Opłacić (to pay) conjugation

Polish
63 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
opłacę
I will pay
opłacisz
you will pay
opłaci
he will pay
opłacimy
we will pay
opłacicie
you all will pay
opłacą
they will pay
Imperative
-
opłać
you pay!
niech opłaci
let him/her/it pay
opłaćmy
let's pay
opłaćcie
you all pay
niech opłacą
let them pay
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
opłaciłam
I paid
opłaciłaś
you paid
opłaciła
she paid
opłaciłyśmy
we paid
opłaciłyście
you all paid
opłaciły
they paid
Future feminine tense
opłacę
I will pay
opłacisz
you will pay
opłaci
she will pay
opłacimy
we will pay
opłacicie
you all will pay
opłacą
they will pay
Conditional feminine tense
opłaciłabym
I would pay
opłaciłabyś
you would pay
opłaciłaby
she would pay
opłaciłybyśmy
we would pay
opłaciłybyście
you all would pay
opłaciłyby
they would pay
Conditional perfective feminine tense
opłaciłabym była
I would have paid
opłaciłabyś była
you would have paid
opłaciłaby była
she would have paid
opłaciłybyśmy były
we would have paid
opłaciłybyście były
you all would have paid
opłaciłyby były
they would have paid
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
opłaciłem
I paid
opłaciłeś
you paid
opłacił
he paid
opłaciliśmy
we paid
opłaciliście
you all paid
opłacili
they paid
Future masculine tense
opłacę
I will pay
opłacisz
you will pay
opłaci
he will pay
opłacimy
we will pay
opłacicie
you all will pay
opłacą
they will pay
Conditional masculine tense
opłaciłbym
I would pay
opłaciłbyś
you would pay
opłaciłby
he would pay
opłacilibyśmy
we would pay
opłacilibyście
you all would pay
opłaciliby
they would pay
Conditional perfective masculine tense
opłaciłbym był
I would have paid
opłaciłbyś był
you would have paid
opłaciłby był
he would have paid
opłacilibyśmy byli
we would have paid
opłacilibyście byli
you all would have paid
opłaciliby byli
they would have paid
Impersonal
opłacono by
there would be paid
opłacono by
there would be paid

Examples of opłacić

Example in PolishTranslation in English
"Musiał sam opłacić" lagaan, i przeniesiono go na pustynię Afryki Centralnej.Besides having to pay triple Lagaan, he was transferred to the Central African desert.
- I potrzebuję 20 000 dolarów, by opłacić resztę.- And I need $20,000 to pay for the rest.
- Mamy pieniądze, żeby ich opłacić.We've got money to pay them.
- Musiałem opłacić adwokata.I had to pay for the lawyer.
Bo opłaciłam wpisowe... i jestem na liście startowej.I don't, you know cause I..i paid my fee... and I'm on the board So, ya..
Nawet, gdybyś zmusiła ją do przyznania, że ją opłaciłam, czego, nawiasem mówiąc, nie zrobiłam, to przecież i tak zostanę tu aż do śmierci.Even if you could get her to admit that I paid her-- which, by the way, I didn't-- I'm already in this prison until I die.
Nie opłaciłam go jeszcze.I haven't paid it yet.
Nie wiedziałam, że dotacją opłaciłam troskę.I didn't realize my donation paid for all this concern.
opłaciłam rachunki, zrobiłam pranie, zakupy, odkurzałam.- Let's see. I paid bills, did laundry, went shopping, vacuumed.
Kiedy opłaciłaś mu studia.When you paid for his law school.
Kłamałaś już policji, opłaciłaś sobie alibi.You've lied to the police. You paid off an alibi.
-Bulimia się opłaciła.- Shelly, look at you. - The bulimia has paid off. - Don't start.
/Nasza czujność się opłaciła.Our bolo paid off.
/Twoja przejażdżka taksówką /się opłaciła, Finch.Looks like your taxi ride paid off, Finch.
Ale paranoja mojego męża się opłaciła.But my husband's paranoia paid off.
Botoksowa impreza się opłaciła.That was McGee. Botox party paid off.
