Dotrzymać (to keep) conjugation

Polish
56 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
dotrzymam
I will keep
dotrzymasz
you will keep
dotrzyma
he will keep
dotrzymamy
we will keep
dotrzymacie
you all will keep
dotrzymają
they will keep
Imperative
-
dotrzymaj
you keep!
niech dotrzyma
let him/her/it keep
dotrzymajmy
let's keep
dotrzymajcie
you all keep
niech dotrzymają
let them keep
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
dotrzymałam
I kept
dotrzymałaś
you kept
dotrzymała
she kept
dotrzymałyśmy
we kept
dotrzymałyście
you all kept
dotrzymały
they kept
Future feminine tense
dotrzymam
I will keep
dotrzymasz
you will keep
dotrzyma
she will keep
dotrzymamy
we will keep
dotrzymacie
you all will keep
dotrzymają
they will keep
Conditional feminine tense
dotrzymałabym
I would keep
dotrzymałabyś
you would keep
dotrzymałaby
she would keep
dotrzymałybyśmy
we would keep
dotrzymałybyście
you all would keep
dotrzymałyby
they would keep
Conditional perfective feminine tense
dotrzymałabym była
I would have kept
dotrzymałabyś była
you would have kept
dotrzymałaby była
she would have kept
dotrzymałybyśmy były
we would have kept
dotrzymałybyście były
you all would have kept
dotrzymałyby były
they would have kept
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
dotrzymałem
I kept
dotrzymałeś
you kept
dotrzymał
he kept
dotrzymaliśmy
we kept
dotrzymaliście
you all kept
dotrzymali
they kept
Future masculine tense
dotrzymam
I will keep
dotrzymasz
you will keep
dotrzyma
he will keep
dotrzymamy
we will keep
dotrzymacie
you all will keep
dotrzymają
they will keep
Conditional masculine tense
dotrzymałbym
I would keep
dotrzymałbyś
you would keep
dotrzymałby
he would keep
dotrzymalibyśmy
we would keep
dotrzymalibyście
you all would keep
dotrzymaliby
they would keep
Conditional perfective masculine tense
dotrzymałbym był
I would have kept
dotrzymałbyś był
you would have kept
dotrzymałby był
he would have kept
dotrzymalibyśmy byli
we would have kept
dotrzymalibyście byli
you all would have kept
dotrzymaliby byli
they would have kept
Impersonal
dotrzymano by
there would be kept
dotrzymano by
there would be kept

