מרח [mrḥ] (to smear) conjugation

Hebrew
32 examples
This verb can also mean the following: rub in, spread

Conjugation of eiti

אני (ani)/אתה (ata)/הוא (hu)
אני (ani)/את (at)/היא (hi)
אנחנו/anakhnu
אתם/atem
Present tense
מורח
mṿoreḥa
I/you/he (masculine) smear
מורחת
mṿoraḥat
I/you/she (feminine) smear
מורחים
mṿorəḥiym
we/you all/they (masculine) smear
מורחות
mṿorəḥṿot
we/you all/they (feminine) smear
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)/הן (hen)
Past tense
מרחתי
maraḥətiy
I smeared
מרחת
maraḥəta
you (masculine) smeared
מרחת
maraḥətə
you (feminine) smeared
מרח
maraḥ
he smeared
מרחה
marəḥah
she smeared
מרחנו
maraḥənṿ
we smeared
מרחתם
məraḥətem
you all (masculine) smeared
מרחתן
məraḥəten
you all (feminine) smeared
מרחו
marəḥṿ
they smeared
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)
הן (hen)
Future tense
אמרח
’eməraḥ
I will smear
תמרח
timəraḥ
you (masculine) will smear
תמרחי
timərəḥiy
you (feminine) will smear
ימרח
yiməraḥ
he will smear
תמרח
timəraḥ
she will smear
נמרח
niməraḥ
we will smear
תמרחו
timərəḥṿ
you all (masculine) will smear
תמרחנה
timəraḥənah
you all (feminine) will smear
ימרחו
yimərəḥṿ
they (masculine) will smear
תמרחנה
timəraḥənah
they (feminine) will smear
Imperative mood
-
מרח
məraḥ
smear!
מרחי
mirəḥiy
smear!
-
-
-
מרחו
mirəḥṿ
smear!
מרחנה
məraḥənah
smear!
-
-

