Uitzenden (to emit) conjugation

Dutch
21 examples

Conjugation of eiti

Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Present tense
zend uit
I emit
zendt uit
you emit
zendt uit
he/she/it emits
zenden uit
we emit
zenden uit
you all emit
zenden uit
they emit
Present perfect tense
heb uitgezonden
I have emitted
hebt uitgezonden
you have emitted
heeft uitgezonden
he/she/it has emitted
hebben uitgezonden
we have emitted
hebben uitgezonden
you all have emitted
hebben uitgezonden
they have emitted
Past tense
zond uit
I emitted
zond uit
you emitted
zond uit
he/she/it emitted
zonden uit
we emitted
zonden uit
you all emitted
zonden uit
they emitted
Future tense
zal uitzenden
I will emit
zult uitzenden
you will emit
zal uitzenden
he/she/it will emit
zullen uitzenden
we will emit
zullen uitzenden
you all will emit
zullen uitzenden
they will emit
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional mood
zou uitzenden
I would emit
zou uitzenden
you would emit
zou uitzenden
he/she/it would emit
zouden uitzenden
we would emit
zouden uitzenden
you all would emit
zouden uitzenden
they would emit
Subjunctive mood
zende uit
I emit
zende uit
you emit
zende uit
he/she/it emit
zende uit
we emit
zende uit
you all emit
zende uit
they emit
Past perfect tense
had uitgezonden
I had emitted
had uitgezonden
you had emitted
had uitgezonden
he/she/it had emitted
hadden uitgezonden
we had emitted
hadden uitgezonden
you all had emitted
hadden uitgezonden
they had emitted
Future perf.
zal uitgezonden hebben
I will have emitted
zal uitgezonden hebben
you will have emitted
zal uitgezonden hebben
he/she/it will have emitted
zullen uitgezonden hebben
we will have emitted
zullen uitgezonden hebben
you all will have emitted
zullen uitgezonden hebben
they will have emitted
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional perfect tense
zou uitgezonden hebben
I would have emitted
zou uitgezonden hebben
you would have emitted
zou uitgezonden hebben
he/she/it would have emitted
zouden uitgezonden hebben
we would have emitted
zouden uitgezonden hebben
you all would have emitted
zouden uitgezonden hebben
they would have emitted
Present bijzin tense
uitzend
I emit
uitzendt
you emit
uitzendt
he/she/it emits
uitzenden
we emit
uitzenden
you all emit
uitzenden
they emit
Past bijzin tense
uitzond
I emitted
uitzond
you emitted
uitzond
he/she/it emitted
uitzonden
we emitted
uitzonden
you all emitted
uitzonden
they emitted
Future bijzin tense
zal uitzenden
I will emit
zult uitzenden
you will emit
zal uitzenden
he/she/it will emit
zullen uitzenden
we will emit
zullen uitzenden
you all will emit
zullen uitzenden
they will emit
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional bijzin mood
zou uitzenden
I would emit
zou uitzenden
you would emit
zou uitzenden
he/she/it would emit
zouden uitzenden
we would emit
zouden uitzenden
you all would emit
zouden uitzenden
they would emit
Subjunctive bijzin mood
uitzende
I emit
uitzende
you emit
uitzende
he/she/it emit
uitzende
we emit
uitzende
you all emit
uitzende
they emit
Du
Ihr
Imperative mood
zend uit
emit
zendt uit
emit

