Mokėti (to know) conjugation

Lithuanian
23 examples
This word can also mean "to pay". This verb takes on the case: ką?

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
moku
I know
moki
you know
moka
he/she knows
mokame
we know
mokate
you all know
moka
they know
Past tense
mokėjau
I knew
mokėjai
you knew
mokėjo
he/she knew
mokėjome
we knew
mokėjote
you all knew
mokėjo
they knew
Past freq. tense
mokėdavau
I used to know
mokėdavai
you know
mokėdavo
he/she used to know
mokėdavome
we used to know
mokėdavote
you all used to know
mokėdavo
they used to know
Future tense
mokėsiu
I will know
mokėsi
you will know
mokės
he/she will know
mokėsime
we will know
mokėsite
you all will know
mokės
they will know
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
mokėčiau
I would know
mokėtum
you would know
mokėtų
he/she would know
mokėtume
we would know
mokėtute
you all would know
mokėtų
they would know
Imperative mood
-
mokėk
you know
-
-
mokėkite
you all know
-

Examples of mokėti

Example in LithuanianTranslation in English
Projektas, pradėtas 1997 m., buvo kofinansuojamas iš ERPF ir Europos socialinio fondo (ESF) lėšų drauge su maždaug penkiolika viešų ir privačių partnerių, ir ta proga Marcella O‘Reilly, asociacijos darbuotoja, pažymėjo: „Taip pat reikia mokėti valdyti visą sudėtingą struktūrą, suprantant ją kaip finansinę inžineriją, mat socialiniai projektai paprastai sutelkia daug dalyvių ir finansinių šaltinių.“Initiated in 1997, the project was co-funded by the ERDF and the ESF alongside 15 or so public and private partners, which led Marcella O’Reilly, one of the association’s employees, to point out: ‘You also have to know how to manage complexity, especially in terms of financial engineering: social projects generally involve a great number of participants and sources of funding.’
Bet tai taip gerai padaryti, turi kaika mokėti.But to set this up fast, you got to know what you're doing.
Privalau mokėti visą Bibiliją nuo pradžios iki galo.I got to know the Bible front to back.
Turi mokėti kaip su juo elgtis.You got to know how to handle him.
Reičelė Rėj, visada norėjau mokėti gaminti valgyt kaip ji.Rachael Ray, because I've always wanted to know how to cook.
- Tiek to, aš pats. Vestuvės, krikštynos, laidotuvės - viską moku mintinai.Weddings, baptisms, funerals, l know them back to front.
Galiu sniegą valyti, mūryti arba dirbti vertėju, juk moku angliškai.I can be a janitor, or a bricklayer, or a translator. I know english now.
Aš moku angliškai...I know english...
Ačiū. Tu nežinojai, kad aš moku gaminti, ar ne?You didn't know I could cook, did you?
Aš dabar moku skaityti ir rašyti.I know how to read now.
Noriu įsitikinti, ar moki šaudyti.No, son. I just wanna know can you shoot.
Tu juk moki jį vairuoti, tiesa?You know how to fly, don't you?
- Nezinojau, kad moki vairuot lektuva.I didn't know you could fly a plane. Fly, yes.
Aišku, kad moki kariauti.I know you can fight.
Nemaniau, kad tu taip gerai moki važiuoti dviračiu.Every day, On time, I didn't know you were such a good biker,
Manau svarbu, kad žmonės žinotų, kiek mes išleidome, kad patektume į filmą ir, kad mes mokame už tai, nes...I think it's important that people know how much we spent to get in this movie and that we actually paid for it, because...
Bet mes mokame elgtis.But we know how to do things.
Visi mokate naudotis ginklais?Do all know how to manage their weapons?
Aš kažkada mokėjau judėti kaip "C+C Music Factory".I used to know how to break it down like C+C Music Factory.
rinkos ekonomikos sąlygomis investuotojas, vertindamas eksperto išvadą, supranta, kad specialų ekspertą išsirinko ir už jo darbą mokėjo bendrovė INH, kuri buvo ypač suinteresuota nustatyti žemą pirkimo kainą.indeed, regarding the expert report, the market economy investor knows that the expert is chosen and paid by INH, which was particularly interested in setting a low purchase price.
Visais laikais šios vietovės riešutų augintojai mokėjo parinkti palankiausias sąlygas kokybiškai produkcijai gaminti.Within the production area, producers have always known how to choose the most appropriate locations for the production of quality walnuts.
Portugalijos tvirtinimas, kad, kiek jai žinoma, Įstatymo Nr. 21/92 11 straipsnio 2 dalis niekada netaikyta ir RTP mokėjo visus reikiamus mokesčius, yra įrodymas, kuriuo galima remtis valstybės pagalbos susigrąžinimo atveju, bet nekeičia išvados dėl nuostatos formuluotės.The argument by Portugal that to its knowledge Article 11(2) of Law No 21/92 has never been applied and RTP paid all necessary charges, is evidence which is relevant in a potential recovery of State aid, but does not alter the finding on the provision’s wording.
Žinau, jog Mileris mokėjo jo sąskaitas, kai jis buvo mirties patale.I know that Miller paid his bills while he was dying.

More Lithuanian verbs

Related

apmokėti
pay
apsimokėti
pay off
išmokėti
pay out
pamokėti
pay (for some extended period of time)
permokėti
overpay
primokėti
pay extra
prisimokėti
pay
sumokėti
pay
susimokėti
pay
užmokėti
pay up
užsimokėti
repay

Similar

mažėti
shrink
mylėti
love
mylėtis
make love
minėti
mention
mokinti
teach
mokintis
learn
mokyti
teach
mokytis
learn
mūvėti
wear (footwear)
tekėti
flow
tikėti
believe
tikėtis
expect

Similar but longer

apmokėti
pay
išmokėti
pay out
pamokėti
pay (for some extended period of time)
sumokėti
pay
užmokėti
pay up

Random

atsispindėti
reflect
čiuožti
skate
išpranašauti
foretell
išsilaisvinti
become free
išvirsti
tip out
kalbėtis
converse
nugriauti
demolish
pasielgti
act
prisiliesti
touch
sušaukti
convene

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'know':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In