Obciąć (to cut) conjugation

Polish
69 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
obetnę
I will cut
obetniesz
you will cut
obetnie
he will cut
obetniemy
we will cut
obetniecie
you all will cut
obetną
they will cut
Imperative
-
obetnij
you cut!
niech obetnie
let him/her/it cut
obetnijmy
let's cut
obetnijcie
you all cut
niech obetną
let them cut
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
obcięłam
I cut
obcięłaś
you cut
obcięła
she cut
obcięłyśmy
we cut
obcięłyście
you all cut
obcięły
they cut
Future feminine tense
obetnę
I will cut
obetniesz
you will cut
obetnie
she will cut
obetniemy
we will cut
obetniecie
you all will cut
obetną
they will cut
Conditional feminine tense
obcięłabym
I would cut
obcięłabyś
you would cut
obcięłaby
she would cut
obcięłybyśmy
we would cut
obcięłybyście
you all would cut
obcięłyby
they would cut
Conditional perfective feminine tense
obcięłabym była
I would have cut
obcięłabyś była
you would have cut
obcięłaby była
she would have cut
obcięłybyśmy były
we would have cut
obcięłybyście były
you all would have cut
obcięłyby były
they would have cut
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
obciąłem
I cut
obciąłeś
you cut
obciął
he cut
obcięliśmy
we cut
obcięliście
you all cut
obcięli
they cut
Future masculine tense
obetnę
I will cut
obetniesz
you will cut
obetnie
he will cut
obetniemy
we will cut
obetniecie
you all will cut
obetną
they will cut
Conditional masculine tense
obciąłbym
I would cut
obciąłbyś
you would cut
obciąłby
he would cut
obcięlibyśmy
we would cut
obcięlibyście
you all would cut
obcięliby
they would cut
Conditional perfective masculine tense
obciąłbym był
I would have cut
obciąłbyś był
you would have cut
obciąłby był
he would have cut
obcięlibyśmy byli
we would have cut
obcięlibyście byli
you all would have cut
obcięliby byli
they would have cut
Impersonal
obcięto by
there would be cut
obcięto by
there would be cut

