Однесе (to take) conjugation

Macedonian
64 examples

Conjugation of eiti

јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Present tense
однесам
I take
однесеш
you take
однесе
he/she/it takes
однесеме
we take
однесете
you all take
однесат
they take
Future tense
ќе однесам
I will take
ќе однесеш
you will take
ќе однесе
he/she/it will take
ќе однесеме
we will take
ќе однесете
you all will take
ќе однесат
they will take
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Conditional mood
би однел
I (masculine) would have taken
би однела
I (feminine) would have taken
би однел
you (masculine) would have taken
би однела
you (feminine) would have taken
би однел
he would have taken
би однела
she would have taken
би однело
it would have taken
би однеле
we would have taken
би однеле
you all would have taken
би однеле
they would have taken
Past perfect tense
сум однел
I (masculine) have taken
сум однела
I (feminine) have taken
си однел
you (masculine) have taken
си однела
you (feminine) have taken
е однел
he has taken
е однела
she has taken
е однело
it has taken
сме однеле
we have taken
сте однеле
you all have taken
сум однеле
they have taken
јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Past impf. tense
однесев
I was taking
однесеше
you were taking
однесеше
he/she/it was taking
однесевме
we were taking
однесевте
you all were taking
однесеа
they were taking
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Past pluperfect tense
бев однел
I (masculine) had taken
бев однела
I (feminine) had taken
беше однел
you (masculine) had taken
беше однела
you (feminine) had taken
беше однел
he had taken
беше однела
she had taken
беше однело
it had taken
бевме однеле
we had taken
бевте однеле
you all had taken
беа однеле
they had taken
јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Future perfect tense
ќе однесев
I will have taken
ќе однесеше
you will have taken
ќе однесеше
he/she/it will have taken
ќе однесевме
we will have taken
ќе однесевте
you all will have taken
ќе однесеа
they will have taken
Past aorist tense
однесов
I took
однесе
you took
однесе
he/she/it took
однесовме
we took
однесовте
you all took
однесоа
they took
Imperative tense
-
однеси
you take
-
-
однесете
you all take
-
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Future reported tense
ќе сум однесел
I (masculine) will take
ќе сум однесела
I (feminine) will take
ќе си однесел
you (masculine) will take
ќе си однесела
you (feminine) will take
ќе е однесел
he will take
ќе е однесела
she will take
ќе е однесело
it will take
ќе сме однеселе
we will take
ќе сте однеселе
you all will take
ќе сум однеселе
they will take
adjectival participle
adverbial participle
verbal noun
imperfective participle (masculine)
imperfective participle (feminine)
imperfective participle (neuter)
imperfective participle (plural)
aorist participle (masculine)
aorist participle (feminine)
aorist participle (neuter)
aorist participle (plural)
Other
однесен
taking
taking
taking
однесел
taking
однесела
taking
однесело
taking
однеселе
taking
однел
taken
однела
taken
однело
taken
однеле
taken

