Dodawać (to add) conjugation

Polish
41 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
dodaję
I add
dodajesz
you add
dodaje
he/she/it adds
dodajemy
we add
dodajecie
you all add
dodają
they add
Imperfective future tense
będę dodawać
I will add
będziesz dodawać
you will add
będzie dodawać
he/she/it will add
będziemy dodawać
we will add
będziecie dodawać
you all will add
będą dodawać
they will add
Imperative
-
dodawaj
you add!
niech dodaje
let him/her/it add
dodawajmy
let's add
dodawajcie
you all add
niech dodają
let them add
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
dodawałam
I added
dodawałaś
you added
dodawała
she added
dodawałyśmy
we added
dodawałyście
you all added
dodawały
they added
Future feminine tense
będę dodawała
I will add
będziesz dodawała
you will add
będzie dodawała
she will add
będziemy dodawały
we will add
będziecie dodawały
you all will add
będą dodawały
they will add
Conditional feminine tense
dodawałabym
I would add
dodawałabyś
you would add
dodawałaby
she would add
dodawałybyśmy
we would add
dodawałybyście
you all would add
dodawałyby
they would add
Conditional perfective feminine tense
dodawałabym była
I would have added
dodawałabyś była
you would have added
dodawałaby była
she would have added
dodawałybyśmy były
we would have added
dodawałybyście były
you all would have added
dodawałyby były
they would have added
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
dodawałem
I added
dodawałeś
you added
dodawał
he added
dodawaliśmy
we added
dodawaliście
you all added
dodawali
they added
Future masculine tense
będę dodawał
I will add
będziesz dodawał
you will add
będzie dodawał
he will add
będziemy dodawali
we will add
będziecie dodawali
you all will add
będą dodawali
they will add
Conditional masculine tense
dodawałbym
I would add
dodawałbyś
you would add
dodawałby
he would add
dodawalibyśmy
we would add
dodawalibyście
you all would add
dodawaliby
they would add
Conditional perfective masculine tense
dodawałbym był
I would have added
dodawałbyś był
you would have added
dodawałby był
he would have added
dodawalibyśmy byli
we would have added
dodawalibyście byli
you all would have added
dodawaliby byli
they would have added
Impersonal
dodawano by
there would be added
dodawano by
there would be added

