Περιέχω (contain) conjugation

Greek
13 examples

Conjugation of eiti

εγω
εσυ
αυτ(ος/ή/ό)
εμείς
εσείς
αυτ(οί/ές/ά)
Present tense
περιέχω
I contain
περιέχεις
you contain
περιέχει
he/she does contain
περιέχουμε
we contain
περιέχετε
you all all contain
περιέχουν
they contain
Future tense
θα περιέξω
I will contain
θα περιέξεις
you will contain
θα περιέξει
he/she will contain
θα περιέξουμε
we will contain
θα περιέξετε
you all all will contain
θα περιέξουν
they will contain
Aorist past tense
περιείχα
I did contain
περιείχες
you did contain
περιείχε
he/she did contain
περιείχαμε
we did contain
περιείχατε
you all all did contain
περιείχα
they did contain
Imperfective imperative mood
-
you contain!
-
-
-
-
εσυ
εσείς
Perfective imperative mood
να περιέχεις
you be containing out!
περιέχετε
you all be containing out!

Examples of περιέχω

Example in GreekTranslation in English
Κι εσύ τι περιέχεις;And what do you contain...?
Τώρα που περιέχουμε το κτήνος,Now that we have the beast contained,
Το ίδιο κι εγώ. Και οι δύο περιέχουμε την γνώση από περισσότερα από 900 χρόνια μνήμης και εμπειρίας. Και οι δυο φοράμε το ίδιο παπιγιόν, που είναι φίνο.Yeah, and so am I -- we both contain the knowledge of over 900 years of memory and experience, we both wear the same bow-tie, which is cool.
Τι περιέχουν ώστε να πρέπει να το αποκρύπτουν;What do they contain that their contents must be hidden?
Και περιέχουν αυτό το πλήθος.And contain this crowd.
Ο κύριος στόχος τους να περιέχουν τον μέγιστο αριθμό μαθητών. Πολλοί άλλοι εστιάζουν στη δημιουργία διαφορετικών ιεραρχιών εργαζομένων, και μόνο λίγοι επικεντρώνονται στα λεγόμενα πρότυπα αριστείας.The majority aim to include and contain the maximum number of students, many others focus on creating different hierarchies of workers, and only a few dedicate themselves to so-called standards of excellence.
Αυτά περιέχουν...;These contain?
Τ' αρχεία αυτά περιέχουν προσωπικά δεδομένα.Those files contain sensitive information.
Και το ξίφος του Γκλάντστοουν τοποθετήθηκε σ' ένα απ' τα κιβώτια, που περιείχε την προσωπική μου συλλογή.And Gladstone's dagger is placed into one of the crates containing my personal collection.
Η εφημερίδα γράφει ότι το στομάχι του δολοφόνου της Σήραγγας Μποξ... περιείχε ανθρώπινη σάρκα.The paper says the Box Tunnel murderer's stomach contained human flesh.
Το πιο πιθανό είναι, το όπλο να χρησιμοποιήθηκε σαν αμβλύ αντικείμενο αλλά περιείχε δύο παρόμοιες οριζόντιες αιχμές στην άκρη του.Well, more than likely, the weapon was used as a blunt-force object but contained two identical, horizontal edges at the end.
Είστε σίγουρος ότι η σακούλα περιείχε πάνες κι όχι ένα χασαπομάχαιρο με τ' αποτυπώματα του Ράστι Μπέρκχαρτ;Are you certain that the bag contains diapers and not... A butcher knife with Rusty Berkhart's fingerprints on it? I'm certain.
Σαν αρχαιολόγος, περνάω πολύ από τον χρόνο μου μιλώντας για ισχυρούς άνδρες, αλλά όταν ανασύρθηκε το πλοίο Όσεμπεργκ, η μεγάλη έκπληξη ήταν ότι περιείχε δύο γυναίκες.As an archaeologist, I tend to spend a lot of my time talking about powerful men, but when the Oseberg ship was excavated the big surprise was that it contained two women.

More Greek verbs

Related

αντέχω
endure
απέχω
abstain
επέχω
substitute
έχω
have
κατέχω
occupy
μετέχω
participate
παρέχω
provide
προέχω
be prominent
υπέχω
be obliged

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Greek verbs with the meaning similar to 'contain':

None found.
Learning Greek?