Árt (to harm) conjugation

Hungarian
90 examples

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
ártok
I harm
ártasz
you harm
árt
he/she to harm
ártunk
we harm
ártotok
you all harm
ártanak
they harm
Present definite tense
ártom
I harm
ártod
you harm
ártja
he/she harms
ártjuk
we harm
ártjátok
you all harm
ártják
they harm
Past indefinite tense
ártottam
I harmed
ártottál
you harmed
ártott
he/she harmed
ártottunk
we harmed
ártottatok
you all harmed
ártottak
they harmed
Past definite tense
ártottam
I harmed
ártottad
you harmed
ártotta
he/she harmed
ártottuk
we harmed
ártottátok
you all harmed
ártották
they harmed
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
ártanék
I would harm
ártanál
you would harm
ártana
he/she would harm
ártanánk
we would harm
ártanátok
you all would harm
ártanának
they would harm
Conditional present definite tense
ártanám
I would harm
ártanád
you would harm
ártaná
he/she would harm
ártanánk
we would harm
ártanátok
you all would harm
ártanák
they would harm
Conditional past indefinite tense
ártottam volna
I would have harmed
ártottál volna
you would have harmed
ártott volna
he/she would have harmed
ártottunk volna
we would have harmed
ártottatok volna
you all would have harmed
ártottak volna
they would have harmed
Conditional past definite tense
ártottam volna
I would have harmed
ártottad volna
you would have harmed
ártotta volna
he/she would have harmed
ártottuk volna
we would have harmed
ártottátok volna
you all would have harmed
ártották volna
they would have harmed
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok ártani
I will harm
fogsz ártani
you will harm
fog ártani
he/she will harm
fogunk ártani
we will harm
fogtok ártani
you all will harm
fognak ártani
they will harm
Future definite tense
fogom ártani
I will harm
fogod ártani
you will harm
fogja ártani
he/she will harm
fogjuk ártani
we will harm
fogjátok ártani
you all will harm
fogják ártani
they will harm
Subjunctive present definite tense
ártsam
(if/so that) I harm
ártsd
(if/so that) you harm
ártsa
(if/so that) he/she harm
ártsuk
(if/so that) we harm
ártsátok
(if/so that) you all harm
ártsák
(if/so that) they harm
Subjunctive present indefinite tense
ártsak
(if/so that) I harm
árts
(if/so that) you harm
ártson
(if/so that) he/she harm
ártsunk
(if/so that) we harm
ártsatok
(if/so that) you all harm
ártsanak
(if/so that) they harm
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
ártanom
I to harm
ártanod
you to harm
ártania
he/she to harm
ártanunk
we to harm
ártanotok
you all to harm
ártaniuk
they to harm