Examples of однесе

Example in MacedonianTranslation in English
Тој што ќе ја пронајде фигурата на бебето Исус е благословен и мора да ја однесе фигурата во најблиската црква на 2-ри февруари, на Денот на свеќите (Día de la Candelaria).Whoever finds the baby Jesus figurine is blessed and must take the figurine to the nearest church on February 2, Candlemas Day (Día de la Candelaria).
Рано наутро започнуваат со собирање на ливчињата чај, ги полнат садовите од бамбус, и продолжуваат додека вечерта не ги однесе во фабриките.In the early morning they start to pluck tea leaves and fill the bamboo buckets and continue till the evening takes them to the factory.
Мои амбиции: мојата кариера во областа на комуникации оди во насока во која не очекував, на многу добар пат е и јас се навикнувам да бидам релаксирана и да видам каде Господ ќе ме однесе на оваа поле.Ambitions for myself: My career in Communications is going in a direction I didn't anticipate, in a very good way, and I'm learning to relax and see where God takes me in this area.
Во 13:30 веќе јадев со девојките ручек од Сабвеј, потоа се вратив од работа и заминав во 16:30, отидов дома, се одморив, се истуширав, се облеков, го чекав шоферот да ме однесе до кинескиот рестотан зошто ги поканив девојките да излеземе.By 1:30 I'm having lunch from Subway with the girls, then go back to work and leave at 4:30, go home, relax, take a shower, get dressed, wait for the driver to take me to the Chinese place since I invited the girls out.
Но, се надевам дека некој ќе ги однесе овие потписи некаде и Софија ќе почувствува дека нејзините напори се исплателе, дека се обидовме по секоја цена.But, hopefully one can take those papers somewhere so that Sofia can feel that her efforts were worth it, that we tried at all costs.
-Ќе те однесам до него. -Кога?I'll take you to him!
Зошто да не? Ќе те однесам во друга земја за да се оперираш.Why wont they get better. will take you to another country to get your operati
-Да ве однесам јас?- Should I take you?
-Не! Но како пријател ќе те однесам било каде.But like a friend, I'll take you anywhere.
Мојата кола.Ќе ти дадам ново ВМW, ако ми дадеш да го однесам рој во болница.My car. I'll give you my brand new BMw if you let me take Roy to the hospital.
Рече дека ќе ме однесеш во сите болници...You said you will take me in front of all the hospitals...
Зошто не ги однесеш децата во нивната соба?Why don't you take the kids back to their room?
-Тато,ќе ме однесеш? Успат ти е.- Daddy, would you take me there.
Можеш да го однесеш капетанот Соло на Џаба Хут штом го фатам Скајвокер.You may take Captain Solo to Jabba the Hutt... after I have Skywalker.
-Зашто ти не ме однесеш да излеземе?-Why don't you take me out?
Ќе одиме зад сцената потоа и ќе ја однесеме на вечера.We'll go backstage later and take her to eat.
Прво да ги однесеме дома, а потоа одиме кај старецот.First we will take them home, and then I will take you to the old man.
Ќе те однесеме во војна, добро?We take you to war, okay?
Ќе ве однесеме во Санто Поко.We will take you to Santo Poco.
Потоа некој рече, 'однесете го'.Then someone said, 'take him away'.
Можете ли да однесете во мојата куќа?Can you take him to my house?
Може да ме однесете до дома?You can take me to my house.
Тамблер, ти и Кип однесете го последното комбе кај Ото.Tumbler, you and Kip take the last van back to Otto's.
Вие момци ќе не однесете во вселената.Зарем не?You guys are still gonna take us into outer space. Right?
Најважните статуи на Ленин - од историска и естетска гледна точка - треба да се однесат во музеј.The most important of Lenin's statues - from the historical and aesthetic points of view - should be taken to the museum.
Состојбата на Ленка малку се подобрила во последно време и сега таа чека да се подобрат временските услови, за да ја однесат нејзините родители на одамна ветениот сладолед.Lenka’s condition has recently improved slightly and she is now waiting for the weather to get better so her parents can take her out for a long-promised ice cream.
Немаат налог, го одбија неговото барање да го напушти аеродромот, сакаат да го однесат до непозната локација во војнички авион,“ изјави Атупеле, кој беше единствениот политичар од УДФ и најблискиот сојузник на Мулузи на кој му беше дозволен пристап до аеродромот по апсењето.They don’t have a warrant, they refused him to leave the airport, they want to take him in a military aircraft to an undisclosed location,” said Atupele, who was the only top UDF politician and Muluzi’s closest ally allowed into the airport grounds, soon after the arrest.
Кога ќе заврши ќе ме однесат дома во воен автомобил, сам.After it's over they'll take me home in a military car - alone.
Синоќа однесов вреќа детски алишта што планирав да ги донирам во градинката.Last night, I took a sack with children's clothes, which I had planned to take to the central donation point , to this kindergarten.