Oglądaj legalnie, polecaj i zarabiaj – Vodeon.pl Jestem dumna, że opłaciłyśmy wszystkie rachunki i to faktycznymi amerykańskimi dolarami tym razem.I'm so proud we paid all our bills and with actual American dollars this time.
(b) Kapitał EBCZe względu na ogólne obniżenie o 1,3559%wagi krajowych banków centralnych strefy euro(które w pełni opłaciły subskrybowany kapitał)w kapitale EBC wynoszącym 5 mld euro, z dniem1 stycznia 2004 r. ich udział w subskrybowanymkapitale EBC obniżył się z 4.049.715.000 eurodo 3.981.920.000 euro.(b) Capital of the ECBDue to the overall reduction of 1.3559% in theweighting of the euro area NCBs (with fullypaid-up subscriptions) in the ECB’s capital of5 billion, their share in the ECB’s subscribedcapital decreased from 4,049,715,000 to atotal of 3,981,920,000 on 1 January 2004.It was further reduced to 3,978,226,562 on
- Ćwiczenia się opłaciły?So the exercises paid off. The what?
/A kulinarne szaleństwa /opłaciły się.And splurging on the food really paid off.
/A nasze wysiłki... /opłaciły się.And our efforts have paid off.
Central Bank of Cyprus i Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta opłaciły już swój udział w kapitale subskrybowanym EBC, zgodnie z art. 1 decyzji EBC/2006/26 z dnia 18 grudnia 2006 r. określającej środki niezbędne do opłacenia kapitału Europejskiego Banku Centralnego przez nieuczestniczące krajowe banki centralne [6].The Central Bank of Cyprus and the Central Bank of Malta have already paid up part of their shares in the ECB's subscribed capital, pursuant to Article 1 of Decision ECB/2006/26 of 18 December 2006 laying down the measures necessary for the paying-up of the European Central Bank's capital by the non-participating national central banks [6].
-Tak opłaciłem także podatki.I've even paid the taxes.
Ale potem, gdy wszystko już opłaciłem, ciągle nie mogłem przestać... Nawet gdy złożyłem przed bogiem obietnicę.But then when I had all my needs paid for, I still could not stop... even when I promised God.
Bo ich opłaciłem.That's because I paid them.
I tak już opłaciłem tych piosenkarzy.Even though I already paid for those singers.
Już was opłaciłem.I have already paid your.
A ja widzę cię z 25 tys. dolarów z miejskich funduszy, którymi opłaciłeś aborcję i milczenie... jak to ją nazwałeś... pomocy w kampanii?And I'll see you with $25,000 of municipal funds that paid for an abortion and hush money for a... what did you call her...
Czy to ty opłaciłeś jego podróż?Is it you that paid the boy's passage?
Dlatego opłaciłeś Ellisa Barnesa aby powstrzymał innych przed jeżdżeniem dla niego.That's why you paid Ellis Barnes to stop jockeys riding for him.
Harry Salvo, facet, którego opłaciłeś, by podłożył słoik na łódź Vincenta... nie żyje.Harry Salvo, the guy you paid to put that jar in Vincent's houseboat. - He's dead.
I któregoś dnia minęliśmy się w sądzie kiedy sędzia, którego opłaciłeś odrzucił wszystkie zarzutyAnd then you and I passed each other one day in the courtroom when that judge you paid off dismissed all the charges.
"Twój ruch się opłacił."Your move has paid off.
- Auto zarejestrowane było na żonę tureckiego naftowca, który opłacił bilety Irańczykowi, podejrzewanemu o zamach w 1994 r. na centrum żydowskie w Buenos Aires.The SUV was registered to the wife of a turkish oil executive that paid for plane tickets used by an iranian suspect in the bombing of a Jewish community center in Buenos Aires in 1994.
- Dlatego opłacił Abbasa.- So he paid Abbas.
- Kto opłacił auta?- Who paid for the vans?
- Nie było go. Nikt nie opłacił czesnego.Nobody paid my tuition
- Których opłaciliśmy.Guards we have paid.
A co jeśli stracimy połączenie po tym, jak ich opłaciliśmy?What happens if we miss the connection after we've paid them off?
Hojnie cię opłaciliśmy.Yes, we did! And we paid you a very generous fee.
Jedna, którą opłaciliśmy, uciekła.The ones we paid off got away.
