Напише (to write) conjugation

Macedonian
76 examples

Conjugation of eiti

јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Present tense
напишам
I write
напишеш
you write
напише
he/she/it writes
напишеме
we write
напишете
you all write
напишат
they write
Future tense
ќе напишам
I will write
ќе напишеш
you will write
ќе напише
he/she/it will write
ќе напишеме
we will write
ќе напишете
you all will write
ќе напишат
they will write
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Conditional mood
би напишал
I (masculine) would have written
би напишала
I (feminine) would have written
би напишал
you (masculine) would have written
би напишала
you (feminine) would have written
би напишал
he would have written
би напишала
she would have written
би напишало
it would have written
би напишале
we would have written
би напишале
you all would have written
би напишале
they would have written
Past perfect tense
сум напишал
I (masculine) have written
сум напишала
I (feminine) have written
си напишал
you (masculine) have written
си напишала
you (feminine) have written
е напишал
he has written
е напишала
she has written
е напишало
it has written
сме напишале
we have written
сте напишале
you all have written
сум напишале
they have written
јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Past impf. tense
напишев
I was writing
напишеше
you were writing
напишеше
he/she/it was writing
напишевме
we were writing
напишевте
you all were writing
напишеа
they were writing
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Past pluperfect tense
бев напишал
I (masculine) had written
бев напишала
I (feminine) had written
беше напишал
you (masculine) had written
беше напишала
you (feminine) had written
беше напишал
he had written
беше напишала
she had written
беше напишало
it had written
бевме напишале
we had written
бевте напишале
you all had written
беа напишале
they had written
јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Future perfect tense
ќе напишев
I will have written
ќе напишеше
you will have written
ќе напишеше
he/she/it will have written
ќе напишевме
we will have written
ќе напишевте
you all will have written
ќе напишеа
they will have written
Past aorist tense
напишав
I wrote
напиша
you wrote
напиша
he/she/it wrote
напишавме
we wrote
напишавте
you all wrote
напишаа
they wrote
Imperative tense
-
напиши
you write
-
-
напишете
you all write
-
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Future reported tense
ќе сум напишел
I (masculine) will write
ќе сум напишела
I (feminine) will write
ќе си напишел
you (masculine) will write
ќе си напишела
you (feminine) will write
ќе е напишел
he will write
ќе е напишела
she will write
ќе е напишело
it will write
ќе сме напишеле
we will write
ќе сте напишеле
you all will write
ќе сум напишеле
they will write
adjectival participle
adverbial participle
verbal noun
imperfective participle (masculine)
imperfective participle (feminine)
imperfective participle (neuter)
imperfective participle (plural)
aorist participle (masculine)
aorist participle (feminine)
aorist participle (neuter)
aorist participle (plural)
Other
напишан
writing
writing
writing
напишел
writing
напишела
writing
напишело
writing
напишеле
writing
напишал
written
напишала
written
напишало
written
напишале
written