Examples of dodawać

Example in PolishTranslation in English
- Możemy trochę dodawać.- We're allowed to add things.
/A czy jest coś, czego nie chciałbyś dodawać, /a powinienem o tym wiedzieć?Okay, is there anything else you not like to add, then that I should know?
A dzięki wam nie musimy dodawać do oskarżenia morderstwa niewinnych nowojorczyków.And thanks to you two, we won't have to add the murder of innocent New Yorkers to that allegation.
- Wiem, dlatego dodaję efekty dźwiękowe.I know, that's why I've been adding sound effects.
- potem dodaję Prescriptive's Poodle na wierzch.- and then I add Prescriptive's Poodle on top.
-Inaczej wiedziałby pan, że do owych siedemdziesięciu tysięcy... dodaję dziesięć tysięcy.Otherwise you would know that I am ready to add to the seventy thousand without further ado... another ten thousand.
-Tak, ale zawsze dodaję za dużo soli- l do, but l always add too much salt
/A wtedy mówię bo i dodaję "B"# And then I say bo, add a "B" #
- I teraz dopiero to dodajesz.Now you add that. - Where are you going?
- Wiem. Ale dodajesz sztuczne śmiechy.But you're adding fake laughs.
- Zawsze to dodajesz na koniec.You always add "in bed" to the end. - Really? - Uh-huh.
...dodajesz witaminy i preparaty wspomagające odporność.You add your vitamins... and your immuno-boosts.
...obierasz cebulę, siekasz ją drobno... i smażysz na oleju, aż będzie brązowo-złota, dodajesz papryki, ale z tym ostrożnie, bo jak rzucisz na zbyt gorący olej, spali się i będzie gorzka... potem dajesz świńskie nóżki i wodę......you peel the onion, chop it up real fine... then you fry it in oil until golden brown, add some paprika, but you must be really careful with it because if you put it in real hot oil it will burn and becomes bitter... then you add the pig's trotters and water...
(dodaje punkt więcej)(adds one more)
"Suma" oznacza to, że dodajemy. Mamy przynajmniej dwa składniki.Don't make this hard, but what are we adding here -- protons and...
/Bierzemy pokrojone mięso,/ dodajemy warzywa i voila... posiłek gotowy.Finally add the sliced meat, the vegetetables and voilà!
12, ale ciągle dodajemy kolejne.I have 12 lines, but I'm adding more all the time.
A teraz dodajemy coli.We want to see Sabrina. Damn her, she's got a real house. And now we add some cola.
Bierzemy glinę, pracujemy nią, tworzymy, oczyszczamy ją, usuwamy wszystkie nieczystości... i dodajemy wszystko co potrzebne, by ją wzmocnić.We take the clay and work it, develop it, cleanse it, take away any impurities and add what is needed to strengthen it.
I uwielbiam, gdy dodajecie sylaby do mego nazwiska.I'm looking for you, and I... and I do. I love it when you add syllables to the end of my name.
Przez używanie Halloween do uprzedmiotowiania siebie, dodajecie tylko oliwy do ognia.By using Halloween to objectify yourselves, you are only adding fuel to the fire.
- Moja Przestrzeń dodają?- My Space add?
- Od kiedy dodają ser asiago.Since they added Asiago cheese.
--Tlen, Azot, Argon itd.-- ...to jest go 0,054 procent to niesamowicie mała ilość teraz trzeba wyodrębnić ilość, którą... zakładamy że dodają ludzie--the Oxygen, the Nitrogen and Argon and so on-- ...is 0.054 percent and it's an incredibly small portion and then of course you've got to take that portion... that supposedly humans are adding
> Pomoc dla prowadzących kampanię w dziedzinie energii > Raporty końcowe – oszczędności energii dodają się > Nowy zestaw narzędzi Active Learning – praktyczna nauka inteligentnej energii Projekt energyXchange zajmuje się wyszukiwaniem materiałów informacyjnych użytych w udanych kam-> Energy campaigners offered a helping hand > New Active Learning toolbox – learning intelligent energy by doing > Energy savings add up, say final summary reports The energyXchange project identifies awarenessraising materials used in successful campaigns saving.
A Twoje, przyjacielu, się dodają.And yours, my friend, add up.
I nie dodawaj problemów.And don't add to the problem.
Nie dodawaj cukru ani mleka.Don't add sugar or milk.
Nie dodawaj do tego małżeństwa z nieudacznikiem.Please don't add to the list by marrying some loser kid with zero future.
Nie dodawaj gazu, bo się zakopiesz!Do not add gas, because they were buried!
Nie dodawaj informacji.Always follow the leader. Never add new information.
Naprawdę dodawałaś coś.You've added something.
'Kapuściński non fiction' opublikowana na początku marca wywołała wiele kontrowersji z powodu tego, jak przedstawia znanego, legendarnego polskiego reportera, Kapuścińskiego, jako osobę, która czasem dodawała elementy własnych historii do swoich raportów.'Non-Fiction' was published in early March and raised a lot of controversy due to its portrayal of a well-established, legendary Polish reporter, Kapuściński, as a person we have not known so well. A major issue around this reporter's life is the fact that he sometimes added bits of his own stories to his reports.
I w tym samym momencie, jak to mama zawsze dodawała... zaczął padać śnieg.And at that precise moment, which is the thing my mother always added it started to snow.
Jak wyjaśniono w ramach ujawnienia ostatecznych ustaleń, w celu ustalenia poziomów referencyjnych dla pożyczek w dolarach amerykańskich i w euro udzielanych na okres dłuższy niż 1 rok Komisja dodawała do odpowiedniego jednorocznego wskaźnika LIBOR kwotę marginesu pomiędzy rocznymi obligacjami korporacyjnymi ocenionymi na BB i obligacjami korporacyjnymi ocenionymi na BB o długości n lat, przy czym n oznacza liczbę lat odpowiadającą okresowi, dla jakiego obliczany był „długoterminowy LIBOR dolarów amerykańskich” (tj. 2, 3,…, 15 lat).As explained in the definitive disclosure, in order to establish benchmarks for the USD and EUR loans with term exceeding 1 year the Commission added to the relevant 1 year LIBOR rate a spread between BB rated corporate bonds with maturity of 1 year and BB rated corporate bonds with maturity of n years, n being the number of years representing the term for which the ‘long-term USD LIBOR’ rate was calculated (i.e. 2, 3, …, 15 years).
Od 5 pokoleń, kobiety w naszej rodzinie coś do niej dodawały.For five generations, women in our family have added to it.
co więcej, pewne stany dodawały własne kary.In addition, a number of states added their own penalties.
- Nie oszalałabyś, gdybym dodawał coś do naszego grafika, a twój telefon zaczynał wierzgać lub piszczeć?Wouldn't that drive you crazy if every time I added something to our schedule your phone started vibrating and making noise?
Mówisz tak jakbyś to ty dodawałYou're saying as if you've added it.
/Dodawali go do wódki, kawy, /a co najśmieszniejsze... /dodawali go do Coca-Coli.They added it to liquor, to coffee, and just to be funny... they put it back in Coca-Cola.
W oparciu o 50 projektów badawczych przeprowadzonych przez rodzimych i zagranicznych naukowców dotyczących struktury grup krwi, dodawali do siebie wyniki, jeśli raporty wykazywały te same treści zgodne z ogólnie przyjętą wiedzą (lub uprzedzeniami) w kulturze masowej, lub odejmowali je, jeśli różniły się.Based on 50 research projects on the patterns of blood types by domestic and foreign scholars, they added scores if some reports show the same contents with generally known knowledge (or prejudice) in popular culture and they subtracted scores if others show the opposite contents.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'add':

None found.
Learning languages?