Válik (to become) conjugation

Hungarian
135 examples
This verb can also have the following meanings: to divorce, turn into, divorce

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
válok
I become
válsz
you become
válik
he/she to become
válunk
we become
váltok
you all become
válnak
they become
Past indefinite tense
váltam
I became
váltál
you became
vált
he/she became
váltunk
we became
váltatok
you all became
váltak
they became
Conditional present indefinite tense
válnék
I would become
válnál
you would become
válna
he/she would become
válnánk
we would become
válnátok
you all would become
válnának
they would become
Conditional past indefinite tense
váltam volna
I would have become
váltál volna
you would have become
vált volna
he/she would have become
váltunk volna
we would have become
váltatok volna
you all would have become
váltak volna
they would have become
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok válni
I will become
fogsz válni
you will become
fog válni
he/she will become
fogunk válni
we will become
fogtok válni
you all will become
fognak válni
they will become
Subjunctive present indefinite tense
váljak
(if/so that) I become
válj
(if/so that) you become
váljon
(if/so that) he/she become
váljunk
(if/so that) we become
váljatok
(if/so that) you all become
váljanak
(if/so that) they become
Conjugated infinitives
válnom
I to become
válnod
you to become
válnia
he/she to become
válnunk
we to become
válnotok
you all to become
válniuk
they to become

