Oddawać (to give) conjugation

Polish
71 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
oddaję
I give
oddajesz
you give
oddaje
he/she/it gives
oddajemy
we give
oddajecie
you all give
oddają
they give
Imperfective future tense
będę oddawać
I will give
będziesz oddawać
you will give
będzie oddawać
he/she/it will give
będziemy oddawać
we will give
będziecie oddawać
you all will give
będą oddawać
they will give
Imperative
-
oddawaj
you give!
niech oddaje
let him/her/it give
oddawajmy
let's give
oddawajcie
you all give
niech oddają
let them give
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
oddawałam
I gave
oddawałaś
you gave
oddawała
she gave
oddawałyśmy
we gave
oddawałyście
you all gave
oddawały
they gave
Future feminine tense
będę oddawała
I will give
będziesz oddawała
you will give
będzie oddawała
she will give
będziemy oddawały
we will give
będziecie oddawały
you all will give
będą oddawały
they will give
Conditional feminine tense
oddawałabym
I would give
oddawałabyś
you would give
oddawałaby
she would give
oddawałybyśmy
we would give
oddawałybyście
you all would give
oddawałyby
they would give
Conditional perfective feminine tense
oddawałabym była
I would have given
oddawałabyś była
you would have given
oddawałaby była
she would have given
oddawałybyśmy były
we would have given
oddawałybyście były
you all would have given
oddawałyby były
they would have given
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
oddawałem
I gave
oddawałeś
you gave
oddawał
he gave
oddawaliśmy
we gave
oddawaliście
you all gave
oddawali
they gave
Future masculine tense
będę oddawał
I will give
będziesz oddawał
you will give
będzie oddawał
he will give
będziemy oddawali
we will give
będziecie oddawali
you all will give
będą oddawali
they will give
Conditional masculine tense
oddawałbym
I would give
oddawałbyś
you would give
oddawałby
he would give
oddawalibyśmy
we would give
oddawalibyście
you all would give
oddawaliby
they would give
Conditional perfective masculine tense
oddawałbym był
I would have given
oddawałbyś był
you would have given
oddawałby był
he would have given
oddawalibyśmy byli
we would have given
oddawalibyście byli
you all would have given
oddawaliby byli
they would have given
Impersonal
oddawano by
there would be given
oddawano by
there would be given