Examples of obciąć

Example in PolishTranslation in English
- Będziemy musieli obciąć mu paznokcie.We're gonna have to cut his nails.
- Mam obciąć kolejny?- Do I need to cutoff another one?
- Musiałem obciąć listę oczekujących.- I had to cut off the waiting list.
- Musimy je obciąć.- We have to cut them off.
- Muszę obciąć włosy?I got to cut my 'fro?
"Weź nożyczki i obetnij drut"."Get the scrissors, cut the line. '"
# Wiesz człowieku, obetnij to ## You know, man, cut that #
, Weź nożyczki i obetnij drut.""Get the scissors, cut the line. "
- Hakan, obetnij mu palec!- Hakan, cut his finger off!
- Więc obetnij ją- So have it cut
Nie obetnijcie nam głów.Don't cut off our heads.
- Nie. - Przedwczoraj obcięłam włosy.- I got a haircut, like, two days ago.
Ale jeszcze nic nie obcięłam.But if I have not cut anything! The amount is not important to see if a has hand, has class, has style.
Czy ja ci właśnie obcięłam palca?- Did I just cut off your finger? - Yeah.
Dawno temu niewolnika szkoliłam, który nieposłuszeństwem kipiał, dwa palce nożem mu obcięłam i rzekłam słowo o dzieciach i żonie jego zarżniętych.Once, long ago, I was training a slave, who endeavored most stubbornly not to behave. So I cut off a finger or two with a knife, and threatened to slaughter his child and his wife.
Dopiero co obcięłam mu włosy.I just cut his hair, you know.
- Dlaczego obcięłaś włosy?Why did you cut your hair?
- Na prawdę je obcięłaś.- You really cut it.
- O rozmowę - więc dlaczego obcięłaś włosy?-About the talking. -So why'd you cut the hair?
- Widzę, że poszłaś na całość i obcięłaś włosy.- I see you went ahead and cut your hair.
"a ona ostrym nożem obcięła im ogony"who cut off their tails with a carving knife
- Jest awaria, Ramos obcięła se palec.It's an emergency. Ramos cut her finger off. What?
- Nie o to chodzi. Oglądałam TV z Bobbym, odwróciłam się na moment, a Sally obcięła włosy.It's just, I was watching I V with Bobby and I turned around for a second and Sally cut her hair.
/Pewnego dnia przyszedłem do domu z zajęć /i zobaczyłem, że obcięła swoje piękne, /długie włosy.One day I got home from class to discover she cut off her pretty long hair.
Albo żeby obcięła pani włosy przed przyjazdem?Or to cut your hair quite short before you come to us?
Czy któremuś z pracowników maszyny obcięły ręce?Oh, we don't assemble them here. That's done in Flint, Michigan. Any of your workers had their hands cut off by machinery?
Siostra obcięłaby mi jaja gdybyś zaczął palić.Your sister would cut my nuts off if you start smoking.
/Jak już je obciąłem, /brałem pogrzebacz z ogniaAfter cutting them, I'd take a poker from the fire.
A pamiętasz, jak obciąłem nogi Kenowi?How about the time I cut the legs off your Malibu Ken?
Albo jak obciąłem włosy... nigdy nie były wystarczająco krótkie.Or if I cut my hair for him, it was never short enough.
Ale nie obciąłem.But I didn't cut it.
Chcę powiedzieć, że: nie mogę znaleźć tego palca, którego sobie obciąłem.What I mean is: I can't find the pinky I cut off.
- A dla kogo obciąłeś włosy?- Who did you get that haircut for?
- I obciąłeś włosy.And you cut your hair.
- Przecież ją obciąłeś, łajzo!Drop the anchor. You cut the anchor, putz! Then grab the net.
- Świetnie się obciąłeś.- It's a great haircut. - Oh.
Ale mi się znudziła, więc wyrzuciłem ją do śmieci, ale ty ją z nich wyjąłeś i obciąłeś przy niej rękawy, ponieważ zawsze tak robisz, ale to nie jest ważne.Then I got tired of it, I threw it in the trash... and then you fished it out of the trash and you cut the sleeves off it... as you are wont to do, 'cause that's your thing- but whatever.
*Zabrano go więc do lekarza by obciął mu ja ja... ja... *... jakiż to był ubaw, ubaw, ubaw. *That's why they sent him to a vet To cut off both his ba... Ba, ba... Boy, that wasn't fun, fun, fun
- Był mi coś winien po tym, jak bez pytania obciął mi rękę.Yeah, well, he kind of owed me After cutting off my hand without asking.
- I obciął ci włosy?- Did he cut your hair?
- Kto obciął lalce włosy?- Who cut you doll's hair off?
A gdybym obciął sobie rękę na olimpiadę niepełnosprawnych?What if I cut my left arm off? Do you think they'd let me compete in the Special Olympics?
"Więc obcięliśmy my głowę w korytarzu, żeby dać mu nauczkę"."So we cut his head off in the corridor to teach him a lesson".
Gdy tu stoicie, obcięliśmy wam włosy, zmieniliśmy ciuchy na wojskowe!While you've been standing here,your hair's been cut, and your clotheshave been replaced with army fatigues.
Nie obcięliśmy głowy Stonodze.We didn't cut off the head of the Centipede.
No i jeszcze nie obcięliśmy sobie palców.- And we haven't cut our fingers off yet.
Wykąpaliśmy was, obcięliśmy wam włosy, ...ponieważ chcemy zmienić wasz wizerunek.We've cleaned you up and cut your hair because we want to change your image.
Ale nie zagram na pianinie, gdy obcięliście mi dłonie!But I can't play a piano if you cut off my hands at the wrists!
- Mówi, że pan jest jak ci włoscy śpiewacy... Mówi, że obcięli panu tego... kastrata. Przy narodzinach.- The Earl says they cut off your castrati at birth.
- Wszystkim obcięli racje.- They've cut rations.
/Nie dość, że obcięli mi środki, to jeszcze mam pilnować analfabetów!Bad enough they cut my budget now l've gotta do double-duty with a bunch of illiterates.
A reszcie z nas obcięli fundusze.The rest of us have had our budgets cut to the bone.
Ale jak mi obcięli godziny w listopadzie, musiałem ustalić priorytety napraw.But since my hours were cut back last November, I've had to prioritize my "fix-ums."
Chyba obetnę mu głowę.I believe that I will cut the head of him.
Charlie, jesteśmy nowi, więc cokolwiek powiemy ty nas obetniesz, prawda?Charlie we are new so what ever we quote you will cut us down, right?
I obetniesz ten koński ogon.And you will cut your ponytail as well. - Yes. No, no.
I nie podsłuchuj, bo jeszcze... diabeł obetnie ci uszy!And don't listen, else... the devil will cut off your ears!
Jeśli spróbujesz uciec... i pogadać z szeryfem, albo kimkolwiek, on obetnie ci uszy.You try to run away or talk to the Sheriff or anybody else, he will cut off your ears.
Myślę że to twój brat obetnie Twoje cudowne włosy.I think it'll be your brother Who will cut off your precious hair.
Jeśli nadal będziesz narzekać, to ja i Jeliza-Rose obetniemy ci wszystkie włosy!Keep complaining and me and Jeliza-Rose will cut off all your hair!
Kapitan Collins znajdzie twoje akta i obetniemy twój czas o połowę.Captain Collins will find your file and we will cut your time in half.
A teraz kobiety z Er-Heb obetną mu jaja!And now the womans of Er Heb will cut his bullocks off. Ha, ha, ha.
Brzytwy obetną ci uszy!The shears will cut off your ears!
Nie myślisz chyba, że przez to obetną nam zyski?You don't think this will cut into our profit, do you?
- Nawet nic nie obcięło, Bubs.- Didn't cut you a bit. Bubs.
OCP obcięło nam pensję o 40% i zlikwidowało emerytury. A teraz, nie chcą nawet z nami rozmawiać.OCP cut our salaries 40 percent and cancelled our pensions and now they refuse to even talk to us.
Potem hrabstwo obcięło wszystkie przedmioty sztuki, zwolnili mnie.Then the county cut all the arts programs, laid me off.
Słyszałeś o oficerze, któremu obcięło głowę? - Nie.Have you heard of that officer that his head was cut off?
Wojsko obcięło mi rentę... bo podobno mam za mały kawałek metalu w głowie.The Army cuts my disability pension. They claimed the plate in my head wasn't large enough.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'cut':

None found.
Learning languages?