Lát (to see) conjugation

Hungarian
150 examples

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
látok
I see
látsz
you see
lát
he/she to see
látunk
we see
láttok
you all see
látnak
they see
Present definite tense
látom
I see
látod
you see
látja
he/she sees
látjuk
we see
látjátok
you all see
látják
they see
Past indefinite tense
láttam
I saw
láttál
you saw
látott
he/she saw
láttunk
we saw
láttatok
you all saw
láttak
they saw
Past definite tense
láttam
I saw
láttad
you saw
látta
he/she saw
láttuk
we saw
láttátok
you all saw
látták
they saw
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
látnék
I would see
látnál
you would see
látna
he/she would see
látnánk
we would see
látnátok
you all would see
látnának
they would see
Conditional present definite tense
látnám
I would see
látnád
you would see
látná
he/she would see
látnánk
we would see
látnátok
you all would see
látnák
they would see
Conditional past indefinite tense
láttam volna
I would have seen
láttál volna
you would have seen
látott volna
he/she would have seen
láttunk volna
we would have seen
láttatok volna
you all would have seen
láttak volna
they would have seen
Conditional past definite tense
láttam volna
I would have seen
láttad volna
you would have seen
látta volna
he/she would have seen
láttuk volna
we would have seen
láttátok volna
you all would have seen
látták volna
they would have seen
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok látni
I will see
fogsz látni
you will see
fog látni
he/she will see
fogunk látni
we will see
fogtok látni
you all will see
fognak látni
they will see
Future definite tense
fogom látni
I will see
fogod látni
you will see
fogja látni
he/she will see
fogjuk látni
we will see
fogjátok látni
you all will see
fogják látni
they will see
Subjunctive present definite tense
lássam
(if/so that) I see
lásd
(if/so that) you see
lássa
(if/so that) he/she see
lássuk
(if/so that) we see
lássátok
(if/so that) you all see
lássák
(if/so that) they see
Subjunctive present indefinite tense
lássak
(if/so that) I see
láss
(if/so that) you see
lásson
(if/so that) he/she see
lássunk
(if/so that) we see
lássatok
(if/so that) you all see
lássanak
(if/so that) they see
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
látnom
I to see
látnod
you to see
látnia
he/she to see
látnunk
we to see
látnotok
you all to see
látniuk
they to see

