Спречи (to prevent) conjugation

Macedonian
39 examples
This verb can also mean the following: forestall

Conjugation of eiti

јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Present tense
спречам
I prevent
спречиш
you prevent
спречи
he/she/it prevents
спречиме
we prevent
спречите
you all prevent
спречат
they prevent
Future tense
ќе спречам
I will prevent
ќе спречиш
you will prevent
ќе спречи
he/she/it will prevent
ќе спречиме
we will prevent
ќе спречите
you all will prevent
ќе спречат
they will prevent
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Conditional mood
би спречил
I (masculine) would have prevented
би спречила
I (feminine) would have prevented
би спречил
you (masculine) would have prevented
би спречила
you (feminine) would have prevented
би спречил
he would have prevented
би спречила
she would have prevented
би спречило
it would have prevented
би спречиле
we would have prevented
би спречиле
you all would have prevented
би спречиле
they would have prevented
Past perfect tense
сум спречил
I (masculine) have prevented
сум спречила
I (feminine) have prevented
си спречил
you (masculine) have prevented
си спречила
you (feminine) have prevented
е спречил
he has prevented
е спречила
she has prevented
е спречило
it has prevented
сме спречиле
we have prevented
сте спречиле
you all have prevented
сум спречиле
they have prevented
јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Past impf. tense
спречев
I was preventing
спречеше
you were preventing
спречеше
he/she/it was preventing
спречевме
we were preventing
спречевте
you all were preventing
спречеа
they were preventing
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Past pluperfect tense
бев спречил
I (masculine) had prevented
бев спречила
I (feminine) had prevented
беше спречил
you (masculine) had prevented
беше спречила
you (feminine) had prevented
беше спречил
he had prevented
беше спречила
she had prevented
беше спречило
it had prevented
бевме спречиле
we had prevented
бевте спречиле
you all had prevented
беа спречиле
they had prevented
јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Future perfect tense
ќе спречев
I will have prevented
ќе спречеше
you will have prevented
ќе спречеше
he/she/it will have prevented
ќе спречевме
we will have prevented
ќе спречевте
you all will have prevented
ќе спречеа
they will have prevented
Past aorist tense
спречив
I prevented
спречи
you prevented
спречи
he/she/it prevented
спречивме
we prevented
спречивте
you all prevented
спречија
they prevented
Imperative tense
-
спречи
you prevent
-
-
спречете
you all prevent
-
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Future reported tense
ќе сум спречел
I (masculine) will prevent
ќе сум спречела
I (feminine) will prevent
ќе си спречел
you (masculine) will prevent
ќе си спречела
you (feminine) will prevent
ќе е спречел
he will prevent
ќе е спречела
she will prevent
ќе е спречело
it will prevent
ќе сме спречеле
we will prevent
ќе сте спречеле
you all will prevent
ќе сум спречеле
they will prevent
adjectival participle
adverbial participle
verbal noun
imperfective participle (masculine)
imperfective participle (feminine)
imperfective participle (neuter)
imperfective participle (plural)
aorist participle (masculine)
aorist participle (feminine)
aorist participle (neuter)
aorist participle (plural)
Other
спречен
preventing
preventing
preventing
спречел
preventing
спречела
preventing
спречело
preventing
спречеле
preventing
спречил
prevented
спречила
prevented
спречило
prevented
спречиле
prevented

