Формира (to form) conjugation

Macedonian
42 examples
This verb can also mean the following: shape

Conjugation of eiti

јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Present tense
формирам
I form
формираш
you form
формира
he/she/it forms
формираме
we form
формирате
you all form
формираат
they form
Future tense
ќе формирам
I will form
ќе формираш
you will form
ќе формира
he/she/it will form
ќе формираме
we will form
ќе формирате
you all will form
ќе формираат
they will form
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Conditional mood
би формирал
I (masculine) would have formed
би формирала
I (feminine) would have formed
би формирал
you (masculine) would have formed
би формирала
you (feminine) would have formed
би формирал
he would have formed
би формирала
she would have formed
би формирало
it would have formed
би формирале
we would have formed
би формирале
you all would have formed
би формирале
they would have formed
Past perfect tense
сум формирал
I (masculine) have formed
сум формирала
I (feminine) have formed
си формирал
you (masculine) have formed
си формирала
you (feminine) have formed
е формирал
he has formed
е формирала
she has formed
е формирало
it has formed
сме формирале
we have formed
сте формирале
you all have formed
сум формирале
they have formed
јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Past impf. tense
формирав
I was forming
формираше
you were forming
формираше
he/she/it was forming
формиравме
we were forming
формиравте
you all were forming
формираа
they were forming
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Past pluperfect tense
бев формирал
I (masculine) had formed
бев формирала
I (feminine) had formed
беше формирал
you (masculine) had formed
беше формирала
you (feminine) had formed
беше формирал
he had formed
беше формирала
she had formed
беше формирало
it had formed
бевме формирале
we had formed
бевте формирале
you all had formed
беа формирале
they had formed
јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Future perfect tense
ќе формирав
I will have formed
ќе формираше
you will have formed
ќе формираше
he/she/it will have formed
ќе формиравме
we will have formed
ќе формиравте
you all will have formed
ќе формираа
they will have formed
Past aorist tense
Imperative tense
-
формирај
you form
-
-
формирајте
you all form
-
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Future reported tense
ќе сум формирал
I (masculine) will form
ќе сум формирала
I (feminine) will form
ќе си формирал
you (masculine) will form
ќе си формирала
you (feminine) will form
ќе е формирал
he will form
ќе е формирала
she will form
ќе е формирало
it will form
ќе сме формирале
we will form
ќе сте формирале
you all will form
ќе сум формирале
they will form
adjectival participle
adverbial participle
verbal noun
imperfective participle (masculine)
imperfective participle (feminine)
imperfective participle (neuter)
imperfective participle (plural)
aorist participle (masculine)
aorist participle (feminine)
aorist participle (neuter)
aorist participle (plural)
Other
формиран
forming
формирајќи
forming
формирање
forming
формирал
forming
формирала
forming
формирало
forming
формирале
forming
formed
formed
formed
formed