Panie, wraz z Flokim opłaciliśmy łódź.My Lord, me and Floki paid for the boat.
A kiedy nadejdzie koniec, dziękują ci, przytulają, płaczą, i myślisz sobie, "Właśnie opłaciliście mi dom w Keystone Island".And when it's over, half the time they thank you and they're hugging you, crying, and you're thinking, "you just paid for my house in Keystone Island. "
Naprawdę myślicie, że nie dowiedziałbym się, że zeszłego lata opłaciliście sędziego by obniżył poziom jego alkoholu we krwi i lekkomyślnie zmienił stopień zagrożenia?I'm not sure I follow you. Did you honestly believe I wouldn't find out you paid off a judge last summer to downgrade Daniel's D.U.I. and reckless endangerment charges?
Nie opłaciliście leczenia Justina za ostatnie 16 tygodni.Justin's been on unpaid life support for the last 16 weeks.
Nie opłaciliście składek."The dues aren't paid."
Razem z ojcem ich opłaciliście, nie mówiąc mi o tym, co się stało.You and my father paid them off and didn't even tell me what was happening!
- Nie opłacili mnie Lannisterowie.I'm not paid by the Lannisters. No?
Amerykanie wszystkich ich opłacili.The Americans paid all of them.
By dostać kontrakt, opłacili 2 członków rady.Frank says Sequiera paid off 2 councilmen to get that deal.
Jeśli dobrze by cię opłacili, zabiłabyś ją?If you were paid enough, would you kill her?
Lannisterowie cię opłacili.You're paid by the Lannisters.
Autobusy na metanie zaoszczędzą tyle pieniędzy, że opłacisz przekształcenie całej floty miasta.The money you'll save just by running your busses on my methane will pay for converting your entire city fleet.
Ja zaprojektuję machiny, a ty je opłacisz.I will design mechanisms of war, and you will pay me to construct.
Machiny, które ja zaprojektuję, a ty opłacisz.Mechanisms of war that I will design and you will pay me to construct.
Samantha dostanie dom w Nantucket, siedemdziesiąt pięć procent wszystkich pieniędzy na wszystkich kontach według stanu na wczoraj, całość wspólnych funduszy i sześćdziesiąt procent wszelkich innych dóbr, według oceny ludzi, których my zatrudnimy, a ty opłacisz.Samantha gets the house in Nantucket, 75% of all funds in the various bank accounts as of close of business yesterday, the mutual funds in their entirety, and 60% of all other assets as determined by the forensic accountants that we will hire, and you will pay for.
Ze sprzedaży domu opłacimy MIT, a ciotka Chloe powiedziała, że twoja siostra i ja możemy zamieszkać u niej.KATHY: The house will pay for MIT, and Aunt Chloe says your sister and I can move into her apartment.
Udziałowcy opłaciliby podatek od zysków z likwidacji proporcjonalnie do stopnia, w jakim zyski te przekroczyły wysokość ceny nominalnej udziałów oraz dodatkowej kapitałowej nadwyżki ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej.The shareholders would pay tax on the profits on liquidation, on the portion that exceeded the par value of the shares plus the additional capital premium.
- Co, opłaciło się te pięć lat studiów?So five years of medical school paid off then?
- I opłaciło się.I don't get paid enough. Monk was right.
-Dobra, pojechałeś po uczuciach i się opłaciło.OK. You went emotional and it paid off.
12 franków i 75 centymów pozostało po wyprzedaży... co opłaciło podróż Berthy do jej babci.12 francs and 75 centimes were left after sale... and that paid for Berthe's trip to her grandmother's.
9965 beneficjentów (tj. 88,41% łącznej liczby) opłaciło swoje raty tych opłat terminowo do dnia 31 grudnia 2010 r.1291 beneficjentów skorzystało z odroczonego terminu płatności, a 15 beneficjentów nie uiściło żadnych opłat, co skutkowało ich wykluczeniem z programu.Of these, 9965 (i.e. 88,41 % of the total) had paid their instalments of levies due on 31 December 2010 on time. 1291 had done so by the deferred deadline and 15 had not made any payments, resulting in their exclusion from the programme.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'pay':

None found.
Learning languages?