Еден дел се мрдаше... ...па го однесов. Утре ќе биде поправен.One of the settings felt a bit loose... ...so I just took it in, but it'll be ready tomorrow.
Му ја однесов на Петрович.I took it to Petrovich.
Нејзиното дете ме прифати, највеќе заради тоа што за нашето прво запознавање... ..го однесов во зоолошка и го држев наопаку за неговите глуждови.Her kid took to me, mainly because on our first meeting... ...I took him to the zoo and held him upside down by his ankles.
Ги однесов овој брод и овие луѓе до работ... затоа што мораме да знаеме каде е.I took this boat and these men to the edge... because we need to know where it is.
Заедно со соседите однесовме и 20 килограми шеќер и половина килограм путер.We (along with my neighbors) also took 20 kilos of sugar and one and a half kilo of butter there.
Додека спиевте, ве однесовме до нашето мало ќоше од рајот.While you were asleep, we simply took you to our little corner of heaven.
Каде бевте? откако го однесовме типот во амбулантата, отидов малку да ги разгледам досиеата на пациентите. го најде ли Laeddis?Where were you? after we got that guy to the infirmary, I took a little detect to patient records. did you find Laeddis?
- Не се вознемирувајте, џиновски чудаци. Додека спиевте, ве однесовме до нашето мало ќоше од рајот.While you were asleep, we simply took you to our little corner of heaven.
Хенк мислам дека тоа беше кога ја однесовме тетка Мери во лудница.And I believe, Hank, that that was around the time. That we took Aunt Marie to the insane asylum.
А Изобел немаше поим каде ти и Џереми денес ја однесовте Бони.And Isobel had no idea what you and Jeremy took Bonnie to do today.
Значи вие го однесовте во болница?So you took him to urgent care?
Можете да кажете каде го однесовте мојот сосед, Патрик Трен?Can you tell me where you took my neighbor, Patrick Tran?
Ме однесоа во полициската станица и ме држеа таму околу 40 минути.They took me to a police station, held me there for about 40 minutes.
Eднаш Ал Нери и други телохранители не однесоа мене и Тони.And one time Al Neri and other bodyguards took me and Tony away.
Ја однесоа...They took her.
Само те зедоа и те однесоа во канада.Just yanked a brother up and took him up to Canada, just like that?
Ја гледав како умира, ме однесоа на нејзиниот гроб.They took me to her grave.
Не, однеси ја кај татко и додека не биде безбедно.No, take her to her father's house until things are safe.
Крис, однеси го ова од овде.Chris, take these out of here.
Ајде, мил Бахус, однеси ме далеку.Go, sweet Bacchus, take me.
Земи го столов и однеси го во работилницата.Get that armchair and take it to the workshop.
Штом јас не можам да бидам со тебе, однеси некој друг на ручек.Since I can't go, take them to Iunch instead.
- Можеби го однел телото.- He could'vetaken the body.
Змејскиот воин досега го однел орнаментот преку пола Кина.Dragon Warrior has taken the scroll halfway across China by now.
Бог ја однел.God has taken it... ...away.
Ќе се обидам да ги пронајдам посвоителите да видам дали некој, можеби член на семејството, ја однел Холи во таа шума.We're gonna split up. I'm gonna see if I can track down the adoptive pants and see if anybody, maybe a family member, could have taken holly into those woods.
Ги однела во зоолошката градина.She's taken them to the zoo.
Сакам да ти кажам колку катастрофално за сите вмешани би било ако би ги однела резултатите од истрагата во таблоидите.Now that I've preached on the realities of accurate reporting, I want to tell you how catastrophic for everybody involved it would have been if you had, say, taken the results of your investigation to a tabloid.
За неколку стотини години, науката нас не однела далеку во сваќањето на универзумот, него што е религија за 10.000 години.In a few hundred years... science has taken us farther in understanding the universe... than religion has in 10,000.
Сигурно сум однела 100 момчиња...I must have taken hundreds of guys there.
Кого однело чудовиштето, Мирел?Who is it that the monster's taken, Minerva?
Ја однеле опремата во леглото на Дракула.ANNA: They must have taken all the equipment to Dracula's lair.
- Каде е сега? Претпоставувам дека ја однеле во нивниот логор.I assume they have taken her back to their camp.
Се избезуми кога дозна дека сте ги однеле сите наши истражувања.He was distraught when he found out that you've taken all our research.
8. јули 1981. Се жалеше на болка во градите и го однеле во амбуланта.On July 8, 1981 , he complained of chest pains and was taken to the dispensary.

More Macedonian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

донесе
bring
изнесе
take outside
нанесе
inflict
понесе
bring along

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

обложи
cover
одвои
separate
одгризе
bite off
одлета
fly away
одлучи
decide
одмени
substitute
одмрзнува
unfreeze
одобри
approve
одрази
reflect
ожеднува
become thirsty

Other Macedonian verbs with the meaning similar to 'take':

None found.
Learning languages?