Examples of válik

Example in HungarianTranslation in English
"Drága anyám, itt muszáj beilleszkedni a nyers tábori életet igenlő energiával rohamléptekkel "tábori disznóvá" válni.."Dear Mother, you have to adapt here, to conform, to become a "yes" man, a camp swine. You must learn to forget and dive straight into the mire."
"Függetlenné akarok válni...""I want to become whatever there is..."
"Néha az ember formájú játékok, mint például a bábuk, amelyek rendelkeznek öntudattal, Úgy próbálnak emberré válni, hogy leszüretelik az emberi szerveket.""On rare occasions inanimate objects of human quality, such as dolls, already mystically possessed of consciousness, have acted upon their desire to become human by harvesting organs."
"Valakivé szeretnék válni.I want to become somebody.
"milyen fontossá fog válni az a telefonhívás?""how important that telephone call was to become?"
"Amikor a baba szopik, művésszé válok.""When Baby René suckles, I become an artist."
"Félek, csak úgy maradok életben, ha magam is azzá válok.""I fear the only way to survive is to become one."
'Megerőszakoltak.' Én válok áldozattá...'l am raped. l have become a victim'..
- ...sokkal erősebbé válok, mint el tudná képzelni.- I will become more powerful than you can possibly imagine
- Amit elfogyasztok, azzá válok. - Micsoda?- What I consume, I become.
- Amint istenné válsz, változtass engem halandóvá, mert túlságosan fáj, hogy ilyen vagyok.- When you become a true god... I need you to make me mortal, so i can stop being me, because being me hurts too much.
- Az, hogy te is olyanná válsz, mint ők.- Watching you become one of them.
- Azt akarom látni, hogy olyanná válsz, mint én.I want to see you become like me.
- Ez a te hibád. Remélem, meghalsz, szellemmé válsz és körbe-körbe repkedsz a helységben.I hope you die, become ghost, fly around the room.
- Ezen a napon válsz férfivá.- This is the day that you become a man.
'Vagy egy rendkívüli módon kiemelkedő egyénné válik, legalábbis Amerikában, 'vagy ha ez nem sikerül, akkor újra visszavonul.''He was either going to become an enormously prominent man, at least, 'or go back to obscurity again if it failed.'
- Hetekbe telik, mire valakiből nővér válik!It takes weeks to become a midwife.
- hogy egy nap fia elhagyja a palotát és szellemi vezetővé válik inkább minthogy a Shakyas-ok vezére legyen.- that one day his son would abandon the palace and become the spiritual leader rather than stay to become chief of the Shakyas.
12 lépés, 36 nap alatt... Az álom valóra válik.She has to undergo 12 surgeries in 36 days for her dream to become a reality.
A cél az, hogy a rendszer bevételt termeljen a privát pénzkibocsátók számára, hogy létrehozhassanak egy titkos és törvénytelen kormányzati ágat, egy rivális politikai erőt, ami végül elég erőssé válik ahhoz, hogy megdöntse az összes kormányzati formát.without the slightest concern for the interests of the community or the real role money ought to perform therein... to allow it to become a source of revenue to private issuers is to create, first, a secret and illicit arm of government and, last, a rival power strong enough to ultimately overthrow all other forms of government ...an honest money system is the only alternative.
"Barátaink lesznek, majd idegenekké válunk egymás számára.""We'll have friends, and have become strangers to each other,
"Egymást szolgálva szabaddá válunk"."ln serving each other, we become free_'
"Ha kevésbbé anyagiassá válunk, akkor a gazdaságunk összeomlik.""Well, if we become less materialistic economy would collapse."
"Mindannyiunknak reménysugárrá kell válnunk és tennünk a dolgunkat.." "..és csatlakozni másokhoz, mig vakító fénnyé nem válunk.." "..mely győzedelmeskedik a sötétség felett."Each of us must be a ray of hope and do our part and join with the others till we've become a blinding light triumphant over darkness.
"hadd egyesüljünk és eggyé válunk""Let us unite and become one"
- Amikor éhessé váltok.When you become hungry.
- Azzá váltok, akik vagyunk?You become us?
Ahogy a megszentelt szakéból isztok, tagjaivá váltok a Hisamatsu családnak.As you drink the sacred sake before you... you will become members of the Hisamatsu family.
Amikor látom, hogy végrehajtottátok az első, nektek adott feladatot, akkor a Lopakodók tagjaivá váltok a többi hat tag mellett.When i see you've executed the very first task i've given you, you will then become a member along with the other six members in stealth "r" us.
Az iskola törvény-végrehajtóivá váltok mert aki ma szemetel és szabálytalanul közlekedik, az holnap ablakot tör be, és grafittivel vandálkodik, ezért a mi feladatunk ezt megállítani.You become an enforcer of the laws of this school, because today's litterer and jaywalker is tomorrow's window breaker and graffiti vandal, and it's our job to stop it.
"...és milyen új talányok válnak az új generációk kihívásává?""...and what new riddles will become the challenge of the new generations?"