Examples of árt

Example in HungarianTranslation in English
"És prédikálnak a föld népeinek és szavaik, mint a tűz, ami megöli azokat, akik ártani akarnak nekik.Should preach to people, the world and his words are like fire y kill anyone who tries to harm them.
- Dave, megpróbált ártani magának?Dave, did you try to harm yourself? What?
- Ha ártani akarsz nekem, akkor...If you still seek to harm me, I... No.
- Ki akarna ártani neki, ezen a bolygón?- Who on this planet would want to harm him?
- Nem akarok ártani neki.- I won't do nothin' to harm her.
"képességem és megítélésem szerint, de mindenek előtt, sohasem ártok.""...according to my ability and my judgement," "and above all else, first do no harm."
* Nem fogok, nem ártok neked *- - I won't do you-you no harm- - - -- [ Stops ]
- Nem ártok senkinek.I'm doing no harm.
- És azzal kinek ártok?- Where's the harm in that?
A királyné azt sejteti, hogy ártok az egészségének?Are you saying that I am harming him now?
! Ígérd meg, hogy nem ártasz semmivel Jahfree-nek!Promise me you won't do anything to harm Jahfree.
A légynek sem ártasz.You're harmless.
Ahelyett hogy gondolkodnál bűneiden.. ...még mindig ártasz az embereknek!Instead of meditating on your sins you are still harming humans!
Az építkezés előtt nem kell biztosra menni, hogy nem ártasz egy őshonos fajnak sem?Before you do construction, don't you have to make sure you're not harming any native species?
Azt mondtad csak beszélni akarsz vele, hogy nem ártasz neki.You said you only wanted to talk to him, that you wouldn't harm him.
Ha nem árt vele a Kingdomnak, akkor fejezd itt be.If it's not going to harm Kingdom, stop it there.
Valaki mindig árt majd nekünk, de nem gyengít meg minket.There will always be those who seek to harm us, but it will not weaken us.
# Nem ártunk ezzel senkinek # # Na és te beszállsz?♪ I don't see the harm, so are you game? ♪
- Kinek ártunk vele?- What's the harm?
- Nem ártunk nektek.- We won't harm you.
- azzal nem ártunk senkinek.- well, no harm done.
- Úgy tűnt, nem ártunk senkinek.- I didn't see any harm.
- Szóval nem ártotok senkinek.- You saw no harm in this?
Ha megöltök, Talyn-nak ártotok.Killing me would harm Talyn.
- Nem ártanak.They're harmless.
- És nem ártanak a DOktornak?And the Doctor won't be harmed?
A Hitetlenek nem ártanak.The Unbelievers do no harm.
A golyók nem ártanak neki.The bullets don't harm him.
A nindzsák első szabálya: "nem ártanak senkinek."The first rule of being a ninja is "do no harm."
Attól félek, hogy esetleg ártottam a babának.I'm so scared I may have harmed the baby.
Bocsáss meg, de már így is túl sok embernek ártottam.Forgive me, but I have already harmed too many people.
Egyébként a kilencedik lépésnél járok a 12-ből, aminek során kárpótlom azokat, akiknek ártottam, amíg ittam.But anyway, I'm currently at step nine of 12, which consists of me making amends to those people that I have harmed while I've been drinking.
Maga szerint el kellene kezdenem jóvátenni a hibáimat, amivel ártottam az embereknek?Step nine? You think I should start making amends to people I have harmed now?
Megmondja a bírónak, hogy ártottam neki azzal, hogy visszavarrtam az egyik alapvető fontosságú ujját?Tell the judge that I harmed him By reattaching a vital digit?
A tetteddel ártottál a Yang család nevének.Both your actions have harmed the Yang family name.
Mentségeket találtunk a csínjeidre mert senkinek nem ártottál csak magadnak.We made excuses for your mischief because you harmed nobody but yourself.
Ő tudja, hogy nem tudsz aludni, ha nem ártottál álmatlanok az éjszakáid, ha nem bántottál valakit.He knows you can't sleep if you haven't harmed someone that you have sleepless nights unless you've thrown a man down.
- Csutak sosem ártott nekünk.Raccoon has never harmed us before.
- Senkinek sem ártott.- Has harmed no one.
A bíróságuk elé akarok állni, mert rajtam kívül ezelőtt változó még nem ártott fajtársának.I'm the only changeling who's ever harmed another.
A gyógyuIó függő bocsánatot kér azoktóI, akiknek ártott.The recovering addict... must make amendments to anyone he or she has harmed.
A társadalomnak ártott.Well, society is harmed.
"Van egy listánk tele azokkal az emberekkel, akiknek ártottunk és akiket kárpótolni szeretnénk. A listát akkor csináltuk, mikor leltároztunk."We have a list of all persons we have harmed and to whom we are willing to make amends.
De mi szerettük őt, mi sosem ártottunk volna neki.But we loved her, we'd never have harmed her.
Mi sosem ártottunk maguknak, ennek ellenére folytonosak a letartóztatások, és terroristaként kezelnek bennünket.We've never harmed you, and yet we're constantly arrested and charged with terrorism.
Azt akarom tőletek, hogy készítsetek egy listát azokról az emberekről, akiknek ártottatok, amikor még ittatok.What I want you all to do,all right, is I want you to make a list of people you've harmed with your drinking,all right?
"Alan, nem ártottak nekem."""Alan, I"m safe. I have not been harmed.""
'Úriember mágusok voltak, ami azt jelenti, 'hogy soha senkinek se ártottak mágia által.'They were gentlemen magicians, which is 'to say they had never harmed anyone by magic.
12 éve én magam gondoskodtam azoknak a haláláról, akik ártottak a családodnak.12 years ago I personally saw to the deaths of all who harmed your family.
A maga emberei ártottak nekem... nem a sajátjaim.It is your people who have harmed me... not my countrymen.
A személyes garanciáját akarom, hogy a többi emberem, akik nem ártottak senkinek, megengedik, hogy békében elhagyják az állomást.I want your personal guarantee that the rest of my people... Those who harmed no one will be allowed to leave the station in peace.