Examples of uitzenden

Example in DutchTranslation in English
Als we de veldspoelen co-variante pulsen laten uitzenden... wordt 't station een telegraaf om S.O.S. mee te seinen.If we could modify the field coils to emit a series of covariant pulses... We could use the station like an old-fashioned telegraph and tap out an S.O.S.
Als we multifase-frequenties kunnen uitzenden kunnen we de veiligheidsrasters bekrachtigen.Once we modify our field generator to emit multiphasic frequencies, it will power the security grids on both ships.
De beroemde fysicus Stephen Hawking meende... dat als er miniatuur zwarte gaten bestaan, zij straling moeten uitzenden... de zogenaamde Hawkingstraling.Celebrated physicist Stephen Hawking proposed... that if mini black holes exist, they must emit radiation... which has been named Hawking radiation.
Dr. Fraiser zei dat ze een EM-veld uitzenden, een radiofrequentie.Dr Fraiser said they're emitting a small EM field - Iike radio frequencies.
Er zijn golfbewegingsdetectoren die radiogolven uitzenden en dan de reflecties opsporen...There are wave bouncing detectors which emit radio waves and then look for reflections...
Ze zendt uit op volle kracht.Her sensors are emitting at full power.
Oudere gebouwen als deze zenden uit op een zodanig lage frequentie dat je het niet bewust kan horen.You know, older buildings like this emit a low enough frequency that you can't consciously hear.
Diezelfde frequentie werd blijkbaar ook door Shannons pistooloplader uitgezonden.Apparently, the very same frequency emitted by Shannon's pistol charger.
Een Mongoolse mythe zegt dat de hemelse wezens rond Meru verbleven vanwege de energie die er werd uitgezonden.Mongolian myth says that these celestial beings dwelled around Meru because of the energy that was emitted from it.
We zijn in staat geweest om haar route te traceren dankzij haar mobiele telefoon. Maar sinds vanmorgen heeft het geen signaal uitgezonden.We've been able to trace her route thanks to her mobile phone, but since this morning it hasn't emitted a signal.
Als ik doelgericht micro-frequentiegolven richt, die deze afstandsbesturing uitzend... naar de zekering op het tweede verdieping, dan kan ik het laten kortsluiten.Now, if I target concentrated micro-frequency waves-- which this remote emits-- to the second floor circuit breaker, then I can cause it to short out.
Als ik ouderwetse deltagolven uitzend en een oproep meestuur, vangen ze die op.If I modify a deflector emitter to transmit old-style delta waves, the Ferengi should be able to pick it up. - Make it so.
Beste wat we er van kunnen maken, is dat het microgolven uitzend die leiden tot neurologische veranderingen.Best we can tell it emits microwaves that trigger neurological changes.
Er zijn sonische afschrikmiddelen met hoge frequentie geplaatst over heel het dorp, dat een pijnlijk geluid uitzend dat enkel vrouwen kunnen horen.There are high-frequency sonic deterrents all over the village, emitting painful sound only women can hear.
Je moet Jack zijn GSM aanpassen, zodat hij een ander signaal uitzend.I need you to reconfigure Jack's phone to emit an alternate signal.
- Uit de scans, die ik gedaan heb blijkt het een diode te zijn... die een frequentie naar de hersenstam uitzendt die de hogere motoriekfunctie onderdrukt en de drager openstelt voor suggestie.From the scans I've done, it's a diode that emits a frequency into the brain stem, inhibiting higher motor functioning, leaving the wearer open to suggestion.
Als er iets anders dan onze apparatuur een radiofrequentie uitzendt, dan gaat de kamer op slot en mag niemand buiten voor we de bron vinden.Anything other than our equipment emits a radio frequency, room goes on lockdown. Nobody's allowed to leave till we find the source.
Als het elektron naar een lager orbitaal zakt wordt de lichtgolf die het uitzendt verstrooid.When the energy of the electron flags, and it drops to a lower orbital, the light wave it emits scatters.
Als hij teruggaat in z'n shuttle van toen en 'n breed warpveld uitzendt worden andere werkelijkheden buitengesloten.If he enters the fissure in his shuttle and emits a broad spectrum warp field, it may seal the fissure and stop additional realities entering.
Wel, het is duidelijk nu, waarom Walter de techniek niet begreep die de geheugenverlies puls uitzond, hij moet van de andere kant gekomen zijn.Well, it makes sense now why Walter couldn't figure out The tech that emitted the amnesia pulse. It must have come from the other side.
Ze vingen een soort radiosignaal op dat het object uitzond.Well, station telemetry identified some sort of radio signal... - Being emitted from it.

More Dutch verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

uitmonden
do
uitponden
do
uitronden
do
uittanden
pink
uitvinden
invent
uitzeilen
sail
uitzetten
expand

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Dutch verbs with the meaning similar to 'emit':

None found.
Learning languages?