Užsisakyti (to order) conjugation

Lithuanian
23 examples

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
užsisakau
I order
užsisakai
you order
užsisako
he/she orders
užsisakome
we order
užsisakote
you all order
užsisako
they order
Past tense
užsisakiau
I ordered
užsisakei
you ordered
užsisakė
he/she ordered
užsisakėme
we ordered
užsisakėte
you all ordered
užsisakė
they ordered
Past freq. tense
užsisakydavau
I used to order
užsisakydavai
you order
užsisakydavo
he/she used to order
užsisakydavome
we used to order
užsisakydavote
you all used to order
užsisakydavo
they used to order
Future tense
užsisakysiu
I will order
užsisakysi
you will order
užsisakys
he/she will order
užsisakysime
we will order
užsisakysite
you all will order
užsisakys
they will order
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
užsisakyčiau
I would order
užsisakytum
you would order
užsisakytų
he/she would order
užsisakytume
we would order
užsisakytute
you all would order
užsisakytų
they would order
Imperative mood
-
užsisakyk
you order
-
-
užsisakykite
you all order
-

Examples of užsisakyti

Example in LithuanianTranslation in English
Šis pranašumas be jokios abejonės Alstom buvo esminis tuo metu, kai finansinė padėtis buvo tokia, kad apdairus operatorius būtų aiškiai nesiryžęs užsisakyti laivų.This advantage was without any doubt a major factor for Alstom at a time when its financial situation was such that a prudent operator would certainly have been reluctant to order ships from it.
Tačiau minėta apimtis vis dar gana maža, todėl naudotojų poreikiai nebus patenkinti tuojau pat. Todėl labai tikėtina, kad nustačius priemones importui iš Taivano ir Malaizijos naudotojai turės užsisakyti didelį kiekį pluoštų iš šalių, kurioms taikomi antidempingo muitai.However, the volume concerned is still relatively low and they cannot respond rapidly to the users' demand. It is therefore very likely that, if measures are imposed on imports from Taiwan and Malaysia, users will have to order a large share of their fibres from countries subject to anti-dumping duties.
Mes norėtume užsisakyti maisto, prašyčiau.We'd like to order some food, please.
Nagi, turime paskubėti užsisakyti.We've got to order.
Norėčiau užsisakyti Erikos Pekari užtiesalų.I'd like to order the Erika Peccary dust ruffles.
Aš užsisakau picą.I order pizza.
Galėtum sėdėti restorane prie kokio maniako. O tu sėdi sau ramus kėdėje, užsisakai tą patį ką ir jis.You could be in a restaurant sitting next to somebody who's a maniac and they're right next to you in a chair, and they're ordering like the same thing.
Aš užsisakiau tai prieš dvi savaites.I ordered this two weeks ago.
Aš užsisakiau keptos jautienos.- I ordered barbecued.
Aš užsisakiau juodos kavos.-I ordered a black cup of coffee, all right?
Aš jį užsisakiau, bet negaliu valgyt. Tai nori jo?Well, I couldn't eat it, and I ordered it.
Po velnių, dėl kažkokios priežasties užsisakiau antrą testą.When I order a second test, it's for a reason, God damn it.
Ar jau užsisakei?Did you order?
- Aš neužsisakiau maisto, ar tu užsisakei?Did you order food? No.
10 priemonė (ankstesnė 8 priemonė): anot spaudos, laivybą Lamanšo sąsiauryje vykdanti jūrų bendrovė SeaFrance, valdoma Société Nationale des Chemins de fer Français (SNCF), užsisakė iš Alstom geležinkelio keltą už […] milijono eurų, o tai sukuria papildomą pranašumą Alstom.measure 10 (former measure 8): according to press reports, SeaFrance, a cross-channel operator owned by the French national railways (Société Nationale des Chemins de fer Français - SNCF), had ordered a car ferry from Alstom worth EUR […] million, conferring a further advantage on Alstom.
Pasirašiusi sutartį, NorthLink 1 užsisakė tris naujus keleivių ir krovinių vežimo laivus ir įsigijo naudotą specialų krovininį laivą.Following the contract award, NorthLink 1 ordered three new passenger/vehicle ferries and acquired a second-hand dedicated freight vessel.
Šis vyras užsisakė šampano!This man ordered champagne!
jis jau užsisakė desertą?You put in an order for dessert yet?
Dar jis užsisakė Tonika su citrina.Plus, he ordered a tonic and lime.
Supranti, mes jau užsisakėme, taigi...I mean, we already ordered, so....
Visad užsisakydavau šį patiekalą.l used to order that every time.
Ir jei ji pasisiūlys už viską sumokėti, užsisakyk porą Dom Perignon vyno butelių.And if she does offer to pay for everything, order up a couple of them bottles of Dom Perignon.
Eik, užsisakyk.Go on, order one.

More Lithuanian verbs

Related

apsakyti
tell
atsakyti
respond
atsisakyti
decline
įsakyti
order
išsakyti
say
nusakyti
describe
pasakyti
tell
pasisakyti
speak up
persakyti
retell
sakyti
say
užsakyti
book

Similar

atsisakyti
decline
pasisakyti
speak up
užsirūkyti
smoke

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

abejoti
doubt
įkalinti
imprison
išbėgti
run out
nuvilkti
take off
paskolinti
lend
prisvilinti
sear
remtis
rest upon
sudaryti
compose
sugebėti
be capable
žlibti
become purblind

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'order':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In