Užsakyti (to book) conjugation

Lithuanian
15 examples

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
užsakau
I book
užsakai
you book
užsako
he/she books
užsakome
we book
užsakote
you all book
užsako
they book
Past tense
užsakiau
I booked
užsakei
you booked
užsakė
he/she booked
užsakėme
we booked
užsakėte
you all booked
užsakė
they booked
Past freq. tense
užsakydavau
I used to book
užsakydavai
you book
užsakydavo
he/she used to book
užsakydavome
we used to book
užsakydavote
you all used to book
užsakydavo
they used to book
Future tense
užsakysiu
I will book
užsakysi
you will book
užsakys
he/she will book
užsakysime
we will book
užsakysite
you all will book
užsakys
they will book
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
užsakyčiau
I would book
užsakytum
you would book
užsakytų
he/she would book
užsakytume
we would book
užsakytute
you all would book
užsakytų
they would book
Imperative mood
-
užsakyk
you book
-
-
užsakykite
you all book
-

Examples of užsakyti

Example in LithuanianTranslation in English
Be to, paketo sudarymas sudaro sąlygas masto ekonomijai, pirmiausia bilietų pardavimo ir rinkodaros srityse, ir padeda integruoti transportą suteikiant keleiviams galimybę viena operacija užsakyti bilietus įvairiems maršrutams.Furthermore, bundling leads to economies of scale particularly in ticketing and marketing and supports integrated transport by allowing customers access to bookings on a series of routes in a single transaction.
Užsakymą teikianti prieigą turinčioji šalis, norėdama užsakyti maršrutą ir (arba) patvirtinti infrastruktūros valdytojo pasiūlyto maršruto užsakymą, siunčia šį pranešimą:The requesting AP uses this message to book/confirm the path proposed by the infrastructure manager:
Kelionės užsakymas: kelionių organizatoriaus arba kelionių agentūros teikiamos paslaugos pagrindinei transporto priemonei užsakytiBooking of the trip: use of a tour operator or travel agency to book the main means of transport
Kelionės užsakymas: kelionių organizatoriaus arba kelionių agentūros teikiamos paslaugos pagrindiniam būstui užsakytiBooking of the trip: use of a tour operator or travel agency to book the main means of accommodation
[Tik dėl kelionių, prieš kurias nebuvo naudotasi kelionių organizatoriaus ar kelionių agentūros paslaugomis pagrindinei transporto priemonei ar pagrindiniam būstui užsakyti] Kelionės užsakymas (savarankiškai)[Only for trips where no tour operator or travel agency was used to book the main means of transport or the main means of accommodation] Booking of the trip (independent)
Tai tiesiog nuostabu, nes aš jais patikėjau ir jau užsakiau pasirodymus mieste.Well, that's just fantastic, because I believed everybody, and I've already booked shows in town.
Negalėjau pasakyti, kada užsakiau.'I couldn't tell when I booked.'
Aš užsakiau Chumbawamba.I booked Chumbawamba.
„Dalyvaujančios oro linijos“ yra bet kurios oro linijos, kuriose vietas užsakančiosios oro linijos keleiviui užsakė vietas viename arba daugiau nei viename jos skrydžių.‘Participating airlines’ means any airline on which the booking airline has requested space, on one or more of its flights, to be held for a passenger.
Ryšys visuomet turi būti grindžiamas traukinio ir kelio numeriu, kai IV praneša GĮ, kas jos infrastruktūroje užsakė traukinio liniją (taip pat žr. A priedo 5 rodyklės 1.2 skirsnį).The communication must always be based on train and path number, whereby the IM communicates with the RU, who has booked the train path on his infrastructure (see also Annex A, Index 5, Chapter 1.2).
Šį pranešimą GĮ taip pat turi siųsti IV, kurioje (-iose) ji užsakė kelio atkarpą, kai buvo užsakyta pagal paprastųjų geležinkelių eksploatacijos ir traukinių eismo valdymo TSS arba pagal sutartį (-is) tarp GĮ ir IV.This message must also be sent from the RU to the IM(s) with whom it has booked a path section, when requested by the Conventional Rail TSI Operation and Traffic Management or by the contract(s) between RU and IM(s).
Atvirosios prieigos atveju tai reiškia, kad kelius visam reisui užsakė viena GĮ (ši GĮ taip pat valdo traukinį viso reiso metu), visi pranešimai yra siunčiami šiai GĮ.In the case of Open Access, which means that the paths for the complete journey are booked by one RU (this RU also operates the train during the complete journey), all messages are sent to this RU.
2006 m. kovo mėn. D. Schenkel užsakė kelionę iš Diuseldorfo per Dubajų į ManiląDr Schenkel booked a round trip in March 2006 from Düsseldorf via Dubai
Mes jau užsakėme tau dešimties miestu turą su Rojaus Miltono Solid Senders...We've already got you booked on a 10-city tour with Roy Milton's Solid Senders...
„Vienas iš pagrindinių mūsų uždavinių – atvesti klientus, kurie užsakys mūsų bendroves", – sako Sommeris.“One of our main roles is to bring in the clients who will book our companies”, says Sommer.

More Lithuanian verbs

Related

apsakyti
tell
atsakyti
respond
atsisakyti
decline
įsakyti
order
išsakyti
say
nusakyti
describe
pasakyti
tell
pasisakyti
speak up
persakyti
retell
sakyti
say
užsisakyti
order

Similar

apsakyti
tell
atsakyti
respond
išsakyti
say
nusakyti
describe
pasakyti
tell

Similar but longer

užsisakyti
order

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'book':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In