Köt (to bind) conjugation

Hungarian
79 examples
This verb can also have the following meanings: knit, tie, to knit

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
kötök
I bind
kötsz
you bind
köt
he/she to bind
kötünk
we bind
köttök
you all bind
kötnek
they bind
Present definite tense
kötöm
I bind
kötöd
you bind
köti
he/she binds
kötjük
we bind
kötitek
you all bind
kötik
they bind
Past indefinite tense
kötöttem
I bound
kötöttél
you bound
kötött
he/she bound
kötöttünk
we bound
kötöttetek
you all bound
kötöttek
they bound
Past definite tense
kötöttem
I bound
kötötted
you bound
kötötte
he/she bound
kötöttük
we bound
kötöttétek
you all bound
kötötték
they bound
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
kötnék
I would bind
kötnél
you would bind
kötne
he/she would bind
kötnénk
we would bind
kötnétek
you all would bind
kötnének
they would bind
Conditional present definite tense
kötném
I would bind
kötnéd
you would bind
kötné
he/she would bind
kötnénk
we would bind
kötnétek
you all would bind
kötnék
they would bind
Conditional past indefinite tense
kötöttem volna
I would have bound
kötöttél volna
you would have bound
kötött volna
he/she would have bound
kötöttünk volna
we would have bound
kötöttetek volna
you all would have bound
kötöttek volna
they would have bound
Conditional past definite tense
kötöttem volna
I would have bound
kötötted volna
you would have bound
kötötte volna
he/she would have bound
kötöttük volna
we would have bound
kötöttétek volna
you all would have bound
kötötték volna
they would have bound
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok kötni
I will bind
fogsz kötni
you will bind
fog kötni
he/she will bind
fogunk kötni
we will bind
fogtok kötni
you all will bind
fognak kötni
they will bind
Future definite tense
fogom kötni
I will bind
fogod kötni
you will bind
fogja kötni
he/she will bind
fogjuk kötni
we will bind
fogjátok kötni
you all will bind
fogják kötni
they will bind
Subjunctive present definite tense
kössem
(if/so that) I bind
kösd
(if/so that) you bind
kösse
(if/so that) he/she bind
kössük
(if/so that) we bind
kössétek
(if/so that) you all bind
kössék
(if/so that) they bind
Subjunctive present indefinite tense
kössek
(if/so that) I bind
köss
(if/so that) you bind
kössön
(if/so that) he/she bind
kössünk
(if/so that) we bind
kössetek
(if/so that) you all bind
kössenek
(if/so that) they bind
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
kötnöm
I to bind
kötnöd
you to bind
kötnie
he/she to bind
kötnünk
we to bind
kötnötök
you all to bind
kötniük
they to bind