Examples of lát

Example in HungarianTranslation in English
! Az egyetlen létra, amit látni akarok az az, amivel kijutok azon az ablakon.Doug, the only ladder I want to see is the one that's getting me out that window.
"A vágy lőtere" nem rossz kezdet, jelöltek, de rengeteg cicomás díszítést akarok látni, hogy hangulatba hozza a partnerünket.The Cupid Range is a good start, pledges, but I want to see a lot of foofy decorations to get our dates in the mood.
! De hát nem látok itt senki mást!I can't see anyone else around here
! Egy politikai dolgozót látok, aki túlbecsüli önnön értékét.- I see a political operative who has a very inflated sense
! Nem látok semmit!I can't see anything!
! Nem látok semmit.I don't see anything.
! - Mit látsz benne?What do you see in her?
"Ahányszor látsz egyet, valamennyit öld meg.""Kill him each time you see him."
"Azt kapod, amit látsz.""What you see is what you get."
"Azt kapsz amit látsz".♪ What you get ♪ ♪ is what you see ♪
* a közlekedés is leáll a mozi királynőjének kedvéért * * a poszter élőben, teljes életnagyságban * * szóval foglalj helyet az első sorban * * ha látni akarod, amit a férje is lát * * csak várj míg a szellő fellebbenti a szoknyáját *d hurry, hurry, take a peek d d the traffic stops for the queen of the movies d d the centerfold, live, in the flesh d d so get a ringside seat d d you want to see what her husband sees d d just wait for the next subway breeze d d right here... d
- Azt akarta, hogy a lánya lássa a szépséget, amit ő lát benne ezért egy tükröt adott neki a születésnapjára.- He wanted his daughter to be able to see the beauty he saw in her, so he had a mirror made for her birthday.
- Connie. - Meglep, hogy lát?What, are you surprised to see me?
"Amit itt látunk, amit itt mondunk, amit itt hallunk, az itt marad.""What we see here, what we say here, what we hear here, stays here."
"Ha ezek a lények ellátogatnának hozzánk, vajon felismernénk-e, hogy mit látunk?"If these beings ever visited us, would we recognize what we were seeing?
"Hogyan látunk", tette fel a kérdést."How do we see?" he asked.
"Ma még csak tükör által, homályosan látunk, akkor pedig majd színről színre.""For now we see as through a glass darkly. But then face to face."
! - Ez a kis földdarab, amit itt láttok régen több mérföldnyi volt.This little chunk of what you see here
"A barátaimnak voltak szemei, mégis meghaltak." A vakok nem látnak.His friends had eyes, so they died. The blind man couldn't see her.
"Beszámolók szerint a fény, amit látnak, hirtelen bukkant fel a semmiből."Eyewitnesses say the lights you can see appear from out of nowhere.
"Félünk tisztán látni, és félünk, hogy tisztán látnak minket."It said: "We are afraid to see clearly... and of being seen clearly."
! - Mert benned látom a jót.Because I can see the good in you.
! Nem. Nagyon is tisztán látom, mi történt magukkal.No, l see very clearly what's happened to you, and l'd like to help.
! Ó, a maga aprócska agya számára az felfoghatatlan. De én felismerem a Q-ságot, mikor látom.Oh, it's impossible for your minuscule mind to comprehend, but I know Q-ness when I see it, and this... is not it.
" - Nem látom." "- I can't see it!
! Nem látod viszont?You never see her again?
"A halálom esetén, a büfékocsit és a titkos szószt Reed Bennetre hagyom, hogy úgy használja, ahogyan azt jónak látja.""In the event of my death, I leave the food truck and secret sauce to Reed Bennet to manage as he sees fit."
"A kelet látja, ahogy felemelkedsz a szívemet körülvevő fal fölé..."The east sees you rise above the walls around my heart...
"A szem e világ mögé tekint, a következőbe, és az ember a saját tükörképét látja.""The eye looks beyond this world, into the next, and sees a reflection of man himself."
"A végzet szemében látja.""it sees in the eyes of destiny."
"Az Angol úgy látja a világot, mintha az""The Englishman sees the world as expressly
"Akkor majd látjuk, amit látnunk kell."l guess we'll just see what we'll see.
"Bár, ha köztünk lépkedni nem látjuk őt, bár, ha kiált...""She moves among us, and we do not see her, she cries out... "
"Ha valamit el lehet mondani a nagyvárosiakról az az, hogy mi New York-iak csak akkor látjuk a nagy dolgokat, ha ott van előttünk."If there's one thing we can say "about the people of this great city, "it's that we New Yorkers know the real deal when we see it.
"Itt látjuk őket a sírbolt alapján, "De hogy mi volt a gyászuk bús alapja,We see the ground whereon these woes do lie, but the true ground which we cannot without circumstance descry."
! Nem látjátok magatokat?Can you not see yourselves?