"A gyengék válnak az erősek áldozataivá" ez az emberiség törvénye.Directed by Yuji Makiguchi 'The weak become the victim of the strong', is a rule of mankind.
"A sorsvonalak makaccsá válnak.""Then the lines of destiny become stubborn."
"Ahogy telnek a napok, a rémálmaim egyre erőteljesebbé válnak..""As each day passes, my nightmares become more intoxicating."
"Amilyen mélyek a titkok, olyan sötétté válnak, ez a természete a titkoknak."Crimal Mind212 how secrets deep how secrets become dark that's in the nature of secrets
"De mikor férfivá váltam, Elhagytam a gyermekhez illő dolgokat.""When l became a man, l put away childish things."
"Káprázatos operává váltam."I became a fabulous opera.
"Szerencsejáték-függővé váltam, és már nem tudtam magam kontrollálni.""Gambling became an addiction, and I just couldn't control it."
"Végre azzá váltam, aki mindig is lenni akartam.""I finally became the person I always wanted to be. "
"Ő ott volt amikor ezzé a teremtménnyé váltam," "és ma éjjel, megpróbáltam megölni."'He was there when I became this creature, 'and tonight, I tried to kill him.
"Türelmetlenné" váltál, amikor megláttad az a kislányt az ágyában.You only became "impatient" when you saw that little girl in her bed.
- Művésszé váltál.You became an artist.
- Odinná váltál.- You became Odin.
A terv részévé váltál.You became part of that plan.
Abban a korban maradsz, amikor vámpírrá váltál.You remain the age you were when you became a vampire.
! Gondoltam tetszene, ha bepillanthatna, hogyan vált ilyen férfivá.I thought you might like some insight into how you became the man you are.
"A kötődésem Veronicához végül már minndkettőnk számára gyötrelmessé vált.""My obsession with Veronica became a torment to us both.
"A kő, melyből a szobor lett... hatalmas heggyé vált és betöltötte a Földet.""The rock that struck the statue... "became a huge mountain and filled the whole Earth."
"A rúnák lemeze"-ként vált ismertté.It became known as "The Runes Album."
"Csókolta amíg csók nem vált kínzássá és a test nem kezdett nyugtalankodni."They kissed... until kissing became a torture. And the body grew restless.
- És így váltunk barátokká.But that's how we all became friends.
15 éve, hogy életünk örökre megváltozott. És egy valószínűtlen családdá váltunk.15 years ago today, our lives changed forever and we became the unlikeliest of families.
A "győzelmünk" érdekében rendőrré váltunk.To win this "victory", we became policemen.
A faj, amivé váltunk... megszűnik létezni, ha ez a vírus elpusztul.That species we became... they cease to exist the moment this virus is gone.
A lényeg, hogy az idő múlásával igazi testvérekké váltunk.The important part is we became more like real brothers once we got a little bit older, but...
Amint magatokhoz tértetek, részeivé váltatok az...I passed out. And as soon as you awoke, you became part of...
De mindannyian az elismerésemmé váltatok.And you all became my tribute act.
Kiváló hasbeszélőkké váltatok, míg én eszméletlen voltam!You all became expert ventriloquists While I was unconscious!
Kivé váltatok?Who have you became?
Mindenki bátyjává és nővérévé váltatok.You became everyone's brother and sister.
"Nicene-nél történt... hogy a negyedik századi püspökök... úgy találták, Isten fiának feláldozása azt jelentette, az emberek eggyé váltak Istennel és akkor először emelkedtek minden más teremtmény fölé... hogy Isten oldalán álljanak a Menyben.""For it was there at Nicene... that the world's fourth-century bishops... declared that with the sacrifice of God's Son man became one with God, for the first time Iifted above all other creations... to stand at His side in Heaven."
'Olyanná váltak, mint amikor két kisgyerek verekedik.''They became so basic that they were like two kids fighting.'
- A robbantó csontjai repeszekké váltak.- The bomber's bones became shrapnel.
- A tévében harcoltak a bűnözők ellen, különböző színű motoros overálokban, és egymás vállára állva elképesztően erőssé váltak.They were TV crime fighters that wore different coloured motorbike courier outfits, and became a force of war when they stood on each other's shoulders.
- Ahogy múltak az évek, a lelkész követői... egy kissé morcosakká és nyavalygókká váltak. -As the years went by the minister's disciples... became somewhat testy and querulous.
Jót akarva éppen olyan szörnyeteggé válnék, mint maga a Sötét Úr. Ne kísérts engem!Meaning to be kind, I would become as terrible as the Dark Lord himself.
Nem, ha a te világodba mennék, kóbor szellemmé válnék.No, if I go to your space, I would become a wanderings spirit.
Te egy királynő vagy, és férjedként királlyá válnék.You are a queen, and as your husband, I would become king.
A tér amit elfoglalnál, ez idő alatt nagyon kicsivé válna de a tömeg, mondjuk a testem nehezebb lenne mint ezer tehervagon.The space l occupy, during that time, would become very small, but my mass, let's say my body, would be harder to pull than a thousand freight trains.