Examples of köt

Example in HungarianTranslation in English
Ezzel feltehetően meg lehet kötni az ártó lelket, és megakadályozni, hogy többé rosszat tegyen.It's supposed to bind the bad spirit and keep it from doing any more harm.
Hadd most törekedni a nemzet sebek fel kötni.Let us now strive to bind up the nation's wounds.
Mivel nem volt sem kötni.Because there was nothing to bind.
és egymással csak úgy tudnak békét kötni, ha egyet értenek Wyatt-el kapcsolatban.And the only way they can be happy with each other first is agreeing to bind Wyatt's powers.
Szövetséget kötök veled, megmentem az életedet, és szembenézek apámmal a magam módján.So I will bind with you and save your life and face my father on my own terms.
Trick figyelmeztetett, hogyha a véremmel magamhoz kötök másokat, azzal megkockáztatom, hogy...Trick warned me that binding so many other people to me could cause me to change.
Gondoltál már arra, hogy florigén proteineket kötsz hozzá, hogy aktiváld a merisztéma sejtek sejtmagját?Have you considered binding FT proteins to activate the nucleus of the meristem cells?
Ha te szeretsz, én kedvesed leszek, Szent lánc köt össze majd egy szép napon.If thou dost love, my kindness shall incite thee to bind our loves up in a holy band.
"Hivatalos házassági szerződést kötnek...""Legally binding... prenuptial..."
Ezek a szerződések nem kötnek téged... de az ajánlatom továbbra is áll.These contracts, they're not binding, but my offer still stands.
Ha enyém szíved, máris a kedvesed vagyok, és megszentelt érzelmek kötnek össze minket.If thou dost love, my kindness shall incite thee to bind our loves up in a holy band.
Lerázzuk magunkról azokat a béklyókat, amik a gyűlölt munkáinkhoz láncolnak olyan emberekhez kötnek, akiket nem szeretünk, egy olyan élethez, ami nem éri meg.We're gonna cast off those shackles that bind us to jobs we hate, people we don't love, lives that aren't worth living.
Oda, hol láncok nem kötnekWhere chains will never bind you
Öseim feket mágia titkait a saját lelkemmel kötöm össze.With the black magic of my ancestors, I will bind them to my own soul.
Hogy hozzám kötöd az életed, feláldozva halhatatlanságodat, mely néped sajátja.You said you'd bind yourself to me forsaking the immortal life of your people.
200-szor jobban köti magához a hemoglobint mint az oxigén, ezzel megakadályozva azt, hogy szétoszoljon és és felszívódjon a testben.It binds 200 times tighter to hemoglobin than oxygen, preventing the O2 from being distributed and absorbed by the body.
A gazda-nyiroksejten melyik receptort köti le a HIV-vírus?HIV binds to which receptor on the host lymphocyte? Which receptor is that?
A hatalom iránti félelmet okoz, és a gyermekeket a szüleikhez köti.It engenders timidity towards authority and binds children to their parents.
A sorsát a szeretőjéhez köti.It binds her fate to the one she loves.
A természetfeletti pokol dimenziójának varázslatát köti.It binds a spell to a supernatural hell dimension.
Megspórolunk mucho dinero, ha mi magunk kötjük be.We now save mucho dinero by binding them in-house.
Vérünket ontva kötjük egymáshoz magunkat az ünnepségeken.We shed our blood in ceremonies to bind one another together.
A lábellenőr bejárja a körzetet, megnézi nem kötik-e be a leány gyermekek lábát, hogy kisebb legyen.Foot inspector will tour district, see people no more bind feet of female children to make small.
Azokról ez erőkről beszéltünk, amik az univerzumot kötik össze.We've been talking here about the forces that bind the universe.
Aztán jó szorosan gúzsba kötik.And they bind them up underneath real tight.
Ez az Idő Fája. A legendák szerint a fa gyökerei kötik össze a két világot.This is the Tree of Time, and the legends say that its roots bind the spirit and physical worlds together.
Ezek kötik össze a családunkat.These things bind our families.
A rajza szerint kötöttem be a könyvet.I bound the book as he requested.
A sötét úthoz kötöttem.I have bound it to the left-hand path.
Jeremy, magamhoz kötöttem a varázslatot, ami legyőzte Silas-t.Jeremy, I bound the magic that took down Silas.
Szerződést kötöttem és nem mehetek el.I am bound by a contract and cannot leave.
Magadhoz kötöttél, mert a szeretetem kellett, Mindenkitől elvártad, hogy szeressen.You bound me because you wanted my love just as you want everyone else's love.
"de földhöz kötött vagyok, ezért az isteneket szólítom.""but I'm earthbound, "so I can call on thee, gods.
- Bármi is vezérelte... Én nem oldhatom fel azt a köteléket, azt a szentséget amit Isten kötött.Whatever your conduct may have been, I don't consider myself justified in severing the ties through which a higher power has bound us.
- Ó, igen... terhes és íróasztalhoz kötött.- Oh, yeah-- pregnant and desk-bound.
A neves séfből ágyhoz kötött vagdalt hús.From high-flying chef to bed-bound human casserole.
'Mert György király seregéhez kötöttek'? For they bound me to King George's army
Akik egy család fejei voltak, szabályokat hoztak, és határokat húztak, és megállapodásokat kötöttek a további életmódjuk folytatása érdekében.Men who were family heads needed to establish some rules and boundaries and understanding for the continuation of their way of life.
Egy olyan egyezséget, amit a korábbi vezetéssel kötöttek, és amihez nekem nem kell tartanom magam.An agreement made with the former leadership that I no longer feel bound to.
Hozzáférést adtak a végtelen téridőhöz de nem kötöttek ki semmit!They have access to infinite time and space but they're not bound by anything!
Köt az egyezmény, amit az elöljáróid kötöttek:You're bound By a treaty agreed by your betters:
- Magához kötötte a sorsát.- She has bound her fate to you.
A gyilkos, lazára kötötte Robyn csuklóját, nehogy fájdalmat okozzon neki, aztán bezárta a fülkébe, hogy megvédje őt.- The killer loosely bound Robyn's wrists so as not to hurt her and then put her in the closet to protect her. Robyn Lux knew her killer.
A mai napig sem tudtam rájönni, milyen titok kötötte össze kettőjüket, és mi köze volt ennek Amadeuhoz.To this day I never found out what secret bound those two together, and what it had to do with Amadeu.
A tanoncként szerzett tudásával könyvbe kötötte a jegyzeteket.Using the skills he had learned as an apprentice, he bound them into this book.
A védelmi varázslatot a fekete cianit kövekkel kötötte össze.She bound protection magic to black kyanite stones.
Mi itt kötöttük meg a csillagok között nagyon rég.We were bound here among the stars long ago.
Örökre egyáshoz kötöttük magunkat.We are forever bound to each other.
A kezeket és a lábakat ugyanolyan dróttal kötötték össze, ugyanúgy hurkolták.Hands, feet bound with the same wire, tighed in the same knot.
A könyvet emberbőrbe kötötték és emberi vérrel írták.The book is bound in human flesh and inked in human blood.
A könyvet emberi bőrbe kötötték, és emberi vérrel írták.The book is bound in human flesh and inked in human blood.
A könyvet emberi bőrbe kötötték... és a legördögibb és leghatalmasabb varázslatai vannak benne."The book is bound in human skin... and contains the recipes for her most powerful and evil spells."
A lábukat is ugyanazon a napon kötötték el.Their feet bound on the same day.
Elszakítva minden köteléket, hogy hozzád kössem magam ..."I have broken all ties, I come to bind myself to you"
Ezért azt javaslod, kössem össze az életemet Pauléval?And so you suggest I bind myself to Paul for all eternity?
Legalább hadd kössem be a kezedAt least let me bind it for you.
Alkalmas időben, készítsd el a Herceg képmását és kösd az ajándékhoz, ahogy tanítottalak.When the time is right, you must make a likeness of the Prince and bind it to the gift using the skills that I taught you.
Vagy kösd meg.Or bind it.
Az öregasszony azt mondja, kösse ki a lábát.Old person say, unbind her feet.
Azt mondja, kösse ki a gyerek lábát.She say, unbind her child's feet.
Azt mondja, kösse ki a lábát.She says, unbind her feet.
Ha el akarja kötni a lábát újra, kösse el maga.If you want her feet bound again, you bind them.
Micsoda kétségbeesett lépés, hogy hagyod egy sámánnak, hogy a nagy Lélekhez kösse a lelked.Such a desperate move, to let a medicine man bind your soul to the great spirit.
- Ja, kössük be.- Bind it, bind it.
Gyerünk, kössük össze magunkat ..."Let's bind ourselves to each other"
Istenek, kössétek meg, szabadítsátok ki szívét... .. a gonosz...birodalmából.Gods, bind him, cast his heart... ..from the... evil... realm.
Ti öregek, akik a szerelem és a vonzás erejével vagytok megáldva... kössétek a sorsom ahhoz, akit kívánok.To the old ones, endowed with powers of love and attraction... bind my fate to that of the one I desire.
Könnyeim kössék Xander szerettének szívét.Let my cries bind the heart of Xander's beloved.
Kérlek, ne köss össze ezzel az átokkal.Please do not bind me with this curse.
Most fel, Invernessbe, s köss még jobban magadhoz!From hence to Glamis, and bind us further to you.
Ma kössön össze benneteket a házasság szent köteléke.Today, bind him in sacred matrimony.
Ezért a mindenható Istennek nevében az Atya, a Fiú és a Szentlélek, valamint az apostolok hercegének, az áldott Péternek és minden Szentnek a nevében... élve a ránk ruházott hatalommal, hogy kössünk és szétválasszunk a Mennyországban és a Földön is.Wherefore in the name of God, the All-powerful, Father, Son, and Holy Ghost, of Blessed Peter, Prince of the Apostles, and of all the saints, in virtue of the power which has been given us of binding and loosing in Heaven and on earth.
Mondjuk, hogy... 5 guinea, és kössünk jó üzletet?Shall we say er... five guineas earnest money and bind the bargain?
Mégis, amikor hölgyek kelletik magukat előttünk, mohón rájuk vetjük magunkat, hogy aztán családdal kössenek gúzsba minket.Yet, when conventionality spreads herself out fold by fold, we eagerly approach pretty misses that bind us to domesticity.
Gondolj bele, Damon. A Vándorok nem rajonganak a halhatatlanságért, és nekem valami olyanhoz kellett kötnöm a túlvilágot, ami örökké tart, amit Silas nem képes elpusztítani.The Travelers aren't fans of immortality, and I had to bind the other side to something, something that would last forever, something that Silas couldn't destroy.
Mert meg kellett kötnie a szálakat, a családodhoz.She had to bind a cord to your family.
Miss Rosebudnak le kellett kötnie a melleimet.Miss Rosebud had to bind my bosoms flat.
Ez egy kötő-fehérje.It's a binding protein.
Úgy nézz ki kötő bűbájt alkalmazott a gépen!It's as if he's cast a spell of binding on the machine!

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

árt
harm
ejt
drop
ért
understand
fut
run
fűt
heat
hat
affect
hűt
cool
int
wave
irt
exterminate
jut
get to somewhere
kap
get
kel
rise
ken
smear
kér
ask
költ
awaken
köp
spit
lát
see
műt
operate
olt
extinguish
ont
pour
ölt
stitch
önt
pour
süt
bake
tát
gape
vet
throw
vét
wrong someone

Similar but longer

költ
awaken
követ
follow

Random

kiszabadul
get free
kong
resound
kornyikál
caterwaul
kozmetikáz
employ/use cosmetics
könyörög
beg
köszön
thank
köszönt
greet
kötelez
oblige
kurtít
shorten
láncol
chained

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'bind':

None found.
Learning languages?