! - Ezt ők nem így látják.~ That's not the way they see it.
! Pont fordítva látják.You're seeing all this ass-backwards.
", amelyben a dédelgetett szabadon szeretni és gyarapodását, mentes kötődik a , akik nem látják. ""in which the cherished are free to love and thrive, free from the binds of those who do not see."
"A szörnyetegeket csak az elkárhozottak látják, vagy szent tűz világánál kormolt tárgyakon át.""The dire creatures may be seen only by the damned or through an object scorched with holy fire."
! Legutóbb főfogásként felszolgálva láttam ilyesmit.Last time l saw something like that, it was on a plate.
" Ne etess, láttam, mit csináltál." Erre ö: " Hát..."I saw you. Don't tell me it's not you." He's like, "I don't know."
! Patkányt láttál és sikítottál.You thought you saw a rat and screamed.
! Úgy tenni mintha láttál volna valamit?Pretend you saw something?
! Igaz, hogy csak egy tagból állt a közönségünk, de pont a megfelelőből, mert nem csak igazi Angela Lansbury rajongó, de tetszett is neki, amit látott, készített egy kalózfelvételt róla, és továbbadta az unokaöccsének, aki a Williamsburg Music Hallban dolgozik.- Okay, true, we only had one audience member at our last show, but it happened to be the right audience member because, not only was he a devoted Angela Lansbury fan, but he also liked what he saw, made a secret bootleg
"... amikor történt, egy helikoptert láttunk körözni az épület körül." ...when it occured, he said that he saw a helicopter circle the building. "
"Emme" tetoválásokat láttunk az emberrabló karján. Ugyan már!Well, we saw Emme tats on the kidnappers.
"Sosem láttunk négynél többet egyszerre.""We never saw a group of more than four.
- Csak amit már ti is láttatok, és egy védekezési seb a kezén.Just the one you already saw. And a defensive wound on his hand.
- Milyen filmet láttatok?- What's the movie you guys saw?
- Mit láttatok?- - What you saw?
"A gólyák láttak minket itt Skane-ben.""Storks saw us here in Skane."
"Jöttek, láttak és Conchordaloltak.""They came, they saw, they Conchord.
! Jól van, láttad.Okay, you saw him.
! Láttad... láttad őt.Did you... you saw her.
"De igazából láttad a képem, a kazettám..But the truth of the matter was, you saw my picture, you saw my tape.
"Kérlek, ne mondd el senkinek, hogy láttad a dudáim." volt?"please don't tell anyone you saw my boobs"?
! Azt akarom, hogy mondja el, mi történt pontosan azon az estén, amikor utoljára látta Austint!What I want is you to tell me exactly what happened the last night you saw Austin.
! Tudom, megnőtt kicsit, mióta utoljára látta, Kathy... De ne mondja már, hogy nem látja a családi jellemvonásokat...I know he's grown since you last saw him, Kathy, but don't tell me you can't see the family resemblance.
""Amikor Jézus látta, hogy a sokaság még inkább összetódul, megdorgálá..."When Jesus saw that a crowd was running to the scene, he rebuked the evil spirit.
"A csillagok fényét még látta,""And for the moment saw the starlight,
"Aztán láttuk a fotóidat a derék polgármesterjelölttel.""and then we saw pictures of you with the nice man running for mayor."
"Felnéztünk, és láttuk, ahogy a szőnyegre lépett.""We looked, "then we saw him step in on the mat.
"Mind láttátok... fegyvere volt.""You all saw him. He had a gun."
- Akkor nem is láttátok arcát?Then saw you not his face?
- De nem láttátok, hogy átkerült valami.- Nobody saw anything else come out?
- A kölykök látták, ha beszélni kezdenek...Kids saw, if they talk...
- A zsaruk látták a kocsit.- The cop saw this car.
- Sokkal többet látnál.You would see a lot more of me.
Akkor hadd mondjam el mit látnálThen let me tell you what you would see.
- Akkor senki sem látna vele együtt.- Then no one would see us together. - That's good.
- Az egész világ látna minket.- The whole world would see us.
- Talán, ha Lily látna engem sírni, látná, hogy ez így rendben van, különösen ez tőlem származik, az ő sztoikus apja, aki sose sír.- Maybe if Lily saw me cry, she would see that it's okay to be that way, especially coming from me, her stoic dad who never cries.
- Túl sok ember látna.Too many people would see us.
A Gladesben lakók közül pedig senki egy centet sem látna az adókból.No one who lives in the Glades would see a penny of those charges.
Csak zöldellő növényzetet látnánk.Of the activities of man. What we would see
De elég biztos vagyok benne, hogy látnánk bizonyítékot, ha egy embert megettek volna benne.But I'm pretty sure we would see evidence if a human being had been eaten in there.
De hát akkor látnánk, nem?We would see it, don't you think?