Akkor a másik kettő jelentéktelenné válna, akárcsak ez a párbeszéd.Then the other two would become meaningless just like this conversation.
Az arany, bankrendszerünk alapja értéktelenné válna, és a világon eluralkodna a káosz.Gold, the very foundation of our banks, would become worthless and the world would collapse into chaos.
Az irányításom nélkül Talyn csak még pusztítóbbá válna.Talyn would become even more destructive without my guidance.
De ha nem teljesíti, az elpusztítójukká válna.And if he couldn't, he would become their destroyer.
Cisco, nem hinném, hogy gonosszá válnánk, ha képességre tennénk szert, még akkor sem, ha Dr. Wellstől kapnánk.Cisco, I don't think any of us would become evil if we all of sudden got powers, even if they were from Dr. Wells.
A klingonok a galaxis söpredékévé válnának.Klingons would become the alien trash of the galaxy.
Azok a Wraith-ek emberekké válnának.Those Wraith would become humans.
Hogyha azok a nevek kiszivárognának, akkor azok az emberek célpontokká válnának.That, if those names were revealed, those people would become targets.
Olyanná válnának, mint Istén.They would become as God.
Valami... Értékes áruvá válnának, amit egyesek mindenáron meg akarnak szerezni!They would become commodities to be purchased or prizes to be fought over.
"Semmi sem késztet arra, hogy hőssé váljak."It doesn't become me to be a hero.
- "Arra késztetett, hogy fogjam magam, és olyan férfivá váljak, akit Mindy Lahiri büszkén nevezne párjának."(Alex) "It motivated me to buckle down and become the kind of guy Mindy Lahiri would be proud to call her boyfriend."
- Hogyan váljak férfivá?So how do I become a man?
- Ne hagyja, hogy olyanná váljak!Don't let me become one of them.
- Sikeres nőket keresünk, hogy lássam, mit kell tennem, hogy én is olyanná váljak.Researching women of power so I can better forge my path to become one.
- Elátkozlak, válj kutyává!- I curse you to become hutch dog.
- Hogy Isten gyermekévé válj?- To become a child of God?
... készen, hogy nagy harcossá válj?... ready to become a great warrior?
A harmadik lépés pedig, hogy hozz össze egy albumot, és válj tinisztárrá.And step three: cut a single, become an overnight teen heartthrob.
Ahhoz hogy Strigává válj, nem kellene...To become a Strigoi, don't you have to...
"Szeretném, hogy tudd, megbántam egykori viselkedésem," "és azt, amivé hagytam, hogy váljon az életünk.""I want you to know, I regret who I once was and what I allowed our lives to become.
"prédikátorrá váljon?"And become a volunteer of life
"Étrend, injekciók és nevelés - ezek fiatal kortól alkalmazott kombinációjával könnyen lehet olyan személyiség vonásokat és világképet kialakítani, amelyet a hatóságok kívánatosnak tartanak, és elérhető, hogy pszichológiailag lehetetlenné váljon hogy bárki a fennálló rendet komolyan kritizálja.""Diet, injections, and injunctions will combine, from a very early age, - to produce the sort of character and the sort of beliefs that the - authorities consider desirable, - and any serious criticism of the powers that be will become - psychologically impossible." ~Bertrand Russel
- Hogy a nő a részévé váljon.- So that she could become part of him.
- Mi lenne az? Nem szeretném, hogy a Pilli család nevetségessé váljon a városban.I don't want Pilli family to become laughing stock of the town.
A bátorságot szimbolizálja, hogy elengedjük akik vagyunk, és azzá váljunk, akinek lennünk kell.It symbolizes the courage it takes to let go of who we think we are and become who we are meant to be.
Amikor törekszünk: hogy minden érző lény előnyt szerezzen akkor nem arra törekszünk, hogy Buddhává váljunk vagy hogy boldogok legyünk, egy önző motívummal.When you recite: In order to benefit sentient beings, you are not aspiring to become a Buddha or to have happiness, with a selfish motive
Az emberi bátorság és találékonyság minden cseppje kellett ahhoz, hogy a füves területek mestereivé váljunk.It's taken every last ounce of human courage and ingenuity to become masters of the grasslands.
Azt akarja, hogy lelketlen semmittevőkké váljunk?Sounds like you want us to become soulless drones.
Azt akarják, hogy gépekké váljunk, nekünk szükségünk van beszélgetésekre, szükségünk van emberi kapcsolatokra, valódiakra!They want to make us become machines, we need to talk, communicate, we need a human relationship, a real one!
"Gyertek ide, fiúk, s váljatok férfivá"."Come hither, boys, and become men."
A golf révén esélyt kapnátok arra, hogy barátokká váljatok.Golfing would give you an opportunity to become pals.
A világon első emberi börtön-százlábúval végül megtanítjuk nektek, hogyan váljatok emberré.The world's first human-prison centipede will finally teach you how to become humans.
Adjátok meg magatokat és váljatok eggyé Halconnal.Surrender yourselves now and become one with Halcon.
Amíg el voltatok foglalva azzal, hogy férfiakká váljatok, mi úgy döntöttünk, istenné válunk.While you were trying to become men, we decided to become gods.