Examples of спречи

Example in MacedonianTranslation in English
Боже, ова е нешто навистина ново и јас се чудам што прави Одделението за исламски прашања на Селангор за да го спречи тој настан?! .. Дали тие ќе ги ловат овие студентки без „долна облека“ со тоа што ќе го подигаат секое здолниште?!Gosh, this is something really new and I wonder how on earth is JAIS going to prevent that from happening?!..Are they going to hunt these “panty-less” students by peeping under each and every skirt?!!
Со оваа петиција сакаме Нобеловиот комитет и светската јавност да знаат дека навистина многу граѓани на Србија нема да ја поддржат последнава засрамувачка одлука на нивната влада, дека силно се противат на нејзината „политичка зделка“ карактеристична за националистичка Србија пред и по војните во деведесеттите години и дека поради овие воени и други крвави траги на автократско владеење и политики на „поголеми нации“ - потчинувајќи ги индивидуалните права за „национални интереси“- тие го креваат гласот против каква било форма на понизност кон земјата, која во 21-ви век става зад решетки активист за човекови права и ги држи неговото семејство и колеги под домашен притвор за да спречи кој било од нив да допатува до Осло и да ја прими Нобеловата награда во негово име.With this petition we wish the Nobel Committee and the world public to know that really many citizens of Serbia would not back this latest, shameful decision by their government, that they strongly oppose its “political barters” so characteristic for the nationalistic Serbia before and after the wars of 1990s, and that because of these wars’ and other bloody traces of autocratic rules and “greater-nation” policies – subjugating individual rights to “national interests” – they raise their voice against any form of servility to the country that, in the 21st century, commits a human rights activist to prison and holds his family and colleagues under house arrest to prevent them from traveling to Oslo to accept the Nobel Peace award on his behalf.
И колумбискиот Институт за семејна благосостојба , кој е задолжен за заштита на децата, веќе објави дека овој уникатен настан ќе биде под истрага за да се спречи негово повторување.And the Colombian Institute of Family Well-Being , which is charged with protecting children, has already announced that this unique event will be investigated to prevent its repetition.
Повторно, се стравуваше дека екстремната националистичка десница застапувана од Српската радикална странка (СРС) и нејзиниот кандидат Томислав Николиќ ќе однесат убедлива победа; но исто како во првиот круг, извонредно високата излезност спречи таков исход.Again, there was widespread fear that the extreme-right nationalism represented by the Serbian Radical Party (SRS) and its candidate Tomislav Nikolic would score a decisive victory; and just as in the first round, an extraordinarily high turnout prevented that outcome.
Арно ама, АВА се повика на потребата да се осигура сигурноста на Сингапурците, како и да се контролира и спречи ширењето на беснило.However, the AVA has cited the need to ensure the safety of Singaporeans, as well as to control and prevent the spread of rabies.
Не направив ништо да го спречам тоа.I do nothing to prevent it.
Знаев дека зграда ќе екплодира, и се обидов да ја спречам... но никој не ме слушаше.I knew a building was going to blow up, and I tried to prevent it... but no one listened. What happened?
Единствен начин да го спречам ова е да го пронајдам богатството што дедо ми го сокрил некаде.The only way to prevent this is for me to find the treasure that my grandfather has hidden somewhere.
Сите обиди да го спречам она што можеби доаѓа, кадешто стравот е неизбежен.All attempt to prevent what I believe is coming, what a fear is inevitable.
Мора да го убиеш... за да спречиш понатамошните невољи.You must kill him to prevent any future trouble.
Избриши од лево спрема десно да спречиш гребење.Wipe from left to right to prevent scratches.
Моќта да го спречиш тоа е во тебе.The power to prevent this is inside you.
Те предупредив за глупостите на Батијат не како покана, туку надевајќи се дека ќе спречиш ваква глупост.I warned you of Batiatus' maneuverings not as invitation, but in hopes you would prevent such foolishness.
Ако ние ги кажуваме правилата, можеме да ги спречиме овие непогоди.If we make rules, we can prevent these disasters.”
Сакаме да ги спречиме ТТИП и ЦЕТА бидејќи опфаќаат неколку критични прашања како што се решавање на спор меѓу инвеститор и држава и правила за регулативна соработка, коишто претставуваат закана за демократијата и владеењето на правото.The campaigners' original proposal read: We want to prevent TTIP and CETA because they include several critical issues such as investor-state dispute settlement and rules on regulatory cooperation that pose a threat to democracy and the rule of law.
Сакаме да спречиме опаѓање на социјалните, еколошките, потрошувачките стандарди и на стандардите за вработување и приватност и да спречиме либерализација на комуналните услуги (како водата) и на добрата од јавен карактер во нетранспарентните преговори.We want to prevent employment, social, environmental, privacy and consumer standards from being lowered and public services (such as water) and cultural assets from being deregulated in non-transparent negotiations.