Examples of формира

Example in MacedonianTranslation in English
Корисниците на социјални медиуми споделуваа различни видови податоци поврзани со зголемувањето на цените на горивата, меѓу кои и табелата која покажува како се формира цената на литар гориво, оригинално објавена во напис од Срѓан Стојанчов на Радио Слободна Европа: Составните делови на цените на горивата во македонски денари.Social media users shared various kinds of data related to the fuel price increase, such as the table showing the elements that form the prices of fuel, originally from an Radio Free Europe article by Srgjan Stojanchov: Elements of fuel prices in Macedonian Denars.
Сата ја формира неговата политичка партија во 2001 година откако Чилуба изјави дека аутсајдерот Леви Мванаваса, претходниот заменик на претседателот којшто се откажа од позицијата поради разликите со Сата помеѓу 1991 и 1994 година, ќе се кандидира на изборите таа година, заобиколувајќи го него бидејќи тој наводно ги протерал оние квалификувани кандидати кои му се спротивставиле на неуставниот обид на Чилуба за неуставен трет мандат.Sata formed his own party in 2001 when Chiluba anointed an outsider, Levy Mwanawasa, a former Vice President who resigned his position on account of his differences with Sata between 1991 and 1994, to contest the elections that year, by-passing him after he allegedly hounded out eligible members who had opposed Chiluba’s unconstitutional shot at an unconstitutional third term of office.
Од друга страна, блогерот Le Koweit сподели оптимистичка забелешка: Многумина беа разочарани бидејќи шеикот Насер Ал-Мохамед беше повторно назначен за да формира седми кабинет.On the other hand, blogger Le Koweit shared an optimistic note: Many have been disappointed because Sheikh Nasser Al-Mohammed has been reappointed to form a seventh cabinet.
И последно, но не најмалку важно, кувајтскиот блогер 3ajel напиша пост на неговиот блог Bil Kuwaity Al-Fasih, со кој изрази жалење, и директно му се обрати на премиерот: Ваше височество, се чувствувам тажно заради состојбата на Кувајт, а за вашата состојба, велам, вие самите си ја создадовте и еве сме, се враќаме назад да го гледаме невкусниот филм на Ал-Мохамед од кој се бара да формира седми кабинет по ред.And last, but not least, Kuwaiti blogger 3ajel wrote in his blog Bil Kuwaity Al-Fasih, a post to express his sadness, addressing the Prime Minister directly: Your highness, I feel sad for the condition of Kuwait, and as for your condition, I say, you have created it for yourself and here are we, going back to watching the tasteless movie of Al-Mohammed being asked to form the seventh cabinet in a row.
Неодамнешните вести сугерираат дека Наши, младиот огранок на Кремљ, наскоро ќе регрутира до 10 000 проблематични тинејџери за да формира вооружени милициски единици кои ќе патролираат низ улиците.Thus, recent news reports suggest that Nashi, Kremlin's youth arm, will soon be recruiting up to 100,000 problematic teenagers to form ARMED militia units that would patrol the streets.
Јас тестирав хипотези, почнав да ги формирам во хотелската соба на Виктор Нардин.I was testing a hypothesis I began to form back in Victor Nardin's hotel room.
Успеав да формирам скоро третина од страницата од изданието од 13 Октомври на Њујорк Тајмс.I managed to form almost a third of a page of the October 13 edition of the New York Times.
Не го познавам и не можам да формирам вредно мислење.I do not know him, and can form no opinion of worth.
Можеби е време да почнам да си формирам втори впечатоци.Maybe it's time to start forming some second impressions.
-Не сакам да формирам партнерство со човек кој е одговорен за смртта на многу невини луѓе.- I have problems forming a partnership with a man who is responsible for the deaths of so many innocents.
Дали формираш некаков вид на завера?Are you forming some kind of conspiracy?
Да не формираш некаков вид на завера?Are you forming some kind of conspiracy?
Има ли причина што не се консултираше со нас кога реши да формираш своја цивилизација?Is there a reason you didn't consult us when you decided to form your own civilization?
Надвор од хаосот кој владее во работата, би можеле да формираме тим.Outside of the brouhaha in the store, we could form a team.
Господине, формираме комитет да го најдеме можниот одговор--Sir, we're forming a committee to discuss possible solutions--
Господине, формираме комитет да го најдеме можниот одговор...Sir, we're forming a committee to discuss possible solutions--
Што мисли тој, дека ние формираме некаков вид волшебничка армија?What does he think, we're forming some sort of wizard army?
Добро, не сме тука да формираме компанија за софтбол тим.Okay, I take it we're not here to form a company softball team.
Ова е начинот на кој играта ве поканува да ја поминете нејзината географија и да барате други играчи за да формирате група, така што создравате “листа на контакти”.This is how the game invites us to cross its geography and look for other players to form a group, thus creating a “list of contacts.”
Можеби ти и кит треба да формирате група за поддршка.Maybe you and Keith should form a support group.
Мислам, дека сами ќе си формирате мислење.I think your own opinion but should form.
Неколку дена, недела најмногу, е доволно време да формирате емотивен одговор.I find a few days, a week at most, is ample time to form an emotional response.
Со оглед на тоа што O и најголем дел од PM се формираат воSince O and the majority of PM are formed in the atmosphere,