Amit nem értek, hogy miért ártana a csimpánzoknak, ha ennyire szereti az állatokat?What I don't understand... why he would harm the chimps if he loves animals so much?
Mert az ártana a testemnek.Because that would harm my body.
Most, hogy végre komolyan vesznek, mint színésznőt, nem vállalhattam, ártana az imidzsemnek.Now that I'm finally being taken seriously as an actress, I couldn't go back. It would harm my image.
"Nyugodtan alszunk éjszakánként, mert bátor és erős emberek állnak készen, hogy megvédjenek azoktól, akik ártanának nekünk.""we sleep safely at night because "rough men stand ready to visit violence against those who would harm us."
De megvédhetlek azoktól, akik ártanának neked.But I can protect you from those who would harm you.
El kell rejtőznöm az emberek elől, akik ártanának nekem!I must hide from people who would harm me.
Magunkhoz csalogatjuk azokat, akik ártanának nekünk?Are we tempting those who would harm us?
Nincsenek olyan emlékeim, amiket ilyen módon felidézhetnék... De ha lennének, egyes szagok, vagy illatok ártanának nekem.I don't have memories that can be activated that way... but if I had them, certain smells, certain perfumes would harm me.
A fiatal és elbűvölő társammal ellentétben, nekem nincs szükségem az ön halálára ahhoz, hogy ártsak Caplannak.Unlike my young, charming accomplice. I don't need you to die in order to hurt Caplan.
Charmingba mennék, hogy ártsak Sam Crow-nak, és nőket ölnék, gondolod, hogy itt ülnénk és beszélgetnénk?But if my need to hurt Sam Crow took me to Charming, had me killing' women... do you think we'd be sittin' here talkin'?
De nem tudom úgy megölni, hogy ne ártsak a babának.But I can't kill it without harming my baby.
De soha nem voltam annak a híve, hogy bárkinek is ártsak.But I would never advocate harming somebody.
Ellenkezik az eskümmel, hogy ártsak másoknak.It is against my vows to harm any living creature.
"Először ne árts"!"First do no harm"!
"Ne árts senkinek" az egyik belőle."Do no harm" is one of them.
"Ne árts. ""do no harm."
- Azt mondta, ne árts senkinek, legyél Gandhista.- lf enemy gives you harm then give him a smile - Ghuju Said this?
- Ha valaki azt kérné, hogy árts magadnak, megtennéd?If somebody asked you to harm yourself, would you do it?
- Nem hagyom, hogy bárki is ártson Alexnek.I won't let anyone harm Alex.
A Well Benefits azt mondta, nem láthatták előre egy erőszakos férj szándékát, hogy ártson a feleségének.How vulnerable you are. Well Benefits says they could not have possibly foreseen... the actions of an abusive spouse intent on causing his wife harm.
A bátyád viszont a szívébe zárt. Nem engedem, hogy bárki ártson neked.You are in your brother's heart l will not let anybody harm you
Antonio Reyes szabadon elmehet, hogy még többeknek ártson.Could walk out onto the street, Free to do more harm.
Az agyad túl gyenge ahhoz, hogy ártson nekem.Your brain is too weak to harm me.
A belemet is kidolgozom az orvosin, hogy egy nap majd letehessem az esküt, ami azt mondja, "csak ne ártsunk".I am busting my ass at med school so that one day I can take an oath that says, "First do no harm."
A saját népünk gyermeke, semmi okunk rá, hogy bárhogyan ártsunk neki.She's one of our own people. We have no reason to harm her.
Az agyunk rendelkezik egy önfenntartó mechanizmussal, ami megakadályoz minket, hogy ártsunk maguknak.Our brains come equipped with a self-preservation mechanism... to stop us from harmful actions.
Az egyik első dolog az volt, amit az orvosi egyetemen megtanítottak nekünk, hogy ne ártsunk senkinek.One of the first things they taught us in medical school was, "Do no harm. "
Azt akarod, hogy szabotáljunk egy másik orvost, akár ártsunk egy betegnek, csak hogy legyen kábeltévéd.You want us to sabotage another doctor, possibly harm a patient, all so you can have cable.
Hozzátok elém gyorsan, de ne ártsatok neki.Bring him to me quickly, but do not harm him.
Lehetőleg ne ártsatok senkinek.Try not to harm any human lives
Ser Barristan jó és hűséges ember, ne ártsatok neki!Ser Barristan is a good man, a loyal man. Do him no harm.
Vizsgáljátok ki, de ne ártsatok nekik.Investigate immediately but do not harm them.
Abbahagyták a háborút, hogy ne ártsanak a lelküknek?So you stopped the war in order to avoid harming your own souls?
Egy sereg Jaffa van a városotokban , csak arra várva ,hogy ártsanak.There's a battalion of Jaffa in your city right now, just waiting to harm you.
Kérjük ne ártsanak nekünk. Lemaradnak, Uram.We have no intention of harming you, but I wouldn't mind an explanation.
Kérjük ne ártsanak nekünk.- We ask you not to harm us.
Lehetetlen számukra, hogy ártsanak nekünk.It is impossible for them to harm us.
Néha, egy valakinek kell ártanunk, hogy milliókat mentsünk meg.Sometimes we have to harm one.. In order to save millions.
Orvosok vagyunk. Nem szabadna ártanunk a betegeknek...We're doctors; we're not supposed to harm patients.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

áld
bless
áll
stand
árad
rise
árul
sell
ejt
drop
ért
understand
fut
run
fűt
heat
hat
affect
hűt
cool
int
wave
irt
exterminate
jut
get to somewhere
köt
bind
lát
see
műt
operate
olt
extinguish
ont
pour
ölt
stitch
önt
pour
süt
bake
tát
gape
vet
throw
vét
wrong someone

Similar but longer

gyárt
manufacture
márt
immerse

Random

adózik
pay taxes
ajánl
recommend
akad
get stuck
állít
place
annektál
annex
árnyal
scaffold
árul
sell
átvesz
take over
azonosít
identify
bánt
hurt

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'harm':

None found.
Learning languages?