Daryti (to do) conjugation

Lithuanian
46 examples
This verb takes on the genitive case: "ką?"

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
darau
I do
darai
you do
daro
he/she does
darome
we do
darote
you all do
daro
they do
Past tense
dariau
I did
darei
you did
darė
he/she did
darėme
we did
darėte
you all did
darė
they did
Past freq. tense
darydavau
I used to do
darydavai
you do
darydavo
he/she used to do
darydavome
we used to do
darydavote
you all used to do
darydavo
they used to do
Future tense
darysiu
I will do
darysi
you will do
darys
he/she will do
darysime
we will do
darysite
you all will do
darys
they will do
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
daryčiau
I would do
darytum
you would do
darytų
he/she would do
darytume
we would do
darytute
you all would do
darytų
they would do
Imperative mood
-
daryk
you do
-
-
darykite
you all do
-

Examples of daryti

Example in LithuanianTranslation in English
Turime daryti gerus darbus.We must perform good deeds.
Kalbant apie bendravimą, šalys gali nuspręsti tai daryti per atstumą (telefonu arba kitomis elektroninėmis priemonėmis).Talking about communication, the parties may elect to do so remotely (such as by telephone or other electronic means).
Atrodo, kad paskutinėmis dienomis aš viską darau tarsi nesąmoningai.It seems like I'm doing everything as if unconsciously in the last few days.
Dabar, kai kova jau baigta, didžiuojuosi tuo, kas esu, ir tuo, ką darau.Now that the fight is over, I'm proud for who I am and what I do.
Todėl darau išvadą, jog galiojančios registracijos savininkas nepatenka į 13 straipsnio 1 dalies taikymo sritį.I therefore conclude that a holder of an existing authorisation does not come within the scope of Article 13(1).
Ką čia darai?What are you doing here?
Dažnai pamirštame, kad mes taip pat darome didelį poveikį aplinkai tuo, kaip gyvename ir ką veikiame.We often forget that we also affect the environment with how we live and what we do.
Ką darome, kad šito išvengtume?What are we doing about it?
Ką darome šiandien?What are we doing today?
Ką jūs ten darote?What y'all doing in there?
Daug kartų tai dariau.I've done it lots and lots.
Ką tik tai dariau, ir pasiruošęs tai daryti vėl.I just did it, and I'm ready to do it again.
Aš dariau tai visą gyvenimą.I've done it all my life.
Ką darei?What did you do?
Ar darei ką nors ko neturėtum daryti?Have you been doing something you would not want to do?
Gali atsiminti, ką darei prieš pradėdamas valytis dantis?Can you remember what you were doing just before you started brushing your teeth?
Be to, dempingo kainos per svarstomąjį laikotarpį buvo vidutiniškai mažesnės už Bendrijos pramonės kainas ir darė neigiamą įtaką Bendrijos pramonės kainoms.In addition, dumped prices were, on average, below those of the Community industry throughout the period considered and exerted a downward pressure on them.
Ką mes darėme, kai čia buvo dėdė Tedas?What did we do when Uncle Ted was here?
O ką mes darėme iki šiol?Well, then what have we been doing all this time?
Mes visi tai darėme.We've all done it.
Taigi, ką aš darydavau, gulėdavau savo lovoje ir bandydavau neužmigti tiek kiek galiu, bet tai niekada nesuveikdavo kuo labiau stengiaus, tuo greičiau užmigdavau.So what I used to do, I used to lie in my bed and try to stay awake as long as I could, but it never worked 'cause the harder I tried, the faster I'd fall asleep.
At tai darydavau kiekvieną dieną nuo balandžio iki tol, kol pradėdavo snigti.I used to do it every day, like from April till it snowed with my mother.
- Tu tik tai ir darydavai.That's all you ever used to do.
Mano žmona darydavo viską už mane ir palikdavo man visą laiką rašymui.My wife used to do everything for me and leave me to my writing.
Sename name jis darydavo taip pat ir eidavo žaisti į kaimynų namelį.At their old house, he used to do the same thing and go play in the neighbor's playhouse.
Bomontai, technikos institute darydavome tai net per miegus.At Cal Tech we used to do this in our sleep.
Aš darysiu kiekvieną tavo scaną su dubleriu!I will do every scene of yours with a double!
Dabar aš laisvas žmogus, darysiu tai ką panorėsiuI am a free man now. I will do as I please.
Aš darysiu viską, ką galiu.I will do my best.
Daug mėnesių tu darysi tik vieną dalyką.For many months you will do only one thing.
Mūsų advokatai darys ką galės, bet...Our lawyers will do what they can, but...
Žinot, ką daryčiau jūsų vietoje?You know what I would do in your place?
Žinai, ką daryčiau tavim dėtas?You know what I would do if I were you?
Laimėjau 39 lenktynes ir jau tris čempionatus, manote, kad tyčia daryčiau kažką tokio?I won 39 races and now three championships, do you think that I would do something like this on purpose?
Aš tai daryčiau, jei paliktum mane.That's what I would do if you left me.
Niekada nenorėjai, kad jis darytų ką nors kitką?Don't you ever wish he would do something else?
Ką darytų Tūkstantis Devyni Šimtasis, jei čia atsidurtų?Who knows what Nineteen Hundred would do if he were here,
Aš ne... nemanau, kad Frankis taip darytų.I don't... I don't think Frankie would do that.
Kiti kovotojai darytų tai, ką jiems sakai, o ji paklausdavo, kas ir kodėl, bet viską padarydavo savaip.Other fighters would do exactly what you'd say to them, but she'd ask, why this and why that, and then do it her own way anyway.
Kaip tau atrodo, ką jie darytų, sučiupę vieną iš mūsų?What do you think they would do if they caught one of us?
Ką darytumėte, jei Sullivanas būtų tiesiog paprastas vaikinas?What would you do if Sullivan were just some guy?
Ką darytumėte, ką darytum, jei tėvai apie tai sužinotų?What would you do-- What would you do if your parents found out?
Jei taip turi būti - taip ir daryk.Well, if that is the way it is done... then that is the way you must do it.
Visada daryk tai, ką, sako daktarė.Always do what the doctor tells you to.
Pareik namo ir daryk, ką mama tau sako!Come home, do what your mother tells you!
Darykite su savo gyvenimu tai, ką norite.Do with your life what you want.

More Lithuanian verbs

Similar

dalyti
divide
dalytis
divide
daužti
slam
dažyti
dye
mūryti
brick
nuryti
swallow
varyti
go

Similar but longer

dairytis
look around
padaryti
do
sudaryti
compose
uždaryti
close

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'do':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In