Reise (to erect) conjugation

Norwegian
11 examples

Conjugation of eiti

Jeg
Bokmål present tense
reiser
I erect
Bokmål past tense
reiste
I erected
Bokmål future tense
vil reise
I will erect
Bokmål conditional tense
ville reise
I would erect
Jeg
Bokmål imperative tense
reis
I erect
Bokmål present perfect tense
har reist
I have erected
Bokmål past perfect tense
hadde reist
I had erected
Bokmål future perfect tense
vil ha reist
I will have erected
Jeg
Bokmål conditional perfect tense
ville ha reist
I would have erected
Jeg
Nynorsk present tense
reiser
I erect
Nynorsk past tense
reiste
I erected
Nynorsk future tense
vil reise
I will erect
Nynorsk conditional tense
ville reise
I would erect
Jeg
Nynorsk imperative tense
reis
I erect
Nynorsk present perfect tense
har reist
I have erected
Nynorsk past perfect tense
hadde reist
I had erected
Nynorsk future perfect tense
vil ha reist
I will have erected
Jeg
Nynorsk conditional perfect tense
ville ha reist
I would have erected

Examples of reise

Example in NorwegianTranslation in English
For mange år siden, sent på attenhundretallet kom James Mertin, en irsk sjøkaptein til denne byen og bestemte seg for å reise en kontorbygning.Many years ago in the late 1800s James Mertin, an Irish ship captain, came to this town and decided to erect an office building.
l tusenvis av år har menneskehetens laveste klasser jobbet med å reise monumenter for sine overmenn.For thousands of years the lowest classes of the human race have spent their lives laboring to erect monuments under the lash of betters.
For mange år siden, sent på attenhundretallet kom James Mertin, en irsk sjøkaptein til denne byen og bestemte seg for å reise en kontorbygning.Many years ago in the late 1800s James Mertin, an Irish ship captain, came to this town and decided to erect an office building.
Vi vil gjerne reise et telt for å huse rettsforhandlingene.We'd like to erect a billet tent to house the proceedings.
l tusenvis av år har menneskehetens laveste klasser jobbet med å reise monumenter for sine overmenn.For thousands of years the lowest classes of the human race have spent their lives laboring to erect monuments under the lash of betters.
"Du skal så avling, holde får og reise et gudshus"."Sow crops, tend sheep, and erect a house of worship,"
For hundrevis av år siden, da romerne okkuperte Britannia, var klanene i nord umulige å temme, så keiseren, Hadrian, reiste en mur over øyen for å stoppe de dødelige plyndringene og kontrollere landsbygda.Hundreds of years ago, when the Romans occupied Britannia, the clans of the north were a people impossible to tame, and so the emperor, Hadrian, erected a wall across the isle to stop their deadly raids and control the countryside.
Søylen er 43 meter høy og ble reist i 1810.The column is 142 feet high and was erected in 1810.
De har reist et kraftfelt.They have erected a force field.
Datering enda lenger tilbake er tanken om dragen stier eller legge linjer som mange megalittiske strukturer og bautasteiner ble reist .Dating even farther back is the notion of dragon paths or lay lines which many megalithic structures and stone monuments were erected.
...sidenvi reist denneveggen......since we erected this wall...

More Norwegian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

avise
defrost
fnise
giggle
glise
grin
grise
farrow
heise
hoist
knise
do
prise
price
redde
save
regne
rain
reike
do
rekke
catch
rekne
do
renne
drain
rense
clean
rette
aim

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

purre
stir
pågripe
arrest
påtreffe
encounter
påverke
do
påvise
show
reflektere
reflect
reike
do
reingjøre
clean
rekke
catch
ride
ride

Other Norwegian verbs with the meaning similar to 'erect':

None found.
Learning languages?