Atitaisyti (to repair) conjugation

Lithuanian
4 examples

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
atitaisau
I repair
atitaisai
you repair
atitaiso
he/she repairs
atitaisome
we repair
atitaisote
you all repair
atitaiso
they repair
Past tense
atitaisiau
I repaired
atitaisei
you repaired
atitaisė
he/she repaired
atitaisėme
we repaired
atitaisėte
you all repaired
atitaisė
they repaired
Past freq. tense
atitaisydavau
I used to repair
atitaisydavai
you repair
atitaisydavo
he/she used to repair
atitaisydavome
we used to repair
atitaisydavote
you all used to repair
atitaisydavo
they used to repair
Future tense
atitaisysiu
I will repair
atitaisysi
you will repair
atitaisys
he/she will repair
atitaisysime
we will repair
atitaisysite
you all will repair
atitaisys
they will repair
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
atitaisyčiau
I would repair
atitaisytum
you would repair
atitaisytų
he/she would repair
atitaisytume
we would repair
atitaisytute
you all would repair
atitaisytų
they would repair
Imperative mood
-
atitaisyk
you repair
-
-
atitaisykite
you all repair
-

Examples of atitaisyti

Example in LithuanianTranslation in English
bet kokiam kuro naudojimui laive, kai tai būtina dėl jam ar jo įrangai padarytos žalos, jeigu įvykus žalai buvo imtasi visų pagrįstų priemonių, siekiant išvengti papildomos teršalų emisijos arba ją sumažinti, ir jei buvo imtasi priemonių kuo skubiau atitaisyti žalą.any use of fuels in a ship necessitated by damage sustained to it or its equipment, provided that all reasonable measures are taken after the occurrence of the damage to prevent or minimise excess emissions and that measures are taken as soon as possible to repair the damage.
Nedarant poveikio galimybei imtis neatidėliotinų priemonių pagal Reglamento (EB) Nr. 2371/2002 8 straipsnį, valstybės narės, jei Šiaurės jūroje, Skagerako sąsiauryje ir rytinėje Lamanšo sąsiaurio dalyje tam tikrų rūšių arba žvejybos plotų išsaugojimui kyla akivaizdžiai rimta grėsmė, be kita ko, jei svarbu išvengti didelės nykstančių rūšių koncentracijos ir jei per ilgai delsiant atitinkamoms rūšims arba žvejybos plotui būtų padaryta žala, kurią būtų sunku atitaisyti, gali vandenyse, į kuriuos jos turi suverenias teises arba kurie priklauso jų jurisdikcijai, imtis griežtesnių išsaugojimo priemonių nei nustatytos Bendrijos teisės aktuose.Without prejudice to the possibility to take emergency measures in accordance with Article 8 of Regulation (EC) No 2371/2002, Member States may, where there is evidence of a serious threat to the conservation of certain species or fishing grounds in the North Sea, Skagerrak and Eastern Channel, including where it is important to avoid high concentrations of a threatened species, and where any undue delay would result in damage to the concerned species or fishing ground which would be difficult to repair, take conservation measures more stringent than those laid down in Community legislation in respect of the waters under its sovereignty or jurisdiction.
„Mes remiame projektus, kurie padeda atitaisyti šiai bendruomenei padarytą žalą, kaip antai jaunimo ir moterų grupes, būsto asociacijas, sveikatos įstaigas ir kultūros centrus, – aiškina Fatna el-Bouih, pilietinių teisių aktyvistė ir buvusi disidentė, koordinuojanti šią komisiją. – Mano vaidmuo yra užtikrinti, kad visi šie projektai papildytų vienas kitą.““We back projects that help to repair the damage that has been done to this community, such as youth and women’s groups, housing associations, health dispensaries and cultural centres,” explains Fatna el-Bouih, a civil rights activist and former dissident who coordinates the committee. “My role is to ensure that all these projects complement one another.”
Teko atitaisyti pažeistas vietas.We had to repair the damaged areas.

More Lithuanian verbs

Related

ištaisyti
fix
įtaisyti
install
pasitaisyti
improve
pataisyti
repair
sutaisyti
correct
taisyti
fix
užtaisyti
load

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

grėbti
rake
nerimauti
worry
nusileisti
land
pasikiškiakopūstėliauti
ick wood sorrels
patrumpinti
shorten
privažiuoti
drive by
skubėti
hurry
suplonėti
attenuate
sureguliuoti
adjust
užsilikti
wait behind

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'repair':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In