Dbać (to care) conjugation

Polish
74 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
dbam
I care
dbasz
you care
dba
he/she/it cares
dbamy
we care
dbacie
you all care
dbają
they care
Imperfective future tense
będę dbać
I will care
będziesz dbać
you will care
będzie dbać
he/she/it will care
będziemy dbać
we will care
będziecie dbać
you all will care
będą dbać
they will care
Imperative
-
dbaj
you care!
niech dba
let him/her/it care
dbajmy
let's care
dbajcie
you all care
niech dbają
let them care
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
dbałam
I cared
dbałaś
you cared
dbała
she cared
dbałyśmy
we cared
dbałyście
you all cared
dbały
they cared
Future feminine tense
będę dbała
I will care
będziesz dbała
you will care
będzie dbała
she will care
będziemy dbały
we will care
będziecie dbały
you all will care
będą dbały
they will care
Conditional feminine tense
dbałabym
I would care
dbałabyś
you would care
dbałaby
she would care
dbałybyśmy
we would care
dbałybyście
you all would care
dbałyby
they would care
Conditional perfective feminine tense
dbałabym była
I would have cared
dbałabyś była
you would have cared
dbałaby była
she would have cared
dbałybyśmy były
we would have cared
dbałybyście były
you all would have cared
dbałyby były
they would have cared
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
dbałem
I cared
dbałeś
you cared
dbał
he cared
dbaliśmy
we cared
dbaliście
you all cared
dbali
they cared
Future masculine tense
będę dbał
I will care
będziesz dbał
you will care
będzie dbał
he will care
będziemy dbali
we will care
będziecie dbali
you all will care
będą dbali
they will care
Conditional masculine tense
dbałbym
I would care
dbałbyś
you would care
dbałby
he would care
dbalibyśmy
we would care
dbalibyście
you all would care
dbaliby
they would care
Conditional perfective masculine tense
dbałbym był
I would have cared
dbałbyś był
you would have cared
dbałby był
he would have cared
dbalibyśmy byli
we would have cared
dbalibyście byli
you all would have cared
dbaliby byli
they would have cared
Impersonal
dbano by
there would be cared
dbano by
there would be cared