Examples of oddawać

Example in PolishTranslation in English
(Już wtedy pojawiały się jednak doniesienia mediów , jakoby Kraft nigdy nie zamierzał oddawać pierścienia Putinowi.)(Even then in 2005, however, there were media reports that Kraft had not intended to give Putin the ring.)
- Ale nie musimy oddawać jedzenia?--But do we have to give up all the food?
- Mam, ale nie chcę go oddawać.Yeah, I just... I don't want to give it back.
- Muszę to oddawać?Do I have to give it back?
- Nie chcę nikomu oddawać połowy tego co mam.I don't want to give anybody half my stuff.
"Boże, cały Ci się oddaję moje życie jest w Twoich rękach, najczystszą z miłości oddaję moją duszą"God, I give myself to you, I put my life right there into your hands, to the purest of all loves I gladly give my soul
"Cała oddaję się tobie."I give myself all to you
"Ja Ibrahim Demirdji, niniejszym zapisuję wszystkie moje dobra Mojżeszowi Schmitt..." "...mojemu synowi Momo, ponieważ wybrał mnie jako swojego ojca." "i dlatego oddaję mu wszystko czego nauczyłem się w tym życiu.""I, Ibrahim Demirdji, hereby leave all my goods to Moses Schmitt, my son Momo because he chose me as his father and because I've given him everything I've learned in this life.
- A zatem oddaję głos obrońcy.Then I give the floor to the lawyer.
- Ja za miesiąc oddaję ci 15.I give you back 15 in a month.
"Droga Catherine, uważaj, komu oddajesz serce.""Dearest Catherine, beware how you give your heart."
- Czemu ją oddajesz?So why'd you give it back? I didn't give it all back.
- Komu je oddajesz?- Uh, who do you... who do you give them to?
- Pewnie więc wszystko oddajesz.Well, hopefully you've given everything away, then. Well...
- Teraz oddajesz mi samochód?I only came by to give you these.
"Ktoś, kto się boi, oddaje strachowi władzę nad sobą"."He who fears something gives it power over him."
"gdy oddaje tragizm rzeczy które opisuje." Barbey d'Aurevilly."when it is tragic and it gives the horror of the things it depicts." Barbey d'Aurevilly.
* Ocelot oddaje wszystko, co maThe ocelot gives it all he's got
- Dajemy $50, a ona oddaje dziecko.We give her 50 bucks, she gives up her baby.
- Kto oddaje swój wóz?Who gives away their car?
# Który razem dzielimy # Ciągle oddajemy# We share together Yeah, we still give back
- Pytam się... - Wszyscy oddajemy krew.I'm asking-- we all give blood.
-Nie, oczywiście, że oddajemy. Utknołem.- No, of course we give it back.
A jednak każdego jednego pensa oddajecie tym tak zwanym biednym, którzy po prostu siedzą sobie na tyłkach.And yet you still give every single penny to these so called poor. Who just sit on their back sides all day...
A potem, wszystko co zrabujecie, oddajecie biednym.And then when you rob the ritch you give it ALL to the poor.
Chcą nas wysadzić. Mam na myśli, morderstwo na autostradzie... a wy im oddajecie śledztwo.[ Sighs ] I mean, a murder on the highway... and you give them the investigation.
Chłopaki, oddajecie mu to!Guys, give it back!
Długi czas toczyliśmy krwawy bój o sprawiedliwość, a gdy król tupnie nogą, oddajecie bez szemrania wasze zdobycze?This is how Parliament works? We fight long bloody years for justice, and when the king stamps his foot and says he will not play, we give up all we've earned?
#Nigdy nie oddają.# #Wrzućmy Żydów do studni.## they never give it back # # throw the jew down the well #
*Zdaje się, że oddają je do zoo, czy coś w tym rodzaju.I think they give them to the zoo or something.
- ...oddają...- ...give you the--
- Dlatego wszyscy się w końcu oddają, bo czują się samotni robiąc to samemu.The reason everyone gives in in the end is they get lonely doing it on their own. They long for company. Well, I don't.
- Wszyscy nas zawsze oddają.Everybody always gives us back.
- Cholera, oddawaj. - Zapomnij o niej.- God damn it, give it back.
- Dobra, oddawaj moją córkę.- Okay, now you give me my daughter.
- Dobra, oddawaj. - Co?- Right, give me that.
- Dobra, oddawaj.- Fine, give it back.
- Hej, oddawaj to!JASlRA: Hey, give it back!
- Nie oddawajcie własnej mocy.You can't give away your power.
Hej, oddawajcie kamienie!Hey, give me back my stones!
Nie oddawajcie go w ręce Magneta!And don't give him to Magneto.
Nie oddawajcie jej!Don't give it back!
Kiedyś był najlepszą partią w sąsiedztwie. Myślałam że już go mam, kiedy oddawałam mu dziewictwo na podłodze piekarni w której pracowałam, gdy miałam 17 lat.He was the big catch in our neighborhood and I thought I caught him when I gave him my virginity on the floor of the Tasty Pastry Bakery.
Moja kuzynka Anna udawała jego matkę, oddawałam jej połowę mojego wynagrodzenia.My cousin Anna posed as his mother, and I gave her half my wages.
Przez wiele lat oddawałam się mężowi w imię boże.For many years l gave myself to my husband in the name of our Lord.
Zawsze czułam, że kochałeś mnie już wtedy, kiedy oddawałam ci rękę.I always felt that you already loved me when I gave you my hand.
Zrobiłam ci lazanię kiedy oddawałaś nerkę.I made you a lasagna when you gave away your kidney.
Co parę miesięcy oddawała krew, woziła syna do szkoły i chcę zrozumieć, czemu została zabita!She gave blood every month, took her son to school and I wanna understand why she was killed! What?
Grosze, które miała, oddawała na cele charytatywne.What little she had, she gave to charity.
Jak nie mogła odesłać, to oddawała.Or if she couldn't give it back, she gave it away.
Może chodźmy do szpitala gdzie się urodziłam i zobaczmy czy jest jakakolwiek kobieta która oddawała bliźniaczki w ten sam dzień co Annie.Maybe we can go to the hospital where I was born and see if there are any women who gave birth to twins the same day Annie did.
Potem oddawała mnie.Then she gave them to me to read.
Znaczy, były czasy gdy-- oddawałyśmy się pokusą.I mean, there were times that we... we gave in to temptation.
Gdyż Opactwa Północy zbroiły biednych ludzi i oddawały prawdziwą cześć Bogu.Because the abbeys in the North gave arms to poor men and Lord belief to serve God.
Według mitów i legend istoty ludzkie oddawały cześć swoim bogom za danie im tej wiedzy.According to myths and legends, human beings gave credit to their gods for giving them this knowledge.
Za przyszłość naszego kraju, za to, jak obecnie żyjemy, pokolenia ludzi radzieckich oddawały własne życie, sypiając w ziemiankach i nie dojadając.For the well-being of our country, generations of Soviets died of hunger, lived in slums, and gave their lives.
-Dwa razy oddawałem dzisiaj krew.- I gave blood twice today, sir. - You're not supposed to do that.
Nawet to co nieoficjalnie zarobiłem oddawałem tobie na dzieci. - Tommy, zawsze byłeś chojny.Even the stuff I made under the table, I gave to you, you know, so you could buy
I oddawałeś babci wszystkie pieniądze!And gave all the money to Grandma!
Za każdym razem, gdy oddawałeś swojego symbionta, wiedziałeś, że to może być ostatni raz.Every time you gave up your symbiote you knew it might be for the last time.
"Najgorszy ból głowy w moim życiu" trochę to oddawał."The worst headache of my life" kind of gave it away.
Dla mnie to jakbym cofnął się 20 lat wstecz, i patrzył na jego ojca, Henry'ego, strażaka który służył razem ze mną i bezinteresownie oddawał życie swoim obowiązkom.Now, for me, it was like looking back 20 years to the same candidate's father, Henry, a firefighter who I served with and who selflessly gave his life in the line of duty.
Gdy Don Emilio oddawał ziemię, zrobił to wbrew prawu.When Don Emilio gave that land away, he went beyond his powers.
Gdy byłem dzieckiem, oddawał moje zabawki biedniejszym.When I was a kid, he gave away my toys to the poorer kids.
My, piloci oddawaliśmy życie za ojczyznę.We, pilots, all gave our lives to the nation.
Wszystko, co robiliśmy, oddawaliśmy im.Everything we ever did, everything we gave.
Kiedy ostatni raz oddawaliście krew?When was the last time You guys gave blood together?
Jak oddawali mojego brata, to powiedzieli, że sporo osób go chciało.Well, they said when they gave my brother back, there was a lot of people who wanted him.
Naprawdę oddawali głos na Duncana.They actually gave their votes to Duncan.
Oboje oddawali krew.- They both gave blood.
Wiele par oddawało swoje ślubne obrączki, by przetopić je na ten kapelusz.Many of those folks gave their gold wedding bands, which were melted - down to make the saint's hat.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'give':

None found.
Learning languages?