Skille (to separate) conjugation

Norwegian
26 examples
This verb can also mean the following: differ, divide

Conjugation of eiti

Jeg
Bokmål present tense
skiller
I separate
Bokmål past tense
skilte
I separated
Bokmål future tense
vil skille
I will separate
Bokmål conditional tense
ville skille
I would separate
Jeg
Bokmål imperative tense
skill
I separate
Bokmål present perfect tense
har skilt
I have separated
Bokmål past perfect tense
hadde skilt
I had separated
Bokmål future perfect tense
vil ha skilt
I will have separated
Jeg
Bokmål conditional perfect tense
ville ha skilt
I would have separated

Examples of skille

Example in NorwegianTranslation in English
Du skal ikke binde munnen på en okse som tresker kornet, og lager halm for Egypts teglstein, eller spare armene som alltid renser kornet i vinden, for å skille hveten fra hakkelsen, hvete båret stille på ryggen til utallige slaver,Thou shalt not muzzle the ox that treadeth out the corn, making straw for the bricks of Egypt, nor spare the arms that endlessly winnow the grain in the wind to separate the wheat from the chaff, wheat borne stolidly on the backs of countless slaves
Det er nå deres plikt å sitte ned og forsøke å skille fakta fra fantasi.It's now your duty to sit down and try and separate the facts from the fancy.
På tide å skille mennene fra guttene.It's time we separate the men from the boys.
Arthur og hans nærmeste riddere_BAR_besluttet å skille lag og søke etter Gralen hver for seg._BAR_Arthur, having consulted his closest knights decided that they should separate, and search for the Grail individually. Now, this is what they did--
Du lærer å skille mellom pasientene og dine egne problemer.Anyway, you learn to separate your patients' problems from your own.
Og dem skal ingen skille.And no one's going to separate them.
Du skal ikke binde munnen på en okse som tresker kornet, og lager halm for Egypts teglstein, eller spare armene som alltid renser kornet i vinden, for å skille hveten fra hakkelsen, hvete båret stille på ryggen til utallige slaver,Thou shalt not muzzle the ox that treadeth out the corn, making straw for the bricks of Egypt, nor spare the arms that endlessly winnow the grain in the wind to separate the wheat from the chaff, wheat borne stolidly on the backs of countless slaves
Det er nå deres plikt å sitte ned og forsøke å skille fakta fra fantasi.It's now your duty to sit down and try and separate the facts from the fancy.
Aktor vil gjerne skille motivet fra handlingen.The prosecution would like to separate the motive from the act.
Ved Farsalos skalv du framfor Antonius da han ville skille deg fra hodet ditt.Pharsalia, for one. You trembled in Antony's hand... when Antony was hot to separate you from your head... with just cause.
- til Gud, ved døden skiller dere ad? - Det gjør jeg.- ... until God, by death, shall separate you?
Lover du, Elsa, å ta denne mannen som din lovlige ektemann, til døden skiller dere ad?Do you, Elsa, promise to take this man to be your lawfuI-wedded husband until death does separate you?
Det betyr a fylle opp avgrunnen som skiller klasse fra klasse... og sjel fra sjel.It's filling up the deepest gap that separates class from class and soul from soul.
Og hver slag skiller en mann fra evigheten.And every beat separates a man from eternity.
Tro ikke at jeg vil løfte en finger når de skiller det fra nakken.Don't think I'll lift a finger when they separate it from your neck!
De skilte seg da jeg var liten, men jeg husker...They separated when I was very little. But I remember...
Og så da jeg var tolv år gammel skilte foreldrene mine lag.And then,... ..when I was 12 years old, my parents separated.
Men sa skilte eksplosjonen oss fra hverandre.But then the explosion separated us.
Tre uker etter den første kollisjonen ble hjemmet vårt ødelagt. Vi skilte lag.Three weeks ago, after the first impact, our home was destroyed and we were separated.
Fortell meg hvordan jeg skilte sinn fra kropp uten å plugge meg inn.Tell me how I separated my mind from my body without jacking in.
Ikke skill dem.Try not to separate them.
Om dere hadde skilt lag, ville det fått katastrofale følger for oss.If you guys were separated, it would have been disastrous for life as we know it.
Godtar vi at vi er skilt fra våre kjære for alltid?Do we accept that we're separated from our loved ones forever?
De var skilt, gift, separert, gjenforent...They were divorced, they were married... they were separated, they were reconciled... or in the process of.
Hun er en liten solstråle, akkurat som jeg var da foreldrene mine ble skilt.A perfect little ray of sunshine like I was after my parents separated.
- Kanskje du ble skilt fra kompaniet.-Perhaps in the wilderness... ...yougotseparated from your company.

More Norwegian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

grille
grill
skalle
head
skifte
change
skilta
mark with signs
skilte
do
skimte
glimpse
skinne
shine
skiple
do
skjule
hide
skulle
should
spille
play
stelle
do
stille
set
trille
let roll

Similar but longer

adskille
separate
atskille
do

Random

rygge
back
sakne
slow
sjonglere
juggle
sjå
see
skildre
depict
skilta
mark with signs
skjera
cut
skjønna
understand
skrape
scrape
skråne
slope

Other Norwegian verbs with the meaning similar to 'separate':

None found.
Learning languages?