Examples of напише

Example in MacedonianTranslation in English
Арабјанецот, Вафа Алиџохани, бара од Арапите на Заливот да станат и кажат: Секој државјанин на Заливот треба да ја напише ова порака за доброто на нашите браќа во Тунис: Јас сум државјанин на Заливот и не сакам мојата земја и владата да го примат криминалецот и тиранинот Бен АлиSaudi Wafa Aljohani urges Gulf Arabs to stand up: Every Gulf national should write this message for the sake of our brothers in Tunisia: I am a Gulf national and I refuse that my country and government receive the criminal tyrant Ben Ali
Резултатот е скоро спротивен на бараната цел – да се напише јасна, концизна и недвосмислена логичка (правилна, победничка) политика на Бугарија кон предизвиците кои доаѓаат од Македонија.The result is nearly contrary to the objective sought – to write a clear, concise and unequivocally logical (right, winning) policy of the Bulgarian state towards the challenges coming from Macedonia.
Сепак, некои од луѓето сметаа дека ова е најдобра шанса да се напише нов Устав и се плашеа дека предвремените избори можат да завршат само со формирање на парламент од двете подготвени политички сили во Египет, Муслиманското братство и Националната демократска партија (НДП) на Мубарак.While some others believed this is the best chance to write a new constitution from scratch, and had some fears that an early parliamentary elections might also end up with a parliament consisting only from the two only ready political forces in Egypt, the Muslim Brotherhood and Mubarak's National Democratic Party.
Децата беа многу радосни, а многу од нив ги носеа своите самурајски капи за да им се напише името на јапонски кај Нахоми .The kids were very happy, and many of them took their samurai hats to Nahomi to write their names in Japanese.
Ќе се започне на први мај – денот на стартување на кампањата и во случај некој од учесниците не биде во можност да напише блог пост за денот, тој ќе може да компензира со пишување дополнителен пост наредниот ден.It will start in the 1st of May - which is the starting date of the campaign, and in case any of the participants was not able to write a new post one day, he can compensate by writing an extra post the following day.
Сакав да напишам подолг текст на оваа тема, но нема што тука повеќе да се должи.I wanted to write a longer, more documented post about this, but there’s no point in delaying.
Пред некое време одлучив да го напишам мојот тестамент.A while ago I decided to write my will.
„Имам толку многу што сакам да напишам за неодамнешните „настани” во мојата земја."There is so much I want to write about the recent "events" in my country.
Навистина незнам како да го напишам тоа што сакам.I truly don’t know how to write what I want.
Толку многу да напишам за да го задржам сеќавањето, но зборовите се премали за она што го доживувам сега.So much to write to behold the memory, but words stand so small in front of what I am experiencing now.
Во врска со што е твојата книга и што те мотивираше да ја напишеш?What is your book about and what motivated you to write it
Место од каде цивилизацијата не е нешто за што може да напишеш... место каде не може да се одржи фудбалски натпревар.A place where civilization is nothing to write home about….. a place where no football match could be held.
Или мислеше дека сум премногу глуп за да знам што е „еугооглизер„? Како можеше да ги напишеш тие ужасни работи за мене ?How could you write those terrible things about me?
Ако го движиш доволно брзо, ќе можеш и името да си го напишеш.If you move that fast enough, you can almost write your name.
Знам што чувствуваш према неа, но... ...мораш да и напишеш.I know how you feel about her, but... ...you have to write.
Во Либан, ја имаме слободата да кажеме или напишеме што сакаме, за разлика од блогерите во Египет или Сирија.In Lebanon, we are free to write or say whatever we want, unlike in Egypt or Syria.
A Diamond's Eye View of the World, Американец кој блогира за Либан, не потсетува дека имаме право да протестираме за дистрибуцијата на ДВД-то, споделувајќи ја адресата на фондот Кларион и поттикнувајќи не да напишеме љубезни писма:A Diamond's Eye View of the World, an American who blogs about Lebanon, reminds us that we have the right to protest the distribution of this DVD, sharing the Clarion Fund's address and urging us to write polite letters:
