התלונן [htlṿnn] (to do) conjugation

Hebrew
54 examples
This verb can also mean the following: complain

Conjugation of eiti

אני (ani)/אתה (ata)/הוא (hu)
אני (ani)/את (at)/היא (hi)
אנחנו/anakhnu
אתם/atem
Present tense
מתלונן
mitəlṿonen
I/you/he (masculine) do
מתלוננת
mitəlṿonenet
I/you/she (feminine) do
מתלוננים
mitəlṿonəniym
we/you all/they (masculine) do
מתלוננות
mitəlṿonənṿot
we/you all/they (feminine) do
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)/הן (hen)
Past tense
התלוננתי
hitəlṿonanətiy
I did
התלוננת
hitəlṿonanəta
you (masculine) did
התלוננת
hitəlṿonanətə
you (feminine) did
התלונן
hitəlṿonen
he did
התלוננה
hitəlṿonənah
she did
התלוננו
hitəlṿonanṿ
we did
התלוננתם
hitəlṿonanətem
you all (masculine) did
התלוננתן
hitəlṿonanəten
you all (feminine) did
התלוננו
hitəlṿonənṿ
they did
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)
הן (hen)
Future tense
אתלונן
’etəlṿonen
I will do
תתלונן
titəlṿonen
you (masculine) will do
תתלונני
titəlṿonəniy
you (feminine) will do
יתלונן
yitəlṿonen
he will do
תתלונן
titəlṿonen
she will do
נתלונן
nitəlṿonen
we will do
תתלוננו
titəlṿonənṿ
you all (masculine) will do
תתלוננה
titəlṿonenah
you all (feminine) will do
יתלוננו
yitəlṿonənṿ
they (masculine) will do
תתלוננה
titəlṿonenah
they (feminine) will do
Imperative mood
-
התלונן
hitəlṿonen
do!
התלונני
hitəlṿonəniy
do!
-
-
-
התלוננו
hitəlṿonənṿ
do!
התלוננה
hitəlṿonenah
do!
-
-

