Vesi noun declension

Finnish
96 examples

Conjugation of eiti

nominative
accusative nom.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
instructive
abessive
comitative
Plural
vedet
waters
vedet
waters
vesien
(of) waters
vesiä
(part of) waters
vesissä
(in) waters
vesistä
(out of) waters
vesiin
(into) waters
vesillä
(at) waters
vesiltä
(from) waters
vesille
(onto) waters
vesinä
(as) waters
vesiksi
(into) waters
vesin
(with) waters
vesittä
(without) waters
vesineen
(together with) waters
nominative
accusative nom.
accusative gen.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
abessive
Singular
vesi
water
vesi
water
veden
water
veden
(of) water
vettä
(part of) water
vedessä
(in) water
vedestä
(out of) water
veteen
(into) water
vedellä
(at) water
vedeltä
(from) water
vedelle
(onto) water
vetenä
(as) water
vedeksi
(into) water
vedettä
(without) water

Examples of vesi

Example in FinnishTranslation in English
"Eivät suuret vedet voi rakkautta sammuttaa" - "eivät virrat tulvaansa upottaa.""Many waters cannot quench love, neither can the floods drown it."
"Eivät suuret vedet voi rakkautta sammuttaa.""Many waters cannot quench love."
"Kaukaiset vedet eivät sammuta janoa."Distant waters cannot quench your thirst.
"Kun hän on muuntanut vedet suolaiseksi - niin pakana perii Hänen vihansa.""As He hath turned the waters into saltiness, so shall the heathen inherit His wrath."
"Vaikka suuret vedet tulvisivat -"And surely in the floods of great waters...
"Kuu, niin kulunut, kuin kuori, ajan vesien pesemä, kun nousivat ja tippuivat tähtiin.."A moon, worn as if it had been a shell," Washed by time's waters as they rose and fell about the stars... and broke in days and years.
Dauntless on näiden vesien voimanpesä, mutta mikään laiva ei voita Interceptorin nopeutta.The Dauntless is the power in these waters, true. But there's no ship as can match the lnterceptor for speed .
Elämme klaustrofobisessa teräksen ja betonin maassa, synkkien vesien kahleissa.We live in claustrophobia, a land of Stai and concrete, trapped in the dark waters.
Emo tietää, että etelämpää löytyy enemmän ravintoa, - ja se hoputtaa poikastaan läpi vaarallisten vesien.The mother knows there are even richer feeding grounds further south, and hurries her calf through these dangerous waters.
Ennen kuin se iski New Orleansiin, se kulki lämpimien vesien ylitse.Before it hit New Orleans, it went over warmer waters.
- Alamme lähestyä vihollisen vesiä.Well, Cookie, looks like we're getting pretty close to enemy waters.
- En pidä siitä. Sameita vesiä, vai?I don't like the look of it Holmes, muddy waters huh?
- Hyvä saalis! - Täällä on hyviä vesiä.a good catch/ good waters here
- Kartoittamattomia vesiä.- Uncharted waters.
- Sitten se jatkoi kohti lämpimiä vesiä.Then it headed south to warmer waters.
"1848 englantilainen alus raportoi, että näissä vesissä on" - "kaikenlaisia mystisiä olioita, jois- ta yksi oli noin 10 metriä pitkä."In 1848, the English ship The Valiant reported that these waters contain a mysterious creature almost ten metres in length.
- Puhdistaudu sitten näissä vesissä.I'm not afraid. I... Then let these waters wash you clean.
...sijoittajat ja markkinat tutkimattomissa vesissä....investors and the market in uncharted waters.
100-tonniset jätit syövät miljoonakaupalla pientä planktonia - joka kukoistaa auringon valaisemissa vesissä.These 1 00-tonne giants feed on millions of tiny plankton that flourish in the sunlit waters.
Antarktiksen vesissä on ravinteita riittävästi kaukaisillekin vieraille.Antarctic waters are so rich that visitors come from far and wide to harvest them.