Би сакале да напишеме примери за оваа ситуација и од други делови на светот, па затоа пратете ни ги и тие идеи.)We’ll also be trying to write this issue in other parts of the world, so please pass those ideas along, too.)
Затоа утре ќе напишеме... забранет влез за пајаци и визиготи.Starting tomorrow we'll write... " No spiders and Visigoths allowed."
Батка, како да прочитаме цела книга преку викендот и да напишеме состав?Dude, how are supposed to read an entire book over the weekend and write an essay? Our whole weekend is shot.
Без разлика дали сте го потпишале кодот или не, јас ве замолувам да напишете за ова на вашите блогови.Whether you signed the code or not, I implore you to write about the matter in your own blogs.
Се што треба да направите е да земете пенкало и да им напишете неколку збора.All you have to do is to grab a pen and write a few words to them.
Се што треба да направите е да напишете пост на вашиот блог, кој ќе го вклучува следниов текст:All you have to do is write a post in your own blog, including the following text... "I vote for Global Voices Advocacy, because... (put your own words here).
Доколку имате некое видео за кое би сакале да биде пишувано во делот за видео блогирање, испратете имејл на Џулијана Ринкон Пара (достапен преку нејзината страница) или напишете го во форма на коментар, со кратко објаснување за што вие мислите дека е важно да се прикаже од видеото.If you have any videos you would like to see written about in this video blogging section, please send me an email (available through my author page) or write in a comment with a short explanation of why you think it is an important video to showcase, and I'll do my best to include all your requests.
Се што ќе кажете и напишете.All that you are going to say or write.
На учесниците на десет граѓански медиумски проекти им беше дадено недела за да напишат и предадат нивна поема, поврзана со темата „женскиот свет поседува половина од небото.“Participants of the ten citizen media outreach projects were given a week to write and submit their poems related to the theme "women hold up half the sky."
Кога си заминувавме, тие не прашуваа кога ќе се вратиме и беше срцепарателно, сакавме да им кажеме дека ќе им се јавиме, но тие немаа телефон, тие сакаа да ни напишат писмо, но не знаеа да пишуваат.When we were leaving, they were asking when we would come back and it was heartbreaking, we wanted to say that we would call but they didn’t have a phone, they wanted to write a letter but they didn’t know how to write.
Во моментов покануваме писатели да нè посетат и да напишат нешто.We are now inviting writers to come and post.
Структурата е многу слична на Твитер, може да се напишат 140 карактери, кое многу корисници го искористуваат за да напишат вести во форма на наслови.The structure is very similar to Twitter's; we can write up to 140 characters, which most users take advantage of to write news in the form of headlines.
Не сакав да пишувам стории за имигрантите, но поради не знам каква причина јас сепак наидував на имигранти и се запрашав самата „Која сум јас да пишувам за нивните приказни?“ Така се случи да се сетам на курсот што го развив пред 5 години и си помислив „Добро, подобро е на нив да им дадам простор да ги напишат своите приказни.“I didn’t want to write stories about immigrants, but for whatever reason I was running into immigrants and I asked myself, “Who am I to write their stories?” That’s how I remembered the course that I developed 5 years ago and I thought, “Well, it’s better for them to give them a space to write their own stories.”
Првата книга што ја напишав „Зрно песок“ беше посветена за мојата потрага за да ја откријам вистината за смртта на маж ми (документарниот филм „Вчера сè уште те чекав“ во режија на Катрин Ву Ложу, исто така е со таа тематика).The first book I wrote, "Grain de sable" was about my quest to find out the truth about his death (the documentary "I was still waiting for you yesterday" directed by Catherine Veaux-Logeat also retraced this quest).
Оваа книга ја напишав за да ги променам сфаќањата; сфаќањето во Гана, Африка и другите земји од третиот свет, за луѓето кои имаат пречки во развојот.I wrote this book to change perceptions; perceptions about those of us in Ghana, Africa and other third world developing countries and, perceptions about persons with disabilities.
Еднаш, бев во автомобил со глув возач – му ја напишав адресата на хартија.Once, I was in a car with a deaf driver - wrote the address on a piece of paper for him.