Examples of מרח

Example in HebrewTranslation in English
,לשכוח מהדייט שלה איתך הדייט בו הצלתי לבד עשרות נפשות .בלי למרוח את האיפורI want you to think about how you tried to compel one of the smartest women on campus to forget about her date with you, the date where I single-handedly saved dozens of lives without smearing my makeup.
.ותמרח .גברים מורחים .למרוח. כןMen smear. Smear. Yeah.
.ניסית למרוח אותיYou tried to smear me.
[סטיב] פבלו ועורכי הדין שלו הלכו על העבירה, מנסים למרוח לארה בהאשמות.[Steve] Pablo and his lawyers went on the offense, trying to smear Lara with accusations.
אבל אם אנחנו למרוח כמה זה יחד בשלב זה לרתך כאן, נוכל ל להחליש את המתכת מספיק לשחרר אותו מן המסגרת שלה.But if we smear some of it along this weld point here, we might be able to weaken the metal enough to loosen it from its frame.
...הוא מרח את הסכין עם הדם אז הוא קם... .וכתב איתו על הקירHe smeared the knife with the blood and he got up and he wrote it on the wall.
.וגם מעט מסתורין צף בבריכה ייתכן שכרטיס החדר שלך לא יפתח את חדר-הכושר כי מישהו כנראה מרח .מעט מסתורין על המנעול ...אבל הוא יפתח .את הדלת המפחידהYour key card may not open the exercise room because someone smeared mystery on the lock.
אבל למה- ...איני יודע איך כתם הדם- הגיע אל השמלה, אבל ברור .לי שמישהו מרח אותו בכוונה ?- But why? - I don't know how this bloodstain got onto this dress, but I do know that somebody smeared it on deliberately.
אפשר לשחות קדימה, סאלי, הולכים .לבית של סבא .קדימה - היי, ההוא מרח דם -Come on, Sally, we're going to that Granpa's place! - Let's go. - Hey, that guy smeared blood...
הוא אומר שאם הוא ידע ריינולדס נכנס לביתו כדי להפוך את הקלטת, שזה יהיה ברור הוא הרג אותו, בגלל שהוא הייתי עדיין יש הדם 'ריינולדס מרח עליו ידי והשפתיים.He says if he knew Reynolds came into his house to make the tape, it'd be obvious he'd killed him, because he'd still have Reynolds' blood smeared over his hands and lips.
,אתה לוקח כד מזויף ,מורח אותו ביוגורט .משאיר את זה עד שייספגYou take a replica vase, you smear it with yogurt, you let it soak in.
אז, אם אתה מורח רדר, למרוח Aceway, והידיים של חברת התעופה קשורות.So, if you smear Schrader, smear Aceway, and the airline's hands are tied.
הדבר האחרון שאני זוכרת הוא שחשבתי שאני מקווה שהוא לא מורח .לי את איפור העיניים על כל הפניםThe last thing I remember was thinking that I hope he's not smearing my eye makeup all over.
היא מגניבה, נכון .אתה סתם מורח את זהShe's cool, right? You're just smearing that around.
זה 12 פעמים יותר קל האויר אתה מורח את זה על כל הגוף ואם אתה בסביבת רבת חמצןIt's 12 times lighter than air. You smear it all over your body and if you're in an oxygen-rich environment it allows you to float down to earth like a bird.
בגלל שאת מורחת .את הקאפקייקס ?Careful with the box, 'cause you're smearing the cupcakes.
ככה מים עובדים ,כי אני מורחת אותם על הגוף .בתקווה שאספוג משהו .את יכולה גם לשפוך על החולצהbecause i was just gonna smear it on my skin and hope that i absorbed it. or you could, you know, pour it over your shirt.
.הם מורחים צואה על הקירות .באמת?When they know they're getting thrown out of a house, they smear feces all over the wall. Really?
.הם ראוותנים הם מורחים את האוכל ,זה על זה ואז מלקקים אותוThey're exhibitionists. They smear their food all over each other and then lick it off.
.ותמרח .גברים מורחים .למרוח. כןMen smear. Smear. Yeah.
אה, והולנדים לא מורחים הרינג על חצי מהדברים שאת אומרת שהם מורחים.Uh, and the Dutch don't smear herring on half the things you say they do.
♪ אנו מורחים את השמות שלנו ב שלהם ♪ ♪ עפר אנו מוצאים מתחת לציפורניים שלנו...♪ We smear our names in them ♪ ♪ Dirt we find beneath our nails... ♪
.אני מרחתי אודם על פניך הגבת כמו בחור שחשב .שהוא עומד להשיג משהוI smeared lipstick on your face. You responded like a guy who thought he was about to break himself off some.
.לא. אבל אכלתי כמה נאצ'וס בפנים וכדי להתעסק עם פורמן, מרחתי .גבינה מתחת למושבזה היה מסריחNo. Oh, but I did have some nachos in there. And to mess with Forman, I smeared cheese underneath the seat so it'd really stink.
איך עשית את זה כל כך גושי טבלתי את זה במטגן צ'יפס .ואז מרחתי מיץ כבד על כל זהI dunked it in the French fry fryer and then smeared liver juice all over it.
מרחתי אותה בדם .והשלכתי אותה ליד הגופהl opened a drawer and took out a kitchen knife, l smeared it in the blood and l dropped it next to his body.
כן, אני מכיר את אשלי ואת מרחת את הפנים .שלך בליפסטיקYes, well, me meeting Ashley has smeared the lip gloss all over your face.
מה מרחת עליו- .שומן חזיר, בעיקר .ג'לי מנתה .קפה טחון- What have you smeared all over him? - Lard, mostly. Mint jelly.
אני גם ככה .במכ"ם שלהם למיטב ידיעתי, פייג' מרחה את .הדם שלי על הצמיד ההוא טוב, אמילי עלולה .להיות עם פייג' כרגעFor all I know, Paige smeared my blood all over that anklet. Well, Emily might be with Paige right now, and we all know what she's capable of.
היא מרחה אודם על פני הילדים .בניסיון למנוע את הכוויותThe mom, she had... she had smeared lipstick on her kids' faces to try to stop the burning.
רגע, אז הרוח מרחה את הדם של עצמה ?Eli: wait. So the ghost smeared its own blood
מושלם. עכשיו מרחי .מעט גריז בתוך הטלסקופNow smear some grease in the telescope.

More Hebrew verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

בטח
rely on
ברח
escape
זנח
abandon
זרח
shine
לקח
take
מדד
measure to determine the size
מכר
sell
מנע
occur
מצא
find
מצץ
suck
מרד
do
משח
anoint with oil
משך
pull
נבח
bark
סלח
forgive

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

החליט
opt
התנצל
do
חל
apply
כובה
be extinguished
לקח
take
מנע
occur
מרד
do
משח
anoint with oil
מת
die
נאגר
be hoarded

Other Hebrew verbs with the meaning similar to 'smear':

None found.
Learning languages?