Išsiųsti (to dispatch) conjugation

Lithuanian
10 examples

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
išsiunčiu
I dispatch
išsiunti
you dispatch
išsiunčia
he/she dispatches
išsiunčiame
we dispatch
išsiunčiate
you all dispatch
išsiunčia
they dispatch
Past tense
išsiunčiau
I dispatched
išsiuntei
you dispatched
išsiuntė
he/she dispatched
išsiuntėme
we dispatched
išsiuntėte
you all dispatched
išsiuntė
they dispatched
Past freq. tense
išsiųsdavau
I used to dispatch
išsiųsdavai
you dispatch
išsiųsdavo
he/she used to dispatch
išsiųsdavome
we used to dispatch
išsiųsdavote
you all used to dispatch
išsiųsdavo
they used to dispatch
Future tense
išsiųsiu
I will dispatch
išsiųsi
you will dispatch
išsiųs
he/she will dispatch
išsiųsime
we will dispatch
išsiųsite
you all will dispatch
išsiųs
they will dispatch
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
išsiųsčiau
I would dispatch
išsiųstum
you would dispatch
išsiųstų
he/she would dispatch
išsiųstume
we would dispatch
išsiųstute
you all would dispatch
išsiųstų
they would dispatch
Imperative mood
-
išsiųsk
you dispatch
-
-
išsiųskite
you all dispatch
-

Examples of išsiųsti

Example in LithuanianTranslation in English
Jeigu laivo kapitonas neturi galimybės išsiųsti perkrovimo deklaracijos originalo konvenciją pasirašiusios valstybės, su kurios vėliava laivas plaukioja, arba kurioje yra registruotas, institucijoms per nustatytą laiką, nustatyta su perkrovimo deklaracija susijusi informacija atitinkamoms institucijoms perduodama per radiją arba kitomis priemonėmis.In cases where it is impossible for the master to dispatch the original of the transhipment declarations to the authorities of the Contracting Party whose flag the vessel is flying or in which it is registered within the time limits specified, the information required in respect of the declaration shall be transmitted by radio or by other means to the authorities concerned.
Jeigu laivo kapitonas neturi galimybės išsiųsti perkrovimo deklaracijos originalo valstybės, kuri yra Susitariančioji Šalis, su kurios vėliava laivas plaukioja, arba kurioje yra registruotas, institucijoms per nustatytą laiką, nustatyta su perkrovimo deklaracija susijusi informacija atitinkamoms institucijoms perduodama per radiją arba kitomis priemonėmis.In cases where it is impossible for the master to dispatch the original of the transhipment declarations to the authorities of the Contracting Party whose flag the vessel is flying or in which it is registered within the time limits specified, the information required in respect of the declaration shall be transmitted by radio or by other means to the authorities concerned.
Jeigu laivo kapitonas neturi galimybės išsiųsti perkrovimo deklaracijos originalo susitariančiosios šalies, su kurios vėliava laivas plaukioja arba kurioje yra registruotas, institucijoms per nustatytą laiką, nustatyta su perkrovimo deklaracija susijusi informacija atitinkamoms institucijoms perduodama per radiją arba kitomis priemonėmis.In cases where it is impossible for the master to dispatch the original of the transhipment declarations to the authorities of the Contracting Party whose flag the vessel is flying or in which it is registered within the time limits specified, the information required in respect of the declaration shall be transmitted by radio or by other means to the authorities concerned.
Kai ūkio subjektas planuoja išsiųsti 1 kategorijos medžiagas, 2 kategorijos medžiagas ir iš 1 bei 2 kategorijos medžiagų gautus mėsos ir kaulų miltus ar gyvūninius riebalus į kitą valstybę narę, jis apie tai turi pranešti kilmės valstybės narės ir paskirties valstybės narės kompetentingoms institucijoms.Where an operator intends to dispatch Category 1 material, Category 2 material and meat-and-bone meal or animal fat derived from Category 1 and Category 2 materials to another Member State, it shall inform the competent authority of the Member State of origin and the competent authority of the Member State of destination.
Prieš išplaukdamas išsiunčiau laišką admirolui Padorinui, kuriame pranešiau apie mūsų ketinimą dezertyruoti.Before we sailed I dispatched a letter to Admiral Padorin, in which I announced our intention to defect.
prekių tiekimas, kai jas pardavėjas išsiuntė ar išgabeno į paskirties vietą už Bendrijos ribų arba tai atlikta jo vardu;the supply of goods dispatched or transported to a destination outside the Community by or on behalf of the vendor;
prekių tiekimas, kai jų atitinkamoje teritorijoje neįsisteigęs prekes įsigyjantis asmuo jas išsiuntė ar išgabeno į paskirties vietą už Bendrijos ribų, arba tai atlikta jo vardu, išskyrus atvejus, kai įsigyjantis asmuo išgabena prekes, skirtas įrengti, aprūpinti kuru pramogų laivus, privačius orlaivius ar kitas asmeniniams poreikiams tenkinti naudojamas transporto priemones arba papildyti jų atsargas;the supply of goods dispatched or transported to a destination outside the Community by or on behalf of a customer not established within their respective territory, with the exception of goods transported by the customer himself for the equipping, fuelling and provisioning of pleasure boats and private aircraft or any other means of transport for private use;
kilnojamojo turto aptarnavimo paslaugų teikimas, kai šis turtas įsigytas ar importuotas turint tikslą Bendrijoje atlikti tokius aptarnavimo darbus, ir šį turtą paslaugos teikėjas ar paslaugas įsigyjantis asmuo, neįsisteigęs jų atitinkamoje teritorijoje, išsiuntė ar išgabeno už Bendrijos ribų arba tai buvo atlikta paslaugos teikėjo ar paslaugas įsigyjančio asmens vardu;the supply of services consisting in work on movable property acquired or imported for the purpose of undergoing such work within the Community, and dispatched or transported out of the Community by the supplier, by the customer if not established within their respective territory or on behalf of either of them;
jei sėklas ar daigus išsiuntė kitas maisto ūkio subjektas:where the seeds or sprouts had been dispatched from another food business operator, the name and address of:
Teko uždaryti įmones ir mokyklas, o namuose europiečiai buvo priversti kęsti šaltį; tuo metu Komisija į Maskvą ir į Kijevą išsiuntė 20 ekspertų komandą stebėti dujų tranzito.As companies and schools were forced to close, and Europeans were left shivering at home, the Commission dispatched a team of 20 experts to monitor gas transit on site in Kiev and Moscow.

More Lithuanian verbs

Related

atsisiųsti
download
atsiųsti
send
nusiųsti
send
parsisiųsti
download
pasiųsti
dispatch
persiųsti
forward

Similar

atsiųsti
send
išskėsti
spread
nusiųsti
send
pasiųsti
dispatch

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

įpilti
pour
kliautis
rely
pamanyti
think
pasitarnauti
be of service
perspėti
warn
praturtinti
enrich
sapnuoti
dream
sugaišti
waste time
užsičiaupti
shut up
užsimanyti
want on a whim

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'dispatch':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In