Тие го споделија она што го напишав на Facebook.They seized on what I wrote and passed it around on Facebook.
На 31 јули, го напишав постот „Шумските пожари имаат потреба од користење на 'Ushahidi' во Русија“.On July 31, I wrote in my blog a post titled "Wildfires require using 'Ushahidi' in Russia".
@五岳散人 влијателен корисник на микроблогот Сина, напиша:As a visible figure on Sina Microblog, @五岳散人 wrote:
Во една уводна статија, Е- новине напиша:In an editorial, E-novine wrote:
Вук Настич напиша писмо за благодарност до претседателот.Vuk Nastic wrote a letter of gratitude to the President.
Наташа 23 напиша:Natasa23 wrote:
Претседателот на Индонезија Јоко Видодо на Фејсбук напиша:On Facebook, Indonesian President Joko Widodo wrote:
Во 2006 Итан и јас напишавме напис за магазинот Nieman Reports, во кој се обидовме да ја објасниме врската помеѓу Global Voices и новинарството.In 2006 Ethan and I wrote an article for the Nieman Reports magazine in which we sought to explain the relationship between Global Voices and journalism.
- Да, сите напишавме состави за вас.- Sí, we all wrote essays for you. All right!
Му напишавме на Моша едно писмо.- Listen, we wrote Mosha a letter.
Сите ја напишавме.We all wrote it.
Тоа е наше! Да, ние го напишавме тоа!We wrote that!
Рековте дека сите напишавте состави.You said you all wrote essays.
Го учам вашето дело. она што го напишавте тука на Принстон.I'm studying your record. The one you wrote here at Princeton.
Таа препорака која ми ја напишавте за аплицирање на АкадемијатаThat recommendation you wrote when I applied for the Academy--
Мојот партнер го следи написот кој го напишавте за Кингпин.I followed that piece you wrote about the Kingpin.
Па, напишавте дека некоја е како родена за прскање?So, you actually wrote that one girl looked like... she was "hurting for a squirting"? Mmm-hmm. Yeah.
Со овој процес, децата напишаа, изведоа, снимија и издадоа краток филм кој прикажува како озборувањата и лошо дадената критика може да убие.Through this process the children wrote, performed, filmed and edited a short movie showing how gossip and badly given criticism could kill.
Некои тврдеа дека повеќе од илјада луѓе биле убиени додека други со сигурност напишаа дека 2000 луѓе ги загубиле животите во тој единствен напад.Some claimed that over a thousand people were killed while others wrote with certainty that 2000 people lost their lives in that singular attack.
На 9 јануари, Глобални гласови ја споделија загриженоста на многу бразилски граѓани кои напишаа отворено писмо до избраната претседателка Дилма Роусеф и новата министерка за култура Ана Де Холанда.On January 9, Global Voices shared the concern of many Brazilian citizens who wrote an open letter to President-elect Dilma Rousseff and the new Minister of Culture, Ana de Hollanda.
Новинарите ги напишаа коментарите на ѕидот на својот профил, Јас не го сакам мојот патријарх, но и покрај тоа што коментарите веќе во истиот момент исчезнаа, некој успеал да направи кадар на екранот, т.е. да го сними сето тоа и веднаш потоа да го објави на интернет.The journalists wrote the remarks on the wall of a page, I don't love my Patriarch, but even if the comments later disappeared, someone managed to take a screenshot to post on the Internet.
Многу од руските нетизени, кои не се согласуваат со коментарите на Државниот сектретаријат на САД, се чувствуваат задоволни да не се занимаваат воопшто со содржината на статијата; всушност, тие претпочитат да ја навредуваат американската влада со генерални термини. „Непријателот има голем талент (за мамење)“, напишаа на социјалната мрежа LiveJournal. „Како може Државниот секретаријат да измисли такви глупости?“ искоментира еден корисник на Фејсбук.Of the Russian Internet users who reject the State Department’s comments, most seem content not to engage the report’s content at all, instead hurling abuse at the US government in general terms. “The enemy has an amazing talent ,” wrote someone on LiveJournal.
Ако имаш нешто неискажано, нешто што те боли и пече - напиши го на ѕидот, и тој тоа ќе го рече... „Жена не е жена ако не е жена“, „Фала богу што сум атеист“...If you have something hidden deep inside you, something that aches and burns you, write it on the wall, and it will speak it... Some of my favorites from Skopje include "A woman is not a woman unless she's a woman," "Thank God I'm an atheist"...
Избери име и напиши го.Pick out a name and write it down
Поли, напиши картичка за Кокс и Дарнел.LEO: Hey, Paulie, write up a card for Cox and Darnell.