Ние сме овде да го спречиме ова.We're here to prevent this event from happening.
Може да го спречиме ова.We can prevent this.
Баш она за што сте платени да го спречите.Precisely what you're paid to prevent.
А како ќе ја спречите неа од зборување?How will you prevent her from speaking?
Значи сега сакате да го спречите истребувањето на вампирската раса.So now you want to prevent the extermination of the vampire race.
Ако политичарите од сите поранешни Републики сакале да ја спречат војната, ќе ја спречеле.If the politicians from all former Republics had wanted to prevent the war, it would have been done.
Еколошките технологии и зелениот пораст се можни за новите економии и можат да спречат декади на идно загадување што на сите ќе ни штети.Clean technologies and green growth are possible for emerging economies and can prevent decades of future contamination that will harm us all.
Во земја горда на своите образовни достигнувања, владината реакција со цел да се спречат понатамошни судири се чини веројатна.In a country proud of its educational achievements, a governmental response to prevent further clashes seems likely.
Сега тие насликаа нешто како цртеж или шема на ѕидот за да го спречат оној кој цртал графити.Now they painted something like a drawing or pattern on that wall to prevent that person from adding more graffiti.
Стапувањето во брак не е веќе добра опција, бидејќи властите сериозно се обидуваат да ги спречат и обвинат индивидуалистите кои стапуваат во брак за зелена карта.Getting married is no longer a viable option because immigration has seriously started preventing and prosecuting individuals involved with green card marriages.
Јас го спречив геноцидот.No, I prevented genocide.
Ме интересира, Кауард, му помагавте ли на Блеквуд во неговите убиства, или само во она кое го спречив?I'm curious, Coward. Did you assist Blackwood in all the murders... ...orjust the one I prevented?
Ние спречивме линч во Сребреница.We prevented a lynching in Srebrenica.
Ако смеам, господине, дознав дека ќе го започнете нападот кој го спречивме потпретседателот Даниелс да го лансира.If I may, sir. I understand you're about to launch the very strike we just prevented Vice President Daniels from launching.
Валед пишува на Твитер: @WilloEgy: Вие ги уништивте средствата за егзистенција на едноставни трговци и ги спречивте кутрите луѓе да читаат и да се стремат кон среќа.Waleed tweets: @WilloEgy: You have destroyed the livelihood of simple vendors and prevented poor people from reading and their pursuit of happiness.
Во ноември 2010 тие поставија камен темелник: запреа иселување близу Барселона и спречија Луис и неговиот 13 годишен син да бидат избркани на улица.In November of 2010, they achieved a milestone: they stopped an initial eviction near Barcelona and prevented Lluís and his 13-year-old son from being left to the streets.
Вчера, австралиските и индонезиските воени лица спречија еден член на нашиот екипаж, кој беше од Источен Тимор, да се качи на авионот со нас – и тој сега се соочува со неопислив терор, заедно со стотици илјадници негови сонародници.Last night, Australia and Indonesian military officers prevented one of our East Timorese staff members from boarding the plane with us — and he faces an unspeakable horror shared by hundreds of thousands of his fellow East Timorese.
Би сакала да можам во живо да ви честитам... но околностите го спречија тоа.I wish I could be there in person to congratulate you... But circumstances seem to have prevented it.
Извештаите сеуште пристигаат за група неиндетификувани луѓе кои го спречија тоа што можеше да биде катастрофално.Reports are still flooding in about a group of unidentified individuals, who prevented what could have been a major catastrophe.
Значи, ти си ја поминал временската бариера, си го спречил убиството на мајка ти и комплетно си го променил текот на времето.Just to review, you broke the chronal barrier... went back in time, prevented your mother's murder... and completely changed the Timestream.
Радио МОФ извести дека група контрапротестанти се заканувала и сакала да ги избрка луѓето од АМАН, при што полицијата спречила понатамошна ескалација.Radio MOF reported that a group of counter-protesters threatened and tried to chase the AMAN protesters away, but the police prevented further escalation.
Гејмрон пишува со иронија како некои од документите на Викиликс покажуваат дека САД три пати го спречила враќањето на „Скриени Имами“ .Gameron writes with irony that one of the Wikileaks documents show that the USA prevented the return of the "Hidden Imam" . three times.
Во ноември, „непознати лица“ ги спречиле да разговараат со премиерот Груевски на „отворена средба со граѓаните на Центар“.In November, "unknown persons" prevented them from talking to PM Gruevski at an "open meeting with citizens."

More Macedonian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

спреде
spin
спрема
prepare
спреми
prepare

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Macedonian verbs with the meaning similar to 'prevent':

None found.
Learning languages?