decision. It follows from the foregoing that the authorisation for the payment of the DKK 162 million must be annulled in its entirety, without its being necessary to rule on the other pleas in law submitted on this point’ [12].
W wyroku w sprawie Combus SPI orzekł, że „rozumowanie Komisji należy uznać za wyrażenie poważnych wątpliwości w odniesieniu do żywotności spółki Combus w rozumieniu [art. 87 Traktatu WE] oraz wytycznych, co do wyjaśnienia których Komisja nie poczuwała się jednak zobowiązana w przypadku gdy postrzegała art. 73 jako wystarczającą podstawę prawną dla zezwolenia na udzielenie omawianej pomocy. Ponieważ powołanie się na ten ostatni przepis nie jest możliwe […] wypłata kwoty 300 mln DKK nie znajduje już ważnego zezwolenia w kwestionowanej decyzji. […] W związku z powyższym nie można stwierdzić, że żywotność gospodarcza spółki Combus jest zapewniona” [61].In its Combus judgment, the CFI found that ‘the Commission's reasoning must be considered as expressing serious doubt as to Combus’s viability for the purposes of that article [i.e. article 87 EC treaty] and the Guidelines, a doubt which the Commission did not, however, believe it was bound to clarify since article 73 EC seemed to be a sufficient legal basis for the authorisation of the aid in question. Since that latter provision may not be so relied on (…), the payment of DKK 300 million is no longer validly authorised in the contested decision. (…) Consequently, Combus’s viability cannot in any manner be considered as established [61].’

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'do':

None found.
Learning languages?