Examples of התלונן

Example in HebrewTranslation in English
,אם האבולוציה הצליחה ליצור אותך .היא עשתה עבודה מצוינת לא נראה לי ש כדאי להתלונן .על כמה שיניים מיותרותIf evolution can produce you, it's doing pretty good. I don't think we ought to complain about a few impacted teeth.
,אני לא גמישה אני פשוט לא .אוהבת להתלונןYeah, well, I'm not double-jointed, I just don't like to complain.
,אני לא מתכוונת להתלונן .אך, אני נהיית מאוד חולה .מאוד-מאוד חולה .חולה לבסוף, כביכולl don't mean to complain but l am becoming very sick. Very sick. Ultimately sick, as it were.
,אני לא רוצה להתלונן ,מפני שאיננו מתלוננים ...אבל אני סקרן למה בדיוק אתם ?I don't mean to be complaining 'cause we're not complainers, but I was curious... what exactly do you need Add here for?
,אתה לא שופט אותו .הוא גם לא יכול להתלונן אולי אתה יכול לעשות סדרת ציורים .כמו ספר מאויירHey, you don't do him justice, he's unlikely to complain. Maybe you can do a series of drawings, like a graphic novel.
,הוא היה חסר מנוחה .התלונן על כאבי בטן .כלומר, כשהוא לא חיפש את תומסHe's been agitated, complaining of abdominal pain. That is when he's not looking for Thomas.
,הוא התלונן על כאבים בעור ,אז הסרנו את הגבס ,השתמשנו באפקט דופלרHe was complaining of calf pain, so we removed the cast, did a doppler,
,כשהייתי ילד ...היו לנו דיסקים ואני לא זוכר .שמישהו התלונןWhen I was a kid, we had compact discs... and I don't recall no one complaining.
-אישתי- .נדמה לי שהחסילונים מקולקלים .נדמה לי שלא- .הטעם שלהם מוזר .איש מלבדך לא התלונן-I think those prawns might be a bit off. Oh, I don't think so. They do taste rather funny.
-הוא התלונן .על רגישות בבטן כן, עשי סי-טי כדי לשלול פגיעות .פנימיות ואז נתקן את הזרועYeah. He complained of abdominal tenderness. Right, uh, get a C.T. to rule out internal injuries, and then we'll fix the arm.
! אתה רק מתלונן .זה בשביל החברים שלך !All you do is complain.
"אני מניח שהתואר "מסדר .כבר לא מספיק .שלא תבין לא נכון .אני לא מתלונןI guess the term "fixer" doesn't quite cut it. Don't get me wrong.
, אנו משערים שהוא מאוד מאושר כאן ...לעולם לא רב, לעולם לא מתלונן עושה רושם שהוא לעולם .לא רוצה להשתחררWe think he is very happy here, never fights, never complains... seems like he doesn't want to be free at all
,אבל כשאגלה .המסיבה נגמרה טד, בבקשה תגיד לי .שאתה לא מתלונן על מטען רגשיI don't know what it is, but when I do, party's over. Whoa. Ted, please tell me you are not impugning emotional baggage.
,אולי ראש הלפת גם כן רע .בגלל שקליוספר לא מתלונן על כלוםI bet he's some kind of demon. Calcifer doesn't seem to mind him at all.
"אני אשכור את ה"פולש .שיעשה את האינסטלציה שלי אבל בפעם הבאה שאת מתלוננת ,על הבחורה שמסדרת לך את השיערI'll hire the home invasion guy to do my plumbing. But the next time you complain about the girl that does your hair,
,אולי אוכל לקחת את האישה ,להוריד אותה סוף סוף מהגב שלי מתלוננת שאני לא עושה .איתה כלום אף פעםMaybe I could take the wife, get her off my back for never doing anything with her.
,אם את לא מתלוננת .הם מנצלים אותך .חוף מזה, היא פרופסוריתIf you don't complain, they take advantage of you. Besides, she's a professor.
,אני לא יודעת אם שמת לב ,וכנראה לא שמת לב כי לרוב נעדרת מכאן לאחרונה ...לא שאני מתלוננת .אני מצטערתI don't know if you've noticed, which you probably haven't 'cause you've been mostly AWOL around here lately-- not that I'm complaining... I'm sorry.
,את לא מתלוננת על שום דבר ?You don't complain about anything, do you?
,אנחנו רק מתלוננים זאת לא אשמתנו .שהם שולחים לנו כרטיסיםBesides, all we do is apply. It's not our fault they send us the cards.
,אני לא רוצה להתלונן ,מפני שאיננו מתלוננים ...אבל אני סקרן למה בדיוק אתם ?I don't mean to be complaining 'cause we're not complainers, but I was curious... what exactly do you need Add here for?
,אני שמעתי שאם מתלוננים על זה אפשר להוריד את כל התמונות מהאינטרנט ?I heard if you complain about it, they can take the pictures down.
,היי, כשמתחתנים עם קוף .לא מתלוננים על סרחון הבננות איפה הוא עכשיו?Hey, listen, you marry an ape you don't complain about the stench of bananas. - Where is he now?
,זה מה שילדים עושים .הם מתלונניםThat's what children do - they complain.
,חוזרות ב-11 בלילה ,מתות מעייפות ולא מתלוננות .הן שמחותThey're up at 6 AM, work all day, get back at 11 PM, dead-tired and don't complain, they're happy.
-היי, זקנקן נחמד .הבנות לא מתלוננות עליו ?- Hey, nice puberty patch. Hey, the ladies don't complain about it too much. Man, ladies?
