Tutkimus noun declension

Finnish
49 examples

Conjugation of eiti

nominative
accusative nom.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
instructive
abessive
comitative
Plural
tutkimukset
researches
tutkimukset
researches
tutkimusten
(of) researches
tutkimuksia
(part of) researches
tutkimuksissa
(in) researches
tutkimuksista
(out of) researches
tutkimuksiin
(into) researches
tutkimuksilla
(at) researches
tutkimuksilta
(from) researches
tutkimuksille
(onto) researches
tutkimuksina
(as) researches
tutkimuksiksi
(into) researches
tutkimuksin
(with) researches
tutkimuksitta
(without) researches
tutkimuksineen
(together with) researches
nominative
accusative nom.
accusative gen.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
abessive
Singular
tutkimus
research
tutkimus
research
tutkimuksen
research
tutkimuksen
(of) research
tutkimusta
(part of) research
tutkimuksessa
(in) research
tutkimuksesta
(out of) research
tutkimukseen
(into) research
tutkimuksella
(at) research
tutkimukselta
(from) research
tutkimukselle
(onto) research
tutkimuksena
(as) research
tutkimukseksi
(into) research
tutkimuksetta
(without) research

Examples of tutkimus

Example in FinnishTranslation in English
Hänen mukaansa saksalaiset tutkimukset tällä alueella ovat meitä kaukana jäljessä.According to him, the German researches into that area are fare behind ours.
Madame Olivierin tutkimukset koskevat antropiinin ja morfiinin vaikutuksia - sydämeen ja hermojärjestelmään.What's that? The researches of Madame Olivier concern the effects of atropine and morphine and so on on the heart and the nervous system.
-Jatkatte kai tutkimuksia? -Jos tahdotte.You will continue your researches?
He olivat vietelleet hänet sinne eduilla, tarjosivat rahaa tutkimuksiin...- From the military. They had seduced him with privileges, money for his researches...
"Kuusi tiedemistä paloi laboratorion räjähdyksessä, - työskennellessään läketieteellisen tutkimuksen parissa, - päätutkijoina professorit Susan ja Ethan Duncan"."Six scientists incinerated in lab explosion," while working on a medical research project spearheaded by Professor Susan and Ethan Duncan".
"Psyykkisen tutkimuksen ryhmä."Psychical examination and research group. PERG for short.
"Toinen esimerkki Ebola-tutkimuksen saralta..."Another example, from the field of Ebola research..."
- Entä heidän tekemänsä tutkimuksen kanssa?What about the research they do?
- Entä tutkimuksen keskeyttäminen?What about stopping the research?
"Amerikan lemmikki tekee tutkimusta uutta rooliaan varten,"America's Sweetheart is deep undercover researching her next role,
"Jos haluat tehdä tutkimusta, tulen mielelläni avuksi, koska minussa on homotaipumusta.""If you need to research the activities, I'd be happy to join you, as I have homo-proclivities."
"Me teemme tutkimusta, omistaudumme kokeilemaan kaikkea, mitä planeetalla on tarjota""We are doing research here, we are dedicating our lives to trying just about everything on the planet."
- Edellisen keskustelumme jälkeen, - käskin atk-henkilöitämme tekemään pientä tutkimusta.Well, after our last pleasant chat, I had my IT guys do a little deep research.
- Elijah on täällä tekemässä tutkimusta Mystic Fallsista.Elijah's in town doing research on mystic falls.
"Rouva Johnsonin manikyyri on aiheuttanut ongelmia tutkimuksessa.""Mrs. Johnson's manicure has proven problematic in research sessions."
-Crichton auttaa minua madonreikien tutkimuksessa.Crichton will help me, in my wormhole research.
Autan eräässä lääkiksen tutkimuksessa.What kind of research?
Auttoiko tyttö tutkimuksessa?Was she helping him with his research?
Ectoplasman tutkimuksessa, saanut loistavat suositukset yhteistyökumppaneiltamme.Ectoplasmic research. -Crap.