"Maailma nousee syvistä vesistä"."The rising world of waters dark and deep."
- Kerro minulle vesistä.- Tell me about the waters.
- Voi silti johtua maanalaisista vesistä.Still could be subterranean waters, you know.
10 vuotta myöhemmin me porasimme ja saimme valmiiksi 4.5 kertaa enemmän öljylähteitä, kuin silloin kun olimme saavuttaneet tuontantomme huipun ja meidän kotimainen öljytuotantomme manner-Yhdysvalloista ja mannerjalustan kansainvälisistä, matalista vesistä oli jo vähentynyt10 years later we were drilling and completing 4.5 times more oil wells than we were doing back when we peaked, and our domestic oil production from the lower 48 and the shallow waters of the intercontinetal shelf had already declined
He sukeltavat suurenmoisia helmiä - näistä syvyyksien hirviöitä kuhisevista vesistä.They dive for fabulous pearls in waters alive with monsters of the deep.
- Alas ja alas, syvälle vastuun synkkiin vesiin.Into the deep, dark waters of commitment.
- Ei ajauduta mataliin vesiin.Let's not Get into shallow waters.
Brennan kertoi minulle aikovansa heittäytyä helikopterista haita kuhiseviin vesiin, joten oli velvollisuuteni tulla tänne.- Right. Brennan told me he was going to hurl his body off a helicopter into shark-infested waters so I had a legal obligation to be here.
Eikö hänet lähetetty tuhoonsa vuorienne vesiin?Was he not sent to his doom in the waters of your mountains?
He löytävät jostain kentän rajan tuntumasta heille varatut paikat - joilla he istuivat lapsina ja hurrasivat sankareilleen. Ja he katsovat peliä - ja se on kuin kastautuminen maagisiin vesiin.They'll find they have reserved seats somewhere along one of the baselines where they sat when they were children and cheered their heroes and they'll watch the game and it will be as if they dipped themselves in magic waters.
- Alus oli kansainvälisillä vesillä.It was in international waters.
- Emme kai ole vielä merirosvojen vesillä?-We're in pirate waters now, aren't we?
- Etenkin näillä vesillä.Particularly in these waters.
- Minä synnyin näillä vesillä.It was born and bred on these waters, master dwarf.
- Olemmeko kansainvälisillä vesillä?-We're in international waters?
- Et taida olla näiltä vesiltä. Tarjoa 90.You must be new in these waters 90, go 90!
-Kun he palaavat sukellusveneelle ja pois Pohjois-Korean vesiltä, teen sen mielelläni.Go home and get some rest. As soon as they're back on the sub and out of North Korean waters, I'll be happy to.
13 minuutissa poistun vesiltä, - joita olen seilannut 30 vuotta.In 13 minutes... I'm be leaving the waters I navigated for 30 years.
Hinata sen pois Yhdysvaltain vesiltä - ja upottaa surkimuksen!They're gonna tow it a mile out of U.S. waters... and sink the sucker!
Hän on tieni pois näiltä myrskyisiltä vesiltä.She'll be my safe passage out of these rough waters or perish.
- Ajattelin hommata ne, koska tulemme kohta merirosvojen vesille.- We're getting into pirate waters.
- Mikä tuo sinut näille vesille?What brings you to these inhospitable waters?
- Myrskyn silmästä tyynille vesille.Sail the storm to calmer waters. Exactly.
- Viet meitä aivan uusille vesilleYou outdo yourself. You move us into uncharted waters,
Artemisian laiva ankkuroidaan neutraaleille vesille.Artemisia's ship is being anchored in neutral waters.
"AF: llä ongelmia makean veden lauh- duttimessa"."A-F has trouble with its freshwater condenser."
"Charlotte kävelee enkelinä veden päällä.""Charlotte is an angel walking across the water. "
"He olivat kuihtuneet ruoan ja veden puutteeseen.""shrivelled from lack of food and water."
"He toivat meidät ison veden reunalle.""They took us to the edge of the big water."