.אני לא מבינה מה אתן מתלוננות ,ההורים שלכן נוסעים מחרI don't know what you two are complaining about. Your parents are leaving tomorrow.
.זה לא היה כזה נורא .אני לא מבין על מה הנשים מתלוננות כל הזמן ,שימו לב .קוהוגים חדשיםThat wasn't so bad. I don't know what these women are always complaining about. Attention, New Quahogians.
.נשים שעברו חוויה כזו לא מתלוננות במשטרהWomen who undergo this don't go to the police.
,מערכת היחסים לפח .תודה לך לא התלוננתי כשהרסת את שלך .עם קרוליין ...לא הרסתי את .כן,אני בטוח שהיא בסדר-My relationship to ruin, thank you. I didn't complain when you ruined yours with Caroline. I didn't ruin my--
,שאמא שלי חשבה שתעשה .אבל לא הינו יכולים להתלונן .למרות שאני כן התלוננתי .לפחות לא נתבע -It wasn't exactly the glamorous Hollywood entrance... my mother had imagined us making, but we were in no position to complain... - even though I did. - At least we won't drown.
-נכון ,צ'ארלי, כשזה היה היום שלך האם התלוננתי על החיפושים אחר ?Charlie, when it was your day, did I complain about searching for goblins for ten hours straight?
.הרגע התלוננתי .כמובן- .הוא אומר שהיא אחותו .כן, דוןI just complained. You sure did. Well, he says she's his sister--yes, Don.
.כדי להיפגש עם לקוח בבוקר ,היה לי הרבה עבודה לעשות .אז לא התלוננתי הרבהI had a ton of work to do, so I didn't complain too much.
,אם הוא הפחיד אותך ? מדוע לא התלוננת עליוIf he intimidated you, why didn't you report him ?
,מקטרים כל הלילה .ולא התלוננת אפילו פעם אחת ,טוב, אני פסיכולוג .אז אני מתכוון לחייב אותםYou sat there listening to Marshall and Lily bicker all night, and you didn't complain once. Well, I am a therapist, so I do plan on billing them.
,עשית הכל .ולא התלוננת אפילו פעם אחתBut you did them all, you didn't complain, not once.
.אתה עשית זאת ,ואפילו לא התלוננת .אפילו לא פעם אחתyou did that. and you didn't complain -- not once.
אבל לא התלוננת - .כמובן שלא - ?But you didn't?
,זה שהיא לא התלוננה .זה מקשה מאוד ע ל החקירה ,גם אם נגיע לאנשים הנכונים .ספק אם נמצא מישהו שיעיד נגדםThe fact that she didn't complain makes the investigation very hard, even if we reach the right people, it's doubtful we'll find someone to testify against them.
.אבל היא התלוננה לטובי על מה שהוא עושה .לא ידעתי שהיא היתה חובבת סרטי אימה -But she sure grilled toby about what he was doing. I didn't know she was such a major horror buff.
.היא לא התלוננה על כאבי ראש הדימום במעיים שלה.She didn't complain about a headache.
אז היא הלכה למרפאה והיא התלוננה על כאבי גב.Darby didn't want to go to her group meeting so she went to the infirmary and she was complaining about back pain.
איך עברה הבדיקה הטומוגרפית .היא ממש שיחקה אותה ,עשרים דקות בתוך המכשיר .היא לא התלוננה פעם אחתHow'd the p.e.t. Scan go? She was a real trouper 20 minutes inside that tube, she didn't complain once.
גובלינים במשך עשר שעות ברצף ,שדים, ולא ,הם לא התלוננו .כי מצאנו שלושה .זה היה מצויןWell, ghouls, and, no, they didn't complain, 'cause we found three. It was pretty sweet. We found none.
הם לא התלוננו.They didn't complain.
התלוננו, השתגענו .או ברחנו כמוכםComplain, go crazy or run away like y'all did.
נוכל להשתמש במחט קטן יותר .זה היה חזק במיוחד .האנשים שלי לא התלוננוCan we use a smaller needle? That was like a horse shot. My people didn't complain.
על מה התלוננו .לא משהו מיוחד- הריחה מאלכוהול, התנהגה ...בחוצפה למישהו .הוא רוצה שתבדוק את זה- What did they say? - Nothing much. Uh, she had alcohol on her breath, she was rude to somebody...
בשנה שעברה, שניכם התלוננתם שלג'ואי אין חברים.Last year, you two were complaining that Joey didn't have any friends.
התלוננתם כל הזמן ?You didn't want to go.
לא נכון, פיליס- ,התלוננתם כל הזמן ,צעקתם עליי .ניסיתם לפרוץ למכונהNo, you didn't, Phyllis You complained the whole time, you yelled at me you tried to break into the machine.
,את תבצעי כל עבודה שאשלח אותך אליה את לא תתלונני ותבצעי אותה לפני שרשויות ההגירה ! ישלחו אותך חזרה, למדבר שלך !You will do every job I send you're way and you will not complain and you will do it before the immigration authorities send you back!

More Hebrew verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

התכונן
prepare

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

הוכח
be proven
היטה
tilt
הכחיש
deny
התחבר
connect
התחרט
regret
התלבש
get dressed secondperson masculine singular
התמודד
compete
התקומם
revolt
התרומם
rise up
זז
move

Other Hebrew verbs with the meaning similar to 'do':

None found.
Learning languages?