Egy tíz méter hosszú villámot látnánk nagyjából ilyen vastagot, fénysebességgel vágna át ezen a 10 méteren, és a leggyönyörűbb kék fényt látnád, ami csak létezik.What you would see is, you would see a lightning bolt about 10 meters long, about that thick, and it would blast at the speed of light over this 10 meter distance, and you would see the most beautiful blue light your eyes have ever seen.
Amilyen állapotban szoktak lenni ilyenkor az emberek a csapszékben, nagyon kétlem, hogy bármit is látnának.Such people tend to be at the pub as state I doubt very much that would see anything.
Ha a világ jobban látná az egyházat, ha többet látnának a rítusoknál, tanúi lennének egy modern csodának.If the outside world could see this church as I do, looking beyond the ritual of these walls, they would see a modern miracle.
Mintha az emberek szörnyűségeket látnának, ha rájuk nézek.Like, people would see terrible things when I looked at them.
Nem tudom, mit látnának benne.I don't know what they would see in her.
Sokan vannak a Királyi Palotában akik inkább látnának engem holtan minthogy a trónon lássanak.There are many in the royal Court who would see me dead before they'd see me on the throne.
Mintha látnám a rettenetes bánatot a szemeidben és látnám a szenvedésedet.I would see the terrible grief in your eyes and I would see you suffering.
Mintha látnám, Samet...I would see Sam...
Nem, nem látnám másként a dolgot, ha "néha megtömnének". - Szia.No, Evelyn, I don't think this would seem less important if I was "getting a little. "
Cami, nem ismersz engem, de ha ismernél, látnád, hogy egyszer ugyanolyanok voltunk, mindhárman, igazából... három lélek a Mikaelson család mókuskerekében, akik valahogy túélték, hogy mesélni tudjanak róla, bár mindannyiunknak megvannak a magunk sebei.Cami, you don't know me, but if you did, you would see that we were the same, all 3 of us, actually... 3 souls caught in the orbit of family Mikaelson yet somehow survived to tell the tale, though each of us has our share of scars. Aah!
Ha Charlie is csak egy beteg lenne, Úgy látnád, ahogy én.If Charlie were any other patient, you would see this my way.
Ha csak egy szemed is lenne, látnád milyen pompás vagyok én.If only you had one eye, you would see what a delight I am.
- Nem biztos, hogy a bíróság ezt így látná.I'm not sure a court would see it that way.
- Talán, ha Lily látna engem sírni, látná, hogy ez így rendben van, különösen ez tőlem származik, az ő sztoikus apja, aki sose sír.- Maybe if Lily saw me cry, she would see that it's okay to be that way, especially coming from me, her stoic dad who never cries.
Akkor mindenki látná, hogy valójában mi vagy.Then everyone would see what you really are.
Azt gondoltam, hogy senki sem látná meg, ha az ablakon mászna ki.I was thinking nobody would see him if he climbed out the window.
- Hát, emberek milliói látnák a munkádat.- Well, millions of people would see your artwork.
Az egész világ látná Felségtek bölcsességét, látnák saját szemükkel a Centauri Köztársaság briliáns középpontját.The whole world would see Your Majesty's wisdom see, with their own eyes, the brilliant center of the Centauri Republic.
! - Nem engeded meg, hogy lássam a kölykeim?-You won't let me see my kids?
"Alig várom, hogy lássam a képeket!"I can't wait to see the pictures.
"Alig várom, hogy lássam feleséged, gyermekeid, és a házad a hegytetőn."Can't wait to meet your wife and kids and see your big house on the hill.
! Mindent elkövetek, hogy lásd Arthur és Morgaine teljesen felkészültek sorsukra.I'd do anything to see that Arthur and Morgaine fulfill their destinies.
"Gyere és lásd meg."Come and see.
"Hallák a negyedik állat hangját: Jöjj és lásd.""They heard the voice of the fourth beast say, 'Come and see."'
"Azt akarod, hogy ezt lássa a fiad?""is that what you want your son to see?"
"Csak arra tudtunk gondolni, hogy hazamenjünk, és lássuk a gyerekeinket a végső támadás előtt.""All we could think of was to get back home to see our children before the final attack. "
"Csak hogy lássuk mennyit jelentünk egymásnak.""Just to see if we really are meant to be together, you know."
"Rajta, lássátok, hogy hibáznak a nagyfiúk!"You should come down here and see how the big boys do it. "
- Igen. És azt akartam, hogy ti lássátok először.And I wanted you to be the first to see it.
! A kocogás személyes dolog, ne lássák mások.How can you possibly let others see you jog?
"Próbáljanak meg kitalálni tízet, hogy lássák, milyen nehéz is."And they said, "Just try to, like, think of, like, ten of your own," just to see, like, how hard it is.
