Најде (to find) conjugation

Macedonian
69 examples

Conjugation of eiti

јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Present tense
најдам
I find
најдеш
you find
најде
he/she/it finds
најдеме
we find
најдете
you all find
најдат
they find
Future tense
ќе најдам
I will find
ќе најдеш
you will find
ќе најде
he/she/it will find
ќе најдеме
we will find
ќе најдете
you all will find
ќе најдат
they will find
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Conditional mood
би нашoл
I (masculine) would have found
би нашла
I (feminine) would have found
би нашoл
you (masculine) would have found
би нашла
you (feminine) would have found
би нашoл
he would have found
би нашла
she would have found
би нашло
it would have found
би нашле
we would have found
би нашле
you all would have found
би нашле
they would have found
Past perfect tense
сум нашoл
I (masculine) have found
сум нашла
I (feminine) have found
си нашoл
you (masculine) have found
си нашла
you (feminine) have found
е нашoл
he has found
е нашла
she has found
е нашло
it has found
сме нашле
we have found
сте нашле
you all have found
сум нашле
they have found
јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Past impf. tense
најдев
I was finding
најдеше
you were finding
најдеше
he/she/it was finding
најдевме
we were finding
најдевте
you all were finding
најдеа
they were finding
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Past pluperfect tense
бев нашoл
I (masculine) had found
бев нашла
I (feminine) had found
беше нашoл
you (masculine) had found
беше нашла
you (feminine) had found
беше нашoл
he had found
беше нашла
she had found
беше нашло
it had found
бевме нашле
we had found
бевте нашле
you all had found
беа нашле
they had found
јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Future perfect tense
ќе најдев
I will have found
ќе најдеше
you will have found
ќе најдеше
he/she/it will have found
ќе најдевме
we will have found
ќе најдевте
you all will have found
ќе најдеа
they will have found
Past aorist tense
најдов
I found
најде
you found
најде
he/she/it found
најдовме
we found
најдовте
you all found
најдоа
they found
Imperative tense
-
најди
you find
-
-
најдете
you all find
-
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Future reported tense
ќе сум најдел
I (masculine) will find
ќе сум најдела
I (feminine) will find
ќе си најдел
you (masculine) will find
ќе си најдела
you (feminine) will find
ќе е најдел
he will find
ќе е најдела
she will find
ќе е најдело
it will find
ќе сме најделе
we will find
ќе сте најделе
you all will find
ќе сум најделе
they will find
adjectival participle
adverbial participle
verbal noun
imperfective participle (masculine)
imperfective participle (feminine)
imperfective participle (neuter)
imperfective participle (plural)
aorist participle (masculine)
aorist participle (feminine)
aorist participle (neuter)
aorist participle (plural)
Other
најден
finding
finding
finding
најдел
finding
најдела
finding
најдело
finding
најделе
finding
нашoл
found
нашла
found
нашло
found
нашле
found