"Hevosen voi viedä veden luo... "You can lead a horse to water...
" Lisää vain vettä. "ladies and gentlemen,girls and boys welcome to our little piece of paradise,dolphin coast my name is... just add water:
" Me emme tarvitse vettä antaa sen vitun... "# We don't need no water let the m... #
"'... ken juo vettä, jonka hänelle annan', sanoo Herra" "'saa sisäänsä lähteen, josta kumpuaa ikuinen elämä."'"...who drinks the water I shall give him, says the Lord, "will have a... spring "inside him welling up for eternal life.
"...vettä perjantaina".- [ Beeping, Clicking ] - Don't overwater... the marigolds on Friday.
"10 neljännesgallonan sekoitus sisältää yhden osan mehua ja 9 osaa vettä.""A ten-quart mixture consists of one part juice to nine parts water..."
"Arx tuli lähemmäs. Hän näki pian varjon tummassa vedessä.Arks edged closer ... he saw a dark shadow in the oily water.
"Ensin hän vain nukkui kotvan ja liukui unen siivin kuten lohi matalassa vedessä, niin lähellä pintaa, että kuvitteli olevansa ilmassa.""At first he only dipped below the surface of sleep, "and skimmed along like a salmon in shallow water; "so close to the surface...
"G.I. Joe ui vedessä...""I'm G.I Joe, I'm swimming on the water..."
"Ja sitten, yhteisestä sopimuksesta" - "he liukuvat toisiaan kohti vedessä"."And then by common accord they glide towards each other underwater.
"Jollet voi pitää sormia sekuntia kiehuvassa vedessä", hän sanoi - "niin miltä tuntuu olla kiehuvassa padassa ikuisuuden?""If we can't hold our fingers in boiling water for a second," did he say, "how would it then feel like to be in a boiling pot for the rest of eternity?"
" Kuusi Merkkiä tehtiin sisältämään Valon voima kivestä, pronssista, raudasta, puusta and vedestä." Six Signs were created to contain the power of the Light from stone, bronze, iron, wood and water.
"Anjovikset iloitsevat espanjalaisesta vedestä" - "ennemmin kuin ranskalaisten veneistä."As Heraclitus said, anchovies prefer swimming in Spanish waters to ending up in French trawlers.
"Nopea lämmittäminen oli hidasta lämmittämistä tehokkaampaa - koska ruumiin lämpötila putosi nopeasti senkin jälkeen kun miehet - oli nostettu kylmästä vedestä.""Rapid rewarming was, in all cases, preferable to slow rewarming... "...because after removal from the cold water... "...the body temperature continued to drop rapidly.
"Ollessani niin kaukana kannelta - pystyin näkemään laivan kokonaan." "Sen rungon nousevan vedestä ja purjeiden pyramidin levittyvän - kauas rungon yli ja kohoavan hämärälle yötaivaalle."Being so far out from the deck I could look at the ship as a separate vessel and there rose up from the water supported only by the small, black hull a pyramid of canvas, spreading out far beyond the hull and towering up almost, as it seemed in the indistinct night air to the clouds.
"Palan puuta tai kiveä voit ottaa käteesi" - "mutta vedestä et saa kiinni.""you can hold a piece of wood or rock in your hand," " but you can't hold water in your hand."
"...ja työnsivät päänsä veteen kahdeksi minuutiksi!And slammed their face in the water, for 2 mins.
"Auta minut takaisin veteen.""Help me back into the water.
"He putosivat 60 metriä" "ja katosivat jääkylmään veteen. ""Down they plunged, 200 feet... "and disappeared beneath the dark surface of the icy water."
"Jäin tulituksessa alakynteen." "Sukelsin kylmään veteen pelastuakseni." "Uin alavirtaan, piileksin puskissa koko yön ja palelluin."I exchanged fire with them, but was outnumbered so I dove into the icy water to avoid their shots, swam downriver, hid in the bushes all night, which is how I caught frostbite.
"Koska on turvallista palata veteen?"When will it be safe to return to the water?
"Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan Pyhällä Hengellä."- No! Jesus said: "John baptized with water, but you will be baptized with the Holy Spirit."
"Laimensin ukonhattua vedellä heikentääkseni itseäni, mutta en saanut sitä alas oksentamatta.""I diluted wolfsbane with water to weaken myself, "but I could barely get it down without puking.
"Minä kastan teidät vedellä parannukseen, -" "mutta minun jälkeeni tulee toinen, joka on minua väkevämpi."I am baptizing you with water for repentance, but the one who is coming after me is mightier than I.
"Minä kastan vedellä.I baptize the water.
"Suojeltuna tulisien käärmeiden avulla, suojeltuna sysimustalla vedellä.""Guarded by his fiery serpents, Guarded by the black pitch-water."
- Ja sen jälkeen vedeltä.And then until they feel like water.
- Näyttää vedeltä.It looks like water.
- Se ei haise vedeltä.It doesn't smell like water.
Emme näe vuoria vedeltä.We don't see the mountains for the water.
"Jätä aina vedelle tippiä", isoäitisi sanoi.Always leave the waters a tip, that's what your gran used to say.
- Hän varmaan palasi isolle vedelle.- He's probably gone back to that big water.
- Menen suurelle vedelle!- I go to big water!
- Olemme matkalla isolle vedelle.We're going to the big water.
Altistuin Monroesta ulos tulleelle vedelle, - ja Zoe altistui Draperista ulos tulleelle vedelle.I--I was exposed to, uh, the water that came out of Monroe, And Zoe was exposed to the water that came out of Draper.
- Muuttaa Bellan vedeksi.I think it turns into water.
- Sitä sanotaan auringoksi, vedeksi.It's called the sun, water.
Cesium ja vedeksi sulava jää aiheuttavat räjähdyksen.Dude, cesium and water, and ice is water make exploding water?
Havainnollista veden tyyneys ja anna sydämesi... tulla vedeksi...Visualize the stillness of water and let your heart... becomes water...
Hiilidioksidi muuttuu hapeksi ja vedeksi koskettaessaan sitä.Carbon dioxide changes into oxygen and water once it comes into contact with it.
Millainen raakalainen jättää koiransa vedettä?What kind of monster leaves their dog with no water, no food--? - Who the hell are you?
Miten ne selvisivät näin kauan ruoatta ja vedettä?How have they survived all this time without any food or water?
"'Maa, vesi, tuli, taivas.'""'The earth, the water, the fire, the sky.
"Enkö ole mies" "jota taivas vetää puoleensa kuin vesi Afrikan tummasta lähteestä?""Am I not a man whose soul is drawn to heaven like water from the dark well of Africa?"
"Ettekö tiedä, että sarkasmi ja kylmä vesi ovat huono yhdistelmä?""Bitches, don't you know that sarcasm and cold water do not mix?"
"Hiukset olivat pitkät ja vaaleat, - ruskeat silmät tummat kuin linnan ohi virtaavan joen vesi.""Her hair was long and blonde, "and her eyes were as brown as the dark waters of the river "which ran by her castle.
"Jos vesi olisi ollut lämpimämpää ja virtaus suotuisampi, hän olisi saattanut selvitä."On another day, with warmer water, with the current carrying him, he might have made it.

More Finnish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

aasi
donkey
desi
thing
essi
ecstasy
kasi
thing
kesi
thing
kusi
urine
käsi
arm
lasi
glass
läsi
thing
masi
thing
mesi
nectar
oksi
bear
orsi
roost
ossi
thing
rasi
thing

Similar but longer

veitsi
knife
veski
washroom
vesuri
handle

Random

vesakko
coppice
vesiallas
water pool
välttö
avoidance
vertailumuoto
thing
verotulo
tax revenue
verta
match
vesijohto
water pipe
veropetos
tax fraud
vertaisarviointi
thing
venäläistäminen
russification

Other Finnish verbs with the meaning similar to 'water':

None found.
Learning languages?