Examples of dotrzymać

Example in PolishTranslation in English
"Las jest ciemny i głęboki. Ale muszę dotrzymać obietnic.The woods are lovely, dark and deep But I have promises to keep
"Lasy są urocze, ciemne i głębokie, muszę dotrzymać obietnic, i długą drogę przejść, zanim usnę."The woods are lovely, dark and deep And I have promises to keep and miles to go before I sleep."
"Nadszedł dla mnie czas by dotrzymać obietnicy wobec Gentatsu.The time has come for me to keep my promise to Gentatsu. Farewell, I hope you have a happier future.
"Ślubujemy dotrzymać tajemnicy.""We vow to keep the secret."
* "Zostań i dotrzymaj towarzystwa Annie Lee" *? "Won't you stay and keep Anna Lee company?" ?
- Lepiej dotrzymaj słowa.- Better keep your word.
- Po prostu dotrzymaj jej towarzystwa.Yeah, just go keep her company, you know?
- Tak, dotrzymaj słowa.Yeah -- keep your promise.
A teraz pospiesz sie i dotrzymaj swojego.Now hurry and keep yours.
Lepiej dotrzymajcie słowa.You two better keep your word.
Wyświadczcie mi przysługę i dotrzymajcie towarzystwa Marien.Do me a favor and keep Marian company while I'm gone.
I dotrzymałam obietnicy.And I kept that promise.
Ja dotrzymałam obietnicy.I have kept my promise. Now it's your turn.
Shirley... Ilu obietnic sobie dotrzymałaś jeśli chodzi o Ivana Tiggsa?Shirley, how many promises have you kept with yourself when it comes to Ivan Tiggs?
Skoro dotrzymałaś swojej części umowy, to ja dotrzymam swojej.Since you kept your end of the deal, I'll keep mine.
Znów dotrzymałaś słowa. Dobra robota.You kept your promise again.
/Elsa słowa dotrzymała.Elsa kept true to her word.
/Powiedziała, że zadzwoni /i dotrzymała słowa.She said she was gonna call and she kept her word.
Aada dotrzymała słowa.Aada kept her promise.
Azjata? Co mogłaby znaczyć przysięga dla rasy, która nigdy nie dotrzymała słowa danego Grekom?What would a vow mean to a race that's never kept their word to a Greek?
Chodziło o to, że nie dotrzymała obietnicy.The deal was, she hadn't kept a promise she had made.
My dotrzymałyśmy naszej części umowy.Hey, we kept up our end of the deal.
- Wiem o tym, i dotrzymałem słowa. Ale teraz mamy problem, który ja przewidziałem!I understand that, Danny, and I kept my promise but now we have a problem as, quite frankly,
/Ale słowa dotrzymałem.I'd kept my promise, though.
A ja spróbuję sobie wmówić, że dotrzymałem obietnicy.And I can try to tell myself I kept my promise.
Ale dotrzymałem swego słowa.But I kept my end. Now you.
Ale dotrzymałem słowa.But I kept my word.
- A dotrzymałeś słowa?Have you kept it?
..że Matt i Danny stracili pracę, bo dotrzymałeś słowa?You said before... what did you mean when you said Matt and Danny lost their jobs because you kept your promise?
Ale dotrzymałeś obietnicy.But you kept your promise.
Ale dotrzymałeś obietnicy?But you kept your promise?
Brawo, dotrzymałeś słowa przez prawie dwie godziny.Well done. You've kept your word for almost two hours.
- I dotrzymał słowa? - Tak jest.- And the changeling kept his word?
/Greider dotrzymał słowa.Greider kept his promise.
/Keeve Falor dotrzymał obietnicy, /i skierował nas na trzeci /księżyc Valo I /Jutro spotkamy się z przywódcą /terrorystów, Ortą.Keeve Falor has kept his promise and directed us toward the third moon of Valo I where we will meet tomorrow with the terrorist leader Orta.
3 dni później dziadek nie żył, ale Winocki dotrzymał słowa.Three days later, your granddad was dead, but Winocki kept his word.
A on dotrzymał obietnicy.And he kept his promise.
Oboje dotrzymaliśmy warunków umowy.We've both kept our part of the deal.
Przynajmniej obaj dotrzymaliśmy czystości.At least both of us kept our purity pledges.
Wygląda, że dotrzymaliśmy naszej części umowy.Looks like we kept our end of the bargain.
Znam jedną przysięgę, której dotrzymaliśmy.Wait. I know one vow we kept.
Ale czy choć raz dotrzymali swojej obietnicy? !But they haven't kept this promise just once, have they?
Bogowie dotrzymali słowa.The gods kept their promise.
Ci dziennikarze nie dotrzymali słowa.Those reporters haven't kept their words.
Gdybyście dotrzymali wiary w demokratyczny proces pomimo całej tej frustracji...Had you kept faith with the democratic process, as frustrating as that can be...
Konkwistadorzy przyjęli srebro, ale nie dotrzymali słowa i podłożyli w świątyni ogień.The conquistadors kept the silver, but they didn't keep their word and they lit the temple on fire.
- Case dotrzyma mi towarzystwa.- Casey will keep me company. - Okay.
- Nie. Ciotka Agatha dotrzyma ci towarzystwa.Your Aunt Agatha will keep you company.
/A Mistrz dotrzyma swojej.the Master will keep his.
A Mistrz dotrzyma swojej.The Master will keep his.
Ale ten Cylon dotrzyma słowa, nawet jeżeli pozostanie tylko jeden.But this Cylon will keep her word, even if it means she's the last Cylon left in the universe.
Donoszenie to nie lojalność. Więc wy także dotrzymacie sekretu.Snitching is not loyalty, so you will keep the secret, Promise or else...
Czy wódz wierzy że anglicy dotrzymają warunków?Does the chief of the Canadas believe the English will keep the terms?
Miałem jedynie nadzieję, że dotrzymają obietnic.And all I couId hope for is that they will keep their promises.
Panie dotrzymają ci towarzystwa.The beautiful ladies will keep you companies.
Państwo dotrzymało słowa swoim sojusznikom.The country kept faith with her ally.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'keep':

None found.
Learning languages?