- Eikä Sir Henryn tutkimuksesta.Nothing. Yeah, nothing in Sir Henry's research either.
- Mainitsit jostain työstä tai tutkimuksesta.You mentioned some job. Or research.
- Meneillään olevasta tutkimuksesta.There's research going onyou have no idea about,hank.
Bailey, muistatko lukeneesi keskeneräisestä tutkimuksesta, joka koski lonkkavaltimosiirteitä?Excuse me, Dr. Bailey... do you remember reading somewhere about unfinished research on iliac-portal vein grafts?
Ehkä Lessing tiesi tutkimuksesta jotain, mitä Murcheson ei.So maybe Mr. Lessing knew something about that research material that Dr. Murcheson didn't.
"Etsimme koehenkilöitä, vapaaehtoisia epätavalliseen tutkimukseen.""We're looking for subjects, volunteer subjects for some unusual research."
"Sairaala sai apurahan DNA-tutkimukseen.""Hospital receives grant to conduct DNA research.
- Ei, vaan tutkimukseen.No,research.
- Hän tarkoitti tieteelliseen tutkimukseen, kulta.-He means medical research, dear.
- Joku käytti miljardeja tutkimukseen.Somebody spent billions on that research.
Hän sanoi, etten koskaan rikastuisi pelkällä tutkimuksellaHe used to say I'd never be rich doing pure research.
Juot kuulemma itsesi humalaan biokemian kokouksissa ja kehuskelet aikovasi voittaa Nobelin palkinnon tällä tutkimuksella, jonka rahoitus tulee kokonaisuudessaan edesmenneen aviomieheni varoista.I hear you like to get sauced at biochemistry conventions and brag about how you're gonna win the Nobel Prize for the work you're doing here, research that has been entirely funded by my late husbands money.
Pienellä tutkimuksella tämä ruokkii maailman.With a little more research, this rice... could feed the entire world.
- Sanoit hänen olleen tärkeä tutkimukselle.You said she was essential to our research.
Ensimmäiset seitsemän vuotta tutkijana omistauduin skitsofrenian tutkimukselle.My first seven years as a researcher were devoted to schizophrenia.
Hän on arvokas tutkimukselle ja valvontaa varten.DR. GORDON: On the contrary, sir. She's invaluable, for research, observation.
Isäni ei ehkä istunut kirjoituspöydän ääressä tai opettanut, mutta hän omisti elämänsä merelle ja näiden saarien tutkimukselle.Professor, maybe my father never sat behind a desk or taught school but he gave his life to the sea and researching these islands.
Jokaista tutkimukselle myönnettyä satasta kohtiFor every $100 we allocate to research,
Hän väärensi Morganille lähettämänsä dokumentit. Hän muutti harkitusti tietoja ja laittoi ne eteenpäin tutkimuksena.Deliberately altered data and fudged diagrams and passed them along as authentic research.
Pidä sitä kuin tutkimuksena.Think of it as research.
- Kutsu sitä tutkimukseksi.Call it research. Oh.
- Minä kutsun sitä tutkimukseksi.- I call it research.
- Sitä sanotaan tutkimukseksi.It's called research, McTattle.
Hän tosin väitti sitä tutkimukseksi.- Yeah. He said it was research for his techniques though.
Kutsu sitä tutkimukseksi.Call it research.
"Kirjoittaja kiittää tutkimus- ja valmisteluassistentti -"The author acknowledges research and drafting assistance...
"Sims, ilmoita asiakkaalle, että tutkimus on päättynyt."Sims, advise client research is complete.
"hyvä Nim, oletko Jackin tutkimus apulainen?"Dear Nim, are you Jack's research associate?
"tutkimus tarkoituksessa." Näin on.You were buying narcotics on the street in the middle of the night for "research purposes?"
- AIDS tutkimus.- The aids research.

More Finnish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

tutkiminen
examination
tutkimusapulainen
research assistant
turmio
ruin
turkologia
thing
tussi
marker pen
tutkanilmaisin
radar detector
turvattomuus
insecurity
tutor
tutor
tutka
radar
tupakoija
smoker

Other Finnish verbs with the meaning similar to 'research':

None found.
Learning languages?