Френк, само напиши име, се ќе биде во ред.Frank, just write down a name and this will all be over. It's gonna be okay.
Само земи ја кредата и напиши со десната рака.You just take the chalk and it writes right on there.
Затоа, секој зборува за национална обединета влада - којашто се заснова на консензус и учество на сите или поголем дел од 25те политички партии, вклучувајќи ги и Маоистите, што ќе овозможи уставот да биде напишан до наведеното време во мај следната година.Therefore, every one talks about a national unity government – one based on the consensus and participation all or most of the 25 political parties, including the Maoists, to ensure the writing of the constitution by the stipulated time of May next year.
Да предадам извештај напишан со твоја рака?Do you realize what would happen if I hand in my reports in your handwriting?
Меѓу останатите издадени дела тој ги напишал и Последната тортиља & други приказни, Природата на вистината, Од оваа извртена прашинка, како и книгата со кратки приказни насловена како Преминивање на границите: Лични раскази.Amongst other published works, he has written The Last Tortilla & Other Stories, The Nature of Truth, From This Wicked Patch of Dust, as well as the book of short stories titled Crossing Borders: Personal Essays.
Ја пишувам книгата скоро две години и ќе биде најголемата книга што сум ја напишал.I've been writing that book for close to two years and it's going to be the biggest book I've ever written.
Арно ама, кога една корисничка на Фејсбук од Бугарија го прочита овој апел, таа брзо забележа дека нешто не е во ред со скенираниот документ: името и адресата на болницата беа погрешни, телефонските броеви чудни, а најочигледно - текстот на бугарски изгледаше како да не го напишал говорител на јазикот, туку дека е производ на автоматски превод преку Гугл транслејт.However, when a Facebook user from Bulgaria noticed this appeal, she quickly realized that the scanned document contained many factual inadequacies: the name and address of the hospital were wrong, the telephone numbers were strange, and, most of all, the text in Bulgarian looked as if it was not written by a speaker of the language, but appeared to be an automated online translation.
А причината зошто ја напишал таа книга... била таа дека моментално пробил низ таа илузија, тој бунар на времето.And the reason that he had written this book... was that he had somehow momentarily punctured through this illusion, this veil oftime.
Без навреда, но вакво нешто до сега да си напишал?No offense, but have you ever written anything like this before?
Дали знаеш дека сум го напишала ова но никогаш... вистински не сум го искусила.Do you know that I've written this, but I never... ...really got it.
Ова е нешто најдобро што си го напишала. -Навистина е?- It's the best thing you've ever written.
Го напишала утрото, по неуспешниот обид за истерување и рече дека е мошне важно да го споделам.She said she'd written it the morning after the failed exorcism... ...and that it was important for me to share.
Жена напишала книга?A woman has written a book?
Госпоѓо Малена, срцето мое, изгоре... напишало толку писма... и тоа што немав храброст да ви ги пратам... е само затоа што не сакав да ви наштетам.Miss Malena, this heart of mine, on fire, has written so many letters, and if I didn't have the courage to send them to you, it was only because I didn't want to do you harm.
Неколку блогери напишале за тоа што значи оваа традиција и како се прославува.Several bloggers have written about this tradition, what it means and how it is celebrated.
Сигурен сум дека сте ги напишале сите 216 букви долги зборови, сте ги превеле сите, сте ги изговориле сите, нели?I'm sure you've written down every 216-digit number. You've translated all of them. You've intoned them all.
Водичот го напишале некои обични индиски просјаци.The guide book was written by a bunch of lazy good-for-nothing Indian beggars.
Извинете што вака се наметнувам.Јас сум ваш обожавател.Сум прочитал се што сте напишале.But I'm a big fan. I've read everything you've ever written. Evidently, Edgar Falling included.

More Macedonian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

допише
finish writing
запише
write down
напика
put
отпише
write off
попише
take a census

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Macedonian verbs with the meaning similar to 'write':

None found.
Learning languages?