Examples of најде

Example in MacedonianTranslation in English
И му кажавте каде може да го најде Трент Анунзио?And you told him where he could find Trent Annunzio?
Не се плашете, Вајт... ако има скандал во Пентагон, вашата најдобра новинарка ќе го најде.Not to fear, White... if there's a scandal in the Pentagon, yours truly will be the one to find it.
Си најде свои причини да се вратиш во игра.Now, you find your reasons to get back in the game.
Освалд ќе ме орпушти кога ќе ја најде цистерната празна.Oswald's gonna fire my ass when he finds that tanker empty, man.
Луп, го најде ли Командирот-Генерал?Lupe, did you find the Commander-General?
Па, ќе морам да ги најдам тие клучеви, нели?Well, ljust have to find those keys, arthur, won't i?
Додека не ја решиме ситуацијата, морам да можам да те најдам.Until we diffuse this situation, l need to be able to find you.
Помислив на тоа, ако можам да најдам цврст доказ.The thought had crossed my mind, yes, if I can find solid proof.
Ќе ве најдам таму.I will find you there.
Ако не најдам нешто за јадење наскоро, не знам што ќе правам.If I don't find something to eat soon, I don't know what I'm gonna do.
Никогаш нема да ја најдеш.You will never find her.
Секогаш можеш да си заминеш, да најдеш нов град и да го претвориш во своја "бензинска станица."You could always just leave, find a new town to turn into your own personal gas 'n' sip.
- Знаев дека ќе го најдеш куферот, не сум глупав.- Well, I knew you'd find the case, I'm not stupid.
ако се најдеш со врзани раце, треба само да посегнеш и да ја извлечеш оваа жичка со твоите заби.should you find your hands bound, what you can do is just reach down and pull this pin with your teeth.
А тие што не можеш да ги најдеш обично се од Компанијата.People you can't find are usually Company.
Oсвен ако не ги најдеме шемите и ја измамиме повторно.Unless we find the patterns and cheat it again.
Да најдеме некое сосема ново место... и да започнеме нов живот.Just find some totally new place... and start a whole new life.
Само треба да го најдеме.We just got to find it.
Веќе не му се закани на семејството Квин, ама мораме да го најдеме копиле...He hasn't made any further threats on the Queen family, but we gotta find this son of a...
Ќе најдеме начин да те спасиме.We will find a way to save you.
Ќе морате да си најдете нов партнер.You'll have to find yourselves a new partner.
Момци, одете и најдете го.Guys, go and find him.
Се надевам дека ќе го најдете татко ви.I hope you find your father.
Што точно направивте да го најдете?What exactly have you done to find him?
Ако го најдете клучот, активирајте сигнал за следење.And... If you find the Key activate the sourcing signal.
Мислевте дека нема да ги најдат?Did you think they wouldn't find those? Hmm?
Дошле во Венеција за да го најдат.They've come to Venice to find him.
Демоните го изгубија. Не можат да го најдат. Ама го бараат.The demons lost him, they can't find him but they're looking.
Каде можам да го најдам човекот на сликава? Островот е опасен, ама ти не им кажа каде да ме најдат.Where can I find the man in this picture? Aah! Island dangerous, but you not tell them where to find me.
Ќе одам некаде каде што луѓето на вашиот сопруг нема да ме најдат.I'll go somewhere your husband's people can't find me.
Последниот пат кога тргна по Фиск, те најдов полумртов!Last time you went after Fisk, I found you half dead!
Затоа купив нови кога во фиоката најдов 100 долари.That's why when I found the money, I took $100 to buy new ones.
Всуштност најдов само едно.I actually found one.
Имам тапир... ама го најдов и овој дечко.I have tapir... but I also found this boy.
Хич пребаруваше.Јас само ја најдов страницата.Hitch did the search. I just found the page.
Ги најдовме кај МекБејн.We found them out at McBain's place.
Мислам дека синоќа најдовме една од вашите девојки... ...мртва во хотелот "King Edward“.We don't have any ID yet... butwefound one of your girls atthe King Edward Hotel.
Тргнете се! Гледајте. Го најдовме.Look, we have found it.
Го најдовме злосторникот.We've found the culprit.
Го најдовме.I found them.
Го најдовте ова живгосано на вратот на мртвиот тип?You found this branded on a dead man's neck?
Ам, дали најдовте кошаркарски тренер? Ммм.Um, have you found a basketball coach yet ?
Не знам како точно ме најдовте... но бев изненаден.I admire you. I don't know how you found me, but imagine my surprise.
-Мило ни е што не најдовте.We're glad you found us.
Чекај, го најдовте мојот автомобил.Wait. You found my car?
Добри вести, г.Хајмен ви ги најдоа куферите на аеродромот.Good news, Mr. Highman. They found your bags on the airplane.
Нашите луѓе ја најдоа како се крие во храмот.Our men found her, hiding in a temple.
Сега кога најдоа еден, работите ќе станат навистина луди.Now that they've found one, things will really get crazy. --of every shape, size and hue.
Го најдоа ова.They found this.
Навистина го најдоа Убиецот со камион за ладење?Dexter: they really found the ice-Truck killer?
Денг, побрзо најди друг пат.Deng, quickly find another route
Оди, најди го лекот, спаси се!Go, find the cure! Save yourself!
И најди ми нова советничка за односи со јавноста.And find me a new press officer.
Смени во рикверц и најди некој од патиштата, кои што ги поминавме, и да се бегаме од тука!Put it in reverse, find one of those roads we've passed and let's get the hell out of here!
Остани таму и најди го.You stay here, and you find him. It's a six-acre warehouse complex in Forest Hills.
Армијата на Босанските Срби го нашла Поручник Барнет близу до Хач.Bosnian-Serb Fourth Army Patrol found Lieutenant Burnett near Haè.
Ќе и кажеш ли дека мајка и го нашла нејзиниот црвен чевел?Can you please tell her that Mama found her red shoe?
Нашата ќерка го нашла својот принц.Our daughter has found her prince.
Готел си нашла нов волшебен цвет, Но овој пат одлучила да го крие.Gothel had found her new magic flower, but this time, she was determined to keep it hidden.
Оди таму и кажи му што си нашла.You can go there, tell him what you found.
Се сеќаваш кога збореше за коњското сетило? Чим детево ја нашло, ќе ја купам сепак.Remember the horse sense you were talk\xA1ng about? --the k\xA1d found \xA1t I w\xA1il buy \xA1t anyway.
Изгледа како моето девојче да си нашло посебен пријател.It seems to be like my baby girl's found herself a special friend.
месечината го осветлува твоето лице конечно чуствувам дека го нашло своето место.The moon is shining on your face 'Cause it finally feels It's found its place
Велело дека нашло компјутерски чип во количка.Said he found a computer chip in a toy car.
Гледам дека моите луѓе конечно ви нашле нешто прикладно за носење.Roose: I see my men have finally found you something appropriate to wear.
Го поседувал складиштето каде што го нашле Дарби.He owned the warehouse where they found Darby.
За идентификација може да помогне само прстенот со венец од брилијанти што го нашле во автомобилот.The only clue is a diamond ring, which was found inside the car.
Го нашле.They found him.
Уште не сме го нашле накитот.We haven't found the jewelry yet.

More Macedonian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

дојде
come
зајде
set
набие
drive into
навие
wind
надуе
inflate
наебе
be fucked
најми
hire
налие
pour
напне
stretch
појде
go

Similar but longer

изнајде
discover
најаде
give enough food
снајде
befall

Other Macedonian verbs with the meaning similar to 'find':

None found.
Learning languages?