"Szabaddá", tehát ne lássak zsarukat.And when I say, "Clear, " I don't wanna see no cops.
- Csak hogy lássak.- Just to see with.
- Hogy meg ne lássak semmi huncut fortélyt!So I can see no pranks and losers.
"Igen... és láss te is meghalni!""Yes... and for you to see me dead."
"Mert hatalmadban áll s megadatott, Hogy maszkomon át s mögéje láss"Because thou hast the power and own'st the grace To see through and behind this mask of me,
"Élj tovább - láss csodát!"'Live longer - will see more.'
"Azt akarom, hogy a világ veled lásson"* I want the world to see * * You'll be with me *
"El fogom mondani neked, hogy tudj az érzéseimről" "Szemkontaktust létesít velem, hogy lásson valamit belül..." "Meg fogod érteni a jelentését..."I'll let you to know my feelings look me in the eyes to see something inside... you'll understand the meaning...
"Miért vannak a szemeink?" "Hogy lássunk velük" feleltem."Why do we have eyes?" "To see with" I said.
- Igen, de először hadd lássunk benneteket.- Yes, but let's see you first.
- Nem akarom, hogy sírni lássatok!- I really don't want you to see that.
Aaron és te, nézzetek le ide hogy lássatok szörnyű vért és halált.Aaron and thou look down into this den and see a fearful sight of blood and death.
Alig várjátok, hogy a koporsóban lássatok.[Scoffing] You just can't wait to see me in my grave.
Azt hittem azért, hogy lássatok.I thought it was to see me.
! Nem akarom, hogy Megan és Charlie így lássanak téged.I don't want Megan and Charlie to see you like this.
"Hogy akik néznek, nézzenek ugyan, de ne lássanak és akik hallanak, halljanak ugyan, de ne értsenek!""For though they have eyes, they will not see. For though they have ears, they will not hear."
"Hé, Nem engedhetem, hogy a szavazóim ilyen helyen lássanak.""Hey, I can't let my voters see me in one of those."
"Nem jön el most már a változásom." "De ne lássanak bennem banditát!"You'll be seeing no transformation But it's wrong to be a rogue in every way
"Mást nem kell látnom a börtönből. ""I don't need to see anything else in the prison."
"Nem" mondta. "Téged, látnom kell téged""no," he said. "you, i need to see you."
"És, miért érzem azt, hogy újra látnom kell téged."'And why I needed to see YOU again.'
"Ezt látnod kell." Átkeltünk egy mezőn és a kezünket használva, ...átvágtunk egy sűrű fűzfaligeten.We flew do to San Luis, Colorado, because I had gotten a phone call from a sheriff there and he's telling me, "You need to see this."
"Fotókat csináltunk, látnod kell őket!"Pictures were taken, you have to see them.
"Nem elég nézned, látnod kell?" Micsodát?"You can't just watch, you have to see?" See what?
"Néha látnod kell a kígyót a bokorban, hogy tudd, tényleg ott van.""Sometimes you need to see the snake "in the bush to know it's really there."
"Ezt látnia kell. M."Something you have to see.
"Valamit látnia kell!"There's something you need to see.
- A férjének is látnia kellene.- I'd like your husband to see these.
- A saját szemünkkel kell látnunk, uram.We need to see for ourselves, sir.
- Attól még látnunk kell a teherautót!- We still need to see the truck.
- Azonnal látnunk kell Sykest.- We have to see Sykes now.
- Bocs, ezt látnotok kell.Sorry, but you two need to see this.
- Emberek, ezt látnotok kell!Guys, you need to see this.
- Ezt látnotok kell!- You've got to see this.
- Ezt látnotok kell. - Úristen!- You guys need to see this.
- Az embereknek látniuk kell.Well, people need to see this.
- Ezt nekik is látniuk kell!They're gonna want to see this too.
- Gyorsan, ezt látniuk kell.- Quick, you all need to see this.
- Hallgasson meg! Csak látniuk kell, nem igaz?They only need to see him, right?
"A messzi látó falról kinyilatkozás őrzi meg biztonságunk."The wall far-seeing Jove declares shall keep us safe.
"Felhők a mindent-látó-szem előtt..." Hm.- "Clouds before the all-seeing eyes"-- - Mm.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

árt
harm
ejt
drop
ért
understand
fut
run
fűt
heat
hat
affect
hűt
cool
int
wave
irt
exterminate
jut
get to somewhere
köt
bind
lel
find
lep
cover
lép
step
les
spy
lóg
hang
lop
steal
lök
push
műt
operate
olt
extinguish
ont
pour
ölt
stitch
önt
pour
süt
bake
tát
gape
vet
throw
vét
wrong someone

Similar but longer

átlát
see across
ellát
supply
kilát
see
lázít
relax

Random

konstatál
note
kosárlabdázik
play basketball
köp
spit
közeledik
near
küzd
struggle
lassít
slow down
lassul
become slow
láthat
potential form of lát
legyint
wave hand
leigáz
subjugate

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'see':

None found.
Learning languages?