Narzucać (to impose) conjugation

Polish
13 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
narzucam
I will impose
narzucasz
you will impose
narzuca
he will impose
narzucamy
we will impose
narzucacie
you all will impose
narzucają
they will impose
Imperative
-
narzucaj
you impose!
niech narzuca
let him/her/it impose
narzucajmy
let's impose
narzucajcie
you all impose
niech narzucają
let them impose
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
narzucałam
I imposed
narzucałaś
you imposed
narzucała
she imposed
narzucałyśmy
we imposed
narzucałyście
you all imposed
narzucały
they imposed
Future feminine tense
narzucam
I will impose
narzucasz
you will impose
narzuca
she will impose
narzucamy
we will impose
narzucacie
you all will impose
narzucają
they will impose
Conditional feminine tense
narzucałabym
I would impose
narzucałabyś
you would impose
narzucałaby
she would impose
narzucałybyśmy
we would impose
narzucałybyście
you all would impose
narzucałyby
they would impose
Conditional perfective feminine tense
narzucałabym była
I would have imposed
narzucałabyś była
you would have imposed
narzucałaby była
she would have imposed
narzucałybyśmy były
we would have imposed
narzucałybyście były
you all would have imposed
narzucałyby były
they would have imposed
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
narzucałem
I imposed
narzucałeś
you imposed
narzucał
he imposed
narzucaliśmy
we imposed
narzucaliście
you all imposed
narzucali
they imposed
Future masculine tense
narzucam
I will impose
narzucasz
you will impose
narzuca
he will impose
narzucamy
we will impose
narzucacie
you all will impose
narzucają
they will impose
Conditional masculine tense
narzucałbym
I would impose
narzucałbyś
you would impose
narzucałby
he would impose
narzucalibyśmy
we would impose
narzucalibyście
you all would impose
narzucaliby
they would impose
Conditional perfective masculine tense
narzucałbym był
I would have imposed
narzucałbyś był
you would have imposed
narzucałby był
he would have imposed
narzucalibyśmy byli
we would have imposed
narzucalibyście byli
you all would have imposed
narzucaliby byli
they would have imposed
Impersonal
narzucano by
there would be imposed
narzucano by
there would be imposed

Examples of narzucać

Example in PolishTranslation in English
- Dziękuję, ale nie chcę się narzucać.Thank you, but I don't want to impose. I should go. Hey.
- Naprawdę nie chcę się narzucać.- I really don't mean to impose.
- Nie chciałabym się narzucać.I wouldn't want to impose. It'll be fine.
- Nie chciałam się narzucać.- I didn't mean to impose.
- Nie chciałbym się narzucać.- I don't want to impose.
W tym wypadku, nigdy nie narzucaj logiki...And this one, never impose logic...
Za długo się już Dianie narzucałam i chcę już spać we własnym łóżku.I've just imposed on Diana for too long, and I want to sleep in my own bed.
Okres ten, z pewnością krótki w porównaniu z długością cyklu życia statku (która może wynosić ponad 20 lat), jest uzasadniony, ponieważ: 1) specyfikacja narzucała maksymalny wiek statków 20 lat i 2) średni wiek statków CMN wynosił ponad 13 lat, a statków SNCM – 12 lat, co skracało de facto ich cykl życia bez inwestycji w remonty.This duration, although short in relation to the economic life of a ship (which can exceed 20 years), is justified to the extent that (1) the specifications imposed a maximum age of 20 years, and (2) the average age of CMN's vessels was over 13 years old and that of SNCM's ships was 12, limiting de facto their economic life in the absence of major maintenance investments.
Przez to jednak Komisja w żaden sposób nie narzucała Republice Litewskiej stosowania tej ostatniej metody, lecz ograniczyła się do stwierdzenia, że z jej punktu widzenia obowiązek wynikający z art. 26 ust. 3 dyrektywy o usłudze powszechnej w istocie znajduje zastosowanie w niniejszej sprawie, skoro spełniony jest warunek możliwości technicznej, od którego przepis ten uzależnia powyższe zobowiązanie.However, in so doing it had in no way imposed that method on the Republic of Lithuania, but merely stated that in its view the obligation laid down in Article 26(3) of the Universal Service Directive is in fact applicable in this case, since the condition of technical feasibility to which Article 26(3) subjects that obligation is satisfied.
Jeśli chodzi o zawartość cukru, przepisy krajowe regulujące warunki certyfikacji dla tego samego produktu narzucały wartość minimalną 11° Briksa – wartość odpowiadającą praktyce produkcyjnej.As regards sugar content, national legislation on the certification conditions of this product imposed a minimum value of 11° Brix, which corresponds to production practices.
- To ja się narzucałem.I'm sorry I imposed. No, that's fine.
Ale dni, kiedy król Tutsi, Umwami, narzucał dyscyplinę nad Hutu, już minęły.But the days when a Tutsi king, mwami, is imposed upon the Hutus is passed.
Zbyt długo się narzucaliśmy jak na jeden wieczór.- Oh, no, no. We've imposed on you enough for one evening.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'impose':

None found.
Learning languages?