Преку овој систем, жените во околу 75 села во областа Медак сега можат да формираат здруженија за продажба на нивните култури, како и да го собираат вишокот од производството за посиромашните членови.Through this system, women in the approximately 75 villages in the Medak district can now form associations to sell their crops, as well as gather surplus produce for poorer members.
Иако во тоа време овие зборови беа нови, истите имаа смисла за многу Јапонци, бидејќи секој знак на канџи си има свое значење, и заедно формираат збор којшто има смисла.Even though these words were new back then, it still made sense to many Japanese people because each kanji represents its own meaning and comes together to form a word that makes sense.
Во овој поглед потребно е да се превземат итни чекори за да се поправи кривата линија која оди преку системот за криминална правда, војската и други безбедносни услуги кои се тековно заплеткани со прашања кои не, или не треба, да формираат дел од нивниот мандат.In this regard urgent steps need to be taken to correct a fault line running through the criminal justice system, the military and other security services which are currently embroiled with issues which do not, or should not, form part of their mandate.
Како можат да се формираат онлајн блогерски мрежи за поддршка?How can blogging support networks form online?
Велејќи им на сите: „Дојдете и земете го, користете го, формирајте нова заедница"Say, everyone, " You come and get it, use this, form a new community"
Велејќи им на сите: "Дојдете и земете го, користете го, формирајте нова заедница"Say, everyone, " You come and get it, use this, form a new community"
Вие, народе, формирајте ланец... пратете ги овие торби назад што е можно побрзо.All right, you guys form a chain, send those bags back as fast as you can.
Другите формирајте периметар.Everybody else form up a perimeter.
Meдиумската иницијатива ја започна Иницијативата на европските граѓани - алатка за партиципативна демократија „која ќе им овозможува на коалициите на граѓанското општество да соберат еден милион онлајн и офлајн потписи во најмалку 7 држави членки на ЕУ со цел да го претстават предлогот пред Европската Комисија, а иститот е формиран врз база на ЕУ Директивата, и има за цел да иницира правни процеси“.The Media Initiative is running a European Citizens' Initiative - a tool of participatory democracy "which allows civil society coalitions to collect online and offline one million signatures in at least 7 EU member states to present directly to the European Commission a proposal forming the base of an EU Directive, initiating a legislative process".
Луѓе се држат за раце, формирајќи човечки синџир за да го „загреат“ Градскиот трговски центар - ГТЦ, во Скопје, Македонија.People holding hands, forming a human chain to "warm up" the GTC - public trade center in Skopje, Macedonia.
Фејсбук група на граѓани од Србија ја изразија својата солидарност формирајќи го јапонското знаме со нивните тела.Facebook group of Serbian citizens expressed solidarity with the Japanese by forming the Japanese flag with their bodies.
The Commerce Guilds and the Corporate Alliance... ги предадоа своите армии на Грофот Дуку формирајќи...The Commerce Guilds and the Corporate Alliance... have both pledged their armies to Count Dooku and are forming a--
Комерс Гилдови и Алијансата Корпорејт исто така ги предадоа своите армии на Грофот Дуку формирајќи...The Commerce Guilds and the Corporate Alliance... have both pledged their armies to Count Dooku and are forming... Wait.
Неговата душа станала гранки издигајќи се и формирајќи го небото.His soul became the branches, rising up, forming the sky.
НДХ ги следеше стапките на фашистичките режими во Европа, преку формирање на концентрациони логори, и убивајќи и прогонувајќи Срби, Евреи и Роми, а да не ги спомнуваме и хрватските партизани и нивните семејства.NDH followed fascist regimes in Europe by forming concentration camps, and killing and persecuting Serbs, Jews, and Romas, not to mention Croatian partisans and their families.
Тогаш, поради политиката на Србија за регионот и доктрината на македонизмот, се случија промени во размислувањата на локалната популација, водејќи до формирање на македонската нација.Then, due to Serbia’s policy in the region and the doctrine of Macedonism, changes in the mindset of the local population occurred, leading to the forming of the Macedonian nation.
На Фејсбук, група српски граѓани јавно ја искажаа својата солидарност со формирање на јапонското знаме со нивните тела.On Facebook, a group of Serbian citizens publicly expressed solidarity with the Japanese by forming the Japanese flag with their bodies.
Од последните парламентарни избори во март, Ирачаните чекаат за најава за формирање на нова влада.Since the last parliamentary election in March, Iraqis have been waiting for the announcement of forming the new government.
Корисникот на Твитер topssy го документираше настанот преку фотографии: распоредот на протестантите кои го блокираат сообраќајот во оближните улици формирање на полицискиот кордон и подготовки видео-надзор на лице место полицаец им попува на луѓето што протестираат дека „попречување на полицијата е кривично дело“ и процедурата на апсењеTwitter user topssy documented the event through photos: disposition of protesters who blocked the traffic of nearby streets forming of the police cordon, and preparations surveillance on the spot policeman lecturing the protesters that "obstructing police action is a criminal offense" and the arresting procedure

More Macedonian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

форсира
force
шармира
charm

Similar but longer

деформира
deform
информира
inform
формулира
formulate

Other Macedonian verbs with the meaning similar to 'form':

None found.
Learning languages?