- Hogy még pozitívabb hatalommá váljanak.- To become a more positive force.
- Ronnie "evőeszközévé" váljanak!- To become Ronnie's 'cutlery'!
A beteg gyerekek kerülnek oda, hogy ismét erőssé váljanak.The sick children are taken there so they can become strong again.
A bátyám partijai hajlamosak arra, hogy botrányosokká váljanak.My brother's parties have a tendency to become somewhat scandalous.
A férfiak tesznek dolgokat azért, hogy olyan férfiakká váljanak, amivé akarnak.Men do the things they need to do to become the men they want to be.
A Seungjin Csoport tulajdonosává kell válnom.That I have to become the owner of Seung Jin Group.
A tanítványává kell válnom. Az agyamba kell vésnem minden tettét. Minden elkővetett gyilkosságát.I have to become his student, memorise every move he ever made, every attack he ever executed.
Amikor ez az ország ellenem fordult orosz állampolgárrá kellett válnom.When this country turned its back on me I had to become a Russian-born citizen.
Amíg az "Ügynökkém - a folytatás"-sal dolgozol, új emberré kell válnom.As long as you're working with "Suit the Sequel," I have to become a new man.
Azt hiszem, nekem kell a nagyobb problémává válnom.Guess i'll have to become a bigger problem, then.
"Soha nem késő azzá válnod, aki lehettél volna. ""It's never too late to become what you might have been."
- Elvonta a figyelmedet attól, akivé válnod kell.It was the... it was a distraction, a distraction from who you're meant to become.
A testvérünkké kell válnod, mielőtt megtanulod titkainkat, a titkokat, melyek elérnek magának a Tower Prepnek az alapjáig.You have to become a brother before you can learn our secrets, secrets that extend to the very foundation of Tower Prep itself.
Amikor levágták a fürtjeidet... mert fiúvá kellett válnod... nem sírtál... annak ellenére, hogy nagyon akartál.When they cut off your curls... because you were supposed to become a boy... you didn't cry... even though you really wanted to.
Amikor meg kell állapodnod, végérvényesen felnőtté kell válnod, és gyereked lesz, meg minden ami vele jár, pont ilyen nőre vágysz mindehhez.If you have to settle down, if you absolutely have to become an adult, and have a baby and all that comes with it, this is the kind of woman you want to do it with.
- Nem egészen, de ha úgy gondolsz az unokára, mint a barátságunk metaforájára, egyet érthetsz a szöveggel, hogy itt az ideje férfivá válnia.- Not specifically, but if you think of grandsons as a metaphor for friendship, you'll agree with this transformer here that it's time for ours to become a man.
A "nem"-nek a barátoddá kell válnia."No" has to become your friend.
Aha. A legendás japán hőssé kell válnia, ahogy a végzetében meg van írva.You have to become the legendary Japanese hero that you are destined to be.
Ahhoz, hogy legyőzze, olyanná kell válnia, mint ő.In order to beat him you have to become him.
Anuta elszigeteltsége egyben azt is jelenti, hogy az itt élő 300 embernek.. teljesen önellátóvá kellett válnia.Anuta's isolation has meant that the 300 people who live here have had to become completely self-sufficient.
"Idegenekké kell válnunk egymás számára, mert ez a törvény, melynek mi mind csak tárgyai vagyunk.""We have to become strangers to one another because it's the law to which we are subject."
- Eggyé kell válnunk a technológiával.We have to become one with the technology.
- Semmi gond. Aktívabbakká kell válnunk, George.We have to become more proactive, George.
Amivé mindig is válnunk kellett volna,They're what we were always meant to become,
Annak bábáivá kell válnunk, amin változtathatunk.We must determine to become midwives to what we can.
Akkor katonává kell válnotok, igazi katonákká, akik fegyelmezettek, mint ők, vagy még jobbak!Then you will have to become soldiers real soldiers with discipline as good as theirs, better.
Az egyik oka annak, hogy ez egy régi úri klub, hogy a nők azt hiszik, hogy nekik is pasivá kell válniuk, hogy sikeresek lehessenek.One reason this may be an old boys' club is because the women here feel they have to become one of the boys to succeed.
Eggyé kell válniuk a fájdalommal és szenvedéssel! Hogy gladiátor válhasson belőlük.They must embrace pain and suffering to become gladiators.
Kemény férfiakká kell válniuk.They have to become tough men.
Néha a szülőknek is szükségük van szülőkre és néha a gyerekeknek kell szülőkké válniuk.Sometimes parents need parents, and sometimes the child has to become the parent.
Ő az, amivé válniuk kell.She's what they need to become.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

illik
suit
ízlik
taste good
múlik
pass
ömlik
gush
telik
fill

Similar but longer

elválik
divorce
kiválik
leave

Random

tátog
gape
ugrat
jump
űz
chase
üzemeltet
operate
vacillál
hesitate
vágyik
desire somebody or something
vakít
make someone blind
választ
choose
vall
confess
vár
wait

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'become':

None found.
Learning languages?