Examples of dbać

Example in PolishTranslation in English
"My, książę Karl Aleksander, książę Wirtembergii, cesarski feldmarszałek i były gubernator Serbii, przysięgam Bogu wszechmogącemu dbać z najwyższą pieczą o pomyślność moich poddanych."We, Prince Karl Alexander, Duke of Württemberg, Imperial Field Marshall and former Governor of Serbia, swear by God Almighty to care for our subjects "well-being with the utmost devotion.
(Wzdycha) Jak mam dbać o grupie nad uprzywilejowanych rodzajów zamożnych którzy go gallivanting się bez jakiegokolwiek moralnego kompasu?(SIGHS) How am I supposed to care about a group of over-privileged affluent types who go gallivanting around without any sort of a moral compass?
- Jeśli chcesz chronić swoją inwestycję, musisz dbać.Well, if you wanna protect your investment, you need to care.
"Cassie, nie dbam o to, że myślisz, że jesteś dziwna,""Cassie, I don't care if you think you're odd
"Ja dbam o spełnianie się marzeń.""I care about making dreams come true."
"Lepiej dbam o siebie""I take better care of myself'
"Nie dbam o nic, oprócz ciebie.""Go on and fool me" "I don't care 'bout anything but you"
"Nie dbam o to czy to jest dobre czy złe"I don't care about what's right or wrong
! Jeśli nie dbasz o samego siebie, miej chociaż współczucie dla nas.If you don't care about yourself, at least spare me and your father.
"Ah, tak bardzo dbasz co swoich pacjentów. "Jeśli dbałbyś tak o swoją rodzinę, tak jak o swoich pacjentów, wtedy byłoby... ""If you cared as much about your family as you care about your patients,
"Bo ty dbasz o wszystkich", nie ważne kim są, ani co mówią.'Cause you care about everybody, no matter who they are or what they say.
"Dlatego wydał ich Bóg przez pożądania ich serc na łup nieczystości tak, iż dopuszczali się bezczeszczenia własnych ciał." Ponosisz odpowiedzialność przed Bogiem jak dbasz o swoje ciało, czy korzystasz z niego właściwie"Wherefore God gave them up to uncleanliness through the lusts of their own hearts, to dishonour their own bodies between themselves." You have a responsibility before God to care for your body properly and to use your body
"Masz szansę by zastanowić się nad rzeczami, o które dbasz najbardziej."You gotta take chances for things you care about.
"Każdy kto dba o ostrożność wygrywa""Whoever cares the most wins."
* Kto o to dba?Who cares
- Burmistrz dba o swe pracownice.l'll work hard. - Monsieur cares about his workers.
- Bóg o ciebie dba.God cares about you.
"Nie dbamy co o nas powiedzą"♪ We don't care what they say ♪
*Nie dbamy o nikogo.*"We don't care about anyone."
- Bo dbamy o pieniądze.- Because they care where their money goes.
- Nie dbamy o to, kardynale Sforza.We care little for silver and gold, Cardinal Sforza.
- Nie dbamy o to.We do not care what you did, Carlisle.
- Pewnie, dlatego, że nie dbacie o losy tych kolonii jak my!Yeah, because You don't care about The fate of the colonies Like we do.
/Drogie panie... /dbacie o dom, /swoje dzieci /i mężów.Dearest ladies with families... you care for your households, you care for your children, your husbands.
A dbacie o siebie?But do you take care of yourselves?
Co? Martwicie się o szczęście Shalini, a o moje nie dbacie!You care about Shalini's happiness but don't give a damn about mine!
"Nie dbają o ciebie i mnie"They don't care about me or you
- Była w Wirginii. U rodziny, gdzie wszyscy o nią dbają.In Virginia, in the bosom of her family where her mental state is coddled and cared for.
- I dbają o siebie.And they care about each other.
- Nie dbają o to, kogo skrzywdzą!They don't care who they hurt!
- Nie mówiła o tym nic, oprócz tego, że była legalna, i że dbają o nią.- She wouldn't talk about it much, except to say that it was legit and that she was being taken care of.
"Claudia, dbaj o Pete'a i Artiego."Claudia, take care of Pete and Artie.
"Kiedy masz czułą miłość, dbaj o nią." "I lepiej się strzeż" "tego wydarzenia."'Cause when you got a tender love, you know, take care of then you'd better be aware of the happening
"Wyszliśmy na trochę, dbaj o siebie, gdy nas nie będzie."A we're away for a while, take care while we're gone note
- A ty dbaj o tego dzieciaka!You take care of that kid. Yeah.
- Bede. Ty tez dbaj o siebie, staruszku.And you take good care too, old man.
- Trzymaj się ! - Ok , dbajcie o Leo !Okay and you take care of Leo.
..i dbajcie o niego...and taking care of it
/Proszę, dbajcie o mój dom.Please take care of my home.
- Leah, dbałam o ciebie.- Leah, I cared for you.
Ale nigdy nie dbałam o Jamesa.But I never cared for James.
