Nastawić (to set) conjugation

Polish
44 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
nastawię
I will set
nastawisz
you will set
nastawi
he will set
nastawimy
we will set
nastawicie
you all will set
nastawią
they will set
Imperative
-
nastaw
you set!
niech nastawi
let him/her/it set
nastawmy
let's set
nastawcie
you all set
niech nastawią
let them set
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
nastawiłam
I set
nastawiłaś
you set
nastawiła
she set
nastawiłyśmy
we set
nastawiłyście
you all set
nastawiły
they set
Future feminine tense
nastawię
I will set
nastawisz
you will set
nastawi
she will set
nastawimy
we will set
nastawicie
you all will set
nastawią
they will set
Conditional feminine tense
nastawiłabym
I would set
nastawiłabyś
you would set
nastawiłaby
she would set
nastawiłybyśmy
we would set
nastawiłybyście
you all would set
nastawiłyby
they would set
Conditional perfective feminine tense
nastawiłabym była
I would have set
nastawiłabyś była
you would have set
nastawiłaby była
she would have set
nastawiłybyśmy były
we would have set
nastawiłybyście były
you all would have set
nastawiłyby były
they would have set
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
nastawiłem
I set
nastawiłeś
you set
nastawił
he set
nastawiliśmy
we set
nastawiliście
you all set
nastawili
they set
Future masculine tense
nastawię
I will set
nastawisz
you will set
nastawi
he will set
nastawimy
we will set
nastawicie
you all will set
nastawią
they will set
Conditional masculine tense
nastawiłbym
I would set
nastawiłbyś
you would set
nastawiłby
he would set
nastawilibyśmy
we would set
nastawilibyście
you all would set
nastawiliby
they would set
Conditional perfective masculine tense
nastawiłbym był
I would have set
nastawiłbyś był
you would have set
nastawiłby był
he would have set
nastawilibyśmy byli
we would have set
nastawilibyście byli
you all would have set
nastawiliby byli
they would have set
Impersonal
nastawiono by
there would be set
nastawiono by
there would be set

Examples of nastawić

Example in PolishTranslation in English
/Jeśli chcą państwo nastawić swoje zegarki, /to lokalny czas to 16:38.If you'd like to set your watch, the local time is 4:38 p.m.
/Włóż jedzenie, nastaw minutnik.Simply put your food in, set the timer and walk away.
Ale nastaw swój umysł na marzenieGot your mind set on a dream
Biorąc pod uwagę opóźnienia, nastaw detonację na 3.45.Allowing for delays, set the bomb to detonate at 3.45.
Birkoff, nastaw zegar na 120 minut.Birkoff, set a clock for 120 minutes.
Chyba nastawiłam kości.Okay, I think it's set.
Egzamin był o 8:30, nastawiłam budzik na 7:00, ale nie zadzwonił.The mid-term was at 8:30. I set my alarm for 7:00 and it didn't go off.
Kochanie, nastawiłam budzik i przyjdę po ciebie, jak zadzwoni.Sweetheart, I set the alarm and I'll be here for you by the time it goes off.
Tu nastawiłam samowyzwalacz. Resztę robiłam sama.l set the timer for this one, and l took the rest.
- Samowar nastawiłaś?- Should I set up the samovar?
Dziękuję, że go nastawiłaś.Oh, thanks for setting it.
Myślałam, że nastawiłaś budzik.I thought you set the alarm.
Tylko nastawiłaś peger na wibrowanie.You just set your beepers on vibrate.
Już się na to nastawiła.Her mind is set on it.
Lily całym sercem nastawiła się do wyjazdu do Włoch.Lily had her heart set on us moving to Rome.
Mac chce, żebym nastawiła pułapki na szczury.Uh, Mac wants me to reset the rat trap.
Mała Vicki, naprawdę wydaje mi się, że się poważnie nastawiła na...Let's getyou some tap shoes. Uh, Little Vicki, I really think she had her heart set on-
Może gdybym nastawiła mu ramię, przestałoby go tak boleć.Maybe if--maybe ifI try to set his arm,it'll help somewith the pain.
Więc, ktoś inny pojawił się w domku letniskowym, kiedy nastawiłyśmy pułapkę na "A"?So wait, somebody else showed up at the greenhouse when we set that trap for "a"?
- Jednak nastawiłem.- I had set it !
/O 8:30 rano, nastawiłem /stoper na 15 minut.At 8:30 a.m., I set the timer for 15 minutes...
A co więcej, nastawiłem mu niemal każdą wartą wzmianki kość.And what's more... I've set near about every bone in his body that's decent enough to talk about.
Byłem pewny, że dobrze go nastawiłem.Clock didn't go off. Thought I set it right.
Gdy ostatni raz poszedłem spać, nie nastawiłem daty budzenia.The last time I went to sleep, I didn't even set a waking date.
- Co zrobiłeś, Pete... nastawiłeś własną kamerę, nakręciłeś własne show żeby móc przyłapać Billa?What'd you do,Pete-- set up your own camera, shoot your own show so you could bust Bill?
- Nie wiedziałam, że nastawiłeś go na rano.- I didn't know you set it for early.
Raymond, nastawiłeś video, żeby nagrało "Archiwum X"?(Nan) Raymond, did you set the video to record The X-Files?
Widocznie go nie nastawiłeś.You must have forgotten to set it.
- Kto nastawił budzik?- Who set the alarm?
- Ktoś je nastawił.She had it set.
/Ale gdyby Harold nie nastawił zegarka na nieprawidłowy czas.../ /... Harold ponownie ledwo zdążyłby na autobus o 8:17./But if Harold had not set his watch to the incorrect time Harold would have again barely caught the 8: 17 Kronecker bus.
Ale jak widać, wkrótce nastawił swój wzrok na pannę Stern, i voila.But as you can see, he soon set his sights on Miss Stern, and voilà.
Ale pomimo bólu, nastawił kość i samodzielnie owinął ranę.But despite the pain, he set the bone and wrapped the wound himself.
Już nastawiliśmy perkusję.We've already set up the kit.
Nie nastawiliśmy budzika.I didn't set the alarm this morning. Aw.
No... chyba na pewno. Źle nastawiliśmy budzik. Jakie my?We didn't set the alarm clock properly.
Jeśli pan, lub pańska żona nastawiliście się, by nosiła okulary...Now,if you or your wife have your heart set on her wearing glasses...
Jeżeli rodzice nastawili alarm, to po mnie.If my parents have the alarm set, I'm screwed.
Królowie już nastawili się na podwojenie tutejszego interesu.The Kings are all set on the idea of doubling their business here.
Kurde, Kanadyjscy doktorzy mnie poowijali, nastawili szczękę, mój bark, i nawet nie musiałem płacić. Idioci.Man, those Canadian doctors bandaged me up, reset my jaw, put my shoulder back in its socket, and they didn't even bill me.
Ludzie już się nastawili na imprezę u mnie, więc nie mogę ich zawieść.People have their hearts set on a gupta party, And I will not disappoint them.
Wygląda, że się nastawili na małą popołudniową rzeź... teraz.They seem to have their heart set on some afternoon carnage...now. All right.
I nastawię nogę,... gdy pan zaśnie.And then I will set them when you are asleep, eh?
- Odpocznij przez chwilę, pozwól, by się nastawiło troszeczkę.Rest a moment. Let it set a bit.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'set':

None found.
Learning languages?