Czy wszystkie lata, kiedy o ciebie dbałam, niczego nie znaczą?Do all the years I have cared for you stand for nothing?
Dlatego że miałam tylko niego bardzo o niego dbałam.Because it's a family of two people I cared for him so much.
Dotąd nie dbałam o nic naIeżycie.For me it's not hard to grant your wish. I've never cared for anything very seriously.
Ale chłopi... nigdy o nich nie dbałaś.But peasants... you have never cared about them.
Bardziej dbałaś o niego niż o Galaxie, co?You cared more about him than you did about Galaxie, huh?
Były czasy, kiedy dbałaś o nie, jakby były prezentami od samej Chloris.Time was you cared for them like they were gifts from Chloris herself.
Jest 15% szans, że będzie zgodna, to znaczy, że jest 85% szans na to, że mogłabym wiedzieć jak o mnie dbałaś, o czym bym pamiętała do końca życia, i myślała, że jesteś wspaniałą matką,You only had a 15% chance of being a match. That meant there was an 85% chance that I'd never know how little you cared about me. I could've gone the rest of my life thinking you were a wonderful mother who had the wrong kind of kidney.
Nie dbałaś o mój tron... ani o mego syna.You cared nothing for my throne... or my son.
- Helen nigdy nie dbała o pieniądze.Helen never cared about the money. Oh, but she did, Lex.
A jedyna osoba, która może lub nie dbała o ciebie możliwe lub nie, że się zabiła, nie masz pieniędzy i dokąd iść.And the only person who may or may not have cared about you may or may not have killed himself, you have no money and nowhere to go.
Była szpiegiem KGB. Nie dbała ani o ciebie ani o mnie.She was a KGB spy who cared nothing about you or me.
Będą się nią opiekowały, dbały o niąThey tricked her, cared for her,
Gdyby dbały o swój honor, na pewno nie poszłyby do takiego miejsca".If they cared about their honour they would not go to such a place."
Jak się o mnie troszczyły i dbały. A ja się im nigdy za to nie odwdzięczyłem.How they looked after me, cared for me and l repaid them by never returning the favour.
Rosnąca armia feministek żądała równości, ale nasze matki nadal dbały o mężów, którzy znęcali się nad nimi fizycznie i umysłowo.A growing army of feminists marched across the country, demanding equality... Yet our mothers still cooked and cared for men who abused them mentally and physically.
- Nigdy o to nie dbałem.I never really cared for the idea.
A skoro również o panią dbałem, to czy mogę zapytać o pani zdrowie?Since I have cared for you as well... can I ask after your health?
Będąc człowiekiem bardzo dbałem o ludzi i ich uczucia.I mean, as a human I cared deeply for people and how they felt.
- Nigdy nie przypuszczałem, że o to dbałeś.I never knew you cared.
/Zawsze dbałeś tylko o siebie.You never cared about anybody but yourself.
A dbałeś tylko o to, aby odwrócić uwagę policji od siebie.All you cared about was diverting the police away from you.
Bo dbałeś o nią.Because you cared for her.
- Mój wujek nigdy nie dbał o tę łódź.- My uncle never cared for that boat.
- Nigdy nie dbał o wyleczenie.I never cared about the cure. But I thought that's why...
/A tam, gdzie był, /nikt nie dbał o chorych.Where he was, no one cared about the sicK.
/Inni uważali, że nie dbał o winę lub jej brak, /zależało mu tylko na wygranej.Some people thought he was a moral giant. Others didn't think he cared about guilt or innocence, only about winning.
/Jednak, w przeciwieństwie do ciebie, /nie dbał o słabych, /ani nawet o własnych towarzyszy.However, unlike you, he cared nothing for the weak, or for those with him.
/Przyszłe pokolenia osądzą nas, jak dbaliśmy o najmniejsze stworzonka./Future generations will judge us by how we cared for the tiniest creatures.
Wpuściliśmy cię do naszego domu dbaliśmy o ciebie, przez cały ten czas...We took you into our home we cared for you, and all this time...
Chcieli pokazać, że o mnie dbali... ale tak nie było.They want to show that they cared... but I'm lunching'.
Ci ludzie mnie uratowali, dbali o mnie i odstawili do domu.A man and a woman rescued me, cared for me, delivered me home.
Chciałbym, aby więcej nauczycieli tak dbało o studentów jak pan.Well, I just wish that more teachers cared about their students like you do.
Żadne z nas nie dbało o to, że jego rodzina mieszka w domku gościnnym w posiadłości mojej rodziny. Czy o to, że jego ojciec zwracał się do mojego: "proszę pana".Neither of us cared that his family lived in the carriage house on my family's property or that his father called my father "sir."

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'care':

None found.
Learning languages?